Kasper Zebrzydowski (1592–1649)

Kasper Zebrzydowski z Więcborka herbu Radwan (ur. 1592, zm. 1649) – kasztelan kaliski i kamieński w 1624 roku.

Herb Radwan

Rodzina

edytuj

Urodził się jako jedyny syn Andrzeja Zebrzydowskiego (zm. 1595), kasztelana śremskiego i Agnieszki Białośliwskiej (zm. 1639), herbu Topór. Brat Anny (zm. 1623), późniejszej żony Piotra Czarnkowskiego, kasztelana śremskiego; Marianny, żony Samuela Konarskiego, starosty hamesztyńskiego; Jadwigi (zm. przed 1641), żony Andrzeja Biskupskiego, kasztelana spicmirskiego; Elżbiety, późniejszej żony Stanisława Witowskiego, kasztelana brzezińskiego oraz Katarzyny (zm. 1640/1641), zakonnicy benedyktynki w Poznaniu. Poślubił Annę z Żurowa Daniłowiczównę herbu Sas, córkę Mikołaja Daniłowicza (zm. 1624), podskarbiego wielkiego koronnego i kasztelana lwowskiego. Małżeństwo było bezpotomne.

Urząd

edytuj

Urząd kasztelana kaliskiego pełnił przez 25 lat od 1624 do 1649. Urząd kasztelana objął po Jędrzeju Krotowskim (Krotoski) herbu Leszczyc. Następcą jego został Krzysztof Mielżyński herbu Nowina.

Jako senator był obecny na sejmach: 1632 (I), 1632 (III) i 1645 roku[1].

Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy w 1632 roku[2].

Źródła

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Leszek Andrzej Wierzbicki,Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 181.
  2. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.