Kategoryzacja drużyn w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kategoryzacja drużyn w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - należy do podstawowych form pracy hufca i chorągwi, realizując metodę harcerską m.in. w zakresie stopniowania trudności, współzawodnictwa i współdziałania drużyn.

Organizacja Harcerek ZHREdytuj

Drużyna PróbnaEdytuj

Tę kategorię otrzymują drużyny, które nie zostały sklasyfikowane. Najczęściej są to drużyny nowe lub przechodzące kryzys.

Drużyna ZwiązkowaEdytuj

To miano przysługuje tym drużynom, które spełniają podstawowe wymogi: organizują zbiórki, jeżdżą na wyjazdy.

Drużyna Zielonej KoniczynkiEdytuj

Ta kategoria przysługuje drużynom, które:

  • rekrutują nowe członkinie
  • funkcjonuje system zastępowy
  • drużyna współpracuje z hufcem, rodzicami harcerek, innymi drużynami

Drużyna Srebrnej KoniczynkiEdytuj

Aby zdobyć tę kategorię, drużyny muszą:

  • uczestniczyć w imprezach hufca i chorągwi
  • dbać o swą historię i dorobek
  • współorganizować pracę hufca
  • współpracować z innymi drużynami

Do tego drużynowa musi:

Drużyna Złotej KoniczynkiEdytuj

Kategoria ta przysługuje najlepszym, wzorcowym drużynom.

Harcerki Drużyn Złotej Koniczynki na prawym ramieniu noszą plakietkę ze złotą koniczynką.

Organizacja Harcerzy ZHREdytuj

W Organizacji Harcerzy ZHR istnieją cztery podstawowe kategorie, jakie może zdobyć drużyna: Próbna, Polowa, Leśna i Puszczańska. Istnieją też dwie dodatkowe kategorie: - Drużyna Orła, przyznawana najlepszej Drużynie Leśnej w chorągwi - Drużyna Rzeczypospolitej, przyznawana najlepszej Drużynie Puszczańskiej w Polsce

Drużyna PróbnaEdytuj

Kategoria ta przyznawana jest drużynom które dopiero powstały, chcą przejść do ZHR lub przechodzą kryzys. Powinna ona posiadać 11 członków w dwóch zastępach, a drużynowy stopień ćwika.

Drużyna PolowaEdytuj

Drużyna z tą kategorią powinna posiadać 16 członków w co najmniej trzech zastępach. Kategorię tę przyznaje komendant hufca.

Harcerze z Drużyn Polowych na prawym ramieniu noszą plakietkę z głową wilka na niebieskim tle.

Drużyna LeśnaEdytuj

Drużyny Leśne to takie, które posiadają obrzędowość i ją kultywują, aktywnie działają w hufcu, współpracują z wędrownikami i zuchami, prowadzą własne kwatermistrzostwo. Jest to największa grupa drużyn w ZHR.

Drużyna OrlaEdytuj

Na Turnieju Drużyn Leśnych, organizowanym przez poszczególne chorągwie, wybierana jest najlepsza Drużyna Leśna. Otrzymuje ona na rok tytuł Drużyny Orlej.

Harcerze z Drużyn Orlich na prawym ramieniu noszą plakietkę z głową orła w koronie na zielonym tle.

Drużyna PuszczańskaEdytuj

Drużyna Puszczańska powinna posiadać 26 członków w czterech zastępach oraz co najmniej dwie osoby w kadrze. Drużynowy powinien mieć otwartą próbę podharcmistrzowską. Drużyna organizuje własne obozy, biwaki Zastępu Zastępowych, wysyła także swoich członków na obozy doszkalające. Promuje ZHR, współpracuje z gromadą zuchową lub drużyną wędrowniczą.

Drużyny te posiadają także szereg przywilejów, m.in. do reprezentowania ZHR poza granicami kraju, a także do brania udziału w Turnieju Drużyn Puszczańskich

Kategorie tę przyznaje Naczelnik Harcerzy ZHR, po ówczesnym zweryfikowaniu wniosku przez hufcowego i komendanta chorągwi, z której wywodzi się drużyna.

Harcerze z Drużyn Puszczańskich na prawym ramieniu noszą plakietkę z głową żubra na czerwonym tle.

Drużyna RzeczypospolitejEdytuj

Drużyna Rzeczypospolitej to tytuł dla najlepszej drużyny męskiej w organizacji ZHR.

Tytuł ten przyznaje się na Turnieju Drużyn Puszczańskich, odbywającym się co roku. Biorą w nim udział drużyny, które spełniły kryteria, które zdobyły kategorie puszczańską. Zawsze jest to obrońca tytułu oraz cztery zespoły wybrane przez władze naczelne ZHR.

Drużyny RzeczypospolitejEdytuj

Harcerze Drużyny Rzeczypospolitej na prawym ramieniu noszą plakietkę z orłem w koronie na czerwonym tle.

Linki zewnętrzneEdytuj