Kalendarium historii pieniądza na ziemiach polskich

Kalendarium historii pieniądza na ziemiach polskich

Czasy przed powstaniem państwa polskiegoEdytuj

Okres denarowyEdytuj

 • 1076 – powołanie mennicy państwowej w Krakowie
 • ok. 1330 – wybicie pierwszych (od czasów celtyckich) złotych monet w Polsce

Okres groszowyEdytuj

Okres złotowyEdytuj

 • 1517 – I wersja traktatu monetarnego Mikołaja Kopernika (N.C. Meditata XV. Augusti anno domini MDXVII)
 • 1519 – II wersja traktatu monetarnego Mikołaja Kopernika (Tractatus de monetis)
 • 1519 – Mikołaj Kopernik zaproponował na Sejmiku Ziem Pruskich reformę walutową
 • 21 marca lub 17 marca 1522 – Mikołaj Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich wygłosił traktat o monetach pod tytułem De estimatione monete (O szacunku do monety)
 • 23 stycznia 1526 – Sejm uchwałą swą zaakceptował wprowadzenie jednolitej monety w Koronie i Prusach.
 • 15 października 1526 – Zygmunt I podpisał nową ordynację menniczą i ustalił 3 rodzaje monet: denary, ternary i grosze.
 • 1528 – ukończenie przez Mikołaja Kopernika dzieła Monetae cudendae ratio (Sposób bicia monety)
 • 16 lutego 1528 – uniwersał królewski wprowadzający nową monetę – czerwony złoty (dukat).
 • 1564–1565 – wybito pierwsze talary (półkopki litewskie)
 • 1578 – uruchomienie mennicy w Olkuszu
 • 5 stycznia 1580 – Stefan Batory rozciąga polski system monetarny na Wielkie Księstwo Litewskie
 • 1608/1609 – wprowadzenie orta
 • 1659 – decyzja Sejmu o biciu szelągów miedzianych (boratynek)
 • 1663 – rozpoczęcie bicia nowej monety o nominale 1 złotego (=30 groszy) zwanej tymfem
 • 1676 – zrównanie decyzją sejmu tymfów z ortami
 • 1685 – zamknięcie mennic koronnych i litewskich na mocy uchwały sejmowej
 • 1766 – reforma Stanisława Augusta Poniatowskiego, założenie Mennicy Polskiej
 • 8 czerwca 1794 – Uchwała Rady Najwyższej Narodowej pod tytułem "Ustanowienie Dyrekcji do biletów krajowych, tej obowiązki, walor biletów, kary na fałszerzów i nominację do Dyrekcji osób przypisujące"
 • 19 czerwca 1810 – wznowienie działalności mennicy
 • 1828 – powstał Bank Polski w zaborze rosyjskim
 • 1831 – ostatnie polskie dukaty
 • 1835 – Wolne Miasto Kraków rozpoczęło bicie złotówek krakowskich
 • 1916 – utworzono Polską Krajową Kasę Pożyczkową
 • kwiecień 1917 – początek emisji marek polskich
 • 11 stycznia 1924 – sejm uchwalił reformę walutową, utworzono Bank Polski SA
 • 29 kwietnia/1 maja 1924 – wprowadzenie do obiegu złotego, po raz pierwszy dzielonego na 100 groszy
 • 28 października 1950 – wymiana pieniędzy
 • 1 stycznia 1995 – denominacja

PrzypisyEdytuj

 1. Witold Garbaczewski: Celtowie i ich monety (pol.). nbportal.pl, 7 sierpnia 2006. [dostęp 4 marca 2009].