Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

(Przekierowano z Kasa Krajowa)

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa, Krajowa SKOK, KSKOK) – spółdzielnia osób prawnych zrzeszająca Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe[1].

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Państwo

 Polska

Adres

ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot

Data założenia

1992

Forma prawna

spółdzielnia

Prezes

Rafał Matusiak

Nr KRS

0000054951

brak współrzędnych
Strona internetowa

OpisEdytuj

Kasa Krajowa została utworzona w 1992 roku z inicjatywy Grzegorza Biereckiego, który został wówczas jej pierwszym prezesem i pełnił tę funkcję do 9 października 2012 roku. Przewodniczącym rady nadzorczej został Adam Jedliński[2][3]. Aktualnie tę funkcję sprawuje Grzegorz Buczkowski[4]. Początkowo przynależność SKOK-ów do Kasy Krajowej była dobrowolna. Szczegółowe zasady organizowania i działania oraz role Kasy Krajowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 roku[5]. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, SKOK-i były nadzorowane przez Kasę Krajową[6].

Celem jej działalności jest udzielanie wsparcia SKOK-om ze środków funduszu stabilizacyjnego (pochodzących z zysku Kasy Krajowej oraz w części z wkładów opłacanych przez SKOK-i), zapewnienie stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w kasach oszczędności poprzez dbanie o przestrzeganie przepisów prawnych przez spółdzielcze kasy [1]. W wyniku ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku uchwalonej przez Sejm VII kadencji, nowelizującej ustawę z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 613) środki pieniężne zgromadzone przez klientów (członków) SKOK zostały objęte z dniem 29 listopada 2013 r. ustawowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny[1][7]. Gwarancja obecnie wynosi 100 000 euro. Od 1996 roku, do czasu objęcia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, w tym Kasy Krajowej państwowym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 27 października 2012 roku[8][9] był to podstawowy (jedyny) organ nadzorczy dla SKOK.

Poza funkcją nadzorczą Kasa Krajowa zapewnia SKOK-om doradztwo prawne, finansowe, ma możliwość udzielania pożyczek/kredytów SKOK-om, reprezentuje interesy SKOK-ów przed organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi, ma także możliwość wyrażenia opinii na temat projektów aktów prawnych dotyczących spółdzielczych Kas[1].

Obecnie funkcję prezesa Kasy Krajowej sprawuje Rafał Matusiak. Otrzymał on jednogłośną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie stanowiska Prezesa Kasy Krajowej w 2018 roku[10]. Rafał Matusiak pełni również funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU (World Council of Credit Unions – Światowej Rady Unii Kredytowych)[11].

PrzypisyEdytuj