Kasper Teodor Siemianowski

Kasper Teodor Siemianowski herbu Grzymała (zm. w 1704 roku) – chorąży sandomierski w latach 1699-1704, cześnik wieluński w 1693 roku, sędzia grodzki sandomierski.

W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa sandomierskiego[1]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa sandomierskiego[2]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. Był konsyliarzem województwa sandomierskiego w konfederacji sandomierskiej 1704 roku

BibliografiaEdytuj

  • Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s.].
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 210.

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7.
  2. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 350.
  3. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 306.