Kara (Kodeks wykroczeń)

Kara za wykroczenie – konsekwencja popełnienia wykroczenia, którą jest określona przez prawo wykroczeń dolegliwość i w której wyraża się dezaprobata czynu, a czasami również osoby sprawcy.

Karami za wykroczenia są[1]:

Kary za wykroczenia w postępowaniu mandatowym wymierzają wskazane ustawowo organy, a nad tym postępowaniem kontrolę sprawują sądy. W pozostałych przypadkach kary za wykroczenia orzekają sądy.

Do 17 października 2001 sądownictwo nie miało możliwości orzekania w pierwszej instancji kar za wykroczenia – robiły to kolegia do spraw wykroczeń, czyli organy administracji publicznej. Zostały one zlikwidowane w 2001 roku na mocy Konstytucji[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 18 Kodeksu wykroczeń.
  2. Art. 237 Konstytucji RP.