Kalendarium historii Kłodzka

Kalendarium historii Kłodzka – historia Kłodzka w datach

KalendariumEdytuj

X wiekEdytuj

 • 981 – pierwsza wzmianka o grodzie z kroniki czeskiego kronikarza (Kosmasa)

XI wiekEdytuj

XII wiekEdytuj

XIII wiekEdytuj

XIV wiekEdytuj

XV wiekEdytuj

 • 1426 – wzmocnienie miejskich fortyfikacji poprzez zbudowanie murów zewnętrznych
 • 1428 – zburzenie w celach obronnych kościoła i klasztoru franciszkanów na Piasku
 • 1437 – zakończenie budowy kościoła pw. św. Anny dla franciszkanów przy ul. Ząbkowickiej w obrębie murów miejskich
 • 1458 – król Czech Jerzy z Podiebradów ogłasza ziemię kłodzką suwerennym hrabstwem, którego stolicą zostaje Kłodzko
 • 1463 – pożar zabudowań franciszkanów przy ul. Ząbkowickiej i ich powrót na Piasek
 • 1469 – przebudowa bram miejskich

XVI wiekEdytuj

 • początek XVI w. – sprowadzenie bernardynów do miasta
 • 1517 – kolejny pożar w Kłodzku, spalił się kościół Bernardynów
 • 1524 – następny pożar, wytyczenie ul. Browarnej
 • 1526 – miasto przeszło w ręce Habsburgów
 • 1540 – wybudowano wodociąg miejski
 • 1546 – opuszczenie miasta przez bernardynów
 • 1557 – zbudowano Zamek Niższy z bastionami
 • 1574 – wzniesiono kamienny most przez Nysę Kłodzką w rejonie Przedmieścia Ząbkowickiego
 • 1580 – powstaje wieża ciśnień
 • 1590 – utrata przez miasto monopolu browarnianego i rzemieślniczego na rzecz szlachty
 • 1595 – przekazanie kościoła i klasztoru augustianów jezuitom

XVII wiekEdytuj

 • 1605 – franciszkanie ponownie objęli swoją posiadłość na Piasku
 • 1618 – wygnanie jezuitów z miasta
 • 1619 – powstaje drukarnia
 • 1620 – początek budowy twierdzy
 • 1622 – oblężenie miasta i spalenie przedmieść, Kłodzko zdobyte przez wojska cesarskie
 • 1624 – powrót do miasta jezuitów
 • 1633 – epidemia pochłania połowę mieszkańców miasta
 • 1639 – spalenie przedmieść przed atakiem wojsk szwedzkich
 • 1665 – rozpoczęto budowę kolegium jezuickiego
 • 1680 – wielka epidemia
 • 1687 – przyłączenie do miasta Ustronia Górnego jako przedmieścia

XVIII wiekEdytuj

 • 1718 – powstaje pierwsza manufaktura sukiennicza
 • 1742 – miasto przeszło we władanie Prus
 • 1744 – ufortyfikowanie Owczej Góry, ponowny pożar ratusza
 • 1748 – miasto liczy 3,8 tys. mieszkańców
 • 1749 – pojawiają się pierwsze latarnie uliczne
 • 1758 – budowa koszar w rejonie ul. Ząbkowickiej
 • 1760III wojna śląska: Austriacy zdobywają Kłodzko
 • II poł. XVIII w. – rozebrano zamek, wznosząc na jego miejscu potężną twierdzę

XIX wiekEdytuj

 • 1807 – oblężenie miasta przez wojska francuskie, zburzenie przedmieść
 • 1809 – przywrócenie samorządu miejskiego
 • 1810sekularyzacja klasztorów
 • 1836 – zamienienie kościoła pw. św. Jerzego na ewangelicki kościół garnizonowy
 • 1860 – na miejscu szpitala przy kościele pw. św. Jerzego wzniesiono szpital miejski
 • 1864 – oddanie do użytku gazowni miejskiej na Ustroniu
 • 1867 – Kłodzko liczy 7,8 tys. mieszkańców
 • 1868 – budowa linii kolejowej z Barda
 • 1875 – budowa linii kolejowej do Międzylesia
 • 1877 – zniesienie statusu miasta-twierdzy, nastąpiło zamknięcie twierdzy i wyburzenie murów obronnych
 • 1878 – wybudowanie linii kolejowej do Nowej Rudy; oddano do użytku budynek poczty głównej i starostwa, początek zabudowy kamienicami czynszowymi Przedmieścia za Zieloną Bramą i Przedmieścia Nyskiego.
 • 18801911 – rozbiórka murów i bram miejskich, zakładanie na ich miejscu plantów
 • 1882 – oddano do użytku targ
 • 1884 – wybudowano synagogę
 • 1886 – uruchomiono wodociągi i kanalizację, kolejny pożar ratusza
 • 18871890 – budowa linii kolejowej do Dusznik
 • 1890 – oddano do użytku elektrownię i obecny gmach ratusza
 • 1897 – skończono budowę dworca kolejowego Kłodzko Główne i linii kolejowej do Stronia Śląskiego

XX wiekEdytuj

XXI wiekEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Hipoteza Gerarda Labudy, patrz: Kłodzko. Dzieje miasta, op. cit., s. 34.
 2. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939–1945, Sport i Turystyka 1988, ​ISBN 83-217-2709-3​, s. 774.
 3. Telewizja Sudecka – Twoja Telewizja Miejska.
 4. Informacja na oficjalnej stronie basenu (dostęp: 2010-05-24).

BibliografiaEdytuj

 • Marcinek K., Prorok W., Ziemia Kłodzka. Przewodnik turystyczny, s. 8–12.
 • Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.
 • Herzig A., Ruchniewicz M., Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006.