Karol Łopatecki

polski historyk prawa

Karol Łopatecki (ur. 6 listopada 1979 w Białymstoku) – polski historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Karol Łopatatecki
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

6 listopada 1979

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: historia prawa, teoria rewolucji militarnej i zdolności finansowych państwa, historia kartografii
Alma Mater

Uniwersytet w Białymstoku

Doktorat

13 października 2011 – historia

Habilitacja

1 kwietnia 2016 – prawo

profesor UwB

ŻyciorysEdytuj

W 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek prawo) i Wydziale Historyczno-Socjologicznym (kierunek historia). Od 2005 zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. 13 października 2011 obronił pracę doktorską zatytułowaną: Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Ewolucja prawodawstwa wojskowego w teorii i praktyce. Od 1 kwietnia 2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo na podstawie osiągnięcia naukowego - monografii Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)[1].

Od 18 lutego 2019 profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Został zatrudniony w Katedrze Historii Nowożytnej, na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Kieruje zespołami badawczymi w projektach Narodowego Centrum Nauki: Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim[2] oraz Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek)[3].

Członek Zespołu Historii Wojskowości[4] oraz Komisji Lituanistycznej[5] działających przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Od 2019 r. członek Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego[6].

Zainteresowania autora dotyczą prawa wojskowego i teorii rewolucji wojskowej w epoce nowożytnej. Prowadzi również badania nad kartografią oraz historią regionalną Podlasia. Autor 121 artykułów oraz 15 monografii naukowych i edycji źródłowych.

Publikacje książkoweEdytuj

 • Felicjan Pawlak, Z Oflagu do Tobruku i w nieznane. Diariusz 1939-1943, oprac. i wstęp Karol Łopatecki, Zabrze – Tarnowskie Góry 2019, ss. 518. ISBN 978-83-65982-36-0
 • Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku, oprac. i tłum. P. Krokosz, K. Łopatecki, Kraków-Oświęcim 2016, ss. 375. ISBN 978-83-65746-23-8
 • Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, oprac. K. Łopatecki, M. Piłaszewicz-Łopatecka, wstęp S. Godek, K. Łopatecki, Białystok-Oświęcim 2015, ss. 367. ISBN 978-83-7889-278-6
 • K. Łopatecki, W. Walczak, The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015, ss. 247. ISBN 978-83-64103-55-1
 • Pałac Branickich w Białymstoku, t. II: lata 1802-1809, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015, ss. 328. ISBN 978-83-64103-53-7
 • A.L. Oelsnitz, O bagażach wojska w polu będącego, oprac. K. Łopatecki, Oświęcim 2014, ss. 245. ISBN 978-83-7889-261-8
 • K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, ss. 660. ISBN 978-83-64103-00-1
 • G. Manteuffel, Portrety miast inflanckich. Pieśni gminne, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, red. K. Zajas, Białystok 2013, ss. 308. ISBN 978-83-934920-3-9
 • K. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, ss. 802. ISBN 978-83-934920-1-5
 • Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 1, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 296. ISBN 978-83-934920-4-6
 • Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 2, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 292. ISBN 978-83-934920-6-0
 • K. Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm = Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. I, Warszawa 2011, ss. 332. ISBN 978-83-626220-8-5
 • K. Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm = Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. II: Atlas of Friedrich Getkant and atlas of Heinrich Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen = Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, Warszawa 2011. ISBN 978-83-626220-9-2
 • W. Walczak, K. Łopatecki, Pół wieku ciepła i elektryczności w Białymstoku, czyli 50. urodziny elektrociepłowni = Half a Century of Heat and Electricity in Bialystok. The 50th Birthday of Combined Heat and Power Plant, Białystok 2011, ss. 136.
 • J. Kunowski, Ekspedycyja inflnatska, oprac. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2007, ss. 264. ISBN 978-83-925772-4-9

Wybrane artykuły naukoweEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj