Otwórz menu główne

Kasper Dembiński herbu Rawicz (zm. w 1620 roku) – marszałek koła prokonwokacyjnego na sejmie elekcyjnym w 1587 roku[1], podkomorzy mielnicki w latach 1580-1600, dworzanin Zygmunta II Augusta, Henryka Walezego i Stefana Batorego, rotmistrz w wojnie polsko-rosyjskiej 1577-1582.

W 1587 roku podpisał elekcję Maksymiliana III Habsburga[2]. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[3]. Był posłem województwa krakowskiego na sejm 1600 roku[4].

Jako uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego podpisał w 1607 roku akt wypowiedzenia posłuszeństwa królowi Zygmuntowi III Wazie.

BibliografiaEdytuj

  • Henryk Schmitt, Kilka uwag w sprawie rokoszu Zebrzydowskiego, Poznań 1865, s. 61.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 164.

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Kraków 1948, s. 143.
  2. Akt elekcji arcyksięcia Maksymiliana Habsburga na króla polskiego z 22 VIII 1587 roku, AGAD
  3. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.
  4. Andrzej Radman, Marek Ferenc, Rejestr senatorów i posłów na sejmie walnym warszawskim 9 lutego - 21 marca 1600 r., w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. MCCLXVII – 2004, Prace Historyczne, z. 131, s. 94