Otwórz menu główne

Kara aresztu wojskowego – obecnie jedna z kar kryminalnych stosowana wyłącznie wobec żołnierzy. Skazany odbywa ją w przeznaczonym do tego zakładzie karnym, w jej trakcie podlega on także szkoleniu wojskowemu. Do kary aresztu wojskowego stosuje się odpowiednio przepisy o karze pozbawienia wolności.

Karę aresztu wojskowego orzeka się w wymiarze od jednego miesiąca do dwóch lat, wymierza się ją w miesiącach i latach. Karą tą zagrożonych jest szereg przestępstw stypizowanych w części wojskowej kodeksu karnego. Sąd może też ją orzec, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą pięciu lat, a wymierzona kara nie byłaby surowsza niż dwa lata pozbawienia wolności.

BibliografiaEdytuj