Kanclerz (szkolnictwo wyższe)

funkcja na uczelni

Kanclerz – na uczelniach wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni.

Sir Liam Donaldson, kanclerz Newcastle University

Na wzór brytyjski, w większości obecnych i byłych państw Wspólnoty Narodów oraz w Stanach Zjednoczonych, kanclerz uczelni (ang. chancellor) sprawuje funkcje analogiczne do funkcji rektora w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W wielu uniwersytetach kanclerstwo jest przyznawane jako godność tytularna, podczas gdy rzeczywiste zarządzanie uczelnią należy do obowiązków prokanclerza (pro-chancellor) / wicekanclerza (vice-chancellor).