Otwórz menu główne

Katarzyna Piotrowska, najstarsza znana z nazwiska i imienia Polka, zmarła 13 czerwca 1852 w wieku 113 lat. Jej grób znajduje się w Zabłudowie.

Katarzyna Piotrowska jest najstarszym, znanym z imienia i nazwiska człowiekiem urodzonym, żyjącym i zmarłym w Polsce. Dziewiętnastowieczna inskrypcja na jej pomniku nagrobnym na zabytkowym cmentarzu św. Rocha w Zabłudowie głosi:

Sto trzynaście lat przeżywszy na ziemi,
Pod tym głazem spoczywam pomiędzy grzesznemi.
Ziomku, zostaw nabożne za duszę westchnienie.
Niech Stwórcę oglądają nasze grzeszne cienie.”[1]

Pomnik ufundował, jak głosi dalsza część inskrypcji, w 1853 roku Kazimierz Ostaszewski, major od huzarów Wojsk Rosyjskich i Kawaler, przez wzgląd na pobożną i przykładną 113-letnią na tém padole pielgrzymkę ś.p. Panny Katarzyny Piotrowskiej, zeszłej w 1852 roku, czerwca 13 dnia.”[2]

Nie są znane inne dane biograficzne Piotrowskiej. Parafia w Zabłudowie posiada jednak księgi urodzeń i zgonów z XVII-XIX w.

Wiadomo natomiast, że fundator nagrobka, major Kazimierz Ostaszewski, urodził się 5 marca 1786 w Zabłudowie, jako syn Jana Ostaszewskiego i Elżbiety z Kozłowskich. Zmarł 19 listopada 1855 w Moskwie[3]. Oprócz odrestaurowania kaplicy w Zabudowie był także dobroczyńcą innych parafii. Np. darował parafii w Hodyszewie brylantowy krzyż[4]. Z tablicy wmurowanej w murze kaplicy cmentarnej w Zabłudowie wynika, że odrestaurował tę kaplicę i “smętarz murem opasał w 1850 roku”.[5] Portret majora Ostaszewskiego znajduje się obecnie w kaplicy św. Rocha w Zabłudowie, a jedna z ulic Zabłudowa nosi dziś jego imię.

PrzypisyEdytuj

  1. Alicja Regucka, "Zabytkowy cmentarz św. Rocha w Zabłudowie, historia i stan obecny”
  2. Od czasu do czasu – Zabytkowy cmentarz św. Rocha w Zabłudowie niszczeje!
  3. Nagrobki polskie na cmentarzach moskiewskich, w: Miesięcznik Heraldyczny, numery 10-12/1934
  4. Zbigniew Romaniuk, Słownik historyczny miejscowości z terenu Gminy Nowe Piekuty, 2014, s.39
  5. “Z zabłudowskiej ziemi”, nr 4, lato 1992, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej http://www.moak-zabludow.pl/wydawnictwa_pliki/z_zabludowskiej_ziemi/ZZZ-4-1992.pdf