Kariotyp

zestaw chromosomów komórki lub całego organizmu

Kariotyp, garnitur chromosomowy – kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu. Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz dotkniętych tymi samymi aberracjami chromosomowymi (albo całkowicie zdrowych). W kariotypie wyróżnia się autosomy (chromosomy nieróżniące się u osobników różnych płci) oraz chromosomy płci (allosomy)[1]. Prawidłowy kariotyp człowieka złożony jest z 22 par autosomów oraz 1 pary chromosomów płci, które oznaczane są symbolami X i Y[2].

Kariogram mężczyzny uzyskany w wyniku barwienia metodą Giemsa (zestaw chromosomów jest tutaj zestawem diploidalnym).

Kariotyp przedstawiany jest graficznie na idiogramach, zwykle w czasie metafazy mitozy, jako wynik badania cytogenetycznego[1] – badanie to pozwala na identyfikację aberracji chromosomowych liczbowych i strukturalnych[3].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Wojciech Sawicki: Histologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. ISBN 978-83-200-3710-4.
  2. Drewa i inni, Genetyka medyczna: Podrȩcznik dla studentów, wyd. 2nd ed, Wrocław: Elsevier Urban & Partnership, 2011, ISBN 978-83-7609-510-3, OCLC 815474607 [dostęp 2018-08-14].
  3. Kariotyp. Co to jest i na czym polega badanie kariotypu? – Zdrowegeny.pl [online], zdrowegeny.pl [dostęp 2018-08-14] (pol.).