Kariokineza

Kariokineza – powszechny typ podziału jądra komórkowego, z wyróżnicowaniem się chromosomów. Rozróżnia się dwa rodzaje: kariokineza somatyczna (mitoza) oraz kariokineza redukcyjna (mejoza).

Jej odkrywcą jest polski lekarz i histolog Wacław Mayzel.