Kalendarium historii Nowego Miasta Lubawskiego

Kalendarium historii Nowego Miasta Lubawskiego – chronologiczne zestawienie najważniejszych faktów z dziejów miasta.

Nowe Miasto Lubawskie

XIV wiek Edytuj

 
Brama Brodnicka, wzniesiona w XIV wieku
 
Znak 26 chorągwi krzyżackiej (zamku Bratian i Nowego Miasta) w czasie bitwy pod Grunwaldem według Banderia Prutenorum Jana Długosza
 • 1320 – pierwsze wzmianki o parafii w grodzie Julenburg (identyfikowanym z późn. Nowym Miastem)
 • 1325 – pierwsza wzmianka o założeniu miasta (Novum Forum) przez komtura Otto von Lutterberga w Kronice Prus Piotra z Dusburga
 • 1334–1343 – Nowe Miasto siedzibą wójtostwa krzyżackiego
 • 1353 (13 września) – akt nadania praw miejskich przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode
 • 1384 (15 kwietnia) – potwierdzenie praw miejskich przez wielkiego mistrza Konrada von Rotenstein
 • ok. 1400 – budowa kaplicy w Łąkach

XV wiek Edytuj

 • 1410 (15 lipca) – bitwa pod Grunwaldem, po stronie Krzyżaków wystąpiła 26 chorągiew zamku Bratian i Nowego Miasta (na jej proporcu ukazane były trzy rogi jelenie splecione w krąg w białym polu)
 • 1410 (16 lipca) – wojska polsko litewskie zajmują miasto
 • 1411 (1 lutego) – na mocy traktatu pokojowego w Toruniu Nowe Miasto pozostało w rękach zakonu
 • 1414 (13 marca) – w wyniku działań wojennych w tzw. wojnie głodowej miasto zostało częściowo zniszczone
 • 1422 (27 września) – Nowe Miasto jednym z gwarantów pokoju melneńskiego
 
Akt oddania się stanów pruskich królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi i Koronie Królestwa Polskiego, 1454, Archiwum Główne Akt Dawnych
 • 1440 (14 marca) – w Kwidzynie przedstawiciele Nowego Miasta wzięli udział w zawiązaniu Związku Pruskiego
 • 1444 (21 grudnia) – ponowny akt nadania praw miejskich wydany przez wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen
 • 1451 – Nowe Miasto wystąpiło ze Związku Pruskiego
 • 1453 (8 sierpnia) – ponowny akt nadania praw miejskich wydany przez wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen
 • 1454 (4 lutego) – Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo zakonowi. Krzyżaków wypędzono z wielu miast m.in. z Nowego Miasta
 • 1454 (25 maja) – w Toruniu podpisano akt hołdu złożonego królowi Polski Kazimierzowi Jagiellończykowi. Widnieją pod nim podpisy m.in. przedstawicieli Nowego Miasta. Jednak w trakcie wojny trzynastoletniej Nowe Miasto wielokrotnie stawało po stronie krzyżackiej
 • 1457 – w Nowym Mieście prozakonna kapituła chełmińska wybrała Andrzeja Sandberga kandydatem na biskupa chełmińskiego
 • 1466 (19 października) – podpisanie w Toruniu układu pokojowego między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim, na mocy którego Nowe Miasto ma znaleźć się w granicach Korony.
 • 1468 (20 września) – ustalono ostatecznie termin przejścia Nowego Miasta w ręce polskie (13 grudnia) wojska krzyżackie opuściły Nowe Miasto
 • 1469 – wzmianki o „Nowym Myastku”

XVI wiek Edytuj

XVII–XVIII wiek Edytuj

 
Barokowy ołtarz boczny z XVIII w. w bazylice św. Tomasza Apostoła
 • 1703 (26 lipca) III wojna północna – w mieście i okolicach stanął korpus szwedzki, który ogołocił miasto i okolice z żywności
 • 1711 – epidemia dżumy w mieście
 • 1752 (4 czerwca) – aktu koronacji wizerunku Matki Boskiej Łąkowskiej w klasztorze w Łąkach, koronami papieskimi (poświęconymi przez papieża Benedykta XIV) dokonał biskup Leski.

Pod zaborami i w Księstwie Warszawskim Edytuj

 • 1772 (6 sierpnia) I rozbiór Polski, w wyniku którego Nowe Miasto przechodzi pod władzę Królestwa Prus
 • 1806 – pożar ratusza miejskiego
 • 1807 (9 lipca) traktat pokojowy w Tylży, na mocy którego Nowe Miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego
 • 1815 – zgodnie z ustaleniami kongresu wiedeńskiego Nowe Miasto ponownie znalazło się w granicach Prus
 • 1816 – najstarsza wzmianka o gminie żydowskiej w mieście
 • 1818 (1 kwietnia) wszedł w życie nowy podział administracyjny Prus Zachodnich, Nowe Miasto stało się stolicą powiatu lubawskiego
 • 1824–1827 – budowa kościoła ewangelickiego w miejscu spalonego ratusza
 • 1827 -powstanie pierwszej apteki
 • 1828–1831 – epidemia cholery
 • 1848–1849 – ponowna epidemia cholery
 • 1848 (10 maja) odbyło się zebranie wyborców do parlamentu frankfurckiego, podczas którego mieszkańcy miasta opowiedzieli się za przynależnością do Polski
 • 1854 – oddanie do użytku szosy do Biskupca
 • 1857–1858 – budowa synagogi żydowskiej przy obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego
 
Spichlerz wzniesiony w XIX w.
 • 1864 – oddanie do użytku szosy do Lubawy
 • 1868 (1 października) – otwarcie szkoły średniej (przeniesienie progimnazjum z Kurzętnika)
 • 1868 – ukończenie szosy do Kurzętnika
 • 1875 (27 września) zamknięcie przez rząd pruski klasztoru w Łąkach
 • 1877 – oddanie do użytku szosy do Lidzbarka
 • 1882 (6 maja) spłonął kościół w Łąkach, cudowny obraz przeniesiono do kościoła nowomiejskiego
 • 1884 (1 sierpnia) uruchomienie kolei żelaznej Nowe Miasto – Lubawa
 • 1885 (12 lipca) powstała korporacja strażacka
 • 1893 (4 kwietnia) powstał polski Bank Ludowy
 • 1895 – powołanie Towarzystwa Ludowego
 • 1897 – powstanie lokalnego oddziału Hakaty
 
Gmach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich, wzniesiony w l. 1897–1898
 • 1898 – oddanie do użytku budynku nowej szkoły, obecnie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich
 • 1898 (3 maja) w siedzibie Towarzystwa Ludowego odbyło się spotkanie w sprawie powstania chóru „Harmonia”
 • 1900–1905 włączenie do miasta tzw. Przedmieścia Kurzętnickiego (Pacołtowa)
 • 1902 (1 września)– uruchomiono linię kolejową Brodnica – Iława
 • 1904 – uruchomienie elektrowni miejskiej
 • 1907–1908 – budowa szpitala powiatowego, fundacja Friedricha Lange
 • 1910 (2 grudnia) – uruchomiono linię kolejową Zajączkowo Lubawskie – Nowe Miasto Południe
 • 1912 – ukończenie przebudowy kościoła ewangelickiego
 • 1918 (12 listopada) – powstanie Rady Robotniczej i Rady Żołnierskiej, funkcję kontrolerów niemieckiego landrata objęli Krebs, Binerowski, Dobrzyński
 • 1918 (14 listopada) – patriotyczny wiec z inicjatywy Dotychczasowego Komitetu Obywatelskiego i wybór delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy i do Powiatowej Rady Ludowej w Lubawskie
 • 1918 (listopad) – powstanie parafialnej Rady Ludowej
 • 1919 – wprowadzenie języka polskiego do szkół

W II Rzeczypospolitej Edytuj

 • 1919 (28 czerwca) traktat wersalski przyznaje większość Pomorza Gdańskiego (w tym Nowe Miasto) na powrót Polsce
 • 1919 (sierpień) – powstaje drużyna piłkarska przy Tow. Katolickiej Młodzieży – prototyp KS Drwęca
 • 1919 (październik) – otwarcie pierwszego kina (w sali Hotelu Polskiego)
 • 1919 (13 listopada) powołanie Juliana Sasa-Jaworskiego Polskim Delegatem Powiatowym przy landraturze
 • 1919 (14 grudnia) powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 1920 (17 stycznia) państwo niemieckie oficjalnie oddaje władzę w mieście
 • 1920 (19 stycznia) do Nowego Miasta od strony Kurzętnika wkraczają wojska polskie, niemiecki Grenzschutz wycofuje się do Iławy
 • 1920 (12 lutego) powstało gniazdo Sokoła
 • 1920 (1 maja) otwarcie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
 • 1920 – utworzenie Kasy Chorych (instytucja ubezpieczeniowa)
 
Kamienica w której mieściła się redakcja gazety „Drwęca”
 • 1921 (5 stycznia) – ukazał się pierwszy numer „Drwęcy”
 • 1921 (15 maja) – utworzono Powiatową Komendę Państwowej
 • 1921 (9 listopada) – pierwsze wybory do polskiej Rady Miejskiej
 • 1927 – powstanie Uniwersytetu Ludowego przy Tow. Czytelni Ludowych
 • 1931 (9 lutego) – wiec bezrobotnych pod starostwem
 • 1931 (kwiecień) – powołanie Akcji Katolickiej
 • 1934 (1 sierpnia) ukazał się pierwszy numer sanacyjnej „Gazety Lubawskiej”
 • 1935 (1 stycznia) – otwarcie ośrodka zdrowia przy ul. Tylickiej (dzis. Wojska Polskiego)
 • 1935 (lipiec) – oddanie do użytku stadionu (od 1936 roku noszącego imię Józefa Piłsudskiego)
 • 1937 (28 lutego) zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, na mocy którego od 1 września 1937 roku w miejsce „Nowemiasto/Pomorze”, „Nowemiasto n/Drwęcą” zaczęto używać obecnej nazwy miasta – Nowe Miasto Lubawskie
 • 1938 – otwarcie ośrodka przy ul. Łąkowskiej (dzis. Grunwaldzkiej)
 • 1939 (30 sierpnia) ukazał się ostatni numer gazety „Drwęca”

II wojna światowa Edytuj

 
Pomnik ofiaru mordu w lesie bratiańskim
 • 1939 (3 września) miasto zajęły wojska niemieckie, początek okupacji niemieckiej
 • 1939 (9 września) pierwsze egzekucje Polaków (małżeństwo Kulikowskich)
 • 1939 (15 października) egzekucja blisko 150 Polaków z Nowego Miasta Lubawskiego i okolic, dokonana przez niemiecki Selbstschutz w lesie bratiańskim
 • 1939 (7 grudnia) odbyła się publiczna egzekucja Polaków przy ówczesnej ulicy Kopernika
 • 1945 (21 stycznia) do miasta od strony Tylic wkraczają wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego i polskie

W Polsce powojennej Edytuj

 • 1945–1950 – miasto w granicach woj. pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy
 • 1946 powołano do życia Powiatową Bibliotekę Publiczną
 • 1947 (styczeń -luty) pokazowe procesy przeciwko niepodległościowemu podziemiu w sali kina „Bajka”
 • 1948 (maj) władze wojewódzkie poparły zmianę nazwy powiatu z „lubawski” na „nowomiejski
 • 1948 (19 lipca) zmiana nazw większości ulic
 • 1949 (26 marca) zbiorowe pochówki uprzednio ekshumowanych żołnierzy na cmentarzu nowomiejskim
 • 1950 – w Bydgoszczy odbył się proces Jana Jedy i jego towarzyszy z Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej
 • 1950 – miasto wraz z powiatem włączono do woj. olsztyńskiego
 • 1958 – oddanie do użytku Spółdzielczego Domu Kultury
 • 1958 – przebudowa zboru poewangelickiego na kino „Harmonia”
 • 1958 (1 października) uroczystości z okazji stulecia Prywatnego Instytutu Katolickiego, który dał początek nowomiejskiemu liceum
 • 1959 – powstanie Muzeum Ziemi Lubawskiej
 • 1961 (27 lipca) rzeka Drwęca na całej długości wraz z dopływami uznana została za rezerwat przyrody (Monitor nr 71 z 1961 r.)
 • 1962 (13 maja) odsłonięto pomnik pod Nawrą „Ofiarom faszyzmu – mieszkańcy ziemi nowomiejskiej”, autorem pomnika jest rzeźbiarz Ryszard Wachowski
 • 1964 (1 września) – oddanie do użytku szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej
 • 1964 – pierwsze osiedlenia ludności narodowości romskiej w mieście
 • 1968 (21 września) przekazanie nowego budynku bibliotece publicznej
 • 1971 (21 października) kościół parafialny pod wezwaniem św. Tomasz Apostoła podniesiony został przez Ojca Świętego Pawła VI do tytułu bazyliki mniejszej
 • 1975 (1 czerwca) w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiat nowomiejski
 • 1975 (1 września) powstał Zespół Szkół (od 4 maja 1977 im Cypriana Kamila Norwida)
 • 1977 (1 stycznia) powołanie Nowomiejskiego Domu Kultury (oficjalna inauguracja 24 września)
 • 1980 (jesień) -powstanie lokalnych struktur NSZZ Solidarność
 • 1981 (13 grudnia) wprowadzenie stanu wojennego, aresztowanie lokalnych przywódców Solidarności
 • 1987 (1 września) – zlikwidowano linię kolejową Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie
 • 1989 (kwiecień) powstanie Komitetu Obywatelskiego
 • 1989 (22 października) odbyło się pierwsze zebranie poświęcone wydaniu lokalnej gazety „Drwęca”
 • 1989 (grudzień) ukazał się numer okazowy gazety „Drwęca”
 • 1990 (6 czerwca) pierwszym niekomunistycznym burmistrzem wybrano Jana Jedę
 • 1990 (3 września) powstał Zespół Szkół Rolniczych
 
Stadion MOSiR

Przynależność państwowa Edytuj

 
Ratusz

Od uzyskania praw miejskich Nowe Miasto Lubawskie znajdowało się pod panowaniem następujących państw:

Uwagi Edytuj

 1. Nazwa Niemiec używana po anschlussie Austrii do Rzeszy w marcu 1938.

Przypisy Edytuj

 1. II liga 2005/2006, 90minut.pl [dostęp 2019-02-15] (pol.).

Zobacz też Edytuj