Kalendarium rządu Józefa Pińkowskiego

Kalendarium rządu Józefa Pińkowskiego opisuje powołanie rządu Józefa Pińkowskiego, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów.

Zmiany w rządzie edytuj

Lista zmian personalnych na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

 • 24 sierpnia 1980
 • Powołania:
 • 5 września 1980
 • Powołanie (decyzją Sejmu):
  • Józef Pińkowski na urząd prezesa Rady Ministrów.
 • 8 października 1980
 • Odwołania:
  • Kazimierza Barcikowskiego, Tadeusza Bejma, Tadeusza Grabskiego, Franciszka Kaima, Jana Kamińskiego, Stanisława Kowalczyka, Włodziemierza Lejczaka, Romana Malinowskiego (zachował funkcję wicepremiera), Zygmunta Najdowskiego, Wiktora Sielanko.
  • W związku z uniezależnieniem NIK-u od rządu, jej prezes Mieczysław Moczar przestał być członkiem rządu.
 • Powołania:
 • 21 listopada 1980
 • Odwołania:
  • Edwarda Barszcza, Mari Milczarek, Mariana Śliwińskiego, Macieja Wirowskiego.
 • Powołania:
 • 11 lutego 1981
 • Odwołanie:
  • Józefa Pińkowskiego z urzędu prezesa Rady Ministrów.