Kambiofaggatunek saproksyliczny, głównie owady żyjące pod korą lub w korze drzew i krzewów. Odżywiają się tkanką kambium[1]. Do kambiofagów należy wiele chrząszczy z rodziny bogatkowatych. Kambiofagiem jest też rzadki w Polsce przyplaszczek jodłowy.

Korytarze kornika drukarza

Przypisy edytuj

  1. Szujecki A., Entomologia leśna. T. I i II., Wydawnictwo SGGW, 1995.