Karpaty Środkowomorawskie

Karpaty Środkowomorawskie (513.2; cz. Středomoravské Karpaty) – makroregion w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leży na Morawach w Czechach.

Karpaty Środkowomorawskie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Karpaty Środkowomorawskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Czechy
kraj ołomuniecki
kraj zliński
kraj pd.-morawski

Łańcuch Karpat Środkowomorawskich jest izolowany od innych pasm górskich łańcucha karpackiego – ze wszystkich stron otaczają go obniżenia Podkarpacia Zachodniego: Obniżenie Dyjsko-Swrateckie, Brama Wyszkowska i Obniżenie Górnomorawskie. Na południu Brama Westonicka – odcinek doliny Dyi – dzieli je od pasma Karpat Austriacko-Morawskich.

Karpaty Środkowomorawskie mają charakter zrównanego fliszowego pogórza z wypreparowanymi twardzielcowymi grzbietami z wapienia jurajskiego. W skład Karpat Środkowomorawskich wchodzą:

Pierwotną formacją roślinną Karpat Środkowomorawskich były lasy mieszane z przewagą buka i świerka. Obecnie Karpaty Środkowomorawskie są regionem intensywnego rolnictwa z uprawą winorośli, warzyw i owoców. Są też gęsto zaludnione.

Bibliografia edytuj

  • Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965
  • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.) Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3