Kappa (litera)

litera alfabetu greckiego
Ten artykuł dotyczy litery greckiej. Zobacz też: demon, krzywa.
Kappa uc lc.svg
Alfabet grecki*
Klasyczne litery greckie
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσς sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery nieużywane współcześnie
 Ϝϝ(Ͷͷ) digamma  Ϻϻ san
 Ϛϛ stigma  Ϙϙ(Ϟϟ) koppa
 Ͱͱ heta  Ͳͳ(Ϡϡ) sampi
 Ϗϗ kaj  
Litery używane w innych językach
 Ϳϳ jot  Ϸϸ szo
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej.

Kappa (kapa, κάππα, pisana Κκ lub ϰ) – dziesiąta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę zwartą miękkopodniebienną bezdźwięczną /k/. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 20.

Użycie jako symboluEdytuj

ΚEdytuj

Majuskuły kappy nie używa się jako symbolu, ponieważ wygląda ona tak samo jak łacińska litera K.

κEdytuj

KodowanieEdytuj

W Unicode litera jest zakodowana:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
Κ U+039A Κ lub Κ lub Κ GREEK CAPITAL LETTER KAPPA wielka litera grecka kappa
κ U+03BA κ lub κ lub κ GREEK SMALL LETTER KAPPA mała litera grecka kappa

W LaTeX-u używa się znacznika:

Znak LaTeX
  \Kappa
  \kappa

Zobacz teżEdytuj