Karta pobytu

dokument wydawany w Polsce cudzoziemcom

Karta pobytudokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej[1].

Karta pobytu Rzeczypospolitej Polskiej (wzór od 2020 r.)

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1504).

Linki zewnętrzne Edytuj