Kartkówka

Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Nazwa pochodzi od tego, że kartkówki zazwyczaj pisze się na kartkach wyrywanych z zeszytu. Zwykle trwa od 5 do 15 minut i dotyczy zakresu tematycznego kilku ostatnich lekcji. Zwykle nie jest zapowiedziana, przez co w wielu szkołach oceny z kartkówek są równoważne ocenom z odpowiedzi ustnej. Statut szkoły powinien precyzować pojęcie kartkówki, czas jej trwania oraz zakres materiału. W razie braku takich zapisów m.in. samorząd uczniowski może wnioskować do dyrektora szkoły o doprecyzowanie tego terminu.

Odpowiednikiem studenckim mogłaby być tzw. wejściówka, kartkówka na początku ćwiczeń, z tym że w przeciwieństwie do kartkówki, wejściówka może decydować o dalszym udziale w ćwiczeniach, zatem również o obecności na nich.

Zobacz teżEdytuj