Kategoria:Personae

Dział prawa według systematyki Gajusza dotyczący osób (rzymskiego prawa materialnego niemajątkowego).