Otwórz menu główne

Kalendarium powstania warszawskiego – 17 sierpnia

17 sierpnia, czwartekEdytuj

Płonie katedra św. Jana, kościół Marii Panny i część Ratusza na pl. Teatralnym. W nocy oddział batalionu Czwartaków wysadził placówkę niemiecką w „Czerwonym Domu” na ul. Rybaki.

Śródmieście: ciężkie walki w rejonie ulic: Towarowej, Wroniej i Grzybowskiej. Skutecznie odparto atak czołgów i piechoty na ul. Królewskiej i Marszałkowskiej.

Na ulicach stolicy pojawia się zarządzenie Okręgowego Delegata Rządu nakazujące powołanie obwodowych i domowych komitetów samopomocy, które zajmowałyby się funkcjami przeciwlotniczymi i przeciwpożarowymi, a także dbałyby o porządek, bezpieczeństwo, czystość i aprowizację. Jednak działania takie ludność podjęła już w pierwszych dniach powstania.

Zginął pierwszy listonosz poczty powstańczej – harcerz Zbigniew Banaś (ps. „Banan”); miał 16 lat.

W drukowanym na Starym Mieście „Kurierze Stołecznym” ukazuje się tekst napisanej na Woli przez pchor. Józefa Szczepańskiego (ps. „Ziutek”) piosenki Pałacyk Michla.