Otwórz menu główne

Karbaminiany

sól lub ester kwasu karbaminowego lub N-podstawionego kwasu karbaminowego
Struktura chemiczna karbaminianów

Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznychsoli i estrów kwasu karbaminowego (H2NCOOH) lub N-podstawionych kwasów karbaminowych (R2NCOOR′)[1].

Przykładem soli może być karbaminian amonu powstający w reakcji amoniaku i dwutlenku węgla:

2NH3 + CO2H2NCOONH4

który w obecności wody rozpada się do wodorowęglanu amonu i amoniaku:

H2NCOONH4 + H2ONH4HCO3 + NH3

Estry zwane są czasem uretanami, choć nazwę tę zazwyczaj stosuje się do estrów etylowych, m.in. karbaminianu etylu[1][2]. Otrzymuje się je zwykle w przegrupowaniu Curtiusa, w którym powstający izocyjanian reaguje z alkoholem:

RNCO + R′OH → RNHCOOR′

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b   carbamates [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, carbamates, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.C00803 (ang.).
  2.   urethanes (urethans) [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, urethanes (urethans), A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.U06578 (ang.).