Kalam (arab. „dyskurs, rozprawa”) – w islamie dyskusja, a także teologia dogmatyczna, odwołująca się do danych spisanych, lecz również rozumowych[1].

Ilm al-kalam – teologia dialektyczna, dawała podstawy wiary, na których mogło się oprzeć prawo muzułmańskie (fikh).

Różne szkoły w różny sposób odnosiły się do spekulacji religijnych. Hanbalici sprzeciwiali się kalamowi, podobnie jak niektórzy szafi’ici i szkoła malikicka w Maghrebie. Z biegiem czasu nastąpiło zbliżenie kalamu do filozofii, o czym Ibn Chaldun powiedział: „pytania kalamu i filozofii tak się pomieszały, że nie można ich rozróżnić”.

Mutakallim – osoba stosująca metodę kalam.

PrzypisyEdytuj

  1. Kalam, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].

BibliografiaEdytuj

  • Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna wydawnictwa Gutenberg Print sp.z o.o., Warszawa, 2000, tom 34/12