Karol Ludwik Agricola

polski inżynier wojskowy

Karol Ludwik Agricola – żyjący w XVIII wieku inżynier wojskowy. Był nadwornym budowniczym króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego i kapitanem Korpusu Inżynierów Koronnych.

Projektował i budował urządzenia hydrotechniczne (m.in. system wodno-melioracyjny warszawskiego Parku Łazienkowskiego, w latach 1773–1779) oraz drogi (m.in. drogę do Łazienek, dziś, tzw. "Agrykolę").

Wzdłuż ulicy jego projektu i imienia – Agrykoli – działa zachowana i sprawna instalacja oświetlenia gazowego.