Katarzyna Pachniak

polska arabistka i islamoznawczyni

Katarzyna Pachniak – polska arabistka i islamoznawczyni, od 2006 kierowniczka Katedrą Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Pachniak
Zawód, zajęcie

arabistka, islamoznawczyni

Tytuł naukowy

profesor nauk humanistycznych

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Stanowisko

kierowniczka Katedry Arabistyki i Islamistyki UW (od 2006)

Życiorys Edytuj

W 1993 ukończyła studia arabistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1998 obroniła napisaną pod kierunkiem Janusza Daneckiego rozprawę doktorską z zakresu literaturoznawstwa orientalnego zatytułowaną Idee polityczne w dziełach Abu Hamida al-Ghazalego (XI–XII wiek). 31 maja 2005 habilitowała się w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Doktryny isma'ilickie w dziełach Al-Kirmaniego.

Zajmuje się między innymi: religijnymi aspektami islamu, filozofią muzułmańską oraz teorią polityki okresu klasycznego. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad dwudziestu tłumaczeń książek z zakresu arabistyki i islamistyki. Jest autorką wielu haseł encyklopedycznych i słownikowych. Członkini Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.

Ważniejsze publikacje Edytuj

  • Filozofia polityki muzułmańskiej na podstawie dzieł Abu Hamida al-Gazalego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2001.
  • Doktryny isma’ilickie w dziełach Al-Kirmaniego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004.
  • Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010.
  • Ezo­te­ryczne odłamy islamu w muzuł­mań­skiej lite­ra­tu­rze here­zjo­gra­ficz­nej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, War­szawa 2012.

Ważniejsze przekłady Edytuj

Bibliografia Edytuj