Kategoria:Ambasadorowie Polski w Irlandii

Kategoria zawiera szefów polskich misji dyplomatycznych w Irlandii
w randze Ambasadorów, Posłów Nadzwyczajnych i Ministrów Pełnomocnych oraz Chargé d’affaires