Katarzyna Błachowska

polska historyk

Katarzyna Błachowska (ur. 9 stycznia 1966 w Warszawie[1]) – polski historyk historiografii, mediewista.

Katarzyna Błachowska
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 9 stycznia 1966
Warszawa
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1999
Habilitacja 2010
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Warszawski

ŻyciorysEdytuj

W 1990 ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskiego. W latach 1990-1993 pracowała jako nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. W 1999 obroniła pracę doktorską Ekspansja terytorialna państwa carów w rosyjskich syntezach historycznych XIX w. napisaną pod kierunkiem Jerzego Maternickiego[2], stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2010. Pracuje jako kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku, edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesną dydaktyką historii.

Wybrane publikacjeEdytuj

KsiążkiEdytuj

 • Narodziny imperium. Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX w., Warszawa: Neriton 2001.
 • Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku, Wydawnictwo: Neriton 2009.

ArtykułyEdytuj

 • Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku, "Kwartalnik Historyczny" 1993, nr 1, s. 30-36.
 • Polityczne związki Gedyminowiczów z Nowogrodem Wielkim w latach 1430-1471, "Przegląd Historyczny" 1993, z. 3, s. 289-306.
 • Periodyzacja dziejów Rosji w rodzimej nauce historycznej XVIII i XIX wieku [w:] Inter Orientem et Occidentem . Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej ofiarowane profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej, red. Tadeusz Wasilewski, Warszawa: DiG 2002, s. 133-140.
 • Dzieje średniowiecznej Rusi w pracach historyków lwowskich przełomu XIX i XX w. [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t.2, pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2004, s. 172-191
 • Rosja w historiografii polskiej pierwszych lat powojennych (1945-1956) [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, pod red. A. Wierzbickiego, Warszawa 2004, s. 147-167.
 • Fryderyka Papee pogląd na czasy jagiellońskie [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 4, pod red. L. Zaszkilniaka i J. Maternickiego, Lwów-Rzeszów 2006, s. 283-293.
 • Rosja w historiografii polskiej pierwszych lat powojennych (1945-1956) [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. nauk. A. Wierzbicki, Warszawa 2004, s. 147-167.
 • Romana Lutmana spojrzenie na metodę [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. 2, red. nauk. A. Wierzbicki, Warszawa 2006, s. 35-44.

PrzypisyEdytuj

 1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 624
 2. Dr hab. Katarzyna Błachowska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-10].

BibliografiaEdytuj