Katolicki Kościół Narodowy w Polsce

jeden z Kościołów polskokatolickich

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce – jeden z Kościołów katolickich działających na terenie Polski, założony w 2012 roku. Organem prasowym Kościoła jest kwartalnik „Wspólnota Wiary”. Przy Kościele działa Towarzystwo Społeczne „Civitas Polonia”, Katolicko-Narodowy Instytut Charytatywny „Misericordia” oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Kościół posiada 12 parafii w Polsce oraz misje zagraniczne w Chorwacji[2] i Włoszech [3]. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Adam Rosiek.

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce
Ilustracja
Godło Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce
Dewiza: Prawda, Praca, Miłość
Hymn: Rota
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
     └ Polskokatolicyzm
Ustrój kościelny

episkopalno-synodalny

Obrządek

łaciński

Siedziba

Wrocław

Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika

bp Adam Andrzej Rosiek
Pierwszy Biskup Kościoła

Organ ustawodawczy

Synod Kościoła

Zasięg geograficzny

 Polska Chorwacja Włochy

Strona internetowa
Zwierzchnik Kościoła
bp Adam Rosiek
Spotkanie Pierwszego Biskupa Kościoła z Ojcem Świętym Franciszkiem po środowej audiencji ogólnej
Parafia Najświętszego Sakramentu w Miliczu
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Szczecinie
Parafia Świętej Trójcy w Warszawie
Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej i świętego Charbela we Florencji

Katolicki Kościół Narodowy nawiązuje do tradycji przedwojennego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK), chociaż obecnie nie utrzymuje jedności wiary i moralności z żadną wspólnotą polskokatolicką.

HistoriaEdytuj

23 września 2012 roku na zgromadzeniu założycielskim w Kamiennej Górze grupa duchownych pod przewodnictwem księdza Adama Rośka przyjęła deklarację o utworzeniu Kościoła pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie – Seniorat Misyjny w Polsce, który stanowił część Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie. Na czele Kościoła stanął biskup Sylwester Bigaj z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. W wyniku konfliktu, powstałego pomiędzy biskupem diecezji kanadyjskiej Sylwestrem Bigajem a Pierwszym Biskupem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie bp Anthonym Mikovskim, PNKK w USA i Kanadzie wycofał swoje poparcie dla idei tworzenia struktury Senioratu w Polsce. W tych okolicznościach biskup Sylwester Bigaj postanowił dalej otoczyć pasterską opieką tworzącą się strukturę misyjną Kościoła w Polsce, za co został wydalony z szeregów biskupów Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie.

18 października 2013 roku na Zebraniu Generalnym PNKK w Kanadzie, które przekształciło się w Synod Kościoła w Mississauga, postanowiono ogłosić autokefalię diecezji kanadyjskiej. Kościół kanadyjski, którego częścią była tworząca się struktura misyjna w Polsce, przyjął samodzielną nazwę – Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie. Biskupem Kościoła kanadyjskiego pozostał nadal biskup Sylwester Bigaj. W trakcie obrad Synodu wybrano dwóch biskupów pomocniczych: biskupa elekta Jerzego Urbańskiego dla Kościoła w Kanadzie (elekt nie przyjął sakry biskupiej) oraz biskupa elekta Adama Rośka dla tworzącego się w Polsce Kościoła (sakra biskupia w dniu 31 stycznia 2015 r. z rąk niezależnego biskupa Stanisława Sawickiego). W dniu 26 czerwca 2014 roku decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, Kościół w Polsce został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 179 pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce[4].

W dniu 16 sierpnia 2014 roku Zgromadzenie Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce zadecydowało o zmianie nazwy Kościoła, który od tego czasu posługuje się nazwą Katolicki Kościół Narodowy w Polsce. W zmianach przygotowano również nowy układ strukturalny tworzącej się misji Kościoła, którego efektem w miarę rozwoju struktur parafialnych w Polsce ma być powstanie czterech prowincji – diecezji (wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej i szczecińskiej) w Polsce. Zgromadzenie potwierdziło wybór na biskupa księdza Adama Rośka. W dniu 31 stycznia 2015 roku w ks. Adam Rosiek przyjął sakrę biskupią z rąk biskupa Stanisława Sawickiego. Uroczystość odbyła się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Miliczu. Od dnia 1 czerwca 2016 r. do 12 czerwca 2017 roku Kościół obejmował swoją jurysdykcją Parafię pw. NMP Częstochowskiej, działającą na terenie Glasgow w Szkocji[5][6]. W sierpniu 2016 jurysdykcją została objęta także Parafia Wszystkich Świętych w Wieluniu[7].

W dniu 20 listopada 2016 roku został podpisany dokument o zawarciu komunii między Katolickim Kościołem Narodowym a Kościołem Anglii Prowincja Ameryki Łacińskiej[8].

17 marca 2018 roku odbyła się konsekracja biskupa pomocniczego Kościoła – ks. biskupa nominata Andrzeja Lipińskiego[9].

W dniu 19 maja 2019 roku podczas uroczystości konsekracji nowych biskupów została podpisana wspólna deklaracja wyznaniowa przez Pierwszego Biskupa Kościoła bpa Adama Rośka w imieniu Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce oraz biskupa Klausa Massa w imieniu Chrześcijańsko Katolickiego Kościoła w Niemczech. Na mocy podpisanej deklaracji oba Kościoły deklarują współpracę doktrynalną oraz liturgiczną i wspólne uznanie sakramentów świętych[10].

Biskupi Katolickiego Kościoła Narodowego w PolsceEdytuj

Nauka i organizacja Katolickiego Kościoła NarodowegoEdytuj

Nauka Katolickiego Kościoła Narodowego nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła tradycji zachodniej. W sprawowaniu świętych czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym zbieżnym z Kościołem rzymskokatolickim. Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki oraz PNKK w USA i Kanadzie, najwyższą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy Jedynemu. Kościół wyznaje wiarę i oddaje cześć aniołom, świętym apostołom, męczennikom i świętym Kościoła Powszechnego. Szczególne miejsce wśród świętych zajmuje Matka Najświętsza – Niepokalanie poczęta Maryja, Matka Syna Bożego. Kościół przyjmuje wszystkie dogmaty katolickie. W tym dotyczące Trójcy Świętej, mariologiczne oraz wszystkie eklezjologiczne[11]. Kościół podkreśla duchową jedność z papieżem, uznając papieża jako następcę apostoła Piotra. Oddaje mu należną cześć i uznaje jego szczególną pozycję pośród wybranych przez Pana apostołów.

Kościół uznaje siedem sakramentów świętych, zgodnie z nauką i tradycją zachodniego Kościoła. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej oraz stanowi ona centrum życia i pobożności członków Kościoła. W Kościele są sprawowane dwie formy sakramentu pokutyspowiedzi świętej: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej spowiedzią powszechną). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18 oraz jest ona polecana wszystkim wiernym, by przynajmniej jeden raz w roku odbyli spowiedź indywidualną.

DuchowniEdytuj

Kościół liczy 19 duchownych w Polsce, Niemczech, Włoszech oraz Chorwacji[12]. Duchownym Kościoła może być wyłącznie mężczyzna, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz uzyskał święcenia diakonatu lub prezbiteratu. Biskupem w Kościele jest kapłan wybrany przez Zgromadzenie (Synod) Kościoła, konsekrowany przez przynajmniej jednego biskupa katolickiego lub starokatolickiego, posiadającego niewątpliwą sukcesję apostolską. Księży nie obowiązuje celibat. Strojem kapłańskim pozostaje czarna sutanna lub tzw. krótki stój duchowny. Stroje liturgiczne i chórowe zgodne z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego.[potrzebny przypis]

Parafie Katolickiego Kościoła Narodowego w PolsceEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Paweł Ciecieląg i inni, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2022, s. 93, ISBN 978-83-67087-17-9.
 2. Redakcja, Na zakończenie pobytu księdza Biskupa w Chorwackiej Misji Kościoła opowieść o Chorwackiej Częstochowie i piękna modlitwa, Katolicki Kościół Narodowy, 27 września 2022 [dostęp 2022-11-29] (pol.).
 3. Redakcja, Czas wizyty apostolskiej w Misji Włoskiej Katolickiego Kościoła Narodowego, Katolicki Kościół Narodowy, 28 września 2022 [dostęp 2022-11-29] (pol.).
 4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Relacje państwa z Kościołami - przydatne informacje, dokumenty i akty prawne, „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji” [dostęp 2018-05-29] (pol.).
 5. Ogłoszenia na X. Niedzielę zwykłą, blackmadonna.church [dostęp 2016-06-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-14].
 6. Ogłoszenia na XII. Niedzielę zwykłą. blackmadonna.church. [dostęp 2017-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-29)].
 7. Msza święta w nowej Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wieluniu, kkn-poland.com.pl [dostęp 2016-08-21].
 8. Provincia Iglesia Anglicana del caribe y la nueva granada, Arzobispo victor Cruz Blanco, provinciaiglesiaanglicanadelcaribeylanuevagranada.org [dostęp 2016-12-25].
 9. Msza święta święcenia biskupie księdza Andrzeja Lipińskiego 17 marca 2018 r. godz. 11.00 – Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, kkn-poland.com.pl [dostęp 2018-03-17].
 10. Vitaefons, Meldungen, christ-katholisch.de, 2 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-02].
 11. Doktryna Katolickiego Kościoła Narodowego, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 12. Kolejni kapłani w Prezbiterium Kościoła, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 13. Nowa nominacja dla księdza Bogdana Kraszewskiego na urząd Proboszcza, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce [dostęp 2021-08-08] (pol.).
 14. Msza święta w nowej Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wieluniu – Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, www.kkn-poland.com.pl, 21 sierpnia 2016 [dostęp 2017-02-17] (pol.).
 15. Parafia Katolickiego Kościoła Narodowego w Cieszynie – Kolejna witryna sieci „Katolicki Kościół Narodowy w Polsce” [dostęp 2019-09-09] (pol.).
 16. Parafia Katolickiego Kościoła Narodowego w Rybniku – Kolejna witryna sieci „Katolicki Kościół Narodowy w Polsce ” [dostęp 2019-09-09] (pol.).
 17. Ksiądz Jarosław Cielecki następnym kapłanem w Katolickim Kościele Narodowym, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce [dostęp 2020-06-15] (pol.).
 18. Parafia pod wezwaniem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce [dostęp 2022-05-04] (pol.).
 19. Parafia p.w. świętego Jana Vianeya w Tarnowskich Górach, Parafia p.w. świętego Jana Vianeya w Tarnowskich Górach [dostęp 2023-01-07] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj