Karpaty Austriacko-Morawskie

Karpaty Austriacko-Morawskie (513.1; niem. Österreichisch-Südmährische Karpaten, cz. Jihomoravské Karpaty) – makroregion w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leży na terytorium Austrii (kraj związkowy Dolna Austria) i Czech (Morawy).

Karpaty Austriacko-Morawskie
Ilustracja
Děvín – najwyższe wzniesienie Karpat Austriacko-Morawskich
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Karpaty Austriacko-Morawskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Austria:
Dolna Austria
Czechy:
kraj pd.-morawski

Łańcuch Karpat Austriacko-Morawskich stanowi skrajny południowo-zachodni makroregion Karpat. Jest izolowany od innych pasm górskich łańcucha karpackiego – ze wszystkich stron otaczają go obniżenia Podkarpacia Zachodniego. Od najbliższego pasma Karpat Środkowomorawskich, stanowiących jego przedłużenie na północy, dzieli go Brama Westonicka – odcinek doliny Dyi.

Na Karpaty Austriacko-Morawskie składają się pasma gór niskich rozczłonkowane uskokami i izolowane od siebie obszarami równinnymi. W skład Karpat Austriacko-Morawskich wchodzą (z północy na południe):

Karpaty Austriacko-Morawskie stanowią pasma łagodnych wzniesień o wysokości względnej 100-200 m. Stanowią strefę przejściową, łączącą alpejski Las Wiedeński z głównym masywem Karpat. Są zbudowane z fliszowych iłowców i piaskowców, lessów i osadów neogenicznych z wypreparowanymi ostańcami z wapienia jurajskiego.

Geografowie austriaccy nie wydzielają w granicach Austrii odrębnych pasm Karpat i zaliczają Karpaty Austriacko-Morawskie do tzw. przedpola karpackiego (Karpatenvorland).

Bibliografia edytuj

  • Rajmund Galon Alpy. Austria. Szwajcaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
  • Rajmund Galon Austria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965
  • Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965
  • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.) Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Austria Szwajcaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1979
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Teofil Lijewski, Austria, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-05164-7, OCLC 835860669.
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3