Karakałpacy

Karakałpacynaród pochodzenia tureckiego, zamieszkujący w zwartej grupie na południe od Jeziora Aralskiego.

Karakałpacy
Liczebność ogółem 650 tysięcy
Regiony zamieszkania  Uzbekistan:
530 tys.
Języki karakałpacki
Główne religie islam
Pokrewne grupy etniczne ludy tureckie

Żyją głównie w Uzbekistanie (530 tys.), zwłaszcza w należącej do tego kraju Karakałpacji, a poza tym także w Turcji, Iranie i w mniejszych grupach w kilku państwach byłego ZSRR. Jest ich około 650 tysięcy. Są muzułmanami sunnitami, a używany przez nich język karakałpacki jest bliski kazachskiemu i kirgiskiemu.

Głównym zajęciem Karakałpaków do połowy XX w. była uprawa roli na nawadnianych ziemiach oraz rybołówstwo, jednak władze radzieckie chcąc zwiększyć zbiory bawełny doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Zbyt duża część wód Amu-darii i Syr-darii została wykorzystana do nawodnienia, co doprowadziło do wysychania Morza Aralskiego.
Obecnie ok. 30% społeczności żyje w miastach i utrzymuje się z pracy w przemyśle.

Zobacz teżEdytuj