Kalendarium powstania warszawskiego – 22 sierpnia

Kalendarium
powstania warszawskiego
lipiec
  30
31  
sierpień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
wrzesień
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
październik
  1
2 3 4 5 6 7 8
 
Walki na placu Teatralnym

O godz. 2.30 żoliborskie oddziały powstańcze ponownie próbowały nawiązać kontakt ze Starówką; Niemcy jednak stworzyli silną zaporę ogniową – zaskoczenie nie powiodło się. Część sił powstańczych osiągnęła linię torów kolejowych przy Dworcu Gdańskim, jednakże silny opór nieprzyjaciela zmusił oddziały Armii Krajowej do wycofania się w aleję Wojska Polskiego i na ul. Adama Mickiewicza. Takie samo natarcie, w celu połączenia sił z oddziałami żoliborskimi ruszyło ze Starego Miasta – z rejonu ulic Bonifraterskiej i Konwiktorskiej, osiągając wysokość ul. Międzyparkowej. Zupełny brak powodzenia ataku ze strony Żoliborza zmusił oddziały staromiejskie do wycofania się na pozycje wyjściowe.

Powstańcy zdobyli ważną niemiecką placówkę mieszczącą się w restauracji „Cristal” w Alejach Jerozolimskich, utrzymywali cały plac Teatralny (łącznie z Ratuszem i klasztorem Kanoniczek), stracili natomiast ruiny Arsenału. Daremne próby Niemców zdobycia fabryki Bormanna przy ul. Srebrnej.
W nocy kilka samolotów aliantów dokonało zrzutów nad śródmieściem.

Nadająca z Moskwy radiostacja im. Tadeusza Kościuszki nadała ostatnią audycję, jednocześnie nawołując do słuchania stacji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – Radia Lublin, uruchomionego 10 sierpnia.

Tego dnia na Starym Mieście zginęli m.in. Bolesław Matulewicz, Jan Reutt i Stanisław Sadkowski (Stefan Czarny), żołnierze batalionu "Zośka".