Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”

Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna” – prawicowa koalicja wyborcza w wyborach do Sejmu w 1993.

Koalicję utworzyły partie wywodzące się z ruchu „Solidarności”, Komitetu Obywatelskiego oraz OKP:

Wskutek rozdrobnienia prawicowego elektoratu „Ojczyzna” uzyskała 878 445 głosów (6,37% w skali kraju), nie przekroczyła więc progu 8%, uprawniającego koalicje wyborcze do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych, ani progu 7%, który umożliwiał udział w podziale mandatów z list ogólnopolskich.