Kalendarium drugiego rządu Mateusza Morawieckiego

Kalendarium rządu Mateusza Morawieckiego – przedstawia powołanie rządu Mateusza Morawieckiego, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.

Proces powołania rząduEdytuj

 • 14 listopada 2019 – Prezydent RP Andrzej Duda desygnował ponownie Mateusza Morawieckiego na urząd premiera, powierzając mu misję utworzenia nowego rządu[1].
 • 15 listopada 2019 – Prezydent RP Andrzej Duda powołał i zaprzysiągł Prezesa Rady Ministrów wraz ze składem Rady Ministrów[2].

Exposé i wotum zaufaniaEdytuj

19 listopada 2019 odbyło się exposé premiera Mateusza Morawieckiego, zaś rząd uzyskał w Sejmie wotum zaufania przy 237 głosach za i 214 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się[3].

Rok 2019Edytuj

Powołanie Odwołanie
15 listopada 2019
21 listopada 2019
 • Michała Dworczyka, ministra-członka Rady Ministrów, na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ponownie),
 • Krzysztofa Kubowa na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
 • Piotra Müllera na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznika prasowego rządu (ponownie),
 • Pawła Szrota na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ponownie),
 • Łukasza Schreibera, ministra-członka Rady Ministrów, na stanowisko przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów[4].
 • Krzysztofa Kubowa ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Energii, sekretarz stanu w ME od 6 sierpnia 2019).
25 listopada 2019
 • Macieja Wąsika, zastępcy koordynatora służb specjalnych, ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (powołany na to stanowisko 24 listopada 2019),
 • Jarosława Zielińskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2019).
26 listopada 2019
 • Sylwestra Tułajewa ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (powołany na te stanowiska 11 czerwca 2019),
 • Tomasza Szczegielniaka ze stanowisk podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera i sekretarza Rady Ministrów (powołany na te stanowiska 4 lipca 2019).
27 listopada 2019
 • Mikołaja Wilda ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury (powołany na to stanowisko w styczniu 2018) oraz pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP (powołany na to stanowisko 9 maja 2017).
28 listopad 2019
listopad 2019
3 grudnia 2019
 • Barbary Sochy na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. polityki demograficznej[5].
5 grudnia 2019
 • Mateusza Morawieckiego z urzędu ministra sportu[6],
 • Artura Sobonia ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, sekretarz stanu w MIiR od 7 lutego 2018).
10 grudnia 2019
12 grudnia 2019
 • Janusza Kowalskiego na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa,
 • Zbigniewa Gryglasa na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych[9].
16 grudnia 2019
17 grudnia 2019
 • Marcina Warchoła na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwo Sprawiedliwości i pełnomocnika Rządu ds. praw człowieka,
 • Grzegorza Wrochny na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Teresy Barańskiej na stanowisko wicewojewody opolskiego.
18 grudnia 2019
 • Ryszarda Zarudzkiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
19 grudnia 2019
 • Jana Dziedziczaka na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą,
 • Ryszarda Kamińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20 grudnia 2019
 • Marcina Ociepy na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Kamila Bortniczuka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Marcina Ociepy ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (powołany na to stanowiski w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, sekretarz stanu w MPiT od 4 czerwca 2019).

Rok 2020Edytuj

Powołanie Odwołanie
2 stycznia 2020
 • Jana Zabielskiego ze stanowiska wicewojewody podlaskiego (powołany na to stanowisko 13 stycznia 2016).
3 stycznia 2020
7 stycznia 2020
 • Iwony Michałek na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej,
 • Pawła Wdówika na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych,
 • Aliny Nowak na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[12].
 • Iwony Michałek ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły (powołana na te stanowiska 1 lipca 2019),
 • Marcina Zielenieckiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
8 stycznia 2020
 • Sławomira Mazurka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Środowiska, podsekretarz stanu w MŚ od 19 listopada 2015).
10 stycznia 2020
14 stycznia 2020
 • Grzegorza Pudy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.
21 stycznia 2020
 • Anny Gembickiej na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.
24 stycznia 2020
27 stycznia 2020
 • Marka Łapińskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko w listopadzie 2018).
28 stycznia 2020
 • Rafała Romanowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
29 stycznia 2020
 • Jacka Ozdoby na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu,
 • Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. odnawialnych źródeł energii.
30 stycznia 2020
 • Lucyny Podhalicz ze stanowiska wicewojewody podkarpackiego (powołana na to stanowisko 12 lutego 2018)[13].
31 stycznia 2020
styczeń 2020
 • Tomasza Dąbrowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019).
 • Tadeusza Skobla ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019).

Powołania i odwołania w administracji rządowejEdytuj

Powołanie Odwołanie
15 listopada 2019
20 listopada 2019
 • Marii Fajger na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[16].
25 listopada 2019
 • Roberta Nowakowskiego ze stanowiska zastępcy komendanta Służby Ochrony Państwa (powołany na to stanowisko 1 lutego 2018).
26 listopada 2019
 • Artura Warzochy na stanowisko zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego[17].
29 listopada 2019
2 grudnia 2019
4 grudnia 2019
5 grudnia 2019
 • Leszka Suskiego ze stanowiska komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (powołany na to stanowisko 22 grudnia 2015).
6 grudnia 2019
12 grudnia 2019
16 grudnia 2019
 • Marka Jasińskiego ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Tadeusza Jopka ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
20 grudnia 2019
10 stycznia 2020
27 stycznia 2020
 • Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016),
 • Marka Niechciała z powierzenia obowiązków prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (powołany na to stanowisko 12 maja 2016).
28 stycznia 2020
 • Jana Białkowskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołany na to stanowisko 15 kwietnia 2019)[23].
3 lutego 2020
 • Piotra Pogonowskiego ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016),
 • Krzysztofa Wacławka ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko7 marca 2019).
6 lutego 2020
 • Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (powołany na to stanowisko w lipcu 2017)[24].
10 lutego 2020
12 lutego 2020
19 lutego 2020
 • Ernesta Bejdy ze stanowiska szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w wyniku zakończenia kadencji (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów. prezydent.pl, 14 października 2019. [dostęp 2019-11-14].
 2. Prezydent powołał nowy rząd. prezydent.pl, 15 listopada 2019. [dostęp 2019-11-15].
 3. Głosowanie nr 15 na 1. posiedzeniu Sejmu, sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-19].
 4. Premier wręczył akty powołania oraz powierzenia obowiązków członkom kierownictwa KPRM | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, www.premier.gov.pl, 21 listopada 2019 [dostęp 2019-11-21] (pol.).
 5. Barbara Socha pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2019-12-03] (pol.).
 6. a b Danuta Dmowska-Andrzejuk Ministrem Sportu, prezydent.pl, 5 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-05].
 7. Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2019-12-06] (pol.).
 8. MR ma czterech nowych wiceministrów - Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rozwoju [dostęp 2019-12-06] (pol.).
 9. Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2019-12-12] (pol.).
 10. Karol Okoński odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji. gov.pl, 16 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-18].
 11. Andrzej Gut-Mostowy został nowym wiceministrem rozwoju [dostęp 2020-01-08] (pol.).
 12. Nowi wiceministrowie w MRPiPS powołani - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2020-01-07] (pol.).
 13. Będzie nowy wicewojewoda podkarpacki? Ze stanowiska odchodzi Lucyna Podhalicz. rzeszow.wyborcza.pl, 30 stycznia 2020. [dostęp 2020-02-15].
 14. Nominacje. Jolanta Sawicka nowym wicewojewodą podkarpackim. Zastąpi Lucynę Podhalicz. rzeszow.wyborcza.pl, 30 stycznia 2020. [dostęp 2020-02-15].
 15. Pierwsza decyzja nowej minister rodziny. Powołała prezesa PFRON. businessinsider.com.pl, 15 listopada 2019. [dostęp 2019-11-15].
 16. Zastępca Prezesa ARiMR - Maria Fajger, arimr.gov.pl/ [dostęp 2019-11-24] (pol.).
 17. Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artur Warzocha, krus.gov.pl [dostęp 2019-12-08].
 18. NFZ ma nowego wiceprezesa. nfz.gov.pl, 29 listopada 2019. [dostęp 2019-12-08].
 19. Zastępca Dyrektora Generalnego - Marcin Wroński. kowr.gov.pl, 3 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].
 20. Zastępca prezesa NFZ ds. służb mundurowych odwołany. rynekzdrowia.pl, 4 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].
 21. Nowy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, straz.gov.pl/ [dostęp 2019-12-07] (pol.).
 22. Zmiana w składzie KNF. knf.gov.pl, 9 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-09].
 23. Zmiany w Kierownictwie. [dostęp 2020-01-28].
 24. Kierownictwo Służby Więziennej bez pułkownika Fedorowicza. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-02-15].
 25. Bartłomiej Orzeł nowym wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. torwar.cos.pl. [dostęp 2020-02-15].
 26. Minister Sprawiedliwości powołał nowego zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. /www.gov.pl/web/sprawiedliwosc. [dostęp 2020-02-15].
 27. Premier powierzył obowiązki Szefa CBA płk. Andrzejowi Stróżnemu - Służby specjalne - Portal Gov.pl, Służby specjalne [dostęp 2020-02-19] (pol.).