Otwórz menu główne

Karol Kilian Stanisław Śliwowski (ur. 24 maja 1855[1] w Warszawie[2], zm. 6 stycznia 1933 we wsi Sedanka), syn Henryka Jacentego Antoniego Śliwowskiego i Kornelii Balbiny z Boczarskich. Pierwszy, rzymskokatolicki biskup Wschodniej Syberii. Święcenia kapłańskie przyjął w Petersburgu w 1883 poczem objął funkcję wikariusza w Siennie (gub. mohylewska). W roku 1885 otrzymał probostwo w Leplu (gub. witebska). W październiku roku 1897 przeniesiony został na probostwo w Kazaniu gdzie pełnił również obowiązki kapelana wojskowego oraz administratora duszpasterstwa wojskowego dla IV okręgu, obejmującego gubernie: kazańską, wiacką, niżniegorodzką, permską i sybirską. Na własną prośbę w październiku 1911r. został skierowany do Władywostoku. Parafię tą objął w styczniu roku następnego. 28 X 1923 w Harbinie z rąk delegata Stolicy Apostolskiej arcybp. C. Constantiniego otrzymał sakrę biskupią a 15 XI t.r. po powrocie do Władywostoku, został powołany na biskupa ordynariusza utworzonej 2 II 1923, zależnej bezpośrednio od papieża diecezji władywostockiej. W r. 1930 został przymusowo wywieziony do oddalonej ok. 20 km od Władywostoku Sedanki, gdzie pozbawiony środków do życia oraz możliwości sprawowania funkcji duszpasterskich zmarł 6 stycznia 1933.
Zasługą ks. Śliwowskiego była budowa kościołów w Leplu i w Kazaniu, oraz pięknej katedry gotyckiej we Władywostoku.

Karol Śliwowski
Kraj działania  ZSRR
Data urodzenia 24 maja 1855
Data śmierci 6 stycznia 1933
biskup Władywostoku
Okres sprawowania 1923-1933
Wyznanie katolickie
Kościół łaciński
Prezbiterat 1883
Nominacja biskupia 2 lutego 1923
Sakra biskupia 23 października 1923
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 23 października 1923
Konsekrator Celso Costantini
Współkonsekratorzy Auguste-Ernest-Désiré-Marie Gaspais

PrzypisyEdytuj

  1. Akt urodzenia i chrztu datowany wg kalendarza gregoriańskiego, ochrzczony został 8 lipca 1855 (w wielu źródłach data urodzenia 29 czerwca jest de facto błędnie przeliczoną na kal. juliański datą chrztu - jeśli już to winno być 26 czerwca)
  2. Dostępne źródła często podają, że biskup Śliwowski urodził się w majątku ziemskim koło Warszawy. Henryk Śliwowski, ojciec Karola, mieszkając w Warszawie zarządzał równocześnie rodzinnymi dobrami Żylin w parafii Kozłów Biskupi (pow. sochaczewski). W tym majątku zmarł niebawem po narodzinach syna tj 16 sierpnia 1855 roku. Stąd też prawdopodobnie błędne powszechne wspomnienie o miejscu narodzin Karola Śliwowskiego.

BibliografiaEdytuj

- Polski Słownik Biograficzny. Warszawa - Kraków 2016, zeszyt 208 (t. 51/1), ss: 8-10
- Akt urodzenia i chrztu - Warszawa, parafia św. Andrzeja, nr 380
- Nekrolog - Świat 1933 nr3, s: 19 (21/28)