Otwórz menu główne

Kapok – [KP] (symbol włókna zgodnie z PN-P-01703) nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, otrzymywanych z różnych gatunków drzew z podrodziny wełniakowatych, głównie z puchowca pięciopręcikowego (Ceiba pentandra) nazywanego drzewem kapokowym, uprawianego w Indonezji oraz Bombax malabarica rosnącego w Indiach. Kapoku dostarczają też nasiona mleczary.

Ceiba pentandra kapok hg.jpg

Włókna pozyskuje się ze strąków nasion. Same nasiona używane są do wytwarzania oleju wykorzystywanego przy produkcji mydła.

Kapok ze względu na swoją lekkość i nieprzemakalność (utrzymuje w wodzie ciężar trzydziestokrotnie przekraczający jego ciężar własny) stosowany był w przeszłości do wypełniania pływaków w kamizelkach ratunkowych (skąd też wzięła się ich popularna nazwa). Ponadto używany jest do produkcji gazy higroskopijnej, materiałów izolacyjnych i w tapicerstwie. Wypełnia się nim poduszki i materace. Jest łatwopalny. Znaczenie gospodarcze kapoku zmalało po wprowadzeniu gumy piankowej oraz tworzyw i włókien sztucznych.