Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921

Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921 – lista osób udekorowanych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny w szeregach Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, formacjach polskich w Rosji, wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie z bolszewikami oraz powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich.

Stopień[a] Nazwisko i imię[b] Numer Klasa Jednostka organizacyjna[c] Działania zbrojne
Marszałek Polski Piłsudski Józef KW nr 1; KKO nr 9 Naczelny Wódz 3
podpułkownik SG Kasprzycki Tadeusz KS nr 5252 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza 3
kapitan wojsk samochodowych Mayer Andrzej 6880 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
pułkownik doktor Piestrzyński Eugeniusz 3441 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
kapitan artylerii Czarnocki Wiktor KS nr 5250 Oddz. II ND WP
porucznik Kowalewski Jan III KS nr 5247 Oddz. II ND WP 3
podporucznik piechoty Wołowski Antoni 5248 Oddz. II ND
podporucznik piechoty Zawadzki Wacław 5249 Oddz. II ND
pułkownik Piskor Tadeusz KS Oddz. III ND WP
porucznik Demeter Jan 5257 Szefostwo Lotnictwa ND
kapitan Obertyński Krzysztof 5258 Szefostwo Lotnictwa ND
kapitan Mozołowski Włodzimierz 3586 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
chorąży Muszyński Józef 4160 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
sierżant sztabowy Ujczak Jan 3606 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
kapral Jankowski Bartłomiej KS nr 3939 szwadron przyboczny Naczelnego Wodza
wachmistrz sztabowy Witczak Narcyz KS nr 2792 szwadron przyboczny Naczelnego Wodza
generał porucznik Rozwadowski Tadeusz KKO; KS Szef Sztabu Generalnego
generał porucznik Leśniewski Józef 2521 Rada Wojenna
generał podporucznik Malczewski Juliusz KS nr 2517 Rada Wojenna 3
porucznik p.d. SG Hinterhoff Eugeniusz KS nr 5243 Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III
major SG Frank-Wiszniewski Tadeusz KS nr 5233 Ścisła Rada Wojenna, Oddz. III
major Prystor Aleksander KS nr 4567 Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III (1923 ne 85 pp) 3
kapitan pd SG Stańczyk Karol Jan II KS Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III (1923 ne 33 pp) 3
kapitan pd SG Adamczyk Zdzisław KS Sztab Gen. Oddz. IV (1923 ne 21 pap)
podporucznik Butkiewicz Alojzy 7270 Sztab Generalny Oddz. II
major SG Ćwiertniak Stefan Józef KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 3 pp Leg.) 3
podporucznik Galiński Izydor Wiktor 6045 Sztab Generalny Oddz. II
podporucznik Januszko Józef 6468 Sztab Generalny Oddz. II
porucznik Jastrzębski Karol KS nr 4945 Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 13 puł)
major Jędrzejewicz Janusz KS nr 4945 Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 35 pp) 3
podpułkownik Kamski-Milan Maksymilian KZ Sztab Gen. Oddz. V (1923 ne 2 pszw) 3
podpułkownik Koc Adam KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 5 pp Leg.) 3
kapitan piechoty Libicki Konrad KS Sztab Generalny Oddz. II (1923) 3
kapitan Krzewski-Lilienfeld Karol KS nr 4954 Sztab Generalny Oddz. II
podpułkownik SG Matuszewski Ignacy KS nr 5227 Sztab Generalny Oddz. II 3
major Michalski Karol KS nr Sztab Gen. Oddz. V (1923 ne 21 pp) 3
kapitan Rudnicki Adam II KS nr 4953 Sztab Generalny, Oddz. II (1923, ne 66 pp) 3 (16.3.1897)
major Sarnek Franciszek KS Sztab Generalny Oddz. II (1923 – ne 5 pac)
major SG Ulrych Juliusz KS nr 2173 Oddział II Sztabu Głównego 3
kapitan Wądołkowski Jerzy KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 5 pp Leg.) 3
pułkownik Wisznicki Mikołaj Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 1 puł)
kapitan inżynier Ziemiański Władysław KS nr Sztab Generalny Oddz. II (1923, ne 66 pp) 3
porucznik piechoty Niedzielski Edward 5251 Ekspozytura Oddz. II SG Gdańsk
pułkownik SG Kwaśniewski Stanisław KS nr 5225 Sztab Generalny; Oddz. IV
major SG Przybylski Marian 524 Sztab Generalny Oddz. IV
podpułkownik SG Regulski Bronisław KS nr 5236 Oddz. IV SG 3
porucznik Rehan Lucjan 6970 Sztab Generalny Oddz. II
porucznik Rusiecki Wincenty Hieronim 69 Sztab Generalny Oddz. IV
major SG Wład Franciszek KS nr 5255 Oddz. IV SG
generał porucznik Sosnkowski Kazimierz KKO nr 12; KS nr 2522 Minister Spraw Wojskowych
major SG Chilarski Eugeniusz 6258 MSWojsk. Oddz. I
pułkownik Dunin-Wolski Leon KS nr 1877 MSWojsk. Oddz. I
major lekarz Grabowski Jan KS MSWojsk. Dep. VIII (1923 ne I bsan)
major Hörl Wilhelm Franciszek KS nr MSWojsk. Departament I (1923, ne 32 pp) 3
major Freund-Krasicki Mikołaj KS nr 3061 MSWojsk. Departament I (1923, ne 1 pp Leg.) 3
podpułkownik Lachowicki-Czechowicz Tadeusz KS MSWojsk. Departament III (1923, ne OZU 1)
pułkownik intendent inż. Litwinowicz Aleksander KS nr (1923 MSWojsk Dep VII)
kapitan Młynarski Ludwik KS nr 5891 MSWojsk. Oddz. I 3
generał podporucznik Czikel Józef KS nr 5273 MSWojsk. Oddz. Adm. 3
pułkownik SG Starzewski Stanisław 5221 MSWojsk. Oddz. Adm.
major łączności Ornatowski Juliusz 5172 MSWojsk. Departament VI
podpułkownik p.d. SG Rotarski Stefan 5228 MSWojsk. Departament VI
podpułkownik Sadowski Ignacy Witold KS MSWojsk. Departament I (1923, ne 1 pp Leg.) 3
pułkownik SG doktor Zając Józef KS nr 4497 MSWojsk. Oddzi. I (1923, ne 3 pp Leg.) 3
major lekarz doktor Zawadzki Witold 5246 MSWojsk. Departament Sanitarny
porucznik marynarki Taube Karol 3263 MSWojsk. Departament Spraw Morskich
pułkownik doktor Górecki Roman KS nr Wojskowa Kontrola Generalna (1923)
major Boheim (Beheim) Ernest KS Wojskowa Kontrola Generalna (1923)
pułkownik SG Bobicki Leon 5219 Attache Wojskowy Konstantynopol
podpułkownik SG inżynier Brzozowski Jan 2528 Szefostwo Kolejnictwa Polowego
pułkownik Jaźwiński Bolesław 5260 Wojskowy Instytut Geograficzny
major doktor Abraham Roman 174 detachement
generał podporucznik Latour Stefan Ludwik 5267 OK Nr I Warszawa 3
generał brygady Rogalski Wojciech KS (DOK Nr I Warszawa 1923) 3
pułkownik Rouppert Stanisław KS (DOK Nr I Warszawa 1923; ne I bsan)
kapitan Winiarski Aleksander I KS nr DOK Nr I Warszawa (1923 ne 1 płacz)
podpułkownik SG Korytowski Adam KS nr 5224 DOG Białystok
chorąży Synowiec Ludwik 5016 Intendentura DOG Białystok
porucznik Cendro Wincenty Witold KS nr 5778 DOK Nr IX Brześć (ne 7 puł - 1923) 3
major Smykała Florian - Smykal Florian KS nr 5286 DOK Nr IX Brześć 3
major pd SG Chłusewicz Benedykt KS nr DOG Nr III Grodno (1923 ne 80 pp) 3
porucznik Burhardt Mariusz Olgierd KS nr DOG Nr III Grodno (1923 ne 66 pp)
kapitan Jarecki Stanisław KS nr DOG Nr III Grodno (1923 ne 41 pp) 3
generał brygady Majewski Mikołaj Teodor KS nr DOG Nr III Grodno (1923) 3
pułkownik Springwald Stanisław 5264 DOG Nr III Grodno
porucznik Tyszyński Leon KS nr 5012 DOG Grodno Referat Saperów 3
major Zajączkowski Czesław DOG Kielce
podporucznik Pszonczak Tadeusz Leon KS nr 5179 Dowództwo Garnizonu Kielce 3
generał podporucznik Ledóchowski Ignacy KS nr 5278 DOK Nr V Kraków 3
podpułkownik lekarz Nadolski Jerzy KS DOK Nr V Kraków (1923 ne V bsan)
generał podporucznik Osiński Aleksander KS OGen. Kraków 3
major Stankiewicz Witold Włodzimierz KS DOK Nr IV Łódź (1923 ne 27 pp) 3
kapitan Toruń Stanisław Julian KS DOK Nr IV Łódź (1923 ne 31 pp)
major Widacki Stanisław Zygmunt KS nr 5745 DOK Nr IV Łódź (1923 ne 6 pspodh)
generał brygady Bejnar Władysław KS nr DOK Nr II Lublin (1923) 3
generał podporucznik Hauser Edmund KS nr 5282 DOK Nr II Lublin 3
generał dywizji Romer Jan KKO; KS DOK Nr 2 Lublin 3
kapitan Solecki Stanisław I KS DOK Nr II Lublin (1923 ne 49 pp) 3
podpułkownik SG Więckowski Mieczysław KS nr 5226 DOK Nr II Lublin 3
podpułkownik lekarz wet. Zagrodzki Kazimierz KS DOK Nr II Lublin (1923 ne KOSK II)
pułkownik Hausner Ryszard 5259 DOK Nr VI Lwów
kapitan Kawecki Tadeusz KS nr 5753 DOK Nr VI Lwów (1923 ne 6 pac) 3
generał porucznik Lamezan-Salins Robert KS nr 5281 DOK Nr VI Lwów 3
generał podporucznik Linde Mieczysław 5274 DOK Lwów
major SG Ajdukiewicz Adam KS nr 5229 Oddz. VI DOK Lwów 3
podporucznik Wąsowicz Franciszek KS nr 3056 DOK Nr IV Lwów (1923 ne 40 pp) 3
kapitan Andrzejewski Mieczysław DOGen. Poznań
podporucznik Czarnecki Janusz DOGen. Poznań powstanie wielkopolskie
porucznik Gorzeński-Ostroróg DOGen. Poznań powstanie wielkopolskie
generał podporucznik Grudzielski Kazimierz DOGen. Poznań
porucznik Fenrych Tadeusz DOGen. Poznań powstanie wielkopolskie
kapitan Kandel Marian KS nr DOGen. Poznań (ne 25 pap - 1923) 3
pułkownik Lange Julian DOGen. Poznań
podporucznik Materna Bronisław DOGen. Poznań powstanie wielkopolskie
major Nieborak Antoni KS nr 4765 DOGen. Poznań 3
kapitan Paluch Mieczysław DOGen. Poznań powstanie wielkopolskie
generał porucznik Raszewski Kazimierz KS nr DOGen. Poznań 3
podpułkownik Sikorski Bronisław DOGen. Poznań
kapitan Swinarski Henryk DOGen. Poznań
major Wawrzyniak Władysław KS nr 4719 DOGen. Poznań 3
podporucznik Wiewiórowski Władysław DOGen Poznań powstanie wielkopolskie
rotmistrz Wiza Zygmunt DOGen. Poznań
kapitan p.d. SG Zakrzewski Władysław I KS nr 4724 DOGen. Poznań 3
major Żółkiewski Marian KS nr 5747 DOK Nr VII Poznań (ne 19 puł - 1923) 3
porucznik Potocki Józef I KS nr DOK Nr VIII Toruń (ne 66 pp - 1923) 3 (29.1.1891)
generał brygady Jastrzębski Tadeusz Stanisław KS nr DOK Nr IX Brześć (1923) 3
generał brygady Kamionka-Jarosz Wiktor KS nr 5741 DOK Nr X Przemyśl (1923) 3
generał dywizji Latinik Franciszek Ksawery KS nr DOK Nr X Przemyśl (1923) 3
ksiądz dziekan Panaś Józef KS nr 5742 DOK Nr X Przemyśl (1923) 3
kapitan Zajączkowski Bolesław 5256 Sąd Polowy DOE Lwów
major Hulewicz Bohdan Józef KS nr 4718 Szkoła Sztabu Generalnego 3
major SG Miniewski Stanisław Piotr 5234 Szkoła Sztabu Generalnego
kapitan Świtalski Adam KS Szkoła Sztabu Generalnego (ne 1 pp Leg. - 1923)
generał porucznik Zygadłowicz Gustaw 5277 Szkoła Sztabu Generalnego
major SG Furgalski Teodor KS nr 5232 Kurs Wyszkolenia Oficerów Sztabu Gen. 3
major SG Włodarski Jan KS nr 5238 Kurs Wyszkolenia Oficerów Sztabu Gen. 3
major SG Czaderski Mieczysław KS nr 5231 Centrum Wyszkolenia Armii Rembertów 3
pułkownik Jatelnicki Bolesław KS nr 7300 Szkoła Podch. Piechoty Bygdoszcz 3
porucznik piechoty Wysłouch Franciszek KS nr 5169 Wlkp. Szkoła Podch. Piechoty

3|

generał porucznik Żeligowski Lucjan KKO nr 10; KS nr 6096 Inspektorat Armii 3
kapitan Michalski Władysław Ignacy KS nr 5007 Inspektorat Armii Nr IV 3
major SG Tiletschke Jan KS nr 5237 Inspektorat Armii Nr IV
generał broni Szeptycki Stanisław KKO; KS nr 2520 Inspektorat Armii Nr IV
kapitan piechoty Kawiński Gwidon KS nr 5194 Inspektorat Armii Nr V 3
kapitan SG Mally Fryderyk Dominik Józef 5242 Inspektorat Armii Nr V
pułkownik Ładziński Gustaw 3266 COPSA
kapitan Hintz Alfred 4355 COPSA
kanonier Werman Franciszek 3924 COPSA
podporucznik pd.d SG Grocholski Remigiusz 5244 Wojew. Inspektorat Gr. Wsch.
podpułkownik SG Kozłowski Marian KS nr 5004 Szefostwo Kolei Frontu Lit-Biał.
podpułkownik inż W.Kol. Miszewski Stanisław 5006 Eksp. Szef. Kol. Polowych Siedlce
pułkownik Kobordo Fabian KS nr 5261 PKU Bielsk 3
porucznik Barteczek Franciszek 6315 Front Śląski
porucznik Figna Józef 6969 Front Śląski
major Haller Cezary 7299 Front Śląski
porucznik Kawałkowski Bronisław KS nr 7269 Front Śląski 3
podporucznik Klinke Wacław 3579 Front Śląski
podporucznik Kotas Ferdynand 4184 Front Śląski
porucznik Machalica Emil 7268 Front Śląski
porucznik Matusiak Klemens 6662 Front Śląski
kapitan Palarczyk Franciszek 7298 Front Śląski
podporucznik Probosz Paweł 4597 Front Śląski
porucznik Andruszkiewicz Piotr 5642 Armia Polska we Francji
porucznik Antoniak Józef 5633 Armia Polska we Francji
kapral Arent Zygmunt KS 5689 Armia Polska we Francji
chorąży Bajolletti Alexis 5667 Armia Polska we Francji
podporucznik Bartman Antoni 5658 Armia Polska we Francji
porucznik artylerii Bartoniczek Alfred 5632 Armia Polska we Francji
podporucznik Bauer Franciszek 5659 Armia Polska we Francji
porucznik Bednarski Władysław 5620 Armia Polska we Francji
podchorąży Berger Antoni KS nr 5670 Armia Polska we Francji 3
szeregowy Błaszczak Jan KS 5691 Armia Polska we Francji
porucznik Böhm Jan 5661 Armia Polska we Francji
podporucznik Buchta Ernest KS nr 5662 Armia Polska we Francji 3
kapral Chmielewski Wincenty KS nr 5688 Armia Polska we Francji
porucznik Chudziakiewicz Mikołaj KS nr 5630 Armia Polska we Francji 3
podporucznik Chwałkowski Lucjan KS 5653 Armia Polska we Francji
sierżant Cibula Franciszek KS 5680 Armia Polska we Francji
strzelec Cichocki Stanisław KS 5700 Armia Polska we Francji
kapitan kapelan Dekowski Jan 5526 Armia Polska we Francji
kapitan Dowbor Stefan 5622 Armia Polska we Francji
porucznik Drączkowski Sylwester KS nr 5647 Armia Polska we Francji 3
sierżant sztabowy Fonder Filip KS 5681 Armia Polska we Francji
major Fornel de la Laurencie 6156 Armia Polska we Francji
kapral Fuśniak Franciszek KS 5886 Armia Polska we Francji
major Garczyński Stefan 5609 Armia Polska we Francji
podpułkownik Gąssowski Maurycy 5608 Armia Polska we Francji
major Giżycki Wacław 5616 Armia Polska we Francji
chorąży Glora-Godłowski Stefan KS 5668 Armia Polska we Francji
porucznik Gorczyca Władysław KS nr 5641 Armia Polska we Francji 3
major Gouyon Henryk 6157 Armia Polska we Francji
podporucznik Graca Franciszek 5663ü Armia Polska we Francji
porucznik artylerii Grudniewicz Wacław 5648 Armia Polska we Francji
major Armii Francuskiej Haciski Benedykt KS nr 5613 Armia Polska we Francji
generał broni Haller Józef KS nr Armia Polska we Francji 3
sierżant sztabowy Inglot Jan KS 5682 Armia Polska we Francji
podpułkownik Jagniątkowski Władysław 5607 Armia Polska we Francji
major Jancewicz Michał KS nr 5611 Armia Polska we Francji
sierżant Janicki Edmund KS nr 5683 Armia Polska we Francji
kapral Jarmusz Stanisław KS 5687 Armia Polska we Francji
pułkownik Jasiński Julian 6159 Armia Polska we Francji
kapitan kapelan Jaworski Józef 5629 Armia Polska we Francji
kapral Jurak Mieczysław KS nr 5685 Armia Polska we Francji
sierżant Klemczak Wacław KS 5707 Armia Polska we Francji
porucznik Klich Franciszek 5654 Armia Polska we Francji
kapitan lekarz Kluczyński Stefan 5624 Armia Polska we Francji
szeregowy Kopycki Jan KS 5692 Armia Polska we Francji
porucznik Korab-Laskowski Jan II KS nr 5640 Armia Polska we Francji 3
sierżant Kosiński Stanisław KS nr 5679 Armia Polska we Francji
kapitan Kozakiewicz Roman 5702 Armia Polska we Francji
porucznik Kraus Jakub 5631 Armia Polska we Francji
starszy szeregowy Krzywiec Stanisław KS 5690 Armia Polska we Francji
kapitan Krzywkowski-Woliński Jan Marian 5621 Armia Polska we Francji
porucznik Kurcz Antoni 5636 Armia Polska we Francji
sierżant Kwiatkowski Jan KS 5676 Armia Polska we Francji
chorąży Laskowski Stanisław KS nr 5704 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Laskowski Stanisław KS nr 5678 Armia Polska we Francji
porucznik Ledoux Jerzy 5651 Armia Polska we Francji
podporucznik Lewandowski Michał 5657 Armia Polska we Francji
porucznik Lubicz-Kośmiński Konstanty KS nr Armia Polska we Francji 3
podporucznik Łączkowski Stanisław 5656 Armia Polska we Francji
porucznik Małachowski Jan 5639 Armia Polska we Francji
kapitan lekarz Michalski Józef 5708 Armia Polska we Francji
kapitan Moitier 6158 Armia Polska we Francji
podporucznik Münnich Kazimierz 5664 Armia Polska we Francji
chorąży Niklewicz Józef KS 5669 Armia Polska we Francji
chorąży Niemiec Wojciech KS nr 5666 Armia Polska we Francji
kapitan Nowakowski Gustaw 5627 Armia Polska we Francji
major Okulicz-Kozaryn Jarosław 5615 Armia Polska we Francji
porucznik Olszewski Witalis 5638 Armia Polska we Francji
sierżant Ordęga Józef 5675 Armia Polska we Francji
major Pawłowicz Czesław 5701 Armia Polska we Francji
porucznik Pawłowicz Edward 5645 Armia Polska we Francji
porucznik Pawłowicz Zygmunt KS nr 5644 Armia Polska we Francji 3
porucznik Pela Jan 5655 Armia Polska we Francji
porucznik Perzan Józef 5643 Armia Polska we Francji
szeregowy Piotrowski Marceli KS nr 5693 Armia Polska we Francji
szeregowy Piskorski Jan KS nr 5694 Armia Polska we Francji
porucznik Polak Nikodem Armia Polska we Francji
major Radziwiłł Leon KS 5614 Armia Polska we Francji
sierżant Reychman Kazimierz KS 5673 Armia Polska we Francji
rotmistrz Rodziewicz Witold 5618 Armia Polska we Francji
rotmistrz Rozen (Rożen) Jan Henryk 5619 Armia Polska we Francji
kapitan Stala Lucjan Teodor KS nr 5703 Armia Polska we Francji 3
porucznik Sawicki Bohdan Klaudiusz 5650 Armia Polska we Francji
porucznik Sierociński Józef KS 5652 Armia Polska we Francji
kapral Siwek Sergiusz KS 5684 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Stefaniak Paweł KS 3875 (5706) Armia Polska we Francji
podporucznik Szałagan Jan KS 5665 Armia Polska we Francji
sierżant Szulc Bronisław KS 5674 Armia Polska we Francji
strzelec Trojanowski Ludwik KS nr 5698 Armia Polska we Francji
kapral Walkowiak Szczepan KS 5699 Armia Polska we Francji
sierżant Wesołowski Jan KS 5672 Armia Polska we Francji
ksiądz major Więckowski Jan 5617 Armia Polska we Francji
porucznik Więckus Zygmunt 5637 Armia Polska we Francji
strzelec Włodarski Michał KS nr 5697 Armia Polska we Francji
porucznik kawalerii Wojakowski Władysław 5649 Armia Polska we Francji
szeregowy Wojtczuk Jan KS 5695 Armia Polska we Francji
kapitan inżynier Zabłocki Stefan 5628 Armia Polska we Francji
podporucznik Zakrzewski Ignacy 5634 Armia Polska we Francji
podporucznik Zakrzewski Michał 5660 Armia Polska we Francji
sierżant Ząbczyk Władysław KS 5671 Armia Polska we Francji
chorąży Zieliński Stanisław KS nr 5705 Armia Polska we Francji
strzelec Zygadlewicz Stefan KS 5696 Armia Polska we Francji
chorągiew KS 6155 Oddział Bajończyków
strzelec Bulkiewicz Daniel KS 5711 Oddział Bajończyków
kapitan Kijewski Jerzy KS nr 5710 Oddział Bajończyków
kapral Kulongowski Stanisław KS 5721 Oddział Bajończyków
szeregowy Kulongowski Władysław KS 5724 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Lumbe Adam KS 5717 Oddział Bajończyków
podporucznik Malecz Lucjan KS 5709 Oddział Bajończyków
podpułkownik Michalski Władysław KS 5714 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Morgiewicz Ludgard KS 5718 Oddział Bajończyków
szeregowy Osecki Jerzy KS nr 5722 Oddział Bajończyków
szeregowy Osowski Szczepan KS nr 5717 Oddział Bajończyków
podporucznik Rotwand Jan KS 5715 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Rządkowski Jerzy KS 5720 Oddział Bajończyków
rotmistrz Sobański Jan KS 5713 Oddział Bajończyków
podporucznik Szaniawski Włodzimierz KS 5726 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Szurig Jerzy KS 5719 Oddział Bajończyków
starszy strzelec Szuyski Władysław KS 5709 Oddział Bajończyków
szeregowy Szymański Leon KS nr 5725 Oddział Bajończyków
szeregowy Żbikowski Szczepan KS 5716 Oddział Bajończyków
podpułkownik Kutrzeba Tadeusz KS 2 Armia
podporucznik Politański Tadeusz 2345 2 Armia
major Słuszkiewicz Jan 2 Armia
pułkownik Stachiewicz Julian KS nr 2 Armia 3
major Bochenek Włodzimierz KS nr 3 Armia 3
generał podporucznik Sikorski Władysław KKO nr 11; KS 3 Armia 3
kapitan Zajchowski Zygmunt 3 Armia
generał porucznik Zieliński Zygmunt KKO; KS 3 Armia 3
major Bardel Maciej Euzebiusz KS nr 1011 4 Armia 3
sierżant sztabowy Czajkowski Stanisław KS nr 4 Armia
kapitan Kaczmarek Jan KS nr 4 Armia 3
podporucznik Ostaszewski Stanisław II KS nr 5051 4 Armia 3
major Prugar-Kettling Bronisław KS nr 4 Armia 3
pułkownik Rybak Józef KS 4 Armia 3
generał podporucznik Skierski Leonard KKO nr 13; KS 4 Armia 3
kapitan Zborzil Józef KS nr 4 Armia 3
podpułkownik doktor Domaszewicz Aleksander 6 Armia
rotmistrz Drozdowski Ignacy 6 Armia
major inżynier Gallas Władysław KS nr 5173 6 Armia, Szefostwo Kolejnictwa
generał porucznik Haller Stanisław KKO; KS 6 Armia 3
major Kossowski Jerzy 3945 6 Armia Szef Lotnictwa
kapitan Borawski Zygmunt 8006 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
plutonowy Brachowski Stanisław 5309
kapitan Dziedzicki Antoni KS nr 8005 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ (3)
urzędnik wojskowy X rangi Maliszewski Władysław 5308 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
porucznik Piotrowski Adam Marian 5307 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
podpułkownik Podgurski Wincenty 5302 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
major Raczkiewicz Władysław 5303 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
porucznik Surowiecki Edmund 5306 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
pułkownik Tupalski Andrzej 5300 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
podpułkownik Wysocki Wacław 5301 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
kapral Bakoś Marcin 6871 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Bednarczyk Bronisław I KS nr 6778 I Korpus WP na Wschodzie 3
podchorąży Bienkiewicz Edmund 6855 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Bisping Kazimierz 6840 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Bogdański Jerzy 6805 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Bogusławski Antoni Jan KS nr 6779 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Bornstaedt Lucjan KS nr 6780 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Boski Włodzimierz 6781 I Korpus WP na Wschodzie
urzędnik wojskowy Brzozowski Wacław 6854 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Buchowski Witold Adam Donat KS nr 6806 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapral Bylina Stanisław 6872 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Chmielewski Jarosław 6841 I Korpus WP na Wschodzie
saper Chrucki Władysław 6891 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Czechowski Jan 6807 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Dąbrowski Adam 6782 I Korpus WP na Wschodzie
sierżant Dąbrowski Władysław KS nr 6859 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Dowgiałło Konstanty 6842 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Dunin-Borkowski Piotr 6843 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Frankowski Feliks 6783 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Frej Bolesław KS nr 6683 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapral Gall Franciszek 6872 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Garbarski Józef 6862 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Gawrych Leon 6863 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Gąsiewicz Stefan 6808 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Giedroyć Olgierd 6809 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Goszczyński Zdzisław KS nr 6844 I Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Gosztowtt Władysław 6845 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Grodzicki Adolf KS nr 6873 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Grodzki Tadeusz 6810 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Gromadzki Zygmunt 6784 I Korpus WP na Wschodzie
starszy trębacz Grot Jan KS nr 6894 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Guzikowski Bolesław 6785 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Hamanowski Edward 6887 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Hanecki Bohdan 6873 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Harasz Józef 6864 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Hejdukiewicz Edward 6677 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Helmersen Wiktor 6811 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Houwald Jerzy 6865 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Iłowiecki Józef 6846 I Korpus WP na Wschodzie
saper Jaroszewski Szczepan 6892 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Jaworski Zbigniew 6812 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Jurewicz Wincenty 6813 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Juszczak Kazimierz Wawrzyniec 6814 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kamiński Jan 6815 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kański Celestyn 6817 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Kobylecki Julian 6769 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Konarzewski Feliks KS nr 6818 I Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Konopacki Bolesław 6847 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Karasiński Apolinary KS nr 6876 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Kłos Wojciech 6877 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Konopka Bronisław 6878 I Korpus WP na Wschodzie
major Kossecki Stefan KS nr 5991 I Korpus WP na Wschodzie 3
plutonowy Kościński Jerzy 6867 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Kowalewski Aleksander KS nr 6686 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Kowalski Ignacy KS nr 6866 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Kozielski Włodzimierz 6786 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Krawiecki Aleksander KS nr 6819 I Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Krukowski Michał 6820 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Krupski Tadeusz 2739 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Krzeczkowski Jan Szymon 6821 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Krzyczkowski Włodzimierz KS nr 5990 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kulczyński Aleksander KS nr 6822 I Korpus WP na Wschodzie 3
starszy ułan Kulikowski Włodzimierz 6886 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Kurcyusz Władysław 6888 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Kwapiszewski Antoni 6855 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Lewandowski Edward KS nr 6823 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Levittoux Jerzy Piotr KS nr 6787 I Korpus WP na Wschodzie
generał Łępicki Zygmunt 6678 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Łozak Feliks 6868 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Maj Kazimierz 6788 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Maciejewski Mieczysław 6684 I Korpus WP na Wschodzie
major Magnuszewski Stanisław 6775 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Malewicz Edward 6685 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Malinowski Eugeniusz 6849 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Maruszewski Stanisław KS nr 6789 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Masłowski Zygmunt 6790 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Matuszewicz Władysław 6791 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Miączyński Andrzej 6770 I Korpus WP na Wschodzie
major Michałowski Wacław 6776 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Mickiewicz Antoni 6771 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Mosiewicz Władysław I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Mościcki Bolesław 4448 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Mroziński Bolesław 6879 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Nakoniecznikoff Henryk 6825 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Nancewicz Karol 6824 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Niekoda Antoni 6880 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Nowakowski Stanisław 6772 I Korpus WP na Wschodzie
wachmistrz Nowicki Antoni KS nr 6860 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Okęczyc Piotr 6857 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Oleszczuk Wiktor KS nr 6782 I Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Olszewski Mieczysław 6826 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Olszewski Zygmunt 6869 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Ostapowicz Gustaw 6679 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Ostrowski Wojciech 6793 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Pallulon Antoni 6794 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Perko Stanisław 6828 I Korpus WP na Wschodzie
major Petrażycki Tadeusz KS nr 6777 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Pieńkowski Adam 6829 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Pika Jan 6881 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Podonowski Karol 6773 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Poniatowski Mieczysław 6688 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Popiel Władysław 6830 I Korpus WP na Wschodzie
saper Potapowicz Józef 6893 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Potocki Maurycy 6831 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Przeździecki Wacław Jan KS nr 6689 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Reger Stefan 6797 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Rodziewicz Eugeniusz 6680 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Romer Bronisław 6795 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Rosiński Aleksander 6796 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Roszkowski Józef 6832 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Rummel Władysław 6850 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Salecki Jerzy 6774 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Skoryna Jan KS nr 6690 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Soldenhoff Kazimierz KS nr 6798 I Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Sołtan Ignacy 6827 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Szalewicz Wacław 6799 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Szydłowski Walenty KS nr 6858 I Korpus WP na Wschodzie
wachmistrz sztabowy Szymański Jan KS nr 6861 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Szyszko Jakub 6768 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Spręglewski Eugeniusz 6693 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Sulicki Leon 6691 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Suszyński Stefan KS nr 6682 I Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Szöen-Wolski Włodzimierz 6852 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Ślaski Eugeniusz 6692 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Ślaski Tadeusz 6851 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Święcicki Zygmunt 6882 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Świętochowski Bolesław 6889 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Targowski Jan 6833 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Trzeciak Władysław I KS nr 6834 I Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Wejtko Antoni 6835 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Wielowiejski Zbigniew 6800 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Wieremiej Antoni 6883 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Wilczyński Adam KS nr 6836 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Wiloch Stanisław KS nr 6801 I Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Wincza Witold 6802 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Winnicki Feliks 6837 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Wojewódzki Zygmunt 6853 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Wojsława Piotr 6890 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Wroczyński Jan KS nr 6681 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Wujek Władysław 6884 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Wysocki Eugeniusz Włodzimierz 6838 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Zaremba Józef 6885 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Zglenicki Tadeusz Jan KS nr 6804 I Korpus WP na Wschodzie 3
plutonowy Zieliński Stanisław KS nr 6870 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Żaboklicki Zygmunt 6803 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik SG Żeleński Walerian 6848 I Korpus WP na Wschodzie
szeregowy Adamczewski Stanisław 6762 II Korpus WP na Wschodzie
major Alikow Mikołaj 6703 II Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Arnold-Russocki Julian 6716 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Bedlewicz Artur 6739 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Birnbaum Mieczysław 6741 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Borowiak Józef 6727 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Boryszewski Antoni 6756 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Brandys Rudolf 6712 II Korpus WP na Wschodzie
starszy ułan Buda Antoni 6760 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Ciechoński Zdzisław 6714 II Korpus WP na Wschodzie
major Dąbrowski Leon I KS nr 6710 II Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Dobrzyński Bronisław 6726 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Dowoyno-Sołłohub Stanisław 6701 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Ebert Józef 6749 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Furmańczyk Stanisław 6753 II Korpus WP na Wschodzie
urzędnik wojskowy Gattaws Jerzy 6702 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant sztabowy Górski Antoni 6747 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Grabowski Edward 6717 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Hagiel Władysław 6755 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Jankowski Marian Aleksander KS nr 6725 II Korpus WP na Wschodzie 3
urzędnik wojskowy Karasiński Adam KS nr 6759 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Kowalski Stanisław IV KS nr 6730 II Korpus WP na Wschodzie 3 (29.1.1894)
kapitan Krzaczyński Stefan 6737 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kwieciński Józef KS nr 6736 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Lenartowicz Kazimierz 6721 II Korpus WP na Wschodzie
strzelec Lipiński Leon KS nr 6764 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Machcewicz Stanisław 6700 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Malinowski Wacław KS nr 6711 II Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Matkowski Jan 6723 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Mehlem (de) Wiktor 6743 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant sztabowy Michalik Antoni 6751 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Mikulski Stanisław III KS nr 6752 II Korpus WP na Wschodzie 3
podpułkownik Nakoniecznikoff Bronisław KS nr 6709 II Korpus WP na Wschodzie 23
szeregowy Nowakowski Kazimierz KS nr 6761 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Nowicki Hipolit KS nr 6705 II Korpus WP na Wschodzie 3
ułan Olszamowski Mieczysław KS nr 6766 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Orłowski Wiesław 6734 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Pacześniak Józef KS nr 6758 II Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Pasławski Romuald 6733 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Patraszewski Stanisław 6745 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Przedpełski Stefan Witold KS nr 6720 II Korpus WP na Wschodzie 3
major Pytel Bolesław KS nr 6719 II Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan Radzicki Mieczysław Karol Adam KS nr 6724 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Rojek Jan 6757 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Rokicki Michał 6746 II Korpus WP na Wschodzie
major Rudka Ludwik Mikołaj KS nr 6715 II Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Rudzki Piotr 6722 II Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Rybiński Czesław KS nr 6706 II Korpus WP na Wschodzie 3
kapitan lekarz Salomonowicz Otton 6708 II Korpus WP na Wschodzie
major Sikorski Bolesław 6704 II Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Skibiński Karol KS nr 6744 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Skierkowski Leon 6738 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Stokowski Lucjan Kazimierz KS nr 6718 II Korpus WP na Wschodzie 3
szeregowy Szczepaniak Józef 6765 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Śliwka Mieczysław 6754 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Śniechowski Wacław Bronisław 6740 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Świnarski Czesław KS nr 6748 II Korpus WP na Wschodzie
strzelec Walczak Jan 6763 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Warchoł Stefan KS nr 6731 II Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Waydowicz Zygmunt Władysław Gustaw KS nr 6732 II Korpus WP na Wschodzie 3
porucznik Wielogłowski Witold 6742 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Zając-Kucharewicz Konstanty 6729 II Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Zieliński Tadeusz 6735 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Żabiński Władysław KS nr 6713 II Korpus WP na Wschodzie 3
podporucznik Żochowski Eugeniusz 6728 II Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Żuk Bronisław KS nr 6707 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Dunajewski Stanisław 6904 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Dunin-Holecki Julian 6899 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Jabłoński Witold 6900 III Korpus WP na Wschodzie
chorąży Jakubowicz Aleksander 6902 III Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Kuncman Henryk 6895 III Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Misiński Bronisław 6903 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Netcer Zygmunt 6901 III Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Pieńkowski Julian 6552 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Sienicki Mieczysław 6898 III Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Szuszkiewicz Antoni KS nr 6897 III Korpus WP na Wschodzie
kapitan Benedykt Stefan KS nr 6937 Oddział Murmański 3
sierżant Dzidycz Jan 6945 Oddział Murmański
porucznik Fojtuch-Ostrowski Stanisław 6940 Oddział Murmański
rotmistrz Gliński Władysław 6938 Oddział Murmański
sierżant Gromadzki Leon 6944 Oddział Murmański
major Karwowski Hugon 6933 Oddział Murmański
porucznik Małczewski Eugeniusz 6941 Oddział Murmański
porucznik Maruszewski Zbigniew 6939 Oddział Murmański
kapitan Mayer Stefan 6936 Oddział Murmański
plutonowy Rosiak Władysław KS nr 6948 Oddział Murmański
sierżant Rutkowski Władysław KS nr 6943 Oddział Murmański
sierżant Szymkowiak Józef 6946 Oddział Murmański
sierżant Wołowiec Jan 6947 Oddział Murmański
podchorąży Zahorski Wiktor KS nr 6942 Oddział Murmański 3
rotmistrz Sokołowski Stanisław 4245 Grupa gen. Karnickiego
major Merak Juliusz 5139 Oddz. IV Grupy Poleskiej
porucznik Dywina Tadeusz 4245 Grupa Operacyjna płk Jarosza 3802
major SG Alf-Tarczyński Tadeusz KS nr 5230 1 Dywizja Piechoty Legionów 3
pułkownik Dąb-Biernacki Stefan KK; KZ; KS 1 Dywizja Piechoty Legionów 3
kapitan Piórecki Karol Franciszek KS nr 3591 1 Dywizja Piechoty Legionów 3
pułkownik Dzierżanowski Kazimierz KS nr 5002 2 Dywizja Piechoty 3
podchorąży Krzyżanowski Władysław KS nr 5565 2 Dywizja Piechoty Gr. Harcerska
podporucznik Langmann Antoni KS nr 5566 2 Dywizja Piechoty Gr. Harcerska
podpułkownik Malinowski Tadeusz I KS nr 4542 2 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Minkiewicz Henryk KS nr 3960 2 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Rose Jerzy 4546 2 Dywizja Piechoty
pułkownik Żymierski Michał KS nr 4541 2 Dywizja Piechoty 3
sierżant sztabowy Zawadzki Jan KS nr 2058 2 Dywizja Piechoty Legionów
generał podporucznik Berbecki Leon KS 3 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Sokołowski Jan Maksymilian KS nr 3 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Ciechanowski Jarosław KS nr 3 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Aleksandrowicz Franciszek 5275 4 Dywizja Piechoty
pułkownik Kaliszek Stanisław 4613 4 Dywizja Piechoty
podporucznik Albrecht Wacław 6914 4 Dywizja Strzelców Polskich
podchorąży Appel Józef 6920 4 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Barta de Weidental Przemysław 6928 4 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Dąbrowski Julian 6918 4 Dywizja Strzelców Polskich
podchorąży Dziemisewicz Stanisław 6921 4 Dywizja Strzelców Polskich
ułan Grudziński Antoni KS nr 6934 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Iwaszkiewicz Edmund 6912 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Jacyna Bolesław 6909 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Jaskólski Władysław KS nr 6907 4 Dywizja Strzelców Polskich 3
szeregowy Kałuża Piotr 6932 4 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Kardaszewicz Kazimierz Stanisław KS nr 6919 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Kawa Zygmunt 6923 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kośmiński Aleksander Jan KS nr 6915 4 Dywizja Strzelców Polskich 3
szeregowy Kozak Karol KS nr 6933 4 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Kozubek Paweł KS nr 6905 4 Dywizja Strzelców Polskich 3
plutonowy Krasowski Aleksander 6927 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Krasowski Sylwester 6911 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Lewicki Stanisław 6908 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Lipniewski Jan 6926 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Majewski Wiktor I KS nr 6910 4 Dywizja Strzelców Polskich 3
major Matorewicz Aleksander 6906 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Musiałowicz Henryk 6916 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Polański Władysław 6930 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Radomski Władysław KS nr 6931 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Rayski Ludomił Antoni KS nr 6913 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Rudnik Jan 6922 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Rysicki Władysław 6929 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Swaczyna August KS nr 6924 4 Dywizja Strzelców Polskich 3
plutonowy Walczyński Władysław 6925 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik inżynier Wasilewski Eustachy Wacław 6917 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Hoffman Juliusz Ernest KS 5 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Jędrzejewski Władysław KS nr 5 Dywizja Piechoty 3
pułkownik Rosnowski Stanisław KS nr 5265 5 Dywizja Piechoty 3
porucznik Szczerbiński Jerzy I KS nr 5 Dywizja Piechoty 3
pułkownik SG Thullie Jan KS nr 5222 5 Dywizja Piechoty 3
porucznik Bednarowski Arnold KS nr 7720 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Białas Władysław KS nr 7721 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Bulowski Józef KS nr 7722 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Bandoła Tadeusz KS nr 7756 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
kapral Biderman Maksymilian KS nr 7784 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Bogaczewicz Franciszek KS nr 7771 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Brąglewicz Tadeusz KS nr 7724 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
podporucznik Czarnecki Bernard KS nr 7757 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Czarniecki Wiktor KS nr 7726 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Cybulski Kazimierz KS nr 7725 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Dzianott Adam KS nr 7727 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Galiński Stanisław KS nr 7729 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Giedgowd Leon KS nr 7730 5 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Gołubowicz Michał KS nr 7791 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Gołubski Jan KS nr 7758 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
bombardier Grzywiński Jan KS nr 7789 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Halecki Stefan KS nr 7772 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Herich Jan KS nr 7768 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Idzikowski Eugeniusz KS nr 7733 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Janczewski Michał KS nr 7731 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
podporucznik Janik Stanisław KS nr 7759 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
podporucznik Jarmoliński Michał KS nr 7760 5 Dywizja Strzelców Polskich
rotmistrz Jaroszewicz Kajetan KS nr 7718 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Jaskowski Arnold KS nr 7732 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
sierżant Kadela Michał KS nr 7773 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kamiński Antoni KS nr 7734 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Koenitz (Kienitz) Leon KS nr 7052 5 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Kohutnicki Romuald KS nr 7725 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
kapitan Konieczny Kazimierz KS nr 7701 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Koniuszewski Jan KS nr 7761 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
kapitan Kotwicz-Dobrzański Mieczysław KS nr 7892 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kruczyński Antoni KS nr 7735 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Książek Józef I KS nr 7736 5 Dywizja Strzelców Polskich 3 (2.1.1892P
kapitan Ksieniewicz Rudolf KS nr 7702 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Kunte Leon KS nr 7778 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Leszczyński Józef KS nr 7785 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Lipiński Tadeusz I KS nr 7703 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
podporucznik Łaptaś Karol KS nr 7753 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Małecki Stefan KS nr 7769 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Maciejewski Lucjan KS nr 7786 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Makowski Leon KS nr 7737 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Minkiewicz Feliks KS nr 7738 5 Dywizja Strzelców Polskich
ogniomistrz Mirgałowski Aleksander KS nr 7776 5 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Morawski Feliks KS nr 7792 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Mroziński Józef KS nr 7779 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Namysłowski Henryk KS nr 7705 5 Dywizja Strzelców Polskich
rotmistrz Niedziński Aleksander KS nr 7719 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Niziński Tadeusz KS nr 7706 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Nowak-Skwarczyński Stanisław KS nr 7743 5 Dywizja Strzelców Polskich
chorąży Nowakowski Franciszek KS nr 7765 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Ostrowski Marian I KS nr 7763 5 Dywizja Strzelców Polskich 3 (3.12.1896)
chorąży Papiż Jan KS nr 7963 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Pawłowicz Wiktor KS nr 7707 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik Pikulski Wiktor Konstanty KS nr 7739 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik Pindela-Emisarski Jan KS nr 7728 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik Poborowski Jan KS nr 7740 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik Pokuciński Stefan KS nr 7787 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Popelka Wilhelm KS nr 7708 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik Raczyński Stanisław KS nr 7723 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan lekarz Rawa-Mazurkiewicz (Rawicz) Aleksander KS nr 7704 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Rogowski Ignacy KS nr 7741 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
kapitan Rybotycki Tomasz Kazimierz KS nr 7709 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
podporucznik Rywik Ludwik KS nr 7762 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Sawicki Stefan KS nr 7764 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Scholze-Srokowski Włodzimierz KS nr 7711 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
sierżant Schwichtenberg Wiktor KS nr 7374 5 Dywizja Strzelców Polskich
major Sikorski Władysław KS nr 7776 5 Dywizja Strzelców Polskich
podpułkownik Skorobohaty-Jakubowski Jan KS nr 7009 5 Dywizja Strzelców Polskich 3
porucznik lekarz Skotnicki Jan KS nr 7742 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Sobolewski Ludwik I KS nr 7744 5 Dywizja Strzelców Polskich 3 (15.6.1896)
porucznik Sokołowski Kazimierz III KS nr 7964 5 Dywizja Strzelców Polskich 3 (3.3.1892)
plutonowy Sowiński Jan KS nr 7781 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Stefanowicz Leonard KS nr 7782 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Stolarz Stanisław KS nr 7754 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podporucznik Stolarczyk Tadeusz 7745 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Strugała Ludwik KS nr 7712 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
plutonowy Szczerbo-Niefidowicz Czesław KS nr 7780 5 Dywizja Strzelców Polskich
starszy sierżant Szczurek Stanisław KS nr 7770 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Szczyradłowski Bronisław KS nr 7410 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Szmidt Alfred 7713 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Terpiłowski Feliks KS nr 7746 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
podporucznik Trella Stanisław KS nr 7747 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podchorąży Trojnar Piotr KS nr 7766 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Trznadel Ludwik Franciszek KS nr 7386 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
kapitan Ulman (Ullman) Józef KS nr 7714 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
kapitan Undas Stanisław KS nr 7715 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
podchorąży Ustrzycki Jan KS nr 7767 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Wasilewski Piotr KS nr 7748 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
major Werner Emil KS nr 7700 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
starszy szeregowy Widawski Stanisław KS nr 7788 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Wieprzewski Edmund KS nr 7749 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
bombardier Wiśniewski Tadeusz KS nr 7790 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Wołczaski Michał KS nr 7716 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Woroniecow Mikołaj KS nr 7750 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
sierżant Zawada Józef KS nr 7775 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podporucznik Zdunowski Edward KS nr 7755 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Żebrowski Franciszek KS nr 7751 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
ogniomistrz Żelechowski Jerzy KS nr 7777 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
plutonowy Żeringer (Zeringer) Kazimierz KS nr 7783 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Żurakowski Antoni Jan KS nr 7717 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
major Pryziński Jan Janusz 6 Dywizja Piechoty
podchorąży Jezierski Stanisław 3369 6 Dywizja Piechoty
szeregowy Chrząstek Józef baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
szeregowy Lampart Jan baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
podporucznik Łukoś Jan baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
starszy szeregowy Misiarz Andrzej baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
podporucznik Rej Tadeusz 2388 6 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Tinz Eugeniusz Aleksander KS nr 5223 6 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Szubert (Schubert) Karol Stanisław KS nr 7 Dywizja Piechoty 3
pułkownik Burhardt-Bukacki Stanisław KS nr 8 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Malinowski Alfred 8 Dywizja Piechoty
major SG Prot Jan KS nr 5235 8 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Solski-Solecki Adam Teofil KS nr 3003 9 Dywizja Piechoty 3
podpułkownik Wolikowski Romuald KS nr 4436 9 Dywizja Piechoty
pułkownik Aleksandrowicz de Witold Jarosław KS nr 4595 10 Dywizja Piechoty (1923 ne 66 pp) 3
kapitan Gadomski Władysław Karol 5241 10 Dywizja Piechoty
podpułkownik Grabowski Tadeusz I KS nr 4329 10 Dywizja Piechoty
porucznik Koziejowski Stanisław Antoni KS nr 10 Dywizja Piechoty (1923 ne 74 pp) 3
pułkownik Małachowski Stanisław KS 10 Dywizja Piechoty 3
pułkownik SG Nałęcz Nieniewski Adam KS nr 5263 10 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Paulik Franciszek Daniel KS nr 4871 10 Dywizja Piechoty 3
pułkownik Jasiński Albin Marian KS nr 4679 11 Dywizja Piechoty 3
porucznik Lityński Eugeniusz KS nr 3635 11 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Włostowiec-Gąsiecki Jakub 5272 11 Dywizja Piechoty
pułkownik Zieliński Franciszek KS nr 3643 11 Dywizja Piechoty 3
porucznik Dworak Kazimierz KS 12 Dywizja Piechoty
pułkownik Łukowski Kazimierz 5262 12 Dywizja Piechoty
kapitan Mazurkiewicz Alojzy KS nr 12 Dywizja Piechoty (ne 52 pp - 1923) 3
kapitan Rychlik-Swarzeński Jan KS nr 12 Dywizja Piechoty 3
porucznik Sas-Nowosielski Aleksander 12 Dywizja Piechoty
pułkownik Żegota-Januszajtis Marian Józef KS nr 12 Dywizja Piechoty 3
pułkownik Bejnar Kazimierz 5284 13 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Szymczuk-Szymański Paweł KS nr 5270 13 Dywizja Piechoty
kapitan Werschner Adam KS nr 4558 13 Dywizja Piechoty 3
podpułkownik Bukowiecki Mieczysław KS 14 Dywizja Piechoty
rotmistrz Domaniewski Karol 4660 14 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Dubiski Filip 5279 14 Dywizja Piechoty
kapitan Ertel Zygmunt KS 14 Dywizja Piechoty 3
podpułkownik Kleeberg Franciszek KS nr 2857 14 Dywizja Piechoty (ne 14 pap - 1923) 3
porucznik Kloc Alfons KS nr 14 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Konarzewski Daniel KS 14 Dywizja Piechoty
kapitan Szystowski Czesław 4619 14 Dywizja Piechoty
major Jeske Stefan KS 5547 15 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Jung Władysław KS nr 15 Dywizja Piechoty 3
pułkownik SG Łapiński Stanisław 15 Dywizja Piechoty
porucznik Robaszkiewicz Roman KS nr 4645 15 Dywizja Piechoty 3
podporucznik Zamiara Bronisław 3837 15 Dywizja Piechoty
wachmistrz Czerniak Walerian 1212 16 Dywizja Piechoty szwadron ochot.
pułkownik Gałuszczyński Eugeniusz 4648 16 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Ładoś Kazimierz KS nr 5283 16 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Pick Ignacy 5280 17 Dywizja Piechoty
major Arciszewski Franciszek KS 18 Dywizja Piechoty
porucznik Boguchwalski Leopold (Bogochwalski) KS nr 4471 18 Dywizja Piechoty 3
kapitan Cetnerowski Zygmunt KS nr 18 Dywizja Piechoty 3
major Drapella Juliusz KS nr 18 Dywizja Piechoty 3
kapitan Dziama Stefan 5126 18 Dywizja Piechoty
porucznik Gieruszczak Wiktor Emanuel KS nr 5114 18 Dywizja Piechoty 3
porucznik Halski Zdzisław 5291 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Harasymowicz Tadeusz Franciszek 18 Dywizja Piechoty
porucznik Jaremski Jan 4472 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Jaworczykowski Zygmunt Jan 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Koperski Ryszard Stefan KS nr 18 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Krajowski Franciszek 18 Dywizja Piechoty
porucznik Laskowski Janusz KS nr 4534 18 Dywizja Piechoty 3
podpułkownik Pracki Józef 5127 18 Dywizja Piechoty
porucznik Skarbek Stanisław 18 Dywizja Piechoty
major Skrobiszewski Henryk 5129 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Szepieniec Władysław 4537 18 Dywizja Piechoty
major Wieszeniewski Włodzimierz 5128 18 Dywizja Piechoty
major piechoty Tokarzewski Michał KS nr 2526 19 Dywizja Piechoty 3
kapitan Uhrynowicz Franciszek KS nr 19 Dywizja Piechoty (1923 ne 85 pp) 3
pułkownik SG Kessler Edmund KS nr 5220 20 Dywizja Piechoty 3
generał podporucznik Galica Andrzej KS nr Dywizja Górska 3
kapitan Kowalski Włodzimierz 23 Dywizja Piechoty
podpułkownik Zenkteler Kazimierz 23 Dywizja Piechoty
major Sheybal Tadeusz Leon KS nr 24 Dywizja Piechoty (ne 2 pap - 1923) 3
generał podporucznik Norwid-Neugebauer Mieczysław KS nr 5218 28 Dywizja Piechoty 3
kapitan Radoliński Jan Maksymilian KS 28 Dywizja Piechoty (1923 ne 15 pp) 3
generał podporucznik Osikowski Mikołaj 5271 29 Dywizja Piechoty
pułkownik Mackiewicz Mieczysław KS nr 30 Dywizja Piechoty (ne 82 pp - 1923) 3
major Husewicz Benedykt 4509 Dywizja Syberyjska
rotmistrz Próchnicki Stanisław 4510 Dywizja Syberyjska
podpułkownik Ścierzyński Mieczysław (Ścieżyński) KS nr 4354 Dywizja Ochotnicza 3
podporucznik Koziejewski Stanisław 3794 Dywizja Litewsko-Białoruska
generał podporucznik Baranowski Antoni 5276 2 Dywizja Litewsko-Białoruska
plutonowy Gaj Marian 533 Małopolskie Oddz. Armii Ochotniczej I szw. Jazdy
plutonowy Gromnicki Julian 8071 Małopolskie Oddz. Armii Ochotniczej
porucznik Lew Rudolf 1859 Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej
podporucznik Liszka Ludwik 8019 Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej
podporucznik Śliwa Ferdynand 402 MOAO Grupa Lwowska
podporucznik kawalerii Zbroja-Reychan Tadeusz 8070 Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej
major Broniowski Stefan KS nr 4784 I Brygada Piechoty Legionów 3
podporucznik Jarnuszkiewicz Włodzimierz 4783 I Brygada Piechoty Legionów
pułkownik Knoll-Kownacki Edmund I Brygada Piechoty Legionów
podpułkownik Popowicz Bolesław KS I Brygada Piechoty Legionów 3
podporucznik Staub Fryderyk I Brygada Piechoty Legionów
porucznik Obertyński Tomasz KS nr 407 II Brygada Piechoty Legionów 3
podporucznik Zaborowski Konstanty III Brygada Piechoty Legionów
porucznik Sittauer-Bonkowicz Jerzy VI Brygada Piechoty
pułkownik Olszyna-Wilczyński Józef KS XIII Brygada Piechoty
generał podporucznik Pogorzelski Eugeniusz Bronisław KS XIV Brygada Piechoty 3
porucznik Łoś Alfred XV Brygada Piechoty
pułkownik Sikorski Franciszek KS nr XIX Brygada Piechoty 3
pułkownik Fabrycy Kazimierz KS XXII Brygada Piechoty 3
kapitan Dunin Bohdan XXIII Brygada Piechoty
pułkownik Wolgner Jan 1109 XXIII Brygada Piechoty
pułkownik SG doktor Kukiel Marian KS nr 241 XXIV Brygada Piechoty 3
major Skuratowicz Piotr XXIV Brygada Piechoty
porucznik Gabryłowicz Leopold XXIV Brygada Piechoty
podporucznik Ferencowicz Władysław XXV Brygada Piechoty
pułkownik Becker Józef KS nr 4568 XXVI Brygada Piechoty 3
kapitan Platowicz-Płachta Jerzy Jan KS nr 4564 XXVI Brygada Piechoty 3
generał podporucznik Milewski Michał KS XXVII Brygada Piechoty 3
podporucznik Strehl Tadeusz 4620 XXVII Brygada Piechoty
kapral Milko Józef konny oddział wywiadowczy XXIX Brygady Piechoty
pułkownik Łada-Zawistowski Leon KS nr 3869 XXIX Brygada Piechoty 3
pułkownik Gałecki Tadeusz XXX Brygada Piechoty
pułkownik Krauss Karol KS nr 2401 XXXIII Brygada Piechoty 3
pułkownik Thiel Stanisław XXXIII Brygada Piechoty
pułkownik Taczak Stanisław KS nr XXXIV Brygada Piechoty 3
pułkownik Dobrowolski-Jelita Romuald XXXV Brygada Piechoty
generał podporucznik Wróblewski Jan KS nr XXXVI Brygada Piechoty 3
pułkownik Wróblewski Stanisław KS I Brygada Górska
pułkownik Fara Wacław KS nr II Brygada Górska 3
pułkownik Rumsza Kazimierz I Syberyjska Brygada Piechoty
podporucznik Karczewski Mieczysław I Syberyjska Brygada Piechoty
podpułkownik Błeszyński-Ferek Jerzy KS nr I Brygada Ochotnicza 3
major doktor Jacobson Wojciech 4721 Obóz Warowny Toruń
legionista Almstaedt Hugon KS nr 7263 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Anczakowski (Antczakowski) Kazimierz KS nr 7281 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Andruszko Andrzej KS nr 7249 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Apfel-Czaszka Stanisław Albin KS nr 7092 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Arciszewski Tomasz KS nr 7186? 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Argasiński Tadeusz KS nr 5914 1 pułk piechoty Legionów Polskich *
porucznik Bagniewski Juliusz KS nr 7130 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bandurski Władysław KS nr 7206 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Bartkowski Aleksander KS nr 7207 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Becker Henryk „Wiesław” KS nr 7194 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Berstling Franciszek KS nr 5911 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Blak Jan KS nr 7140 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Blejarski Władysław KS nr 7170 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Blumski Bronisław KS nr 7190 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Błaszczyk Ludwik KS nr 7205 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bojarski-Kuba Paweł KS nr 7084 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Brodowski Mieczysławski „Mieczysław” KS nr 7131 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Brodowski-Skała Stanisław KS nr 7098 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Bydliński Józef KS nr 7264 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Ceceniewski Izydor KS nr 7171 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Chmara Józef KS nr 7223 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Chmielewski Czesław „Rafał” KS nr 7123 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Chociszewski Feliks KS nr 7157 1 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Ciepichałł Henryk KS nr 7070 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Cieślik Stanisław KS nr 7199 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Czaderski Władysław KS nr 7216 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Czapiński Emil KS nr 7243 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Darocha Jakub KS nr 7172 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Dańko Jerzy KS nr 7094 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dąbrowski Stanisław KS nr 7230 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dąbrowski Teofil II KS nr 7193 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Dłużniakiewicz-Sęp Janusz KS nr 7071 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Dobrowolski-Sęk Henryk KS nr 7245 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dojan-Surówka Edward KS nr 7079 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Dostych Jan KS nr 7250 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Dragat Władysław KS nr 7064 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Dreszer Eugeniusz „Stefan Słomka” KS nr 7132 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Drwięga Jan KS nr 7200 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Drzewiecki Adam KS nr 7224 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Drzewiecki Teofil KS nr 7191 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dubiel Franciszek KS nr 7133 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dudek Ludwik KS nr 7115 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Dunin-Wąsowicz Wiktor KS nr 7113 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Dyląg Józef KS nr 7217 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dymczak Aleksander KS nr 7247 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dymidas Stefan KS nr 7220 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Dżułyński Orest KS nr 7095 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Fabiszewski Stefan KS nr 7158 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Falkiewicz Stanisław KS nr 7195 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Fedorczyk Stanisław KS nr 7096 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży sanitarny Fela Józef KS nr 7097 1 pułk piechoty Legionów
legionista Fieldorf Emil KS nr 7169 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Figa Józef KS nr 7238 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Figler Marian KS nr 7110 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Fleszar-Satyr Albin KS nr 7069 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Gagatek Piotr KS nr 7138 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Galbasz Bronisław „Bernard” KS nr 7129 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Gancarz Bolesław KS nr 7116 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Garstka Kazimierz „Eta” KS nr 7141 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Godek-Żar Franciszek KS nr 7242 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gołdyn Jan KS nr 7150 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Gołębiowski Emil KS nr 7239 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gołębiowski Wacław KS nr 7203 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gorczyca Stanisław KS nr 8225 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Górski Tadeusz KS nr 7151 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Greffner Alfred „Radwan” KS nr 7098 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Grela Józef KS nr 7221 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Grossek-Borowicz Michał KS nr 7099 1 pułk piechoty Legionów Polskich 23
sierżant sztabowy Gulit Jan KS nr 7201 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Gutowski Tadeusz KS nr 7188 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Guzy Henryk KS nr 7232 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hauke-Nowak Aleksander KS nr 7196 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Herzog Franciszek KS nr 7159 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Hodała Karol KS nr 7117 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Holcer Leon KS nr 7225 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Hyjek Stanisław KS nr 7212 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik lekarz doktor Jakowicki Władysław Marian KS nr 7062 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Jędruch Aleksander KS nr 7160 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podoficer sanitarny Jungermann Izaak KS nr 7209 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kalinowski Stanisław KS nr 7203 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kaliński- ZuboszWładysław KS nr 7072 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Kamiński „Luboń” Kazimierz KS nr 7243 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant inżynier Kamocki Stanisław KS nr 7192 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Karcher August KS nr 7162 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Kaudelka „Wichnia” Tadeusz KS nr 7124 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Kębłowski Stanisław KS nr 7244 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kłodnicki Ryszard KS nr 7257 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kobiałko Józef „Walek” KS nr 7222 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kojder Józef KS nr 7152 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Kokoszka Józef KS nr 7118 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Kolbusz Franciszek KS nr 7101 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kondysar Ferdynand KS nr 7251 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kotarbiński Władysław KS nr 7198 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kotowicz Jan KS nr 7102 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kozioł Jakub KS nr 7153 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kram Leon KS nr 7233 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Kruczek Józef KS nr 7258 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kruk-Śmigla Jan KS nr 7112 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Krzymowski Jan „Bajka” KS nr 7142 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kublin Kazimierz KS nr 7213 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kuczyński Zygmunt KS nr 7073 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kuryłowicz-Juhas Józef KS nr 7109 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Kwiatkowski Roman KS nr 7161 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Lachowicz Jan IV KS nr 7143 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Lech Edmund KS nr 7253 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Lehr Jan KS nr 7139 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Leszkiewicz Leopold KS nr 7252 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Lignar Mieczysław KS nr 7186 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lis-Kula Leopold KS nr 7063 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Łęgocki (Łęgowski-Średnicki) Czesław KS nr 7163 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Łucki Jan ps. „Podobiński” KS nr 7234 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Machawski Stanisław KS nr 7154 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Machnik Walenty KS nr 7240 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Maciesza Adolf KS nr 6103 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Maćko-Złom Rudolf KS nr 7174 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Majewski Tadeusz KS nr 7104 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Majkowski Benedykt „Benoni” KS nr 7075 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Manspel-Chaber Bronisław KS nr 7175 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Marczewski Kazimierz Franciszek KS 7145 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Markowski Eugeniusz KS nr 7259 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Marski-Marjański Józef KS nr 7085 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Marusiński-Lelum Adam KS nr 7176 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mazurkiewicz Feliks Jan KS nr 7223 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Medyński Eugeniusz KS nr 7177 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Michalski (Michalewski) Jerzy KS nr 7111 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Michałowski-Wolski Stanisław KS nr 7178 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Mijał Władysław KS nr 7223 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Milko Władysław KS nr 7134 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik lekarz doktor Mioduszewski Bolesław KS nr 7103 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Miszewski Włodzimierz „Orski” KS nr 7155 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Młodzianowski Kazimierz „Dąbrowa” KS nr 7066 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Młot-Parczyński Stanisław KS nr 7088 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Monasterski-Kordjan Tadeusz KS nr 7135 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik inżynier Moniuszko Kazimierz KS nr 7074 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Morbitzer Władysław KS nr 7210 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Moroz Michał Włodzimierz KS nr 7144 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Muszyński Kazimierz KS nr 7119 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Muszyński Michał KS nr 7209 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Nebelski Adam KS nr 6265 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Niedźwiecki Karol KS nr 7180 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Nitecki Feliks KS nr 7181 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Obłąk Jan KS nr 7254 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Opieliński-Wojsznar Jan KS nr 7086 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Orłowicz Józef KS nr 7182 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pachołek-Proszowski Władysław KS nr 5912 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Panek Bronisław KS nr 7120 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral inżynier Pągowski Bolesław KS nr 7126 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Pększyc-Grudziński Franciszek KS nr 7087 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Piątek Kazimierz Jan „Herwin” KS nr 7089 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Piękoś Ludwik KS nr 7214 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pietrusiński Leon KS nr 7218 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Pikusa Bolesław Roman KS nr 7077 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik doktor Polniaszek Franciszek KS nr 7105 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Popowicz Adam KS nr 7146 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Poręba-Porębski Adolf KS nr 5908 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Radliński Eugeniusz KS nr 7260 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Radoński-Żarski Zygmunt KS nr 7090 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Radzikowski Stanisław KS nr 7261 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rawicz-Mysłowski Mieczysław KS nr 7076 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Rogowski Bazyli KS nr 7121 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Rosołowski Tadeusz KS nr 7227 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Różański II Józef KS nr 5909 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Różański Kazimierz KS nr 7164 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Rożen Władysław KS nr 7187 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Rybak-Bożywoj (Rybka) Józef KS nr 7184 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ruchaj-Taczanowski Aleksander KS nr 7156 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Ruziecki-Kościelecki Kazimierz KS nr 7165 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Rzepecki Jan KS nr 7147 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Rybasiewicz-Wilczyński Karol KS nr 7183 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Sabatowski Kazimierz KS nr 7127 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sas-Kulczycki Julian KS nr 7065 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Siciński Stanisław KS nr 7107 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Smertelnik-Rusin Jan KS nr 7241 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Spława-Neuman Józef KS nr 7179 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Stachlewski-Wiesław Bronisław KS nr 7219 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Stawarz (Stawiarz) Wincenty KS nr 7204 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista doktor Sternchuss Adolf KS nr 8255 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Stieber Michał KS nr 7125 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Stroiwąs Antoni KS nr 7235 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Strzelecki „Kazik” Kazimierz KS nr 7246 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista doktor Sujkowski-Bolko Zbigniew KS nr 7258 1 pułk piechoty Legionów Polskich (Sójkowski-Bojko)
podporucznik Stopyra „Lech” Piotr KS nr 7197 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Streit Leon KS nr 7125 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Styczyński Tadeusz KS nr 7167 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Szafran Jarosław Bolesław KS nr 7078 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik doktor Szalla Kazimierz KS nr 7080 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant doktor Szarski Stanisław KS nr 7211 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Szeligowski Ratajko Bohdan KS nr 7166 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Śmiłowski Filip KS nr 7136 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Świercz Jan KS nr 7079 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Świercz Wincenty KS nr 7262 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Tomaszewski-Wysocki Aleksander KS nr 7081 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Truszkowski vel Szafran Tadeusz KS nr 7106 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Turek Franciszek KS nr 7236 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tyrcha Józef 4793 (KS nr 7237) 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ulatowski Leon KS nr 7128 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Wielgut Franciszek KS nr 7122 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Winiarski-Jar Aleksander KS nr 5913 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Wojakowski Władysław Teodor KS nr 7082 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Wojciechowski-Dziuk Antoni KS nr 7149 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Wyrobiec Stanisław KS nr 7168 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Wyrwalski Władysław KS nr 7185 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wyrwiński Eugeniusz „Kogut” KS nr 7108 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Zamorski Kordian Józef KS nr 7067 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Zbijewski-Soroka Adam KS nr 7109 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Zdon Marian KS nr 5910 1 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major SG Kalina-Zieleniewski Tadeusz KS nr 7083 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Zinth-Rzecki Edward KS nr 7091 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Żubr Roman KS nr 7215 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik doktor Żuliński Tadeusz Józef KS nr 7137 1 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Żytkiewicz Stanisław KS nr 7068 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sztandar pułku 2967 1 pułk piechoty Legionów
kapral Abramowski Alfred krzyż srebrny 1 pułk piechoty Legionów wojna polsko-bolszewicka
podporucznik Bacz Karol KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Bajdek Ludwik 4803 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Banaszkiewicz Mieczysław 4801 1 pułk piechoty Legionów
kapral Bednarski Feliks 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bernadzki Marian 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Beutler Otton 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bielski Wiktor KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Bigda Kazimierz 4788 1 pułk piechoty Legionów
kapral Blusiewicz Zygmunt 4722 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Błaszczyk Ludwik KS nr 7205 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Bojanowski Stanisław KS nr 4791 1 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Borkiewicz Adam Józef KS nr 4787 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Broniewski-Orlik Władysław 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Burczak Kazimierz KS nr 4799 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Buś Ignacy 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Chłond Stanisław 1 pułk piechoty Legionów
kapral Chmielowski Czesław 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Chmara Jakub 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Chmura Witold Jakub KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
kapral Ciepielowski Władysław KS nr 7114 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Cieśliński Kazimierz 4760 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Czarnecki Zygmunt KS nr 5893 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dąbrowski Henryk VII KS nr 5892 1 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Domański Władysław KS nr 4806 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dubeński Jan KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Dziennik Feliks 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Felker Stanisław 8000 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Furman Mateusz 7989 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Furski Aureli 7987 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Galiński Michał KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Gierka Stanisław KS nr 1 pułk piechoty Legionów (1923 ne) 3
starszy sierżant Gil Piotr 4797 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gorgoń Henryk KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Grubski Antoni 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Grzybek Franciszek KS nr 4792 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Harasimowicz (Harasymowicz) Józef KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Hochfeld Stanisław 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Jasiewicz Leon 7982 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kakiet Władysław 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Kalinowski Bronisław KS nr 4796 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kałuża Jan 4804 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kiciński Ludwik 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kobylański II Tadeusz KS nr 4794 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Kołodziejski Stanisław 1 pułk piechoty Legionów
kapral Kozacki Onufry 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kozakiewicz Józef KS nr 1 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Kruszewski Jan I KS nr 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kuczek Jan 8001 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Kuśnierz Michał 8002 1 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Langner Władysław „Złom” KS nr 2711 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Lepecki Mieczysław Bohdan 1 pułk piechoty Legionów
legionista Lewandowski Leon KS nr 1 pułk piechoty Legionów
legionista Limanowski Leon 4752 1 pułk piechoty Legionów
kapral Micielski (Mycielski) Antoni 4807 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Niedziałek Wojciech 4799 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Nowicki Teofil 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Noworyta Piotr 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Obtułowicz Adam KS nr 4790 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Okulski Edward 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Orłowski Wiktor 4751 1 pułk piechoty Legionów
major Pakosz Michał Władysław KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Pasiak Antoni 4808 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pawlik Jan KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Pawłowski Roman KS nr 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pełka Tadeusz 7980 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pfister Wilhelm 4786 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Piękoś Stanisław KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Pulit Jan 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Rakowski Józef 1 pułk piechoty Legionów
legionista Rejko Wacław 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Romańczuk Zenon 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Roślakowski Stanisław 7983 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Różański Józef KS nr 4759 1 pułk piechoty Legionów 3
kapral Sobieraj Michał 4809 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sobolta Franciszek KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Sochański Henryk 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sochański Józef 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Soja Michał 7981 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Strzelecki Janusz 8003 1 pułk piechoty Legionów
kapral Strzelecki Janusz KS nr 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Suchocki Józef 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sudacki Józef KS nr 4795 1 pułk piechoty Legionów 3
legionista Swierszcz Jan 1 pułk piechoty Legionów
kapral Szatrowski Antoni 4802 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Szykuła Bolesław 1 pułk piechoty Legionów
legionista Ślązak 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Ślugaj Józef Michał 1 pułk piechoty Legionów
kapral Trzciński Stanisław 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Turski Aureli 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Walewski Walenty 4800 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Wasiutyński Andrzej 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Zygmunt Wenda Zdzisław KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Worono Konstanty KS nr 4798 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Zadworny Jan 4805 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Ziółkowski Jan 4750 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zwojszczyk Stanisław KS nr 4789 1 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Żabski Modest KS nr 1 pułk piechoty Legionów 3
kapral Bałamar Mikołaj KS nr 5296 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Bartosik Bartłomiej KS nr 7322 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bartosik Władysław KS nr 7305 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Bergel Rajmund KS nr 7020 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Białoskórski Antoni KS nr 5923 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Biestek Stefan KS nr 6978 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik Bittner Ludwik KS nr 5915 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Bobak Stefan KS nr 7058 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Boczek Stanisław (Władysław) KS nr 7037 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Bretwicz-Lemański Wiktor KS nr 7637 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Brodziński Mieczysław KS nr 6998 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Bryg August KS nr 7304 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Bułak Stanisław KS nr 7277 2 pułk piechoty Legionów Polskich
rotmistrz Cebula Mieczysław KS nr 6998 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Cebulski Antoni KS nr 6999 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Chmiel Jan KS nr 7288 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Cholewa Aleksander KS nr 7302 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Cieśliński Ludomir KS nr 7029 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Cyga Władysław KS nr 7385 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Czapliński Emil Wojciech KS nr 6?92 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Czapliński Władysław Konrad KS nr 6992 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Czubiński Adam KS nr 6997 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Daszkiewiczówna Ludwika vel Stanisław Kepisz KS 7273 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Derkacz Kazimierz KS nr 7600? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Draus Kazimierz KS nr 7278 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dudek Ignacy KS nr 7302 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Durski-Trzaska Zygmunt Henryk KS nr 6991 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Dwornicki Wojciech KS nr 7?79 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Działo Maciej KS 7338 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Dziekanowski Karol Jan KS nr 7399 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Enufrejczyk Michał KS 7??4 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Faix Franciszek KS nr 7001 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Faltus Józef KS nr 5914? 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Freisleben Stanisław KS nr 73?2 2 pułk piechoty Legionów
chorąży Gacek Feliks KS nr 7954 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Gniady Władysław KS nr 6977 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gołąb Józef KS nr 7056 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Guzdek Władysław ps. „Rogala” KS nr 7057 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Godec Franciszek KS nr 7286 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Golonka Ludwik KS nr 7321 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major lekarz doktor Gondek (Gądek) Stanisław KS nr 6939? 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Goryl Franciszek KS nr 7320 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Grzybowski Ignacy KS nr 7301 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Habowski Stanisław Antoni KS nr 7002 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Honkisz Edward KS nr 7328 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Hrabik Stanisław KS nr 7809 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Iżewski Seweryn KS nr 4634 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Jagielski Marian KS nr 7059 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Jakubiec KS nr 6836 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Janczur Julian KS nr 7319 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Janowski Jan ps. „Dudziński” KS nr 7041 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Januszajtis Wiesław Franciszek KS nr 7003 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Jaster Stanisław KS nr 6989 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Jäger Kacper KS nr 7335 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Jodłowski Marcin KS nr 6448 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kałuski Franciszek KS nr 7635 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kapałka Kazimierz KS nr 7049 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Kapryan Teodor KS nr 7334 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major SG Kara Stanisław KS nr 5918 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant sztabowy Franciszek Kiljan KS nr 7328 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Klimczak Władysław KS nr 7280 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Kirkin Franciszek KS nr 7327 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant sztabowy Kittner Szczepan KS nr 7272 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kobryń Hilary KS nr 7333 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Korzeniowski Romuald KS nr 7004 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Kostmanowicz Michał KS nr 6976 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Kościółek Jan KS nr 5926 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kowal Stanisław KS nr 7318 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kowalski Stanisław ps. „Oko” KS nr 7048 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Koźlik Stanisław KS nr 7636 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Król Tadeusz KS nr 7005 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major lekarz doktor Krzyski Tomasz KS nr 6979 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Krzysztofiński Marian KS nr 7327 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Krzywonos Jan KS nr 7006 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kulczyński Leon KS nr 7053 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kurpiel Tadeusz KS nr 7276 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kuśmierkiewicz Jakub KS nr 7275 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Lipiński Władysław KS nr 7314 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Łabuś Michał KS nr 7007 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Łańcucki Seweryn KS nr 6986? 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Łańcucki Szczepan KS nr 7267 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Łyko Piotr KS nr 7069? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Mach Kazimierz II KS nr 6937 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Mach Kazimierz KS nr 7047 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan lekarz doktor Majewski Tadeusz KS nr 6994 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Majewski Władysław KS nr 7271 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Malak Jan KS nr 7361 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Malicki Józef KS nr 7296 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Marek Stanisław Jan KS nr 7035 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Markiewicz Marian KS nr 7034 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Matuszczak Franciszek Otton Karol KS nr 7008 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Mazur Kazimierz II KS nr 7046 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Mazurkiewicz Tomasz KS nr 6986 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Mężyński-Kościesza Włodzimierz Józef KS nr 6975 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Miodoński Władysław KS nr 7315 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Mozdyniewicz Mieczysław KS nr 6985 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Mugenschnabel Kazimierz ps. „Gotur” KS nr 7033 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Murański Józef KS nr 7314 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Nowicki Władysław KS nr 7049 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Nowakowski Zygmunt KS nr 7295 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Ochorka Kazimierz KS nr 7332 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Olejarz Józef KS nr 7282 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Olszowski (Olszewski) Jan KS nr 7638 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Opaliński Józef KS nr 7274 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orczykowski Bolesław KS nr 7011 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Parkasiewicz Stanisław KS nr 7012 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Partyka Kazimierz KS nr 7013 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Pastuszeńko Alfred KS nr 6995 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Pawlisz Franciszek KS nr 7313 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Plich (Pilch) Jan KS nr 7326 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Polak Zygmunt KS nr 7326 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Popek Walenty KS nr 7639 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Prus-Mierzwiński Stanisław Wacław KS nr 7010 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Pyszko Jan KS nr 6984 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Radoniewicz Aleksander Józef KS nr 5922 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Raganowicz Marian KS nr 7014 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Rappaport Zygmunt KS nr 7640 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Richtscheid Józef KS nr 7325 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Rohm Stanisław KS nr 5921 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Rokiczan Edward KS nr 7651 2 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Rudzki Stefan Piotr KS nr 5917 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Rytko Ludwik KS nr 7652 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sadowski Michał KS nr 7036 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Legionów Polskich Schmidt Jan KS nr 7309 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Schram Jan KS nr 5925 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Sendorek Jan KS nr 6973 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Soczek (Siczek) Stanisław KS nr 6982 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Sitko Józef KS nr 7016 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Siwiec Wincenty KS nr 7324 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Skaruba (Skałuba) Stanisław KS nr 7283 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Skwarczyński Witold KS nr 7331 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Smajek Józef KS nr 7017 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Smolarz Ludwik KS nr 7033 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Smurąg Franciszek KS nr 7330 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Solawa Michał KS nr 7018 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Spira Leopold KS nr 7019 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Staich Antoni KS nr 6991 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
pułkownik lekarz doktor Stefanowski Antoni KS nr 6971 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Storożyński Władysław KS nr 7055 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Strzelecki Stanisław KS nr 6996 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Suckert Franciszek KS nr 7293 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Sudoł Franciszek KS nr 6980 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Sychmöller Jan Henryk KS nr 7031 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Szalit Edmund KS nr 7042 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Szczotka Karol KS nr 7311 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Szewera Tadeusz KS nr 7653 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Szkaradek Stanisław KS nr 7023? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Szpałek Jan KS nr 7328 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Szulc Edward KS nr 7045 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szumański Mieczysław KS nr 7032 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Szymanowicz Jan KS nr 7023 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
pułkownik uzbrojenia inżynier Szyndler-Czech Czesław KS nr 6972 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Ślizowski Leopold KS nr 7015 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Tąkiel Bolesław KS nr 7052 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojny światowej
podporucznik Legionów Polskich Tomasiewicz-Zemsta Stanisław KS nr 7044 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Truchan Jan KS 7654 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tyszkiewicz Leopold KS nr 7030 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Talik Roman KS nr 7308 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Thun Stanisław KS nr 5920 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Trojanowski Jerzy KS nr 5916 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Turczyn Władysław KS nr 7024 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
porucznik Wahren Bronisław KS nr 7030 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Walencik Józef KS nr 7307 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Weinreb Salomon KS nr 7061 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Widz Jan KS nr 7292 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Włodarczyk Stanisław KS nr 7284 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Wolanin-Tur Stanisław KS nr 7289 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Wójcik Jan II KS nr 7026 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik Wyspiański Stefan Władysław Julian KS nr 6974 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Zadarnowski Antoni KS nr 7051 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zadembski Władysław KS nr 7028 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Zaleski Stanisław KS nr 7043 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ziemba Józef KS nr 7291 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ziemba Władysław KS nr 5924 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Zimosz Jan KS nr 7306 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zych Jan II KS nr 7027 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3 (8.10.1893)
plutonowy Zychowicz Julian KS nr 7290 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Baczkowski Mieczysław KS nr (2 pułk piechoty Legionów - 1923) 3
plutonowy Banaszek Bronisław 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bański Wacław KS nr 5551 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bartosiewicz Bohdan 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bartyś Stanisław 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Biegański Stanisław Józef 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Bogacz Andrzej II KS nr 2463 2 pułk piechoty Legionów 3 (18.11.1896)
plutonowy Budziński Antoni 364 2 pułk piechoty Legionów
major Durski Zygmunt KS nr (2 pułk piechoty Legionów - 1923) 3
porucznik Feleksy Tadeusz 4554 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Gano Stanisław KS nr 4553 2 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Jeżewski Michał KS nr 3880 2 pułk piechoty Legionów
legionista Kabiński Paweł KS nr 2 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kociołek Władysław KS nr 367 2 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kozłowski Stanisław 2089 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kurowski Stanisław KS nr 1588 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Łyżkiewicz Ignacy KS nr 2 pułk piechoty Legionów
kapral Maberda Stanisław KS nr 1036 2 pułk piechoty Legionów
sierżant sztabowy Majewski Antoni KS nr 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Makosiński Kazimierz 4547 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mastalerz Stanisław KS nr 7854 (2 pułk piechoty Legionów - 1923) 3
sierżant Mitas Stanisław 406 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Spława-Neyman Wacław 73 2 pułk piechoty Legionów
Niemców Tadeusz 5553 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Obertyński Tomasz 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Onufrejczyk Michał 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Orzechowski Konstanty 3968 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pastuszek Stefan 245 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Paweł Teofil 2062 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Pająk Antoni 4548 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pastuszek Stefan 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pawłow Teofil 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pilarczyk Stanisław 200 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Przerwanek Andrzej KS nr 5550 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Rodak Adam 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Rudkowski Roman 3852 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sobczak Bronisław 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Spatta Ludwik 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sieczkowski Zdzisław Tadeusz KS nr 2 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Stawarz Aleksander KS nr 2 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Stępniak Ignacy 2051 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Stainer Michał 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Stocki Michał 2 pułk piechoty Legionów
kapral Szadkowski Piotr 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szołkowski Aleksander KS nr 5549 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Tabor Stefan KS nr 5552 2 pułk piechoty Legionów
pułkownik Tessaro Stanisław KS nr 2 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Wagner Edwin Norbert 3861 2 pułk piechoty Legionów
legionista Walczak Władysław KS nr 2025 2 pułk piechoty Legionów
major Wesołowski Alfred KS nr 5743 (2 pułk piechoty Legionów - 1923) 3
porucznik lekarz Zaremba Juliusz 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Zygmunt Józef KS nr 3859 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Żyła Henryk KS nr 5548 2 pułk piechoty Legionów
kapral Bajowski Antoni KS nr 7655 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Barys Paweł KS nr 7656 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Bartosiewicz Kazimierz KS nr 7429 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Barwiołek Michał 5746 (KS nr 7456) 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Baszniak Kazimierz KS nr 5956 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Bębenek Franciszek KS nr 7421 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Bendyk Wojciech KS nr 5954 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Bernaś Robert KS nr 7406 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bielusiak Franciszek KS nr 5960 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Biernat Stanisław KS nr 7457 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Błasiak Franciszek KS nr 5964 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bochnia Józef KS nr 7359 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Bartak Piotr KS nr 7344 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Boryczko Henryk KS nr 7407 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Chimiak Zygmunt KS nr 7385 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Chudzicki Jan KS nr 7387 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Chwaliński-Orzechowski-Zemsta Bronisław KS nr 7403 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Chyc Wojciech KS nr 7459 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Ciżbok (Ciżbak) Karol KS nr 7430 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Complak Karol KS nr 5957 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Cšadek Zygmunt KS nr 7345 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Culic Stanisław KS nr 7403 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Cząstka Stanisław KS nr 7453 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Czermak Bronisław KS nr 7653 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik Czuma Walerian KS nr 7337 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Ćwiękała Józef KS nr 7657 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Damm Kazimierz KS nr 5953 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Dębski Józef KS nr 5958 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Dobrowlański Władysław KS nr 7409 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Dolak Jan KS nr 7460 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Dominik Jan KS nr 7659 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major dyplomowany Dżugaj Janusz KS nr 5943 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Elzenberg Eugeniusz KS nr 7660 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Englicht Józef KS nr 7360 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Farny Józef KS nr 7662 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Filipek Józef KS nr 7641 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Flema Jakub KS nr 7461 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Figus Jan KS nr 7889 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Frączek Antoni KS nr 7484 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Frey Bolesław Antoni KS nr 7341? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Gacek Józef KS nr 7462 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gackowiec-Oleśnicki Jan KS nr 5962 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gazda Marceli KS nr 7361 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Grocholski Jan KS nr 7499 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gronkowski Michał KS nr 7446 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik lekarz doktor Gross Edmund KS nr 5958? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gruber Adolf KS nr 7463 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Górka Józef KS nr 7431 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Górnisiewicz Stefan KS nr 7341? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Górszczyk Antoni KS nr 7422 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Homme Władysław KS nr 7348? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major dyplomowany Hyc Jan KS 7349 ? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hytroś Andrzej KS nr 7441 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Iwulski Michał KS nr 5441? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Janusz Franciszek Stanisław KS nr 7398? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jastrzębski II Stanisław KS nr 7441? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Jaworski Józef KS nr 7943? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Janczyni Stanisław Alojzy Maksymilian KS nr 7299? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Jelonek Feliks KS nr 7447? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Junker Franciszek Stanisław KS nr 7344? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jurkowski Władysław KS nr 7423 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kaciukiewicz Kazimierz KS nr 7443 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kalandyk Andrzej KS nr 7434 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kędzior Aleksander KS nr 7448? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kijak Stefan KS nr 7997? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Komaniecki Karol Janusz KS nr 7344 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Kończycki Dominik KS nr 7417 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kosior Andrzej KS nr 7432 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kot Jan KS nr 7444 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kowalski Władysław KS nr 7444 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Kowcz Dymitr KS nr 7454 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krajewski Rudolf KS nr 7443 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kramarczyk-Krążnicki Józef KS nr 7861? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Krauss Stanisław KS nr 7397 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krogulski Władysław KS nr 7369 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Królikowski Władysław KS nr 7371 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
Krynicki Włodzimierz KS nr 7470 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kuczkowski Stefan KS nr 7411 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kubera Marian KS nr 7425 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kulski Julian KS nr 7370 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kułakowski Marian KS nr 5946 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kutyba Józef I KS nr 7393 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik Kwaciszewski Józef KS nr 7339 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podchorąży Lejczak Stefan KS nr 7655 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Lgocki Stefan KS nr 7438 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Litwinowicz Wincenty KS nr 7873 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Lenczowski Karol KS nr 7372 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
pułkownik lekarz doktor Loth Edward KS nr 7338 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Lubaś Franciszek KS nr 7374 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Łomnicki Jan KS nr 7374 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Łysek Jan KS nr 7568 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Majewski Konstanty KS nr 7667 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Malinowski Władysław KS nr 7895? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Markiel Franciszek KS nr 7412 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Marzewski Władysław KS nr 7875 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Masłowiec Wojciech KS nr 7875 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Mączyński Lucjan KS nr 7669 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Michocki Stanisław KS nr 7877 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Miś Bolesław Wincenty KS nr 7880? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mitschein Józef Franciszek KS nr 7378? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Morawski Józef I KS nr 7373? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Możdżeń Jan KS nr 7398 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Murmyłło Bartłomiej KS nr 7669 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Myczko Józef KS nr 7468? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Mysłakowski Marian KS nr 7397 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Nardelli Rudolf KS nr 7673 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Niedziołek Jan KS nr 7413 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Niewiadomski Marian KS nr 7398 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Nodzeński Kazimierz Romuald KS nr 5943? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Nowicki Tadeusz KS nr 7445 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik Olbrycht Bruno KS nr 7340? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Olej Jan KS nr 7674 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Organ Antoni KS nr 7875? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Osowski Julian (Ossowski) KS nr 7380 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major dyplomowany Papeć Józef KS nr 5928 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Parafiński Tadeusz Piotr KS nr 7351 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Pasternak Szymon KS nr 7434 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Patla Tadeusz KS nr 7440 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pawelec Stanisław KS nr 7426 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Pełka Stanisław KS nr 7447 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Petro Kazimierz KS nr 7427 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Piwko Bronisław Teofil KS nr 73?? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Plichta Antoni KS nr 7676 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Płoszajski Karol KS nr 735? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Pomarzański Jan KS nr 5952 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Porwit Marian KS nr 7358 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Profic Stanisław Józef KS nr 7354 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
pułkownik Przepiliński Hieronim KS nr 5966 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Radoń Jan KS nr 7435 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Reiff Rudolf KS nr 7448 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rutkowski Franciszek KS nr 5962 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Rutkowski Stanisław IV KS nr 7382 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Rychter Michał KS nr 7486 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Quirini Eugeniusz KS nr 7383? 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Seruga Tadeusz KS nr 7449 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Skiba Jan KS nr 7437 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sknurzyl Józef KS nr 7415 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Słomka Jan KS nr 7384 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Smołucha Jan KS nr 5959 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Sobolewski Mikołaj KS nr 7450 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Sokołowski Witold KS nr 5965 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Sosnowski Adam KS nr 7438 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Stalski Władysław KS nr 7419 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Stark Stanisław KS nr 7355 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Stecki Tadeusz KS nr 7677 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Stachowicz Jan KS nr 7469 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Strzałka Wacław KS nr 7414 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Strużanowski Edmund Mieczysław KS nr 7404 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Szafran Wojciech KS nr 7399 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Szczepan Józef] KS nr 7341 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Szczotka Stanisław KS nr 7416 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Szlamka Józef KS nr 7420 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szoja Tadeusz KS nr 7678 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szpiech Stanisław KS nr 7679 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Szul-Skjöldkrona Bogusław KS nr 7680 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Ślężak Wacław KS nr 5931 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Śliwiński Adam KS nr 7428 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Tarkowski Zygmunt KS nr 7681 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Tasiecki Mieczysław KS nr 7356 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Toczyski Tadeusz KS nr 5947 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tyc Ludwik KS nr 7451 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Turban (Urban) Marian KS nr 7400 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Udałowski Karol KS nr 7342 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wasylewicz Jan KS nr 7682 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wanat Józef KS nr 7401 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Warchałowski Roman KS nr 7471 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Warjas Wawrzyniec KS nr 7452 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Wimmer Józef KS nr 7343 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major doktor Wiśniewski Walerian KS nr 7357 3 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Włodarkiewicz Marian KS nr 7402 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wolański Władysław KS nr 5955 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz Wowkonowicz Marian KS nr 7858 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wróbel Andrzej KS nr 7453 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zalewski Ignacy KS nr 7405 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zatorski Jan KS nr 7455 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Ziemba Wojciech KS nr 7454 3 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Biały Władysław 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Błażkow Jan KS nr 5562 3 pułk piechoty Legionów
kapitan Brożek Kazimierz KS nr 2850 3 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Bubel Stanisław 2026 3 pułk piechoty Legionów
major dyplomowany Ćwiertniak Józef 3 pułk piechoty Legionów
major Chełmicki Henryk KS nr 7346 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Czajkowski Czesław Karol KS nr 3858 3 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Frączek Władysław KS nr 3 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Frączkiewicz Izydor 2029 3 pułk piechoty Legionów
kapral Górecki Stefan KS nr 3 pułk piechoty Legionów
legionista Grządziel Józef 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Janusz Stanisław Franciszek KS nr 3 pułk piechoty Legionów (1923) 3
podporucznik Kalinowski Karol KS nr 5563 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kiersnowski Kazimierz KS nr 5560 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Korybski Jan KS nr 3 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Kosieradzki Jan 3370 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Kożubski Stefan 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Krizar Leopold (Kryzar) KS nr 3 pułk piechoty Legionów 3
legionista Kuc Antoni 2022 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Kunz (Kunc) Władysław 2034 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Lewicki Wincenty KS nr 2012 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Lipina Władysław KS nr 5556 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Loesch Marian KS nr 5554 3 pułk piechoty Legionów
kapitan Mażewski Władysław KS nr 3 pułk piechoty Legionów (1923) 3
plutonowy Muchla Józef 3 pułk piechoty Legionów
plutonowy Orczykowski Władysław KS nr 5357 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Orsza-Mrowiński Stefan 2044 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Osiadły Piotr KS nr 5587 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Patraś Wojciech 3 pułk piechoty Legionów
kapral Pawliszyn Antoni KS nr 5561 3 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Pomazański Henryk KS nr 3 pułk piechoty Legionów (1923) 3
podporucznik Rewoliński Stanisław KS nr 5558 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Śliwocki Zygmunt 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szczygieł Stanisław KS nr 1705 3 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Wawrzycki Edward 5555 3 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Zabdyr Michał KS nr 5266 3 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Andrusiewicz Kazimierz KS nr 6229 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy sierżant Babiuch Stefan KS nr 6270 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Barycz Józef KS nr 6043 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Batko Stanisław KS nr 6290 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Bereski Roman KS nr 6254 (6250) 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Berling Zygmunt KS nr 6040 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Bobotek Jerzy KS nr 6230 4 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik doktor Bobrowski Emil KS nr 6196 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bochniewicz Jan KS nr 6197 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Borkowski Bolesław Stanisław KS nr 6198 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Chodalski Eugeniusz KS nr 6291 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Chudoba Jan KS nr 6303 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Cieślak Stefan KS nr 6199 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
rotmistrz Czabański Antoni KS nr 6200 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Czub Roman KS nr 6231 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Czulak Wincenty KS nr 6271 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Danek Jan KS nr 6232 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Dec Władysław Michał KS nr 6201 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy sierżant Dworniczek Franciszek KS nr 6314? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Furch Karol KS nr 6257 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Godusz Aleksander KS nr 6284 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Grabowiecki Franciszek KS nr 6272 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Grzędziński January ps. „Bolesławski” KS nr 6021 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Grzybowski Witold KS nr 6022 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gubernat Józef KS nr 6305 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan doktor Gutek Zygmunt KS nr 6202 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Haluta Józef KS nr 6203 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
wachmistrz Heidenreich Józef KS nr 6292 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Hendzlowski Bronisław KS nr 6285 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Hoszowski Józef KS nr 6029 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Hoszowski Władysław KS nr 62?6 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jackowski Soplica Henryk KS nr 6233 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Jamróg Stefan KS nr 6251 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jancarz Henryk KS nr 6204 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Janicki Rola Kazimierz KS nr 6030 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Jaros Stanisław KS nr 6224 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jarosz Zygmunt KS nr 6273 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jarzębiński Kazimierz KS nr 6234 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Jażdżyński Stefan KS nr 6031 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Jędrychowski Feliks KS nr 6205 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Jędrychowski Stefan KS nr 7582 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kamionka Michał KS nr 6293 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Karpiel Władysław KS nr 6274 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kempf Gewont Józef KS nr 6252 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Kiesler Jan KS nr 6028 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Klementowski (Klimentowski) Stanisław II KS nr 6206 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Klimek Stanisław KS nr 5546 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Klisiewicz Józef KS nr 6225 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kohlhoffer Jakub KS nr 6286 4 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Kołłątaj-Srzednicki Jan KS nr 6028 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kondycki Tęcza Władysław KS nr 6227 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Korczyński Stanisław KS nr 6294 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Korkozowicz Radek Mieczysław KS nr 6033 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Korman Jakub KS nr 6295 4 pułk piechoty Legionów
major Korski vel Klakurka Kazimierz KS nr 6032 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Kosiba Kazimierz KS nr 6260 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy sierżant Kowalski Jakub KS nr 6275 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kozub Franciszek KS nr 6266 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kraus Jan KS nr 6235 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Krieger Kazimierz KS nr 6247 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Krzesiński Antoni KS nr 6248 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krzysik Stanisław Marian KS nr 6207 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Krzyszkowski Kazimierz KS nr 6296 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Krzysztoń Stanisław KS nr 6306 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz doktor Kucharski Teofil KS nr 6040 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kumala Stefan KS nr 6267 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kura Karol KS nr 6307 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Kustroń Józef KS nr 6024 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Kuźnicki Edward KS nr 6312 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Laliczyński Bronisław KS nr 6261 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lewicki Adam II KS nr 6209 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Lewicki Józef KS nr 7583 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Łatas Franciszek KS nr 6276 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Łopuszański Leopold KS nr 6236 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy sierżant Macherski Marian KS nr 6277 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Majkuciński Eugeniusz KS nr 6253 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Maliński Gustaw KS nr 6278 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Marchwicki Leon KS nr 6277 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Marcickiewicz Józef KS nr 6210 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Mastek Stanisław KS nr 7536 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Michalewski Stanisław KS nr 6244 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mielnicki Franciszek KS nr 6041 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Miś Mieczysław KS nr 6245 4 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mleczko Jan KS nr 6313 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Munczyk Mojżesz KS nr 6311 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Nowakowski Zdzisław KS nr 6012 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orłowicz-Kuta Kazimierz KS nr 6208 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Otto Roman KS nr 6264 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Pasiewicz Adam KS nr 6233 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik Pieracki Bronisław KS nr 6025 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Piotrowski Ludwik KS nr 6262 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Płonka Józef KS nr 6211 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Polakiewicz Karol KS nr 6034 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Popek Józef KS nr 6308 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Relidzyński Józef KS nr 6212 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ring Kazimierz KS nr 6213 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Roliński Janusz KS nr 6254 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rutkowski Mieczysław KS nr 6226 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sak Władysław KS nr 6287 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Scheuring Stanisław KS nr 6215 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Seemann Jan KS nr 6214 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Sikorski Adam KS nr 6035 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Skraba Andrzej KS nr 6200? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Smidowicz Edmund (Śmidowicz) KS nr 6216 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Smolarski Władysław KS nr 6036 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Sołtysik Jan KS nr 62?? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sołtysik Stanisław KS nr 62?? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Stalmach (Stelmach) Marcin KS nr 62?? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Stawarz Stanisław KS nr 6217 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik lekarz doktor Sternberg Michnowski Leon KS nr 6239 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Suchodolski Józef KS nr 6297 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Surowiec Antoni KS nr 6280 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szczepaniec Stanisław KS nr 6219 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szczerski Gustaw KS nr 6220 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szeląg Józef I KS nr 6218 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik Szerauc Edward KS nr 6026 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szpak Franciszek KS nr 6281 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Szumski Stanisław KS nr 6256 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szwarchart (Szwarcbart) Waldemar KS nr 6240 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szyfer Leopold KS nr 6241 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Szymański Henryk KS nr 626? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Tański Bronisław KS nr 6316 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tomanek Tadeusz KS nr 6242 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Trella Stanisław KS nr 6222 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Udołowicz Rudolf KS nr 6228 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Waligóra Bolesław 6660 (KS nr 6249) 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży doktor Wasserberger Józef KS nr 6263 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wassung Tadeusz KS nr 6037 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Więckowski Erwin Emil KS nr 6027 4 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Wojtarowicz Aleksander KS nr 6298 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wroński Michał KS nr 6243 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wyderka Kazimierz KS nr 6223 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Zając Władysław KS nr 6289 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zanowiak Rudolf KS nr 6301 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zastawniak Jan KS nr 6309 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Zawada Filip KS nr 6038 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Zbrowski Wacław KS nr 6039 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ziółkowski Edward KS nr 6310 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zydroń Józef KS nr 6302 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Żaba Tomasz KS nr 6299 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Żołnierz Stanisław KS nr 6310 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Zieliński Roman KS nr 6282 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik podlekarz Bartoszek Tadeusz 4 pułk piechoty Legionów
legionista Bielko Szczepan 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Bijowski Antoni 3853 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Bytomski Bolesław 3854 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Firlicz Szemla Stanisław 3855 4 pułk piechoty Legionów
kapral Galja Wawrzyniec 2754 4 pułk piechoty Legionów
sanitariuszka Grodzińska Teresa 440 4 pułk piechoty Legionów
legionista Gugla Tomasz KS nr 2751 4 pułk piechoty Legionów
chorąży Jedynak Jan KS nr 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Jeżowski (Jeżewski) Franciszek 3857 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Kasza Władysław KS nr 2008 4 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Kiełbasa Stanisław KS nr 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Klein Franciszek KS nr 4691 4 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Klimas Antoni 380 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kołaczkowski Leon KS nr 5588 4 pułk piechoty Legionów
kapral Kopeczny Jerzy 5170 4 pułk piechoty Legionów
kapral Krupa Ignacy 2760 (2030) 4 pułk piechoty Legionów
kapral Krupa Władysław 4 pułk piechoty Legionów
porucznik Książkiewicz Józef 4557 4 pułk piechoty Legionów
kapral Kucharski Antoni 1582 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Łabusz Józef 2020 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Markowski Michał 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Miljan Stanisław KS nr 2009 4 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Okulicki Leopold KS nr 4549 4 pułk piechoty Legionów 3
legionista Ostrowski Marcin KS nr 4 pułk piechoty Legionów
legionista Ostrowski Wacław KS nr 2252 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Patla Antoni 4 pułk piechoty Legionów
major Prosołowicz Marian KS nr 210 4 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Rosołowski Witold KS nr 4 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Rosołowski Zdzisław 3967 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Sitowicz Stanisław KS nr 275 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Smitkowski Florian 202 4 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Smorawiński Mieczysław KS nr 4 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Środowski Antoni 4551 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Struzik Tadeusz 4 pułk piechoty Legionów
porucznik Szlązkowski Kazimierz KS nr 4 pułk piechoty Legionów (1923) 3
kapitan lekarz doktor Szumski Jan 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Szydłowski Kazimierz I KS nr 1377 4 pułk piechoty Legionów 3
legionista Szymański Stanisław KS nr 2011 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Tokarski Michał 2753 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Więckowski Tadeusz 4550 4 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wiewiórkowski Tadeusz 2001 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Wójtowicz Alojzy 1259 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wyporek Antoni 4 pułk piechoty Legionów
kapral podlekarz Zdziarska Maria (Zdżarska) 4 pułk piechoty Legionów
starszy szeregowy Zieliński Wacław KS nr 2752 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Aleksandrowicz Konstanty KS nr 6459 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Bandrowski Tadeusz KS nr 6541 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Baran Michał KS nr 6547 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bartoszczyk Władysław KS nr 6543 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Beres Tadeusz KS nr 6544 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Bianchi Leon KS nr 6545 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Binder Bolesław KS nr 6518 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Błaszkiewicz Jan KS nr 6461 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Borek-Borecki Juliusz KS nr 6542 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Boruch Józef KS nr 6542 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Boryczko Stefan KS nr 5928 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Brzosko Aleksander Stanisław KS nr 6534 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Buliński Franciszek KS nr 6546 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Burski-Goldenberg Arkadiusz KS nr 6495 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Charzewski Aleksander KS nr 6496 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Charzewski Stanisław KS nr 6462 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Chmura Stefan KS nr 6468 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Chromy Jan KS nr 6549 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Cygankiewicz Jan KS nr 6650 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Czapliński Józef KS nr 6519 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Czech Feliks KS nr 6464 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Czuryłło-Poręba Stanisław KS nr 6551? 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
plutonowy Dadak Jan Kazimierz KS nr 6514 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dąbrowski Jan KS nr 6653? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Dąbrowski-Marynarz Tadeusz KS nr 6465? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Długocki-Butryn (Budrym) Stefan KS nr 6664? 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Długosz-Tetera Stanisław KS nr 6466? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Dobrodzicki Adam KS nr 6675 5 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Doliński Józef KS nr 6515 5 pułk piechoty Legionów I wojna światowa
plutonowy Durlej-Zagłoba Stanisław KS nr 6568? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dyrba Stefan KS nr 6556? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Dziadosz-Kapr Władysław KS nr 6657 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Fichna-Semen Bolesław KS nr 6559 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Fijałkowski Stefan KS nr 6561 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Floyar-Rajchman Henryk KS nr 6633 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy sierżant Fordey-Rybak Rudolf KS nr 6498 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Frączek Maurycy 6462 (KS nr 6467) 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Foremny Karol KS nr 6559? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gertner Roman KS nr 656? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Nowowiejski-Gluth Alojzy KS nr 6562 5 pułk piechoty Legionów Polskich *
chorąży Gołębiowski Władysław KS nr 6563 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gornand Ignacy (Jan) KS nr 6564 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gorzkowski Stanisław KS nr 6570 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gorzkowski-Narski Wincenty KS nr 6565 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Gródecki Tomasz KS nr 6535 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Grudziński Julian KS nr 656? 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Gruszczyński Antoni KS nr 6531 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Grügel-Sokół Bolesław KS nr 6470 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Gutt Franciszek KS nr 6567 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gutt Paweł KS nr 6568 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Guzowski-Busse Stanisław KS nr 6471 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Hajec Jan KS nr 6472 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Hałaciński Andrzej KS nr 6571 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hebda (Herda) Jan KS nr 6521 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Heilpern Bolesław KS nr 6499 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Heinz Tadeusz KS nr 6520 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Hempel Zygmunt KS nr 5930 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Herman-Wicher Bronisław KS nr 6473 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Hojarczyk-Biały Jerzy KS nr 6572 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hyla Wincenty KS nr 6573 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
legionista Iwanicki Stanisław KS nr 6574 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Izdebski Stanisław KS nr 6500 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jadrowski Jan KS nr 6580 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Jadwiński-Nekrasz Marian KS nr 657? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jakubiak Jerzy KS nr 6579 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jamka Franciszek KS nr 6591 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Janicki-Moch Józef KS nr 6474 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Janiszewski Lucjan KS nr 6575 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Jaszczuk Stanisław KS nr 6582 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Jaworski Antoni KS nr 6581 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Joniak Franciszek Władysław KS nr 6578 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jurczyński-Kruk Kazimierz KS nr 6501 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kaczmarczyk Alojzy KS nr 6586 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kaczor-Sowa Jan KS nr 6596 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Kappelner-Kaplicki (Kapellner) Mieczysław KS nr 6584 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Karolewski Karol KS nr 6599 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Karwacki-Bończa Zygmunt KS nr 6475 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kaszubski-Król Stanisław KS nr 6476 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kaszubski Tadeusz (Kowalski Jan) KS nr 6532 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kaucz Wacław KS nr 6522 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kędzierski Władysław KS nr 6478 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Klimpel Adam Kazimierz KS nr 6502 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kobiałka Jan KS nr 6601 5 pułk piechoty Legionów Piechoty
major Koc Leon Wacław KS nr 6587 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Koczwara Marian KS nr 6594 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Konas-Mur Edward KS nr 6503 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Konieczny Włodzimierz KS nr 6477 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kopański Czesław KS nr 6599 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kossakowski Adam KS nr 6479 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kossuth Stanisław KS nr 6597 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kotarba-Ewka Feliks KS nr 6480 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kowalski-Włodek Włodzimierz KS nr 6481 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kozik-Alan Mieczysław KS nr 6504 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kozłowski Włodzimierz KS nr 6595 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kramar Stanisław KS nr 6592 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Kretowicz-Blauer (Kratowicz) Józef KS nr 6460 5 pułk piechoty Legionów
kapral Królikowski Jan KS nr 6603 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Krysa Jan KS nr 5931 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Krzyżanowski Bolesław KS nr 6588 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Kuczaj Wacław KS nr 6602 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
starszy legionista Kurek Bolesław KS nr 65?3 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kurnik-Lech Rudolf Stanisław KS nr 6593 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podpułkownik doktor Kwaśniewski Mikołaj KS nr 6585 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kwieciński-Oset Mieczysław KS nr 6482 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Lemiesz Jan KS nr 660? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Leśniak Władysław III KS nr 6?96 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Leśniewski-Jołka Stanisław KS nr 6577 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Leukos-Kowalski Stefan KS nr 6589 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Lewin Maksymilian Stanisław KS nr 6604 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Libański Adam KS nr 6536 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lipiński Wacław KS nr 6605 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Łoś (Łaś) Andrzej KS nr 6608 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Maksymowicz-Nawrot Roman vel Raczyński Roman KS nr 6485 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Mańkowski Leon KS nr 6524 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Markiewicz Mieczysław KS nr 3610 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Maruszewski Artur Tomasz KS nr 6611 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Masijewicz (Matejewicz) Antoni KS nr 6537 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Matusiak Franciszek KS nr 6538 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Meduski Dobiesław KS nr 6612 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Michalski Jan II KS nr 6614 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3 (13.5.1893)
kapral Michałkiewicz Franciszek KS nr 6615 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mikicki Jan KS nr 6616 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mikulski-Rapid Józef KS nr 6483 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Młodkowski Tadeusz KS nr 5932 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Młodnicki-Sawczyński Adam KS nr 6525 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Młot-Fijałkowski Czesław KS nr 6560 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Młyński-Gawron Józef KS nr 6617 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Modelski-Żubr Zygmunt KS nr 6618 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mogielski Jakub KS nr 6539 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Muś Józef KS nr 6533 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Münnich-Żegota Tadeusz KS nr 6619 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Myszkowski-Gonzaga Aleksander Zygmunt KS nr 6609 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Nehring-Dunin Aleksy KS nr 6484 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Nemeczek Jan KS nr 6505 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Oberfeld Jan KS nr 6620 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Obtułowicz Józef KS nr 6621 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Orlicki-Małysa Józef KS nr 6622 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orzegowski-Ożóg Antoni KS nr 6623 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ożóg Stanisław KS nr 6506 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Pacholski Marian Czesław KS nr 6624 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Pajerski Jakub KS nr 6625 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pannenko Tadeusz KS nr 6626 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Parzucha-Manek Marian KS nr 6627 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Pawlikowski Wiktor KS nr 6628 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Październik-Mściwoj Feliks KS nr 6526 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Podolski Marian KS nr 5933 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Polkowski Kazimierz KS nr 6630 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Poniatowski Juliusz KS nr 6629 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Porębski Teofil KS nr 6507 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Pstrokoński Feliks KS nr 6631 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Rapacki Alfred KS nr 6632 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Rowecki Stefan KS nr 6635 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Rzeszotko-Julski Józef KS nr 6638 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Ruszar Franciszek KS nr 6636 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rybarski Leon KS nr 6486 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ryszanek Władysław KS nr 6637 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Sadowski Jan I KS nr 6639 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Salabura Stanisław KS nr 6640 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Sałamaszyński Józef KS nr 6508 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Sapek Jan KS nr 6641 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sarmacki (Sarnacki) Władysław KS nr 6642 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Sarnowicz Kazimierz KS nr 6643 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Siupka Józef KS nr 6527 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Sław-Zwierzyński Stanisław KS nr 6494 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Sławoj Składkowski Felicjan KS nr 6644 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Sokołowski Mieczysław KS nr 6646 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Stankiewicz Gabriel KS nr 6437 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Starzyński Mieczysław I KS nr 6647 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3 (22.7.1891)
kapitan Starzyński Roman Leon KS nr 6648 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Steczyński Mścisław Stanisław KS nr 6488? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Styliński Franciszek KS nr 6649 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Sulkiewicz Aleksander Emirza Beg KS nr 6510 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szczepanowski Józef KS nr 6652 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Szczerba Włodzimierz KS nr 6528 5 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Szczerbiec-Jaworski Stanisław KS nr 6583 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Szkaradek Ignacy KS nr 6653 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Szletyński Józef KS nr 6511 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szpunar Bolesław KS nr 6489 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szybowicz Jan KS nr 5934 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szyszłowski-Sarmat Mikołaj KS nr 6490 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Śledziński-Lidzki Stefan KS nr 6645 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Świętoniowski Bogumił KS nr 6651 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tabean (Tabeau) Henryk KS nr 6654 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tarnowski Władysław KS nr 6655 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Trojanowski Czesław KS nr 6656 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tryszczyła (Tryszczała) Tadeusz KS nr 6657 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Tunguz-Zawiślak Józef KS nr 6672 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Uhler Józef KS nr 6658 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapral Uhlman Paweł KS nr 6529 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Uszakiewicz Stanisław KS nr 6530 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Walczyk Józef vel Orlicz Józef KS nr 6659 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
sierżant Waligóra Władysław KS nr 6660 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wańczyk Jan KS nr 6517 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wardaszko Wacław KS nr 6661 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Warski-Herbut Ryszard KS nr 6492 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Wądołkowski Karol KS nr 6512 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wąsik Władysław KS nr 6663 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Wielgosz-Niedźwiedź Ludwik KS nr 6513 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Więckowicz Jan KS nr 6664 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Winiarski Stanisław KS nr 6665 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Winiarski Władysław I KS nr 6667 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Włoskowicz Władysław KS nr 6668 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podchorąży Wolski Stanisław KS nr 6540 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wójcik Tadeusz KS nr 6669 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wróbel Roman KS nr 5936 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
major Wyrwa-Furgalski Tadeusz KS nr 6469 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zachodny Jan KS nr 6670 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
kapitan Zagórowski-Strzemię Paweł KS nr 6671 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
podporucznik Zagórski-Użuppis Eugeniusz KS nr 6491 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zaliwski-Sowa Tadeusz KS nr 6593 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zieliński-Zielan Stefan KS nr 6673 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
porucznik Żak Franciszek KS nr 5935 5 pułk piechoty Legionów Polskich 3
chorąży Żyła Ignacy KS nr 6674 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sztandar pułku 2929 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Adamczyk Antoni 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Adamski Wincenty 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Bachula Wincenty 7967 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Baran Jan 4830 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Baran Ignacy 7976 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bąbiński Kazimierz KS 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Białkowski Michał KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
kapral Biela Jan 5 pułk piechoty Legionów
Biesiadecki Jan Bronisław 4758 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bil Józef KS nr 1661 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Bodzenta Andrzej 7965 5 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Bortnowski Władysław KS nr 4753 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Brymora Bolesław KS nr 4812 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Chabowski Zygmunt KS nr 4820 5 pułk piechoty Legionów 3
major Chilewski Marian KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Chrobaczyński Karol KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Dworzański Stanisław 3170 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jankiewicz Kajetan 4757 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Jaźwiecki Marian 7990 5 pułk piechoty Legionów
kapral Karwacki Stefan 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Liszka Stanisław II KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Liwacz Kazimierz 7986 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Mac Henryk 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Machnowski Feliks Henryk KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Majewski Stanisław KS 5 pułk piechoty Legionów
chorąży Mazurek Artur KS nr 4822 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Rec Adam KS nr 4813 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Roczniak Józef KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Różycki-Cycoń Franciszek 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Rusin Władysław II KS nr 4755 5 pułk piechoty Legionów 3 (16.6.1895)
kapitan Ruszczyc Leopold KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Sablik Kazimierz KS nr 4754 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Chruściel Bronisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Dębski Stefan krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dmochowski Kazimierz KS nr 7969 5 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Dobrodzicki Jerzy KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Drotlew Józef KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Heller Stanisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów (1923) 3
podporucznik Kociszewski Eugeniusz 7975 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Koniński Kazimierz 7972 5 pułk piechoty Legionów
legionista Kordalski Teofil 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kosiński Korneliusz KS nr 4815 5 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Kotarba Stefan 4826 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Michalski Ludwik III KS nr 5 pułk piechoty Legionów (1923) 3
porucznik Muzyka Władysław KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Musiałek-Łowicki Stefan KS nr 4825 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Nowak Józef 7968 5 pułk piechoty Legionów
chorąży Ogłaza Bolesław 4823 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Schlichtinger Bronisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Sipika Kazimierz KZ; KS 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sitny Feliks 5 pułk piechoty Legionów
pułkownik Skwarczyński Stanisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Słoma Jan 4828 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Stachiewicz Wacław KS nr 4934 5 pułk piechoty Legionów 3
legionista Stelmaszek Władysław 5 pułk piechoty Legionów
kapral Stopczyk Zygmunt 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Strzelecki Walerian KS nr 4817 5 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Świątecki-Taczewski Jan KS nr 6650? 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Świerk Rudolf (Ludwik) KS nr 5894 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Galas Mieczysław 7985 KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gębski Władysław 7974 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Greczyło Ignacy 4819 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Grzyb Józef Joachim KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Handzlik Jan 4827 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Hojnor Stanisław 7988 KS 5 pułk piechoty Legionów
major Hozer Kazimierz KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Hubasiewicz Ludwik 5 pułk piechoty Legionów
kapral Iwaniuk Antoni krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kozłowski Stefan 7970 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Krawczyk Paweł krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kubasiewicz Ludwik KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Kucharski Władysław krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kusztra Józef KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Lepiarz Ludwik KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Panczakiewicz Adolf KS nr 4756 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Peszek Walenty KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Pfeiffer Franciszek Edward KS 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Piotrowski Stanisław KS nr 4824 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Piskorz Karol KS nr 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Plackowski Wacław KS nr 4814 5 pułk piechoty Legionów 3
kapral Podoba Stanisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów
legionista Powalski Józef krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Preis Władysław KS nr 4829 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Prus-Grzybowski Władysław 7971 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szajda Bolesław KS nr 4821 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Szczepkowski Andrzej (Antoni) krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podchorąży Szylar Antoni 7966 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wacławski Bolesław 4849 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wąsaty Stanisław 7973 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Werner Bolesław krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Węgrzyn Franciszek KS 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Węgrzynowski Leon 7984 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wilczyński Wilhelm II KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Witlin Włodzimierz (Wittlin) KS nr 4810 5 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Wyszyński Szczepan KS nr 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zajączkowski Zdzisław KS nr 5 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Zaręba Jan Konstanty 4816 krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zarębski III Stanisław KS nr 4818 5 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Zieliński Mieczysław KS nr 5 pułk piechoty Legionów
kapral Żywek Jan krzyż srebrny 5 pułk piechoty Legionów
chorąży doktor Babecki Jerzy Wincenty KS nr 6332 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Baczkowski Kazimierz KS nr 6426 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Barbacki Witold KS nr 6403 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bąk Feliks KS nr 5972 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bergiel-Opala Rudolf KS nr 6402 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Bernstein Henryk KS nr 8387 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Blahaczek-Baranowski Ireneusz KS nr 6333 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan doktor Buchowiecki Stefan KS nr 6317 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Burczyk Józef KS nr 6398 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Byrski Jan KS nr 6427 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Chodorowski-Henrico Jan KS nr 6362 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ciołek Konstanty KS nr 6399 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Czapla Władysław KS nr 6388 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Czarnecki Rudolf KS nr 6383 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Dobrzański Mieczysław KS nr 6378 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Dominikow Hilary KS nr 6404 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Drojowski Wacław KS nr 6676 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Dziurzyński Kazimierz KS nr 6321 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
plutonowy Fałęcki Adam KS nr 6405 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Fichna Stefan KS nr 6406 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Frankowski Lucjan KS nr 6355 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Gęgołek Piotr KS nr 6407 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Gigiel Józef KS nr 6322 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Gilewicz Michał KS nr 6408 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Godlewski Władysław KS nr 6379 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Gontaszewski Bronisław KS nr 6428 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Goszczyński Marian KS nr 6327 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Góralik Czesław KS nr 6366 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Górecki Tadeusz II KS nr 6356 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Gruber Henryk KS nr 6334 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Gumol Henryk Józef KS nr 6380 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Gwiazdomorski Kazimierz KS nr 6371 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Haas Jan KS nr 6447 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Hauer Roman KS nr 6442 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Herbert Karol KS nr 6429 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Hild Aleksander Bronisław KS nr 6347 3 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Hłasko Antoni KS nr 6372 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Horl Wilhelm KS nr 6323 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Jabłoński Witold KS nr 6384 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Jakubiec Józef KS nr 6357 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Jankowski Kazimierz KS nr 6328 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Janowski Mieczysław KS nr 6367 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Jarząbkiewicz Leon KS nr 6363 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Jaszczyński Ludwik KS nr 6458 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Jaszkowski Julian KS nr 6409 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kamski Maksymilian KS nr 6319 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kardys Józef KS nr 6339 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Kasprzycki Edward KS nr 6449 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kawęzowski Henryk KS nr 6390 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kieblesz Piotr KS nr 6385 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Klecha Jan KS nr 6430 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Klimunt Witold KS nr 6444 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kolanowski Jan KS nr 6335 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Kominek-Lachowicz Wincenty KS nr 6353 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kralik Jan KS nr 6431 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kraus Jan KS nr 6391 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Krysiński Stanisław KS nr 6432 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Krzyczkowski Dionizy KS nr 6440 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Krzyczkowski Kazimierz KS nr 6364 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Książkiewicz Feliks KS nr 6400 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Kulejowski Adam Stanisław KS nr 6336 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Kwarciński Wiktor KS nr 6373 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Lema Józef KS nr 6433 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Lewicki Tadeusz KS nr 6337 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Lewinson Natan KS nr 6401 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Lisiewicz Adam KS nr 6324 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Luranc Stefan KS nr 6374 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Łodygowski Wawrzyniec KS nr 6410 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Łubiński (Łubieński) Roman KS nr 6354 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Machajski Mieczysław KS nr 5968 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Maciejewski Bolesław KS nr 6392 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Marszałek-Milan Maksymilian KS nr 6325 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Mazurkiewicz Jan KS nr 7584 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Michalski-Złoch Karol KS nr 6326 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Mikołajewski Mieczysław KS nr 6411 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Mitera Stanisław KS nr 6375 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Möck Marcin KS nr 6452 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Myszkowski Zygmunt KS nr 6434 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Naspiński Jan KS nr 6340 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Nehrebecki Stanisław KS nr 6423 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Nowosielski Gustaw KS nr 6358 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Ogrodnik Jan KS nr 6329 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Olszewski Wiesław KS nr 6435 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Orski-Zarębski Kazimierz KS nr 6341 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Osostowicz-Leliwa Zbigniew KS nr 6342 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ostrowski Edward KS nr 6359 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Pietrzak Józef KS nr 6412 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Piskurski Fryderyk KS nr 6413 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Pogan Jan KS nr 6451 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Pomirski Stefan KS nr 6368 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Porth Wilhelm KS nr 6441 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Przybylski Adam KS nr 5970 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Raróg Stanisław KS nr 6453 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Rettinger Kazimierz KS nr 6382 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Rosa Juliusz KS nr 6414 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Różniecki Józef Bolesław KS nr 6343 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
sierżant Ruciński Marian KS nr 6369 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Sieczka Franciszek KS nr 6415 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Skrzyński Józef KS nr 6376 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Służewski Jan KS nr 6370 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Snamira (Snamina) Hipolit KS nr 6416 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Srzednicki Zygmunt KS nr 6365 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Stenhaus (Steinhaus) Władysław KS nr 6381 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Stryczula Stanisław KS nr 5969 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Strzelecki Jan KS nr 6436 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Struzik (Strózik) Tomasz KS nr 6320 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Swinarski Antoni KS nr 6393 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Szarwarski (Szarwark) Władysław KS nr 6394 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Szlampf Kazimierz KS nr 6417 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Szmoniewski Tadeusz KS nr 6345 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Szromba Marian KS nr 6346 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Szuster Emil KS nr 6418 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tarada Władysław KS nr 6330 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Targowski Stanisław KS nr 6348 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Teska (Terka) Jan KS nr 6419 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Tierling Aleksander KS nr 6347 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Trzpis Henryk KS nr 6455 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tumidajski Aleksander KS nr 6331 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Tumidajski Kazimierz KS nr 6445 3 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Tusch Bronisław KS nr 6395 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Urbański Stanisław KS nr 6377 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Vorbrodt Tadeusz KS nr 6349 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Wandycz Bronisław KS nr 6438 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
chorąży Warzybok Bronisław KS nr 5967 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
starszy sierżant Węgiel Stanisław KS 5971 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Włodek Franciszek KS nr 6420 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Wojciechowski Edward KS nr 6350 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Wojciechowski Józef KS nr 6439 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Wojtuszkiewicz Henryk KS nr 6456 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Wyszyński Józef KS nr 6446 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Zabłocki Piotr KS nr 6351 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Załęski-Zalewski Antoni KS nr 6424 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Załuska Jan II KS nr 6352 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Zapotoczny Stanisław KS nr 6421 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Zarski Wincenty KS nr 6425 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Zarski-Rozmarynowski Stanisław KS nr 6361 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Zbijewski Konstanty KS nr 6457 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik lekarz doktor Zieliński Marcin KS nr 6360 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Zygmunt Władysław KS nr 6397 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Żurkiewicz Leon KS nr 6422 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sztandar pułku 3222 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Aumuller Ignacy krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Balsewicz Jan KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Bezeg Zygmunt Longin KS nr 4832 6 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Blicharski Jan krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bomba Czesław 7998 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Brzeskwiński Feliks KS nr 4835 6 pułk piechoty Legionów 3
kapral Brzozowski Wacław KS nr 4856 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Buczak Andrzej KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Burz Józef 4848 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Chachuła Józef 4852 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Chołtyn Wincenty 4860 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Ciastoń Jan KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Cieśla Władysław KS nr 4843 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Cieślak Antoni KS nr 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Czerniatowicz Józef KS nr 4831 6 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Cygan Stanisław krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Drajerczyk Michał 4841 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Drozdowski Kazimierz 7993 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Dworzak Stanisław I KS nr 4836 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Engel Stanisław KS nr 4837 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Eustachiewicz Adam krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Fiączek Antoni krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapral Gawełek Józef 4859 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Głogowiecki Mieczysław 4170 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów za obronę Płocka 1920
kapral Górka Franciszek 4858 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Heinrich Wilhelm Władysław KS nr 4833 6 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Jakubowski Tadeusz krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Jankowski Bolesław 4844 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jarzyński Tadeusz 7977 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapral Kajdas Franciszek krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kamieński Lambert krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kasperski Józef KS nr 4840 6 pułk piechoty Legionów 3
major SG Kawiński Rudolf KS nr 2719 6 pułk piechoty Legionów (1923) 3
podporucznik Kąkolewski Jan KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Kledzik Zygmunt KS nr 6 pułk piechoty Legionów
kapral Klekot Władysław krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Koczay Stanisław KS nr 7978 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kołodziejski Józef KS 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Komornicki Jan krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapral Kosno Władysław krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
major Kozicki Stanisław II KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
kapral Lasota Julian 4846 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Lechnicki Klemens KS nr 7979 6 pułk piechoty Legionów
kapral Lipowski Stanisław 4854 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Lisiecki Walerian 2799 KS bz 6 pułk piechoty Legionów za obronę Płocka 1920
sierżant Łysakowski Edward krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
chorąży Majcher Ludwik KS nr 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Majchrowicz Stanisław KS nr 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Margiel Wacław KS nr 4850 6 pułk piechoty Legionów
kapral Matuszewski Stanisław KS nr 4853 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Michalski Władysław KS nr 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Michnowski Józef KS nr 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mierzejewski Czesław KS nr 4838 6 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Mikołajczyk Roman KS nr 4851 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Niemierski Jan KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
chorąży Nowicki Tadeusz KS nr 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Opaliński Stanisław krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Ozga Jan 7994 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Osostowicz Zbigniew KS nr 4839 6 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Osostowicz Tadeusz KS nr 6 pułk piechoty Legionów (1923) 3
podporucznik Parczyński Tadeusz 7995 krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Pełczyński Tadeusz KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Pieńkowski Konstanty krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Pilarski Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Piołunkowski Michał krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
kapral Plecha Jan KS nr 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Plesner Wiktor krzyż srebrny 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Przybylski Adam II KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
major Raczyński Marian KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Rek Stanisław 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Robaszkiewicz Stefan 7996 6 pułk piechoty Legionów
kapral Różycki Władysław KS nr 4853 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Schoen Tadeusz 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Sękara Franciszek KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Silaoc Ludwik 4842 6 pułk piechoty Legionów
legionista Smutny Wilhelm 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Stroniewicz Konrad KS nr 4845 6 pułk piechoty Legionów
chorąży Strzegocki Kazimierz 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Surdyk Wacław 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Śleczka Franciszek KS nr 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa (3)
sierżant Świniarski Antoni 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Świtalski Stanisław KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
kapral Targowski Władysław vel Pęczek Rafał 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Tomczuk Franciszek KS nr 4834 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Turczyński Józef 7997 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wańkowicz Karol 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wdowczyk Stefan 4847 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Węglewski Mieczysław 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Wiatr Józef Albin KS nr 4785 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Wierzejski Alfred 6 pułk piechoty Legionów
kapral Wiśniewski Feliks 6 pułk piechoty Legionów pozbawiony orderu
kapral Wiśniewski Józef KS nr 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Wojciechowski Antoni I KS 3 6 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Wolanek Erwin Alojzy KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Zaborowski Konstanty KS nr 6 pułk piechoty Legionów 3
kapral Zak (Żak) Stanisław KS nr 4857 6 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Balcerzak Józef KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Bohusz-Zończyk Józef KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Boksa Szczepan 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Boliński Gustaw 7 pułk piechoty Legionów
kapral Brzozowski Tomasz KS nr 163 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Cwenarski Zygmunt KS nr 4879 7 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Czachowski Witold Kosntanty KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Czwarnowski Władysław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan doktor Daniec Bronisław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Dorobczyński (Doborczyński) Bronisław KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Fink Józef 199 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Franczyk Andrzej 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Głowacki Kazimierz KS nr 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Górniak Jan 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Hajduk Paweł KS nr 510 7 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Jakubowski Tadeusz Zdzisław KS nr 4877 7 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Karpała Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Kominkowski Kazimierz KS nr 4874 7 pułk piechoty Legionów 3
kapral Koczwarski Wiktor KS nr 7 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kosiński Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
major Kostmanowicz Michał 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Oskierka-Kramarczyk Jerzy KS nr 4873 7 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Król Franciszek 7 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Maćkowski Zdzisław KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Markiewicz Ferdynand KS nr 4878 7 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Marzec Bolesław KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Mączyński Jan KS nr 5590 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Michnowicz Jan KS nr 4875 7 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Mik Bazyli KS nr 6951 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Monasterski Seweryn 6949 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Niemiec-Moroński Jan KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Pruszkowski Kazimierz KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
kapral Pyra Władysław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Rybicki Edward Józef KS nr 7 pułk piechoty Legionów (1923) 3
plutonowy Schmalenberg Henryk 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Sikorski Bronisław 4880 7 pułk piechoty Legionów
chorąży Smolarek Stanisław 4881 7 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sosnowski Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Stanecki Józef KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Staszkiewicz Adolf KS 5589 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Stępień Stefan KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Sułowski Jan 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Tomczak Franciszek 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Warchałowski Józef 6950 7 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Woroniecki Wacław 6952 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Zając Stefan KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Zalewski Marcin KS nr 4876 7 pułk piechoty Legionów 3
major Zientarski-Liziński Jan KS nr 7 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Bałazy Henryk 8 pułk piechoty Legionów
kapral Bolkowski Jan 8 pułk piechoty Legionów
major Bończa-Uzdowski Władysław KS 8 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Bucholc Ignacy 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Cieśla Roman 6954 8 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Cymer Leon 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Dawid Seweryn KS nr 4886 8 pułk piechoty Legionów 3
kapral Dzikowski Marjan 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gankiewicz Antoni 8 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Grochowski Michał 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Hniłko Ignacy 4888 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jordan Jerzy KS nr 5591 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Jura Jacek KS nr 4884 8 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Kaleta Zygmunt 6956 8 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kobla Teodor 8 pułk piechoty Legionów
kapral Kościelak Adam 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Kössler Józef 4885 8 pułk piechoty Legionów
kapral Krzemień Stanisław 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Legel Bolesław 8 pułk piechoty Legionów
major Małkowski Kazimierz Konstanty 6953 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Mańkowski Roman 8 pułk piechoty Legionów
legionista Marciniak Wacław 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Masłocha Franciszek 5783 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mirski – Woleński Tadeusz KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
porucznik piechoty Mitkiewicz Stanisław 6955 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Niezgoda Franciszek 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Nowak Bolesław KS nr 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Nowakowski Wacław KS nr 5592 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Olszowski Zygmunt 8 pułk piechoty Legionów
kapral Panfil Antoni 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sawicki Jan KS nr 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sikorski Antoni I KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
podchorąży Smoliński Wacław KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Srokosz Piotr KS nr 5784 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Stachelski Marian KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
legionista Strag Jan 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Szafranowski Zygmunt KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Świderski Gustaw 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Tabaczyński Franciszek KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Targowski Mieczysław II KS nr 4889 8 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Tippe Kazimierz KS nr 4887 8 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Tupikowski Jan KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
sierżant Wilamowski Wacław 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Wilczyński Stanisław II KS nr 4882 8 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Winiarski Leon 4883 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wnuk Wincenty KS nr 8 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Wroński Stefan 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wróbel Stanisław 8 pułk piechoty Legionów
legionista Zawała Józef 163 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zieliński Zbigniew 8 pułk piechoty Legionów
major lekarz doktor Babecki Wincenty Jerzy 6332 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Berek Jan Zygmunt KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
starszy legionista Bartos Jan 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Bieńkowski Andrzej 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Boglewski Zygmunt KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Broszczakowski Władysław KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Buła-Nabielak Mieczysław 6958 9 pułk piechoty Legionów
porucznik Czernichowski Feliks (Czernihowski) KS nr 4892 9 pułk piechoty Legionów 3
chorąży Chmara Józef KS nr 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Falkowski Józef 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Grela Władysław 188 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Gratys Czesław 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Garbarczak Józef 9 pułk piechoty Legionów
porucznik Habina Albin Piotr KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
starszy sierżant Habina Serafin 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Józefczyk (Nałęcz) Czesław 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Jeleń Fryderyk 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kasprzyk Franciszek 4894 9 pułk piechoty Legionów
major Kumuniecki Karol 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Krzystek Marceli KS 5593 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Karp Antoni 9 pułk piechoty Legionów
Kowalczyk Władysław KS nr 9 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kowalewski Konstanty KS nr 9 pułk piechoty Legionów
kapral Kisiołek Andrzej 9 pułk piechoty Legionów
kapral Kozłowski Władysław 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Lisiecki Władysław 9 pułk piechoty Legionów
kapitan Miszewski Antoni KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Nowicki Rafał KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
podpułkownik Ostrowski Bronisław KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Pokorski Jerzy KS nr 4893 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Polaczek Władysław KS nr 5594 9 pułk piechoty Legionów
kapral Rosiak Wincenty KS nr 9 pułk piechoty Legionów
pułkownik Scaevola-Wieczorkiewicz Wacław KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Schwarzenberg-Czerny Bolesław KS nr 4890 9 pułk piechoty Legionów 3
kapitan Stożek Tadeusz KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
podporucznik Sosabowski Julian KS nr 9 pułk piechoty Legionów 3
porucznik Steblecki Stefan KS nr 4891 9 pułk piechoty Legionów 3
plutonowy Trojanowski Ignacy KS nr 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Umański Jan 6959 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Warchoł Stanisław 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Woźniczka Stanisław 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Zieliński Jan KS nr 5595 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Buchta Ferdynand 10 pułk piechoty
starszy szeregowy Burdasz Józef 10 pułk piechoty
podporucznik Cienciała Jan 10 pułk piechoty
porucznik Chortulański Eugeniusz 3739 10 pułk piechoty
porucznik Ćwiękała Franciszek 3578 10 pułk piechoty powstanie wlkp.
podporucznik Gawłowski Marcin KS nr 10 pułk piechoty 3
porucznik Grobelny Bronisław 8021 10 pułk piechoty
kapral Gryń Józef 10 pułk piechoty
kapral Harok Karol 4503 10 pułk piechoty
plutonowy Iberla Albin 10 pułk piechoty
podporucznik Korwin Maciej Mieczysław Ludwik 10 pułk piechoty
starszy szeregowy Kuca Andrzej 10 pułk piechoty
podporucznik Langer Franciszek 10 pułk piechoty
kapitan Matuszek Rudolf Józef KS nr 10 pułk piechoty 3
kapral Pak Wojciech 10 pułk piechoty
kapral Pitala Józef 10 pułk piechoty
plutonowy Rojek Andrzej 10 pułk piechoty
plutonowy Rojek Andrzej 10 pułk piechoty
kapitan Sidorski Romuald KS nr 8150 10 pułk piechoty 3
major Stroński Emil 10 pułk piechoty
podpułkownik Topoliński Kazimierz KS nr 10 pułk piechoty 3
kapral Walica Karol 10 pułk piechoty
szeregowy Bartocha Józef 11 pułk piechoty
szeregowy Barajkiewicz Stanisław 11 pułk piechoty
kapral Brocki Franciszek KS nr 11 pułk piechoty
plutonowy Danieluk Ignacy 11 pułk piechoty
porucznik Dec Władysław KS nr 4708 11 pułk piechoty 3
plutonowy Drobik Józef KS nr 11 pułk piechoty
szeregowy Dudłak Józef 11 pułk piechoty
szeregowy Dzierżek Eugeniusz 11 pułk piechoty
kapitan Hoffman Michał KS nr 11 pułk piechoty 3
kapitan Idzik Aleksander KS nr 4455 11 pułk piechoty 3
sierżant Kanzal Leon 11 pułk piechoty
kapral Kupiszewski Kazimierz 11 pułk piechoty
podporucznik Łaskuda Walenty 11 pułk piechoty
porucznik Latawiec Longin 11 pułk piechoty
sierżant Maciejewski Wincenty 11 pułk piechoty
sierżant Majęcki Józef KS nr 11 pułk piechoty
kapitan Masłon Jan 11 pułk piechoty
szeregowy Mistowicz Feliks 11 pułk piechoty
porucznik Pająk Karol 11 pułk piechoty
porucznik Pokraka Walerian KS nr 11 pułk piechoty 3
sierżant Siekierka Józef 11 pułk piechoty
sierżant sztabowy Sobik Nikodem KS nr 7806 11 pułk piechoty (1923) 3
major Sobolewski Franciszek KS nr 11 pułk piechoty 3
porucznik Sokołowski Bolesław 4714 11 pułk piechoty
kapitan Włodarczyk Stanisław 11 pułk piechoty
sierżant Zadęcki Piotr 11 pułk piechoty
szeregowy Ziółkowski Jan 11 pułk piechoty
major Alter Franciszek KS nr 212 12 pułk piechoty 3
porucznik Bodaszewski Stanisław 12 pułk piechoty
szeregowy Chrząszcz Andrzej 12 pułk piechoty
plutonowy Egner Gustaw 12 pułk piechoty
kapral Gabliński Wojciech 12 pułk piechoty
kapitan Frank Oswald KS nr 12 pułk piechoty 3
porucznik Gromadzki Zygmunt KS nr 12 pułk piechoty 3
porucznik Hajost Jan 12 pułk piechoty
plutonowy Handzlik Władysław 12 pułk piechoty
porucznik Hyla Marian 12 pułk piechoty
porucznik Jakóbiec Józef 12 pułk piechoty
kapral Jaśniewicz Stanisław 12 pułk piechoty
podporucznik Jeschiwe Seweryn 12 pułk piechoty
podporucznik Kaczmarczyk Antoni KS nr 12 pułk piechoty 3
major Kieszkowski Gustaw KS nr 12 pułk piechoty 3
porucznik Kamski Antoni KS nr 12 pułk piechoty 3
chorąży Kołaczyk Julian 12 pułk piechoty
porucznik Kubicki Franciszek Zbigniew KS nr 12 pułk piechoty 3
starszy sierżant Kulec Karol 12 pułk piechoty
porucznik Kulma Władysław Józef KS nr 12 pułk piechoty 3
szeregowy Lach Karol 12 pułk piechoty
plutonowy Lazar Wacław 12 pułk piechoty
szeregowy Lubas Stanisław 12 pułk piechoty
podporucznik Magiera Jan 12 pułk piechoty
kapral Marszałek Michał KS nr 12 pułk piechoty
kapitan Mielnik Włodzimierz (Władysław) KS nr 12 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Pelc Józef KS nr 12 pułk piechoty
plutonowy Pikoń Wincenty 12 pułk piechoty
porucznik Pollak Artur KS nr 12 pułk piechoty 3
podporucznik Rajewski Stanisław 3738 12 pułk piechoty
starszy szeregowy Rusin Bronisław 12 pułk piechoty
szeregowy Waszkucz Adam 12 pułk piechoty
plutonowy Żabski Ignacy 12 pułk piechoty
kapitan Bobrowski Ignacy KS nr 13 pułk piechoty (1923) 3
kapitan Elterlein Seweryn Karol M. KS nr 13 pułk piechoty 3
szeregowy Grzegorczyk Albin 3602 13 pułk piechoty
porucznik Hyży Antoni KS nr 4701 13 pułk piechoty 3
kapral Kapusta Paweł 13 pułk piechoty
chorąży Kostka Jan 13 pułk piechoty
pułkownik Kraupa Bolesław KS nr 13 pułk piechoty 3
chorąży Martyna Wincenty 13 pułk piechoty
porucznik Matus Roman KS nr 13 pułk piechoty 3
pułkownik Prochaska Emil KS nr 13 pułk piechoty 3
kapitan Rój Jan Józef KS nr 13 pułk piechoty 3
podporucznik Rudziński Bronisław KS nr 3601 13 pułk piechoty 3
sierżant Seweryn Antoni KS nr 5821 13 pułk piechoty
sierżant Solarczyk Michał 13 pułk piechoty
kapral Sowiak Adam 13 pułk piechoty
plutonowy Synowiec Jan 13 pułk piechoty
kapitan Szewczyk Jan III KS nr 13 pułk piechoty 3
starszy sierżant Szwedo Franciszek 13 pułk piechoty
szeregowy Tradowski Władysław 13 pułk piechoty
porucznik Wyczesany Jan KS nr 5820 13 pułk piechoty
kapitan Chruściel Antoni KS nr 2371 14 pułk piechoty 3
major Czuruk Otton KS nr 14 pułk piechoty 3
major Dąbek Stanisław II KS nr 4616 14 pułk piechoty 3
kapitan Drzystek Michał KS nr 14 pułk piechoty 3
kapitan Fila Zygmunt KS nr 4618 14 pułk piechoty 3
plutonowy Hader Władysław KS nr 14 pułk piechoty
kapitan Herman Władysław Walerian KS nr 14 pułk piechoty (1923) 3
plutonowy Jasielski Władysław 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Kasiak Michał 14 pułk piechoty
sierżant Konieczny Piotr 4418 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Kotnicki Ludwik 14 pułk piechoty
kapral Kulpa Stanisław 14 pułk piechoty
kapitan Lewcio Franciszek KS nr 14 pułk piechoty 3
major Misiąg Ignacy KS nr 14 pułk piechoty 3
major Mościcki Janusz 2781 bz 14 pułk piechoty za obronę Płocka 1920
podporucznik Naworol Jan 14 pułk piechoty
sierżant Nikiel (Nykiel) Józef 4210 14 pułk piechoty
ksiądz kapelan Sinkowski Stanisław 4615 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Skotnicki Ludwik 3469 14 pułk piechoty
chorąży Stasiaczek Stanisław 14 pułk piechoty
starszy sierżant Stawarski Jan 14 pułk piechoty
kapitan Świderski Mikołaj KS nr 4617 14 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Tarnowka Feliks 14 pułk piechoty
kapral Winter Adam 3899 14 pułk piechoty
kapral Wojciechowski Mieczysław KS nr 14 pułk piechoty
chorąży Zarębski Jan 14 pułk piechoty
kapitan Żwański Władysław 14 pułk piechoty
chorągiew 2915 15 pułk piechoty
sierżant Biniaszczyk Michał 15 pułk piechoty
szeregowy Błachowicz Kazimierz 15 pułk piechoty
sierżant Brudnik Tadeusz 15 pułk piechoty
plutonowy Burkiewicz Michał 15 pułk piechoty
szeregowy Ciepielowski Jan KS nr 15 pułk piechoty
starszy szeregowy Chyliński Andrzej 15 pułk piechoty
sierżant Dąbrowski Ignacy KS 15 pułk piechoty
porucznik Dujanowicz Ludwik KS nr 15 pułk piechoty 3
podporucznik Jaworski Aleksander 8155 15 pułk piechoty
szeregowy Kacprzyk Aleksander 15 pułk piechoty
plutonowy Kawalec Józef KS nr 4515 15 pułk piechoty
sierżant Kielar Stanisław 4514 15 pułk piechoty
kapitan Kiwała Kazimierz KS nr 15 pułk piechoty 3
starszy sierżant Kołodziej Antoni 15 pułk piechoty
podporucznik Kowalski Stanisław 4439 15 pułk piechoty
podporucznik Lebensztejn Stefan KS nr 15 pułk piechoty 3
kapitan Łaszkiewicz Piotr KS nr 4499 15 pułk piechoty 3
podporucznik Łuczak Paweł KS nr 15 pułk piechoty 3
kapral Macha Stanisław KS nr 15 pułk piechoty
sierżant Malaga Antoni 15 pułk piechoty
podporucznik Małecki Eugeniusz 4438 15 pułk piechoty
plutonowy Micek Eugeniusz 15 pułk piechoty
porucznik Mirgałowski Bolesław (Mirgaławski) KS nr 15 pułk piechoty 3
podchorąży Nowosielski Piotr Władysław KS nr 15 pułk piechoty 3
kapral Rak Adam 15 pułk piechoty
szeregowy Rok Antoni 15 pułk piechoty
porucznik Samek Gracjan 15 pułk piechoty
plutonowy Sekuła Władysław Jan 15 pułk piechoty
podporucznik Suwalski Władysław 4437 15 pułk piechoty
sierżant Szperka Czesław 15 pułk piechoty
podporucznik Uldanowicz Władysław Leon KS nr 15 pułk piechoty 3
porucznik Waluś Augustyn Tadeusz KS nr 15 pułk piechoty 3
plutonowy Widła Stanisław 4118 15 pułk piechoty
major Zaleski Bolesław 15 pułk piechoty
sierżant Żabiński Jan KS nr 15 pułk piechoty
kapitan Bernacki Marceli KS nr 4278 16 pułk piechoty 3
podporucznik Jentys Czesław 16 pułk piechoty
porucznik Kempski Stanisław KS nr 16 pułk piechoty 3
kapitan Klimecki Tadeusz Apolinary KS nr 16 pułk piechoty 3
chorąży Kras Stanisław 16 pułk piechoty
kapitan Layer Bronisław KS nr 16 pułk piechoty 3
plutonowy Łysiak Tadeusz 16 pułk piechoty
kapitan Muszyński Tadeusz 16 pułk piechoty
kapral Puławski Michał 16 pułk piechoty
porucznik Tabkowski Tadeusz 16 pułk piechoty
kapral Wróbel Ludwik 16 pułk piechoty
plutonowy Zysiak Tadeusz 16 pułk piechoty
sierżant Duduś Jan KS nr 5818 17 pułk piechoty
podporucznik Jedliński Wiktor 8016 17 pułk piechoty
plutonowy Krząstek Józef 17 pułk piechoty
plutonowy Michalik Szczepan 17 pułk piechoty
sierżant Pleśniak Aleksander 17 pułk piechoty
porucznik Ruśkiewicz Stanisław KS nr 17 pułk piechoty 3
plutonowy Sałek Stanisław 17 pułk piechoty
kapral Smolarz Edward KS nr 17 pułk piechoty
szeregowy Staśko Józef 8017 17 pułk piechoty
porucznik Tomaszewski Jan 17 pułk piechoty
plutonowy Wermiński Jan KS nr 5819 17 pułk piechoty
kapral Węcowski Jan KS nr 825 17 pułk piechoty
plutonowy Wieszczek Wojciech 17 pułk piechoty
porucznik Bąkowski Stefan 8147 18 pułk piechoty
sierżant Baluch Józef 18 pułk piechoty
porucznik Bischof Juliusz Józef KS nr 18 pułk piechoty 3
porucznik Blatt Władysław 18 pułk piechoty
starszy szeregowy Boćko Paweł 18 pułk piechoty
sierżant Józiński Marian 18 pułk piechoty
sierżant Kielar Izydor 18 pułk piechoty
kapral Knurek Tomasz 18 pułk piechoty
sierżant Kominek Wincenty 18 pułk piechoty
starszy szeregowy Kosztura Józef 18 pułk piechoty
chorąży Książek Wojciech KS nr 18 pułk piechoty
porucznik Kulczycki Wiktor 18 pułk piechoty
sierżant Kukulski Jan 18 pułk piechoty
sierżant Maniecki Jan 18 pułk piechoty
porucznik Poschinger Kazimierz KS nr 18 pułk piechoty 3
kapitan Radaliński Jan 18 pułk piechoty
kapitan Saganowski Julian Józef KS nr 3674 18 pułk piechoty 3
podporucznik Sarwa Józef 18 pułk piechoty
kapral Sądel Stanisław 18 pułk piechoty
plutonowy Schneiberg Jan Kazimierz 18 pułk piechoty
porucznik Siemasz Franciszek Ksawery KS nr 18 pułk piechoty 3
podporucznik Skowron Józef KS nr 8151 18 pułk piechoty 3
podporucznik Śledziona Michał 18 pułk piechoty
kapral Sandel Stanisław 18 pułk piechoty
podporucznik Szmyd Henryk 18 pułk piechoty
plutonowy Sznajber Jan 18 pułk piechoty
plutonowy Szajna Karol 18 pułk piechoty
major doktor Wojnar Józef 18 pułk piechoty
kapral Wojton Stanisław 18 pułk piechoty
podchorąży Zawadowski Zygmunt 18 pułk piechoty
kapral Żywiec Kazimierz 18 pułk piechoty
kapitan Bacewicz Michał KS nr 19 pułk piechoty 3
plutonowy Berdziński Stanisław 3624 19 pułk piechoty
sierżant Borkowski Kazimierz 3611 19 pułk piechoty
kapral Chmieliński Józef 3625 19 pułk piechoty
plutonowy Chumko Józef 3623 19 pułk piechoty
pułkownik Dąbrowski Adolf Henryk KS nr 3867 19 pułk piechoty 3
porucznik Delatkiewicz Aleksander 2104 19 pułk piechoty
plutonowy Głowa Jan 19 pułk piechoty
porucznik Hejnisz Michał 2075 19 pułk piechoty
kapitan Hujda Antoni 19 pułk piechoty
kapitan Kiszkowski Aleksander KS nr 19 pułk piechoty 3
kapitan Lachowicz Konstanty 2176 19 pułk piechoty
porucznik Lisowski Stanisław 2130 19 pułk piechoty
kapitan Łukoski Mieczysław KS nr 19 pułk piechoty 3
sierżant Maciejewski Jerzy 19 pułk piechoty
kapitan Mackiewicz Justyn Wiktor KS nr 19 pułk piechoty 3
sierżant Magiera Franciszek KS nr 3612 19 pułk piechoty
plutonowy Malinowski Antoni KS nr 3622 19 pułk piechoty
Mally Walenty 2083 19 pułk piechoty
porucznik Masternak Marian KS nr 19 pułk piechoty 3
szeregowy Michalski Józef KS nr 3629 19 pułk piechoty
sierżant Misztak Józef 3620 19 pułk piechoty
plutonowy Młynarczyk Józef 3621 19 pułk piechoty
kapral Pawlikowski (Pawlikiewicz) Aleksander 3627 19 pułk piechoty
porucznik Piotrowski Eugeniusz 2076 19 pułk piechoty
porucznik Przybecki Stanisław 19 pułk piechoty
kapitan Rodziewicz Franciszek KS nr 19 pułk piechoty 3
kapral Waljo Jan 19 pułk piechoty
kapral Warych Józef 3628 19 pułk piechoty
podpułkownik Zulauf Juliusz KS nr 5575 19 pułk piechoty (1923) 3
major Żongołłowicz Eugeniusz KS nr 1980 19 pułk piechoty 3
porucznik Bogatko Kornel 20 pułk piechoty
porucznik Cichowski Andrzej KS nr 20 pułk piechoty 3
podporucznik Głowacki Kazimierz 20 pułk piechoty
porucznik Konkiewicz Alfred KS nr 20 pułk piechoty 3
porucznik Korneluk Mikołaj KS nr 1446 20 pułk piechoty 3
porucznik Pach Edward KS nr 20 pułk piechoty 3
pułkownik Pick Ignacy 20 pułk piechoty
pułkownik Pietkiewicz Aleksander 8018 20 pułk piechoty
kapitan Putek Kazimierz KS nr 5140 III/20 pułk piechoty 3
podpułkownik Schuster-Kruk Stanisław KS nr 20 pułk piechoty 3
podporucznik Sucharski Henryk KS nr 4595 20 pułk piechoty 3
podporucznik Burago Zygmunt 2406 (5822) 21 pułk piechoty
porucznik Ciechanowski Bolesław KS nr 21 pułk piechoty 3
porucznik Godycki-Ćwirko Stanisław KS nr 21 pułk piechoty 3
plutonowy Jackowski Ludwik KS nr 5828 21 pułk piechoty
starszy szeregowy Kamiński Julian KS nr 21 pułk piechoty
plutonowy Kapiński Henryk 21 pułk piechoty
porucznik Konopacki Kazimierz 21 pułk piechoty
porucznik Kozłowski Józef 3651 21 pułk piechoty
sierżant Kukliński Zygmunt 21 pułk piechoty
kapitan Kycia Marceli KS nr 8056 21 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Leszczyński Albin KS nr 4702 21 pułk piechoty 3
podporucznik Orłowski Tadeusz 21 pułk piechoty
kapral Potkański Józef 21 pułk piechoty
major Przyjałkowski Zdzisław KS nr 3656 21 pułk piechoty 3
podporucznik Sadowski Stanisław III KS nr 21 pułk piechoty 3
kapral Szbelak Bronisław 21 pułk piechoty
plutonowy Szreter Tadeusz 21 pułk piechoty
starszy szeregowy Śliwiński Piotr KS nr 3652 21 pułk piechoty
kapitan Tarnawski Władysław Józef KS nr 21 pułk piechoty (1923) 3
sierżant Tendorf Teofil 21 pułk piechoty
plutonowy Tybel Józef 21 pułk piechoty
porucznik Wierzejski Mieczysław 3667 21 pułk piechoty
major Żuławski Ludwik 3650 21 pułk piechoty
major Żurakowski Romuald 3649 21 pułk piechoty
chorągiew 2965 22 pułk piechoty
sierżant Bancerowski Kazimierz 22 pułk piechoty
plutonowy Barej Wojciech 22 pułk piechoty
sierżant Chudzikiewicz Józef 22 pułk piechoty
sierżant Daniluk Aleksander KS nr 8369 22 pułk piechoty
plutonowy Dąbrowski Józef KS nr 4518 22 pułk piechoty
sierżant Dmowski Tadeusz KS nr 5525 22 pułk piechoty
podporucznik Dokalski Stefan KS nr 4516 22 pułk piechoty 3
plutonowy Doleżałek Stanisław 22 pułk piechoty
podporucznik Domański Józef I KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Drobik Marian KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Drymmer Wiktor KS nr 22 pułk piechoty
porucznik Gembal Aleksander KS nr 22 pułk piechoty 3
kapral Grochowiec Julian 22 pułk piechoty
podporucznik Horyd Zygmunt KS nr 4461 22 pułk piechoty 3
kapral Fedoruk Aleksander 22 pułk piechoty
podporucznik Fiszer Aleksander KS nr 4283 22 pułk piechoty 3
plutonowy Jakimiak Ludwik 22 pułk piechoty
sierżant Janiszewski Wiktor KS nr 22 pułk piechoty
podporucznik Janowski Mieczysław II KS nr 109 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Jasny Jan 22 pułk piechoty
kapral Jeliński Władysław 22 pułk piechoty
kapral Józko Franciszek 4811 22 pułk piechoty
kapral Kaczor Władysław 22 pułk piechoty
podporucznik Kamiński Władysław 22 pułk piechoty
porucznik Kirkin Kazimierz Konstanty W. KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Kowalczewski Bronisław KS nr 22 pułk piechoty 3
sierżant Kozłowski Wacław 22 pułk piechoty
kapral Krauze Antoni 22 pułk piechoty
major Krok-Paszkowski Henryk KS nr 22 pułk piechoty 3
sierżant Kucharek Bolesław 22 pułk piechoty
sierżant Kulbicki Stanisław 22 pułk piechoty
kapral Lenarczyk Antoni 22 pułk piechoty
plutonowy Luty Andrzej 22 pułk piechoty
sierżant Łożawski Stanisław 22 pułk piechoty
kapral Łukasiuk Wincenty 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Maćkowski Stefan 22 pułk piechoty
podporucznik Magda Michał 4462 22 pułk piechoty
porucznik Małek Stanisław III KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Nadrowski Lucjan 4517 22 pułk piechoty
kapral Nowak Aleksander KS nr 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Pawlikowski Bolesław 22 pułk piechoty
plutonowy Pianko Stanisław 22 pułk piechoty
podporucznik Picheta Henryk KS nr 22 pułk piechoty 3
szeregowy Piłka Józef 22 pułk piechoty
sierżant Plewko Narcyz 22 pułk piechoty
podchorąży Ptaszyński Wacław KS nr 22 pułk piechoty 3
kapral Putkowski Michał 22 pułk piechoty
podporucznik Radomski Stefan Eustachiusz KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Rożnowski Edward 22 pułk piechoty
sierżant Rusiecki Ludwik KS nr 22 pułk piechoty
kapitan Stefański Paweł KS nr 22 pułk piechoty 3
podporucznik Studziński Bolesław KS nr 4958 22 pułk piechoty 3
podporucznik Tramecourt (de) Jerzy Albin KS nr 22 pułk piechoty
porucznik Wasilewski Tadeusz III KS nr 22 pułk piechoty
podporucznik Wojciechowski Zygmunt II KS nr 22 pułk piechoty 3
sierżant Zabielski Edward KS nr 22 pułk piechoty 3
sierżant Zborowski Paweł 22 pułk piechoty
kapitan Borecki Józef 3653 23 pułk piechoty
kapitan Borowik Henryk KS nr 4896 23 pułk piechoty 3
podchorąży Ciosek Józef 3763 23 pułk piechoty
chorąży Cymmerman Józef 23 pułk piechoty
szeregowy Daćko Franciszek 6946 23 pułk piechoty
pułkownik Dobrowolski Jan I KS nr 4872 23 pułk piechoty 3
porucznik Dzieduszko Kazimierz 4897 23 pułk piechoty
podporucznik Gładyszewski Longin KS nr 5597 23 pułk piechoty
podporucznik Hanak Konrad Roman 3012 23 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Jabłoński Konstanty Piotr KS 23 pułk piechoty 3
podporucznik Jabłoński Roman Ludwik KS nr 23 pułk piechoty 3
chorąży Kaczmarek Roman 23 pułk piechoty
podporucznik Kalandyk Józef KS nr 3654 23 pułk piechoty 3
kapitan Kobyłecki Józef KS nr 23 pułk piechoty 3
podporucznik Kobyliński Tadeusz 6960 23 pułk piechoty
podporucznik Kobzareff Mirosław KS nr 5596 23 pułk piechoty
chorąży Krawczyk Stanisław 23 pułk piechoty
porucznik Kubisz Zygmunt KS nr 4898 23 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Lenarczyk Paweł 6963 23 pułk piechoty
podpułkownik Lis-Kula Leopold 23 pułk piechoty
porucznik Litwiński Adam KS nr 4899 23 pułk piechoty 3
podporucznik Łabiński Stanisław KS nr 5599 23 pułk piechoty
plutonowy Łapczyk Feliks 23 pułk piechoty
sierżant Majewski Jan KS nr 23 pułk piechoty
plutonowy Matraszek Paweł 23 pułk piechoty
podporucznik Mijakowski Hugo Korneliusz KS nr 4895 23 pułk piechoty 3
sierżant Nabiałczyk Wacław 6962 23 pułk piechoty
kapitan Niezabitowski Tadeusz Ludwik KS nr 23 pułk piechoty 3
kapitan Lubicz-Niezabitowski Tadeusz 23 pułk piechoty
plutonowy Oszast Józef KS nr 5598 23 pułk piechoty
starszy sierżant Paprota Aleksander 23 pułk piechoty
podporucznik Pecka Józef KS nr 23 pułk piechoty 3
porucznik Rytel Bogusław KS nr 23 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Światkowski Jan KS nr 23 pułk piechoty 3
szeregowy Urban Michał 23 pułk piechoty
podporucznik Tracz Jan 6991 23 pułk piechoty
porucznik Wałecki Zygmunt KS nr 674 23 pułk piechoty 3
podporucznik Witkowski Jan Stefan KS nr 23 pułk piechoty 3
kapral Wielocki Franciszek 23 pułk piechoty
chorąży Wnuk Józef 4900 23 pułk piechoty
kapral Woźniak Antoni 23 pułk piechoty
szeregowy Woźniak Stanisław 6965 23 pułk piechoty
podporucznik Zachara Antoni 23 pułk piechoty
kapral Zarzycki Wacław KS nr 5817 23 pułk piechoty
sierżant Zimerman Józef 23 pułk piechoty
podporucznik Żabiński Stanisław 3762 23 pułk piechoty
porucznik Żuławski Tadeusz 2254 23 pułk piechoty
kapitan Dąbrowski Włodzimierz II KS nr 24 pułk piechoty 3
kapitan Fiala Kazimierz KS nr 5752 24 pułk piechoty 3
porucznik Fuglewicz Jan KS nr 24 pułk piechoty 3
porucznik Górnicki Jan KS nr 24 pułk piechoty 3
kapral Głuszek Jan 24 pułk piechoty
kapral Gusiewicz Jan 24 pułk piechoty
porucznik Józefczyk Czesław 24 pułk piechoty
pułkownik Kalabiński Stanisław KS nr 1516 24 pułk piechoty 3
sierżant Kalinowski Jan KS nr 5816 24 pułk piechoty
plutonowy Kiljański Piotr 24 pułk piechoty
kapral Kokoszka Jan KS nr 24 pułk piechoty
podchorąży Koziełło Stanisław 8148 24 pułk piechoty
sierżant Kubalczyk Józef 24 pułk piechoty
kapral Kućma Jan 2013 24 pułk piechoty
major Kurek Karol KS nr 4692 24 pułk piechoty 3
porucznik Łodziński Zbigniew 24 pułk piechoty
porucznik Łomnicki Stefan 24 pułk piechoty
porucznik Majewski Stanisław 24 pułk piechoty
porucznik Malec Jan KS nr 5765 24 pułk piechoty 3
kapral Morawski Andrzej KS nr 2042 24 pułk piechoty
kapitan Ogrodnik Jan 24 pułk piechoty
sierżant Salagan Józef 2032 24 pułk piechoty
porucznik Tomkowicz Karol KS nr 24 pułk piechoty 3
porucznik Żółkiewski Antoni KS nr 2016 24 pułk piechoty 3
porucznik Bański Władysław KS nr 4715 25 pułk piechoty 3
major Bogaczewicz Kazimierz KS nr 511 25 pułk piechoty 3
sierżant Baum Herman KS nr 25 pułk piechoty
porucznik Chmielewski Henryk KS nr 5805 25 pułk piechoty
porucznik Czajkowski Józef KS nr 5802 25 pułk piechoty
kapral Dzitkowski Antoni KS nr 5806 25 pułk piechoty
plutonowy Gondek Ludwik 25 pułk piechoty
major Jaklicz Józef KS nr 25 pułk piechoty
kapral Jawor Józef 25 pułk piechoty
szeregowy Kawałek Władysław KS nr 5984 25 pułk piechoty
szeregowy Kmieć Józef 25 pułk piechoty
porucznik Kowalówka Henryk KS nr 25 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Kozak Józef KS nr 25 pułk piechoty
plutonowy Karwasiński Aleksander KS nr 5807 25 pułk piechoty
kapral Kubrak Antoni 25 pułk piechoty
sierżant Kwapień Julian 25 pułk piechoty
plutonowy Łakota Roman 25 pułk piechoty
plutonowy Markowski Czesław 25 pułk piechoty
sierżant Matyszczak Wacław 25 pułk piechoty
porucznik Mikurda Czesław KS nr 5801 25 pułk piechoty
plutonowy Nowakowski Władysław KS nr 25 pułk piechoty
kapitan Pilwiński Ignacy KS nr 4456 25 pułk piechoty 3
starszy sierżant Piorunek Tomasz 25 pułk piechoty
szeregowy Piotrowski Michał KS nr 25 pułk piechoty
porucznik Ptasznik Władysław KS nr 25 pułk piechoty 3
podporucznik Salach Czesław KS nr 4457 25 pułk piechoty 3
porucznik Salwik Aleksander KS nr 4716 25 pułk piechoty 3
plutonowy Smagała Józef 25 pułk piechoty
podchorąży Skorupko Henryk KS nr 5800 25 pułk piechoty
kapitan Studziński Franciszek II KS nr 25 pułk piechoty 3
sierżant Sudara Józef 25 pułk piechoty
kapral Szubiński Władysław KS nr 5808 25 pułk piechoty
porucznik Teliga Stefan 25 pułk piechoty
plutonowy Tondos Jan 25 pułk piechoty
sierżant Trzciński Jan KS nr 5908 25 pułk piechoty
kapitan Wadas Bronisław KS nr 25 pułk piechoty 3
podpułkownik Wir-Konas Alojzy KS nr 25 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Zagaj Jan 25 pułk piechoty
sierżant Ząber Władysław 25 pułk piechoty
pułkownik Zienkiewicz Michał KS nr 4614 25 pułk piechoty 3
kapitan Żołędziowski Ryszard KS nr 4457 25 pułk piechoty 3
plutonowy Bartoszczyk Władysław 26 pułk piechoty
plutonowy Berezska Alojzy (Berezka) 26 pułk piechoty
plutonowy Boczkowski Dominik 26 pułk piechoty
major SG Borowiec Stanisław KS nr 4711 26 pułk piechoty
podchorąży Braun Jonasz 26 pułk piechoty
porucznik Brayczewski Włodzimierz KS nr 26 pułk piechoty 3
sierżant Cieciura Leon 26 pułk piechoty
plutonowy Czubała Józef 26 pułk piechoty
kapitan Eichler Wiktor KS nr 4709 26 pułk piechoty 3
porucznik Ejmontowicz Mieczysław 26 pułk piechoty
major Endel-Ragis Leopold KS nr 26 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Fiszer Artur 26 pułk piechoty
podporucznik Głuszek Czesław 26 pułk piechoty
sierżant Jeske Telesfor 26 pułk piechoty
podchorąży Kowalski Kazimierz III KS nr 26 pułk piechoty
sierżant Kozłowski Marian 26 pułk piechoty
podchorąży Kwiczała Jan 26 pułk piechoty
porucznik Łoziński Bronisław KS nr 26 pułk piechoty 3
major Maczek Stanisław Władysław KS nr 26 pułk piechoty 3
podporucznik Mazurkiewicz Jan 26 pułk piechoty
porucznik Mrowicz Stanisław 26 pułk piechoty
podporucznik Müller Zygmunt KS nr 5828 26 pułk piechoty
porucznik Ostrowski Henryk KS nr 26 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Parys Stefan 26 pułk piechoty
szeregowy Pasek Andrzej 26 pułk piechoty
kapral Pawlik Stefan 26 pułk piechoty
sierżant Rybak Franciszek KS nr 26 pułk piechoty
plutonowy Rzepiński Józef 26 pułk piechoty
starszy sierżant Ścigała Michał 26 pułk piechoty
sierżant Skoczylas August 26 pułk piechoty
kapitan Sołodkowski Marian KS nr 4452 26 pułk piechoty 3
kapral Stefański Marcin KS nr 26 pułk piechoty
szeregowy Stejn Bronisław 26 pułk piechoty
sierżant Stępień Marian KS nr 26 pułk piechoty
szeregowy Szewczyk Jan KS nr 26 pułk piechoty
major Waniczek Ryszard KS nr 26 pułk piechoty 3
szeregowy Weber Wacław 26 pułk piechoty
porucznik Weda (Węda) Michał KS nr 4710 26 pułk piechoty
plutonowy Zieliński Jan 26 pułk piechoty
sierżant Bedka Stanisław 27 pułk piechoty
szeregowy Bobrowski Mikołaj KS nr 27 pułk piechoty
sierżant Boliński Stanisław KS nr 27 pułk piechoty
porucznik Burczyński Ignacy KS nr 27 pułk piechoty 3
kapral Cechowicz Michał 27 pułk piechoty
szeregowy Dymarczyk Józef 27 pułk piechoty
kapitan Fournier Borys KS nr 27 pułk piechoty 3
szeregowy Garyga Ludwik 27 pułk piechoty
porucznik Górniewicz Antoni KS nr 4718 27 pułk piechoty 3
podporucznik Janecki Gustaw KS nr 27 pułk piechoty 3
podporucznik Janowski Eugeniusz 27 pułk piechoty
plutonowy Jasiński Stanisław KS nr 27 pułk piechoty
plutonowy Kordaczek Józef 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Kuchta Andrzej 27 pułk piechoty
sierżant Kudła Wawrzyniec 4449 27 pułk piechoty
plutonowy Kulesza Stanisław 27 pułk piechoty
podporucznik Kumorek Stanisław KS nr 27 pułk piechoty 3
szeregowy Kwecko Bronisław 27 pułk piechoty
podchorąży Łosiewicz Miron KS nr 5809 27 pułk piechoty
sierżant Mastalerz Jan KS nr 27 pułk piechoty
sierżant Mercik Andrzej 27 pułk piechoty
podchorąży Mikołajczyk Bronisław 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Myśliwiec Feliks 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Nagiel Jan (Nagel) 27 pułk piechoty
podporucznik Peszke Alfred KS nr 4458 27 pułk piechoty 3
porucznik Raczyński Marian 27 pułk piechoty
porucznik Stankiewicz Józef IV KS nr 4717 27 pułk piechoty 3
kapitan Stankiewicz Witold KS nr 27 pułk piechoty 3
sierżant Szczęsny Władysław 27 pułk piechoty
sierżant Tomaszewski Jacek KS nr 27 pułk piechoty 3
starszy sierżant Watała Feliks 27 pułk piechoty
sierżant Wielgosz Marian 27 pułk piechoty
podporucznik Włostowski Ignacy KS nr 27 pułk piechoty 3
kapral Zagrodzki Władysław KS 27 pułk piechoty
porucznik Zawadzki Antoni 27 pułk piechoty
starszy sierżant Angelo Ernest KS nr 28 pułk piechoty 3
starszy sierżant Biskupski Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Boski Jerzy KS nr 28 pułk piechoty 3
sierżant Bromiński Władysław 28 pułk piechoty
sierżant Czuliński Bolesław 28 pułk piechoty
podporucznik Gryglaszewski Józef KS nr 5121 28 pułk piechoty 3
sierżant Gutkowski Jan KS nr 28 pułk piechoty
starszy sierżant Hodoń Jan 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Jaskóła Ignacy 28 pułk piechoty
kapitan Kański Marian KS nr 28 pułk piechoty 3
sierżant Kleber Kazimierz 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Kobus Józef 28 pułk piechoty
plutonowy Kowalski Kazimierz KS nr 28 pułk piechoty
plutonowy Koziełło Ryszard 28 pułk piechoty
kapitan Kudaj Władysław KS nr 28 pułk piechoty 3
sierżant Kulesza Józef 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Lebiadowski Kazimierz 28 pułk piechoty
kapral Lewiński Bronisław KS nr 28 pułk piechoty
kapral Madej Szczepan 5196 28 pułk piechoty
porucznik Maj Mieczysław (May) KS nr 28 pułk piechoty 3
podchorąży Malbrocki Edward 28 pułk piechoty
kapral Minkina Józef 28 pułk piechoty
starszy sierżant Muszyński Stanisław 28 pułk piechoty
starszy sierżant Nagórski Władysław KS nr 28 pułk piechoty 3
porucznik Nakoniecznikoff-Klukowski Przemysław KS nr 28 pułk piechoty 3
podporucznik piechoty Nowicki Stanisław X KS nr 5195 28 pułk piechoty 3
kapral Pabis Józef 3645 28 pułk piechoty
szeregowy Pałka Stanisław 3646 28 pułk piechoty
podporucznik Petrulewicz Tadeusz II KS nr 28 pułk piechoty 3 (15.1.1894)
podporucznik Pęczkowski Benedykt 28 pułk piechoty
starszy sierżant Piasek Stanisław 28 pułk piechoty
kapral Pióro Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Pogonowski Stefan 28 pułk piechoty
sierżant Prus Michał 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Prusik Stanisław 28 pułk piechoty
plutonowy Pustelnik Józef 28 pułk piechoty
sierżant Rabęcki Stefan 28 pułk piechoty
podporucznik Rawicki Stefan 28 pułk piechoty
porucznik Raypert Władysław 3644 28 pułk piechoty
podporucznik Rzedzicki Czesław KS nr 28 pułk piechoty 3
porucznik Sanojca Antoni KS nr 5159 28 pułk piechoty 3
major Sobieszczak Stanisław KS nr 28 pułk piechoty 3
starszy sierżant Stawowczyk Stanisław 28 pułk piechoty
plutonowy Stefański Roman KS nr 28 pułk piechoty
kapitan Sutowski (Szutowski) Ksawery 2133 28 pułk piechoty
sierżant Świetlicki Henryk 28 pułk piechoty
podporucznik Szczęsny Juliusz 2057 28 pułk piechoty
porucznik Szymański Wacław 28 pułk piechoty
podpułkownik SG Thommée Wiktor KS nr 28 pułk piechoty 3
podporucznik Topczewski Jan KS nr 5120 28 pułk piechoty 3
podporucznik Tuziński Wacław KS nr 5123 28 pułk piechoty 3
podchorąży Twardowski Czesław KS nr 28 pułk piechoty
podporucznik Więckowski Witold 2122 28 pułk piechoty
starszy sierżant Wocial Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Wrzosek Jan KS nr 28 pułk piechoty 3
podporucznik Zaborowski Wacław 28 pułk piechoty
kapitan Aleksandrowicz Kazimierz KS nr 29 pułk piechoty 3
porucznik Buncler Kazimierz KS nr 5125 29 pułk piechoty 3
podchorąży Chociej Franciszek 29 pułk piechoty
strzelec Dankowski Franciszek 29 pułk piechoty
kapral Janiak Michał 29 pułk piechoty
sierżant Jaworski Henryk 29 pułk piechoty
porucznik Kassian Antoni KS nr 5124 29 pułk piechoty 3
porucznik Kosianowski Władysław 5197 29 pułk piechoty
porucznik Korzon Józef 29 pułk piechoty
porucznik Krauss Stanisław KS nr 29 pułk piechoty 3
porucznik Krahelski Kazimierz KS nr 3655 29 pułk piechoty 3
sierżant Krówka Franciszek vel Sępichowski Franciszek KS nr 29 pułk piechoty 3
sierżant Kubis Józef 29 pułk piechoty
kapitan Kwieciński Kazimierz III KS nr 29 pułk piechoty 3
strzelec Lenc Kazimierz 29 pułk piechoty
plutonowy Łacisław Wilhelm 29 pułk piechoty
kapitan Łepkowski Jan 4951 29 pułk piechoty
strzelec Marczak Józef 29 pułk piechoty
plutonowy Matczak Józef 29 pułk piechoty
starszy strzelec Nowak Feliks KS nr 29 pułk piechoty
kapitan Pelc Stanisław KS nr 29 pułk piechoty 3
starszy strzelec Pietruczek Jerzy 29 pułk piechoty
starszy sierżant Pogonowski Stanisław 29 pułk piechoty
starszy sierżant Przybylski Bronisław KS nr 29 pułk piechoty
starszy sierżant Przytuła Franciszek 29 pułk piechoty
porucznik Pstrokoński Stanisław Władysław KS nr 29 pułk piechoty 3
sierżant Rendalski Józef 29 pułk piechoty
kapitan piechoty Rogowski Jan II KS nr 5201 29 pułk piechoty 3
strzelec Sikora Jan 29 pułk piechoty
porucznik piechoty Skarżyński Stanisław II KS nr 5198 29 pułk piechoty
plutonowy Stanisławski Józef 29 pułk piechoty
porucznik Światowiec Jan KS nr 29 pułk piechoty 3
sierżant Szablewski Stanisław 5200 29 pułk piechoty
podporucznik Szpiech Stanisław 29 pułk piechoty
strzelec Trojan Franciszek 29 pułk piechoty
major Walter Stefan 2758 29 pułk piechoty
plutonowy Wawrzyniak Adam KS nr 29 pułk piechoty
kapitan Wilczyński Ludwik II KS nr 3647 29 pułk piechoty 3
strzelec Wrzosek Józef KS nr 29 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Władysław 29 pułk piechoty
podporucznik Zych Władysław I KS nr 29 pułk piechoty 3
podporucznik Żukowski Franciszek KS nr 29 pułk piechoty 3
strzelec Bartczak Jakub 30 pułk piechoty
kapitan Chodźko-Zajko Jan 3648 (7890) 30 pułk piechoty 3
sierżant Cymmerman Stanisław 30 pułk piechoty
kapitan Dańkowski Jan KS nr 30 pułk piechoty 3
sierżant Fabianowski Wacław 5202 30 pułk piechoty
plutonowy Głębowski Antoni 30 pułk piechoty
porucznik Górzyński Florian 30 pułk piechoty
sierżant Gruda Jan 30 pułk piechoty
plutonowy Izydorczyk Jan 30 pułk piechoty
podpułkownik Jacynik Kazimierz KS nr 30 pułk piechoty 3
sierżant Kamiński Mateusz KS nr 30 pułk piechoty
porucznik Kostkiewicz Zygmunt KS nr 30 pułk piechoty 3
porucznik Ługowski Józef 30 pułk piechoty
kapral Mazurek Stefan KS nr 30 pułk piechoty
sierżant Moskaluk Jan 30 pułk piechoty
plutonowy Olesik Józef 30 pułk piechoty
podporucznik Pawulski Włodzimierz 2153 30 pułk piechoty
porucznik Petelewicz Aleksander 30 pułk piechoty
strzelec Pinkowski Szmul 30 pułk piechoty
kapitan Podwysocki Tadeusz Paweł KS nr 30 pułk piechoty 3
sierżant Raniecki Edward 30 pułk piechoty
sierżant Szwarocki Bronisław 30 pułk piechoty
podporucznik Szymański Stanisław VI KS nr 30 pułk piechoty 3
plutonowy Szymański Stanisław KS nr 30 pułk piechoty
plutonowy Uczciwek Jan 30 pułk piechoty
sierżant Warabida Józef 30 pułk piechoty
plutonowy Wiankowski Franciszek 30 pułk piechoty
kapitan Wróblewski Wincenty KS nr 2078 30 pułk piechoty 3
plutonowy Zduńczyk Zygmunt 30 pułk piechoty
sierżant Bieganowski Jan 31 pułk piechoty
kapitan Bołtuć Mikołaj KS 31 pułk piechoty 3
plutonowy Bretes Wacław KS nr 31 pułk piechoty
kapitan Brodziński Mieczysław 31 pułk piechoty
porucznik Budrewicz Wacław KS nr 1141 31 pułk piechoty 3
podporucznik Chrzanowski Stefan 2186 31 pułk piechoty
strzelec Falkiewicz Ignacy 31 pułk piechoty
porucznik Gołub Bronisław KS nr 31 pułk piechoty 3
kapitan Goszczyński-Semerga Zygmunt KS nr 31 pułk piechoty 3
podporucznik Gumowski Stanisław KS nr 31 pułk piechoty 3
podpułkownik Iwanowski Stefan KS nr 4936 31 pułk piechoty (1923) 3
starszy strzelec Janiszewski Władysław KS nr 31 pułk piechoty
sierżant Jankowski Bronisław 31 pułk piechoty
kapral Jastrzębski Stefan KS nr 31 pułk piechoty
strzelec Jesiowski Jan 31 pułk piechoty
plutonowy Kantorowski Adam 31 pułk piechoty
podporucznik Kloss Wiktor 31 pułk piechoty
podporucznik Koźmiński Aleksander 31 pułk piechoty
starszy strzelec Kwieciński Franciszek KS nr 31 pułk piechoty
kapitan Lewicki Stanisław III KS nr 31 pułk piechoty 3
major Łobaczewski Zygmunt 31 pułk piechoty
plutonowy Łukaszewski Jan 31 pułk piechoty
kapral Makowski Jan 5204 31 pułk piechoty
plutonowy Pawłowski Leon KS nr 31 pułk piechoty
podporucznik Piasecki Emilian KS nr 31 pułk piechoty 3
plutonowy Piotrowski Adam KS nr 31 pułk piechoty
starszy sierżant Przegaliński Karol 31 pułk piechoty
starszy sierżant Pszczoła Józef KS nr 5203 31 pułk piechoty
podporucznik Radziszewski Wacław 31 pułk piechoty
porucznik Semerga Zygmunt 5122 31 pułk piechoty
plutonowy Skowroński Zenon 31 pułk piechoty
strzelec Sójka Antoni 31 pułk piechoty
starszy strzelec Szczepankiewicz Mikołaj 31 pułk piechoty
starszy strzelec Winkler Władysław 31 pułk piechoty
podporucznik Wysocki Stanisław 2096 31 pułk piechoty
sierżant Zapart Jan 31 pułk piechoty
porucznik Brzozowski Antoni II KS nr 3393 32 pułk piechoty 3
kapral Błaszkiewicz Tomasz 3395 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Coller Leon 2168 32 pułk piechoty
sierżant Gnatowski Leon 3458 32 pułk piechoty
major Janowski Julian KS nr 3390 32 pułk piechoty 3
kapitan Krzywobłocki Mieczysław KS nr 32 pułk piechoty 3
strzelec Kuchciński Jan 3399 32 pułk piechoty
porucznik Lewiński Edward KS nr 4493 32 pułk piechoty 3
porucznik Latawiec Włodzimierz Andrzej KS nr 3440 32 pułk piechoty 3
sierżant Matusiak Franciszek 3398 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Motyka Mieczysław 3459 32 pułk piechoty
kapral Nabolski Józef 3394 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Orzechowski Leon 3391 32 pułk piechoty
sierżant Peszyński Wincenty 3396 32 pułk piechoty
kapral Perzyński Zygmunt 8014 32 pułk piechoty
kapral Skorupowski Felicjan 3448 32 pułk piechoty
sierżant Szymański Zygmunt KS nr 4978 32 pułk piechoty
sierżant Smoliński Leon 4980 32 pułk piechoty
sierżant Szrejter Kazimierz 32 pułk piechoty
porucznik Wart Roman KS nr 3392 32 pułk piechoty 3
kapral Wasiewicz Henryk 8015 32 pułk piechoty
plutonowy Wyszomirski Stefan 3447 32 pułk piechoty
podporucznik Zarzycki Tadeusz III KS nr 4973 32 pułk piechoty 3
podporucznik Biały Mieczysław KS nr 3 33 pułk piechoty
porucznik Bursa Gwidon Mieczysław KS nr 3604 33 pułk piechoty 3
pułkownik Dąbrowski Romuald KS nr 33 pułk piechoty (1923) 3
plutonowy Duchnowski Jan KS nr 3609 33 pułk piechoty
podporucznik Frydrych Marian KS nr 33 pułk piechoty 3
plutonowy Górak Mikołaj 33 pułk piechoty
plutonowy Karczewski Julian 33 pułk piechoty
plutonowy Kielar Walenty 33 pułk piechoty
sierżant Kubicki Jan KS nr 33 pułk piechoty
podporucznik Latour Stanisław KS nr 5825 33 pułk piechoty
starszy sierżant Marek Tadeusz KS nr 3608 33 pułk piechoty 3
podporucznik Michałowski Włodzimierz 3669 33 pułk piechoty
kapitan Minkowski Anatol KS nr 3603 33 pułk piechoty
starszy sierżant Muszyński Władysław 33 pułk piechoty
podchorąży Orłowski Lucjan 3740 33 pułk piechoty
podpułkownik Sawa-Sawicki Jerzy 33 pułk piechoty
podporucznik Skoryna (Skorynia) Jerzy 3610 33 pułk piechoty
starszy sierżant Staszewski Józef 33 pułk piechoty
porucznik Świątkowski Zdzisław 33 pułk piechoty
podporucznik Tabaczyński Tadeusz KS nr 3607 33 pułk piechoty 3
sierżant Walczak Mieczysław 4704 33 pułk piechoty
plutonowy Wądołowski Fabian 3741 33 pułk piechoty
plutonowy Wesołek Aleksander 33 pułk piechoty
sierżant Wróblewski Józef KS nr 5826 33 pułk piechoty
kapitan Zalas Faustyn KS nr 5824 33 pułk piechoty
podporucznik Zdrojewski Wacław KS nr 3605 33 pułk piechoty 3
chorągiew 2993 34 pułk piechoty
starszy szeregowy Bachanek Wincenty 34 pułk piechoty
porucznik Białowąs Józef (Kazimierz) 4464 34 pułk piechoty
kapral Bryk Adam 34 pułk piechoty
porucznik Chodacki Marian KS nr 4465 34 pułk piechoty 3
szeregowy Chomicz Marcin 34 pułk piechoty
starszy sierżant Cichoń Józef 3953 34 pułk piechoty
starszy szeregowy Czekalski Władysław 34 pułk piechoty
starszy sierżant Dembowski Jerzy Stanisław (Dębowski) KS nr 34 pułk piechoty 3
plutonowy Drzewiecki Feliks 34 pułk piechoty
podporucznik Emeryk Eugeniusz KS nr 34 pułk piechoty 3
porucznik Galiński Kazimierz Jan KS nr 34 pułk piechoty 3
plutonowy Gonera Franciszek 3947 34 pułk piechoty
podchorąży Kaliciński Mieczysław 3958 34 pułk piechoty
kapral Kasprzak Stanisław 34 pułk piechoty
plutonowy Kołodziejczyk Kazimierz 34 pułk piechoty
plutonowy Kwiatkowski Wincenty 5390 34 pułk piechoty
kapitan Kwieciński Józef I KS nr 34 pułk piechoty 3
kapral Łopaciński Władysław 34 pułk piechoty
pułkownik Łuczyński Aleksander Jerzy KS nr 34 pułk piechoty 3
sierżant Ługowski Hipolit 34 pułk piechoty
plutonowy Makowski Stanisław 34 pułk piechoty
sierżant Niedzielski Leon 3970 34 pułk piechoty
plutonowy Norenberg Stefan 34 pułk piechoty
porucznik Parczyński Józef KS nr 4463 34 pułk piechoty 3
starszy sierżant Patejuk Jan 3955 34 pułk piechoty
porucznik Pazderski Władysław KS nr 34 pułk piechoty 3
starszy sierżant Przedmojski Stanisław 34 pułk piechoty
sierżant Sadlik Roman 34 pułk piechoty
kapitan Sienkiewicz Stanisław II KS nr 34 pułk piechoty 3
plutonowy Socha Aleksander 34 pułk piechoty
starszy sierżant Sroka Władysław 3952 34 pułk piechoty
plutonowy Stefaniuk Paweł 34 pułk piechoty
porucznik Symonowicz Władysław KS nr 34 pułk piechoty 3
porucznik Szostak Bronisław KS nr 34 pułk piechoty 3
podporucznik Szymański Zdzisław Henryk KS nr 34 pułk piechoty 3
porucznik Tyborowski Marian 34 pułk piechoty
sierżant Wójcik Władysław KS nr 34 pułk piechoty
kapitan Wroczyński Jerzy KS nr 34 pułk piechoty 3
podporucznik Wroczyński Zygmunt KS nr 34 pułk piechoty 3
plutonowy Wroński Jan 34 pułk piechoty
porucznik Wultański Stanisław KS nr 34 pułk piechoty 3
kapral Zubik Wincenty 34 pułk piechoty
podporucznik Żwirski Stanisław KS nr 34 pułk piechoty 3
chorągiew KS nr 2945 35 pułk piechoty
podchorąży Arciszewski Witold KS nr 35 pułk piechoty
podporucznik Benirski Teodor 4466 35 pułk piechoty
plutonowy Buczek Wilhelm 35 pułk piechoty
sierżant Bzowski-Kręcisz Michał 35 pułk piechoty wojna polsko-bolszewicka
plutonowy Drozdowski Witold 35 pułk piechoty
szeregowy Dyksa Władysław 35 pułk piechoty
podporucznik Fiedorowicz Roman 35 pułk piechoty
plutonowy Góra Franciszek 4447 35 pułk piechoty
kapral Górny Jan 35 pułk piechoty
major Grot Leon KS nr 35 pułk piechoty 3
szeregowy Hamulak (Hanula) Antoni 4520 35 pułk piechoty
kapral Herc Eugeniusz 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Iwanowicz Kazimierz 35 pułk piechoty
porucznik Jusof Adolf KS nr 35 pułk piechoty 3
major Klaczyński Wacław KS nr 35 pułk piechoty 3
kapral Klimek Jan 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Koper Jan 35 pułk piechoty
porucznik Kraszkiewicz Włodzimierz KS nr 4519 35 pułk piechoty 3
podporucznik Krawczyk Michał 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Krzaczek Józef 35 pułk piechoty
kapitan Ksander Rudolf KS nr 35 pułk piechoty 3
starszy sierżant Kukiełka Antoni 35 pułk piechoty
szeregowy Lachowski Władysław 35 pułk piechoty
starszy sierżant Lipecki Jan KS nr 35 pułk piechoty 3
sierżant Matulewicz Olgierd 35 pułk piechoty
kapitan Majewski Kazimierz Tadeusz 35 pułk piechoty
sierżant Motlik Franciszek 35 pułk piechoty
sierżant Mozdorz Józef 35 pułk piechoty
sierżant Newlaczyl Edward 35 pułk piechoty
podporucznik Okrzanowski-Zachert Hugon 4467 35 pułk piechoty
starszy sierżant Orlicki Józef 35 pułk piechoty
szeregowy Paleń Antoni 35 pułk piechoty
kapitan Passella Władysław (Pasella) KS nr 35 pułk piechoty 3
podchorąży Paul Władysław KS nr 35 pułk piechoty
plutonowy Piechociński Bronisław 4468 35 pułk piechoty
plutonowy Pisula Stanisław 35 pułk piechoty
szeregowy Poleń Antoni 35 pułk piechoty
plutonowy Rutkowski Jan KS nr 35 pułk piechoty
porucznik Rychter Stanisław KS nr 35 pułk piechoty 3
starszy sierżant Rymarz Józef 35 pułk piechoty
podpułkownik Ryś-Trojanowski Mieczysław KS nr 35 pułk piechoty 3
porucznik Sadkowski Stanisław 35 pułk piechoty
podporucznik Salnicki Romuald KS nr 35 pułk piechoty 3
sierżant Schab Kazimierz 35 pułk piechoty
kapral Skwierczyński Bronisław 35 pułk piechoty
porucznik Stankiewicz Stanisław III KS nr 35 pułk piechoty 3
kapitan Suchanek Edmund Michał KS nr 35 pułk piechoty 3
kapitan Szajewski Jan KS nr 35 pułk piechoty 3
podporucznik Szeliski Włodzimierz KS nr 35 pułk piechoty 3
plutonowy Tarchalski Aleksander 35 pułk piechoty
podporucznik Tomsa-Zapolski Franciszek KS nr 35 pułk piechoty 3
podpułkownik Wielkopolanin-Nowakowski Wiktor KS nr 35 pułk piechoty 3
podporucznik Wierzbicki Włodzimierz 35 pułk piechoty
plutonowy Wrzos Andrzej 35 pułk piechoty
pluton Zawadzki-Niedentahl Adam KS nr 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Zmora Stanisław 35 pułk piechoty
kapitan Banasiński Feliks KS nr 36 pułk piechoty 3
podpułkownik Bobrowski Zygmunt 3178 36 pułk piechoty
sierżant sztabowy Bocheński Józef 3634 36 pułk piechoty
kapitan Borzęcki Roman 5777 36 pułk piechoty
podporucznik Brauliński Kazimierz KS nr 36 pułk piechoty 3
plutonowy Czamarczan Wincenty 36 pułk piechoty
podporucznik Gaworski Edward KS nr 3623 36 pułk piechoty 3
sierżant Gleń Stanisław 36 pułk piechoty
kapral Janik Bronisław KS nr 3742 36 pułk piechoty
sierżant Januszajtis Antoni KS nr 36 pułk piechoty 3
sierżant Kalinowski Jan 36 pułk piechoty
podchorąży Kończak Jan 36 pułk piechoty
pułkownik piechoty Krakówka Leon KS nr 4494 36 pułk piechoty 3
szeregowy Krawiec Michał 3760 36 pułk piechoty
podporucznik Kulczycki Jerzy 36 pułk piechoty
porucznik Loth Stefan KS nr 36 pułk piechoty 3
porucznik Matuszewski Józef 3668 36 pułk piechoty
podporucznik Miller Zygmunt 36 pułk piechoty
starszy szeregowy Pietrzak Władysław 36 pułk piechoty
ksiądz kapelan Rozumkiewicz Stanisław KS nr 5827 36 pułk piechoty
major Sawicki Kazimierz KS nr 36 pułk piechoty 3
ksiądz kapelan Skorupka Ignacy 36 pułk piechoty
sierżant Szymankiewicz Tadeusz KS nr 36 pułk piechoty
kapitan Trapszo Tadeusz KS nr 36 pułk piechoty 3
kapitan Wasiak Józef 3664 36 pułk piechoty
starszy sierżant Winiarski Stanisław KS nr 36 pułk piechoty
starszy szeregowy Wiśniewski Władysław KS nr 36 pułk piechoty
podporucznik Wojdaliński Stefan 3744 36 pułk piechoty
podporucznik Zarzecki Seweryn 3743 36 pułk piechoty
porucznik Ziemski Karol KS nr 3632 36 pułk piechoty 3
sierżant Danielewicz Marian 37 pułk piechoty
sierżant Daszkowski Henryk 37 pułk piechoty
porucznik Dudziński Franciszek KS nr 5751 37 pułk piechoty 3
pułkownik Jaroszewski Adam 8022 37 pułk piechoty
sierżant Jelonek Karol 37 pułk piechoty
kapitan Jus Mieczysław KS nr 3682 37 pułk piechoty 3
sierżant Konarski Roch 37 pułk piechoty
porucznik Kowalski Józef 8023 37 pułk piechoty
podporucznik Kulesza Antoni 3681 37 pułk piechoty
porucznik Kukla Stanisław KS nr 37 pułk piechoty 3
plutonowy Landa Wincenty 37 pułk piechoty
porucznik Markiel Józef 8024 37 pułk piechoty
podporucznik Nosowicz Władysław 4502 37 pułk piechoty
sierżant Paszkowski Henryk 37 pułk piechoty
porucznik Pędzikiewicz Bolesław 4504 37 pułk piechoty
porucznik Pokorny Władysław KS nr 37 pułk piechoty 3
podpułkownik Remizowski Michał KS nr 37 pułk piechoty 3
podporucznik Schaller Kazimierz 8026 37 pułk piechoty
plutonowy Siusta Jan 37 pułk piechoty
major Skroczyński Albin KS nr 37 pułk piechoty 3
sierżant Smyczyński Tomasz 37 pułk piechoty
porucznik Stachoń Bolesław Feliks 4505 37 pułk piechoty
kapitan Starzecki Władysław 37 pułk piechoty
porucznik Szłapa Roman KS nr 37 pułk piechoty 3
starszy sierżant Szuba Ludwik 3677 37 pułk piechoty
porucznik Tramer Jerzy 37 pułk piechoty
porucznik Wawrosz Czesław 3685 37 pułk piechoty
chorąży Winiarski Kazimierz KS nr 8027 37 pułk piechoty
plutonowy Wójcik Jan KS nr 37 pułk piechoty
porucznik Wójciak Jan 8028 37 pułk piechoty
porucznik Bogucki Kazimierz 2922 38 pułk piechoty
starszy sierżant Caruk Franciszek 38 pułk piechoty
podpułkownik Cieński Michał 2710 38 pułk piechoty
podporucznik Cichy-Cichocki Antoni 38 pułk piechoty
kapitan Cygan Józef 2890 38 pułk piechoty
starszy sierżant Dołhan Teofil 38 pułk piechoty
podporucznik Feldsztein Tadeusz (Felsztyn) KS nr 38 pułk piechoty 3
podporucznik Górecki Janusz KS nr 38 pułk piechoty 3
szeregowy Grabski Stanisław 2958 38 pułk piechoty
kapitan Grodyński Jerzy 38 pułk piechoty
szeregowy Hejder Roman 38 pułk piechoty
szeregowy Jakimowicz Antoni 3045 38 pułk piechoty
porucznik Kedrzyński Marian 38 pułk piechoty
porucznik Klaczyński (Kłaczyński) Bolesław 8153 38 pułk piechoty
starszy sierżant Kotlarczyk Franciszek 38 pułk piechoty
podporucznik Kułakowski Wojciech 3204 38 pułk piechoty
major Laveaux (de) Ludwik KS nr 2863 38 pułk piechoty 3
podpułkownik Łukawski Alojzy KS nr 38 pułk piechoty 3
podchorąży Marzys-Olszyna Edward KS nr 38 pułk piechoty 3
kapitan Mazanowski Józef Marian 3208 38 pułk piechoty
podporucznik Mirecki Aleksander 2952 38 pułk piechoty
starszy sierżant Moszumański Marian 38 pułk piechoty
podporucznik Olechowski Marian 2924 38 pułk piechoty
porucznik Ostroróg Serafin 38 pułk piechoty
szeregowy Petrykiewicz Antoni 2986 38 pułk piechoty
kapitan Todt Wilhelm 2865 38 pułk piechoty
major Trześniowski Zdzisław 2878 38 pułk piechoty
porucznik Sołtys Bogdan KS nr 38 pułk piechoty 3
kapral Wojnar Józef 3042 38 pułk piechoty
starszy sierżant Wiszniewski Teofil 3192 38 pułk piechoty
plutonowy Barylski Stanisław 39 pułk piechoty
sierżant Czereba Jan 39 pułk piechoty
sierżant Eliaszów Józef 39 pułk piechoty
kapral Filip Franciszek KS nr 39 pułk piechoty
major Fleszar Alfred KS nr 39 pułk piechoty 3
podchorąży Gorżko Jan (Gorzko) KS nr 39 pułk piechoty 3
podporucznik Górski Franciszek 8152 39 pułk piechoty
podchorąży Götz Rudolf 39 pułk piechoty
starszy strzelec Kartasiński Julian 39 pułk piechoty
podchorąży Kolbuszowski Władysław 39 pułk piechoty
kapitan Kopeć Ludwik Wiktor 2951 39 pułk piechoty
porucznik Kruszewski Wacław 39 pułk piechoty
porucznik Kruszyński Stanisław 3053 39 pułk piechoty
kapitan lekarz doktor Ostrowski Stanisław 8127 39 pułk piechoty
porucznik Rotter Tytus 39 pułk piechoty
porucznik Sawicki Władysław 39 pułk piechoty
porucznik Schram Jan 39 pułk piechoty
podporucznik Serbeński Feliks 39 pułk piechoty
major Sikorski Walerian 5733 39 pułk piechoty
pułkownik Sobolewski Stanisław Eulagiusz KS nr 39 pułk piechoty 3
podporucznik Sozański Stefan 39 pułk piechoty
podporucznik Stala Bożymir 8154 39 pułk piechoty
kapitan Szyłejko Stanisław KS nr 39 pułk piechoty 3
starszy strzelec Franciszek Błajda 40 pułk piechoty
kapitan Dmyszewicz Ludwik KS nr 40 pułk piechoty 3
podporucznik Doliwa Jan 2180 40 pułk piechoty
kapral Dysiewicz Piotr 8020 40 pułk piechoty
sierżant Fortuna Stanisław 40 pułk piechoty
kapitan Gaber Edward 2090 40 pułk piechoty
sierżant Hołowiński Ludwik 40 pułk piechoty
podporucznik Jackiewicz Antoni 3782 40 pułk piechoty
porucznik Kordaszewski Kazimierz KS nr 40 pułk piechoty 3
pułkownik Krauss Karol 40 pułk piechoty
major Królikowski Julian KS nr 40 pułk piechoty 3
podporucznik Kwieciński Henryk 2063 40 pułk piechoty
major Majkowski Benedykt 40 pułk piechoty
kapral Małek Sebastian KS nr 40 pułk piechoty
kapitan Maresch Adolf KS nr 40 pułk piechoty 3
sierżant Maziarz Wincenty 40 pułk piechoty
plutonowy Pawlak Wojciech 40 pułk piechoty
chorąży Piotrowski Józef KS nr 40 pułk piechoty
pułkownik Rożnowski Stanisław 40 pułk piechoty
kapitan Szczyrkowski Geza 2199 40 pułk piechoty
strzelec Szpakowski Władysław 40 pułk piechoty
podporucznik Tracz Marian Florian KS nr 3005 40 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Urban Ludwik 2145 40 pułk piechoty
pułkownik Weiss Henryk I KS nr 40 pułk piechoty 3
kapitan Wierzchoń Jan KS nr 40 pułk piechoty 3
sztandar pułku 2983 41 pułk piechoty
sierżant Bekielewski Franciszek 41 pułk piechoty
kapitan Biretto Wiktor 41 pułk piechoty
podporucznik Bizio Józef 41 pułk piechoty
porucznik Cierpicki Czesław KS nr 4863 41 pułk piechoty 3
podchorąży Chmielewski Stanisław KS nr 41 pułk piechoty
podchorąży Gosztowt Ludwik KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Galinowski Adolf KS nr 4500 41 pułk piechoty 3
porucznik Herloff Waldemar KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Hurczyn Michał KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Iwaszkiewicz Wacław II KS nr 4862 41 pułk piechoty 3
major Juszczacki Stanisław KS nr 41 pułk piechoty 3
kapral Komar Piotr KS nr 4501 41 pułk piechoty
sierżant Kowalski Michał KS nr 41 pułk piechoty
plutonowy Kubat Franciszek 41 pułk piechoty
plutonowy Kupstas Michał 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Kuligowski Stefan 41 pułk piechoty
podporucznik Lenczowski Bolesław 41 pułk piechoty
porucznik Lutostański Klemens KS nr 41 pułk piechoty 3
sierżant sztabowy Łazarski Michał 4865 41 pułk piechoty
porucznik Makatrewicz Wacław KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Maciejowski Józef KS nr 41 pułk piechoty 3
starszy strzelec Makarczyk Michał 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Mieczkowski Franciszek 41 pułk piechoty
plutonowy Morawski Antoni KS nr 41 pułk piechoty
kapral Matukin Piotr 41 pułk piechoty
kapral Matukin Adolf 41 pułk piechoty
major Oziewicz Ignacy KS nr 2713 41 pułk piechoty 3
kapitan Pereświet-Sołtan Konstanty KS nr 41 pułk piechoty 3
plutonowy Przybylski Wincenty KS nr 41 pułk piechoty
starszy strzelec Romatowski Aleksander 4864 41 pułk piechoty
plutonowy Rola Marcin 41 pułk piechoty
kapral Rozmysłowski Józef 41 pułk piechoty
porucznik Rutkowski Kazimierz II KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Smoleń Ludwik KS nr 41 pułk piechoty 3
podchorąży Witold Świda 41 pułk piechoty
porucznik Wilniewczyc Wacław KS nr 41 pułk piechoty 3
porucznik Wiecierzyński Władysław KS nr 41 pułk piechoty 3
podporucznik Witliński Edward KS nr 41 pułk piechoty 3
podchorąży Trzankowski Franciszek KS nr 41 pułk piechoty
sierżant Zaleski Jan 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Zagórski Mikołaj KS nr 41 pułk piechoty
porucznik Żórawski Edward Tadeusz KS nr 41 pułk piechoty 3
sierżant Bartel Józef KS nr 42 pułk piechoty
sierżant Bieńkowski Jan KS nr 42 pułk piechoty
porucznik Bochniak Józef 42 pułk piechoty
starszy sierżant Broniewski Marian 3819 42 pułk piechoty
szeregowy Cesarz Władysław 42 pułk piechoty
szeregowy Deskiewicz Władysław 42 pułk piechoty
kapitan lekarz Garbowski Jan 42 pułk piechoty
szeregowy Garukiewicz Józef 42 pułk piechoty
porucznik Galiński Władysław 5292 42 pułk piechoty
podchorąży Górecki Józef KS nr 3818 42 pułk piechoty
kapitan Grefner Alfred KS nr 42 pułk piechoty 3
porucznik Ilski Edmund KS nr 5295 42 pułk piechoty 3
major Jasiński Józef I KS nr 42 pułk piechoty 3
kapitan Jeżowski Karol KS nr 42 pułk piechoty 3
podchorąży Kaczkowski Marian KS nr 42 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Kaczorowski Stanisław 42 pułk piechoty
podporucznik Kantecki Edward 4536 42 pułk piechoty
plutonowy Kolemba Józef 42 pułk piechoty
podporucznik Kopaczyński Franciszek KS nr 42 pułk piechoty 3
kapral Kozłowski Władysław 42 pułk piechoty
podchorąży Lipski Adam 42 pułk piechoty
starszy sierżant Maćkowiak Ludwik 42 pułk piechoty
plutonowy Nowakowski Jan KS nr 42 pułk piechoty
starszy szeregowy Pankiewicz Jan 42 pułk piechoty
szeregowy Procyk Jan 42 pułk piechoty
chorąży Przybył Franciszek KS nr 42 pułk piechoty
podchorąży Raczkowski Marian 42 pułk piechoty
kapitan Siwkowski Józef KS nr 42 pułk piechoty 3
starszy sierżant Śnierzek Ludwik 42 pułk piechoty
podpułkownik Tabaczyński Jan KS nr 42 pułk piechoty 3
szeregowy Turek Antoni 42 pułk piechoty
chorąży Ustrzycki Julian 42 pułk piechoty
porucznik doktor Wajsberg Mieczysław 42 pułk piechoty
kapitan Zagórski Karol Roman KS nr 42 pułk piechoty 3
podchorąży Załęski Czesław 42 pułk piechoty
podporucznik Adamek Adam KS nr 5793 43 pułk piechoty
kapral Arend Zygmunt 43 pułk piechoty
kapral Badek Wojciech 43 pułk piechoty
strzelec Bekta Jan 43 pułk piechoty
sierżant Białous Edward 43 pułk piechoty
sierżant Biedka Antoni 43 pułk piechoty
podporucznik Czerwonka Ludwik 3808 43 pułk piechoty
podporucznik Czupreta Henryk 43 pułk piechoty
strzelec Daniel Antoni 43 pułk piechoty
sierżant Delikowski Stefan 43 pułk piechoty
strzelec Gawroński Jan 43 pułk piechoty
strzelec Gawryłowicz Piotr 43 pułk piechoty
podporucznik Górecki Franciszek KS nr 43 pułk piechoty 3
major Grodzki Stanisław KS nr 43 pułk piechoty 3
sierżant Inglod Jan KS nr 43 pułk piechoty
pułkownik Jasieński Julian 43 pułk piechoty
porucznik Kargol Władysław 43 pułk piechoty
sierżant Kaźmierczak Stanisław 43 pułk piechoty
kapitan Kozierowski Jan 4559 43 pułk piechoty
strzelec Matejek Antoni 43 pułk piechoty
strzelec Mazurowski Stanisław 43 pułk piechoty
podporucznik Martynowicz Leonard 3807 43 pułk piechoty
porucznik Michniewicz Jan 3806 43 pułk piechoty
kapitan Armii Francuskiej Moittier 43 pułk piechoty
porucznik Nowak Zygmunt 43 pułk piechoty
podporucznik Paszkowski Antoni 43 pułk piechoty
sierżant Pawlaczek Władysław 43 pułk piechoty
kapitan Piątkowski Zygmunt I KS nr 43 pułk piechoty 3
podpułkownik Piekarski Wacław KS nr 43 pułk piechoty 3
kapral Radek Wojciech 43 pułk piechoty
major Rodzyński Mieczysław 43 pułk piechoty
porucznik Rolke Bruno KS nr 4560 43 pułk piechoty 3
starszy sierżant Skrzetuski Stefan 43 pułk piechoty
strzelec Sobotka Aleksander 43 pułk piechoty
porucznik Szymański Antoni 43 pułk piechoty
kapral Trzejowski Jan 43 pułk piechoty
strzelec Urban Jan 43 pułk piechoty
porucznik Walaszczyk Walenty 43 pułk piechoty
starszy sierżant Walczak Paweł 43 pułk piechoty
strzelec Walkowski Franciszek 43 pułk piechoty
strzelec Więcek Jan KS nr 43 pułk piechoty
strzelec Wilkowski Józef 43 pułk piechoty
porucznik Wójcik Franciszek 43 pułk piechoty
podporucznik Wronowski Stanisław 3805 43 pułk piechoty
kapitan Wyczółkowski Stefan KS nr 43 pułk piechoty
strzelec Zawiła Albin 43 pułk piechoty
porucznik Bobrowski Stanisław KS nr 44 pułk piechoty 3
kapitan Bilmin Stanisław 44 pułk piechoty
strzelec Brzoza Józef KS nr 44 pułk piechoty
starszy strzelec Chruszczyk Jakub KS nr 44 pułk piechoty
starszy strzelec Ciura Stanisław KS nr 44 pułk piechoty
kapral Dzięgielewski Bronisław KS nr 44 pułk piechoty
porucznik Gutkowski Roman KS nr 4346 44 pułk piechoty 3
porucznik Kargoł Władysław 44 pułk piechoty
kapral Komar Stanisław KS nr 44 pułk piechoty
kapral Kowalski Józef KS nr 4348 44 pułk piechoty
porucznik Kwaśniewski Tadeusz 44 pułk piechoty
kapitan Latour (de) Napoleon 44 pułk piechoty
podpułkownik Lawicz-Liszka Wilhelm KS nr 44 pułk piechoty 3
sierżant Lewicki Bronisław KS nr 44 pułk piechoty
porucznik Łączkowski Stanisław 44 pułk piechoty
porucznik Małachowski-Mikołajczak Józef KS nr 44 pułk piechoty 3
porucznik Michno Stanisław KS nr 4562 44 pułk piechoty 3
plutonowy Morys Andrzej KS nr 44 pułk piechoty
strzelec Niejadlik Józef 44 pułk piechoty
strzelec Nowicki Kazimierz KS nr 44 pułk piechoty
kapral Parus Franciszek 44 pułk piechoty
sierżant Pędrak Edward 44 pułk piechoty
strzelec Pękała Józef 44 pułk piechoty
sierżant Piekielniak Jan 44 pułk piechoty
kapitan Pieślak Mikołaj KS nr 44 pułk piechoty 3
chorąży Piński-Piechocki Paweł 44 pułk piechoty
kapral Polak Władysław KS nr 44 pułk piechoty
kapitan Rajpert Władysław KS nr 44 pułk piechoty (1923) 3
plutonowy Sadowski Jan KS nr 44 pułk piechoty
plutonowy Sokołowski Aleksander 44 pułk piechoty
porucznik Solon Stanisław 44 pułk piechoty
porucznik Sosień Stanisław KS nr 44 pułk piechoty 3
sierżant Straszewski (Staszewski) Józef 4347 44 pułk piechoty
podpułkownik Szylling Antoni 44 pułk piechoty
strzelec Śladowski Andrzej 44 pułk piechoty
starszy strzelec Śledź Stanisław 44 pułk piechoty
porucznik Śniechowski Tadeusz KS nr 4561 44 pułk piechoty 3
strzelec Trawiński Michał 44 pułk piechoty
porucznik Wiącek Antoni 44 pułk piechoty
starszy sierżant Woliński Jan vel Józef Wierzelewski 44 pułk piechoty
kapitan Zieleniewski Rafał KS nr 44 pułk piechoty 3
starszy strzelec Żylak Maciej 44 pułk piechoty
podpułkownik inżynier Bajer Michał KS nr 45 pułk piechoty 3
plutonowy Bajorek Józef 45 pułk piechoty
sierżant Borowicz Tomasz 45 pułk piechoty
starszy strzelec Brzuszkiewicz Jan 45 pułk piechoty
plutonowy Cenek Jan 45 pułk piechoty
kapral Chachaj Józef 45 pułk piechoty
porucznik Ciecierski Wacław 4565 45 pułk piechoty
strzelec Czapla Baltazar KS nr 45 pułk piechoty
podporucznik Fuczyła Tymoteusz 45 pułk piechoty
strzelec Gromek Jan 45 pułk piechoty
starszy sierżant Gruza Szczepan 45 pułk piechoty
kapitan Grzebień Bronisław KS nr 45 pułk piechoty 3
sierżant Kurtok Alojzy 45 pułk piechoty
kapral Kuta Edward 45 pułk piechoty
kapral Małoga Stefan 45 pułk piechoty
porucznik Mieczkowski Antoni 4566 45 pułk piechoty
starszy strzelec Mikuła Jan 45 pułk piechoty
strzelec Mizio Szczepan 45 pułk piechoty
sierżant Nowak Józef KS nr 45 pułk piechoty
strzelec Nowak Kazimierz KS nr 45 pułk piechoty
pułkownik Pachucki Leon I KS 45 pułk piechoty 3
strzelec Panicz Franciszek 45 pułk piechoty
plutonowy Paprocki Józef 45 pułk piechoty
porucznik Pospuła Jan 45 pułk piechoty
plutonowy Ratajczak Franciszek KS nr 45 pułk piechoty
kapitan Rosiak Józef KS nr 45 pułk piechoty 3
kapitan Rusiecki Wiktor KS nr 45 pułk piechoty
sierżant Rychlik Paweł 45 pułk piechoty
plutonowy Simiński Stefan 45 pułk piechoty
porucznik Smakosz Wacław 45 pułk piechoty
plutonowy Święcicki Damazy 45 pułk piechoty
sierżant Szymański Antoni KS nr 45 pułk piechoty
porucznik Wisłocki Czesław 2144 45 pułk piechoty
plutonowy Białecki Michał KS nr 48 pułk piechoty
plutonowy Cymmer Józef KS nr 48 pułk piechoty
sierżant Czapski Leonard KS nr 48 pułk piechoty
sierżant Dolata Wawrzyniec 48 pułk piechoty
kapitan Grodzicki Stanisław KS nr 48 pułk piechoty 3
kapral Gross Kazimierz 48 pułk piechoty
starszy strzelec Grzelczyk Antoni 48 pułk piechoty
strzelec Jakubowski Jan KS nr 48 pułk piechoty
porucznik Jarzębiński Franciszek KS nr 5758 48 pułk piechoty (1923) 3
kapral Kałkus Stanisław 48 pułk piechoty
starszy sierżant Kapczyński Stanisław 48 pułk piechoty
plutonowy Kędziora Józef 48 pułk piechoty pozbawiony orderu
strzelec Kostyszyn Roman 48 pułk piechoty
porucznik Kowalski Władysław IV KS nr 4682 48 pułk piechoty 3
porucznik Koziar Stanisław KS nr 48 pułk piechoty 3
pułkownik Łukoski Kazimierz KS nr 48 pułk piechoty 3
strzelec Michalak Tomasz KS nr 48 pułk piechoty
kapral Nowak Jan KS nr 48 pułk piechoty
podporucznik Roskosz Jan 48 pułk piechoty
kapral Rupa Tomasz 48 pułk piechoty
porucznik Sobolewski Henryk KS nr 48 pułk piechoty 3
plutonowy Tomczak Jan 48 pułk piechoty
podporucznik Żak Józef 48 pułk piechoty
kapral Bąk Feliks 5119 49 pułk piechoty
podporucznik Cywiński Feliks 49 pułk piechoty
starszy strzelec Filkiewicz Marian 49 pułk piechoty
strzelec Głodek Wawrzyniec 49 pułk piechoty
starszy strzelec Gruszka Franciszek 49 pułk piechoty
strzelec Kaczmarek Bolesław KS nr 49 pułk piechoty
podchorąży Kasprzykowski Walerian 49 pułk piechoty
kapitan Kocur Szymon KS nr 49 pułk piechoty 3
plutonowy Kubica Paweł KS nr 49 pułk piechoty
kapral Kwiatkowski Czesław 49 pułk piechoty
podporucznik Łabudziński Marian KS nr 49 pułk piechoty
porucznik Łapiński Michał KS nr 49 pułk piechoty 3
kapral Mazur Józef KS nr 49 pułk piechoty
kapitan Mościcki Klemens 49 pułk piechoty
kapitan Nadachowski Adam KS nr 49 pułk piechoty 3
plutonowy Nycz Józef 49 pułk piechoty
starszy sierżant Pietrzak Franciszek 5118 49 pułk piechoty
strzelec Rozmus Teofil 49 pułk piechoty
kapitan Rumszewicz Józef 49 pułk piechoty
podporucznik Siedlecki Julian KS nr 49 pułk piechoty 3
sierżant Stawski Adam KS nr 49 pułk piechoty
podporucznik Wiktorowski Antoni KS nr 49 pułk piechoty
kapral Wojtasik Józef KS nr 49 pułk piechoty
porucznik lekarz Woźniakowski Józef KS nr 49 pułk piechoty
sierżant Zaworski Antoni KS nr 49 pułk piechoty
porucznik Zdanowicz Jan KS nr 49 pułk piechoty 3
podporucznik Boryczko Tadeusz KS nr 50 pułk piechoty
sierżant Cegielski Tomasz KS nr 50 pułk piechoty
podporucznik Cichalewski (Ciechalewski) Seweryn 50 pułk piechoty
strzelec Ciechacki Józef KS nr 50 pułk piechoty
kapitan Dotzauer Julian KS nr 50 pułk piechoty 3
sierżant Dymek Piotr KS nr 50 pułk piechoty
strzelec Dziumbelak Teodor KS nr 50 pułk piechoty
kapral Firek Jan KS nr 50 pułk piechoty
podporucznik Godziszewski Konstanty 50 pułk piechoty
plutonowy Gołąb Grzegorz KS nr 50 pułk piechoty
chorąży Janusz Karol KS nr 50 pułk piechoty
podpułkownik Juchniewicz Leon 50 pułk piechoty
plutonowy Korzeniowski Franciszek KS nr 50 pułk piechoty
strzelec Kujawa Nikodem KS nr 50 pułk piechoty
sierżant Kurzac Franciszek KS nr 50 pułk piechoty
plutonowy Lis Jan KS nr 3164 50 pułk piechoty
major doktor Matczyński Wiktor KS nr 50 pułk piechoty 3
kapitan Mroczkowski Mieczysław I KS nr 50 pułk piechoty 3 – 10.12.1893
chorąży Piróg Wojciech KS nr 50 pułk piechoty
porucznik Przybyłek Jan KS nr 7870 50 pułk piechoty (1923) 3
plutonowy Radwański Jan 50 pułk piechoty
kapitan Rogalski Albin KS nr 50 pułk piechoty 3
kapitan Saloni Roman KS nr 50 pułk piechoty 3
sierżant Sobota Jan 50 pułk piechoty
plutonowy Sudo Jan 50 pułk piechoty
chorąży Szczerbian Józef 50 pułk piechoty
podchorąży Wolniewicz Piotr 50 pułk piechoty
strzelec Zimoleżyński Walerjan 50 pułk piechoty
starszy sierżant Zubek Mikołaj 50 pułk piechoty
strzelec Baraniecki Jan 51 pułk piechoty
starszy sierżant Bieder Marian 51 pułk piechoty
kapral Chabera Stanisław 51 pułk piechoty
kapral Czepla Jan 51 pułk piechoty
plutonowy Dudka Stanisław 51 pułk piechoty
major Faff Marian (Taff) KS nr 51 pułk piechoty 3
plutonowy Grobelny Jan 51 pułk piechoty
kapral Hadzicki Józef 51 pułk piechoty
podporucznik Kaczor Edward KS nr 5788 51 pułk piechoty
strzelec Klima Władysław 51 pułk piechoty
strzelec Krzemień Stanisław 1260 51 pułk piechoty
starszy strzelec Kunicki Mieczysław 51 pułk piechoty
kapral Landowski Augustyn 51 pułk piechoty
podpułkownik Linde Mieczysław KS nr 51 pułk piechoty 3
kapral Łosik Wojciech 51 pułk piechoty
podporucznik Machniak Jerzy 4084 51 pułk piechoty
strzelec Robak Michał 51 pułk piechoty
major Sadowiński Artur KS nr 5790 51 pułk piechoty 3
plutonowy Skoczek Aleksander 791 51 pułk piechoty
porucznik Skrzypczyński Józef 51 pułk piechoty
podporucznik Stupka Alojzy 4444 51 pułk piechoty
kapitan Trzebiński Lucjan 51 pułk piechoty
kapral Trzepla Jan KS nr 51 pułk piechoty
major Tyczyński Wojciech KS nr 5254 51 pułk piechoty 3
podpułkownik Witorzeniec Roman KS nr 142 51 pułk piechoty 3
plutonowy Wolski Edward (Edmund) 682 51 pułk piechoty
podporucznik Wójcik Wojciech Stanisław KS nr 408 51 pułk piechoty 3
starszy strzelec Wójt Jan 51 pułk piechoty
porucznik Zawadzki Józef III KS nr 5789 51 pułk piechoty 3
strzelec Zieliński Józef KS nr 51 pułk piechoty
podporucznik Ziółkowski Wiktor 51 pułk piechoty
strzelec Błach Franciszek 52 pułk piechoty
starszy sierżant Cieśla Leon 52 pułk piechoty
plutonowy Głód Andrzej 52 pułk piechoty
starszy sierżant Góreczny Michał 52 pułk piechoty
podporucznik Ilkowski Stanisław Józef Paweł KS nr 3002 52 pułk piechoty 3
plutonowy Janas Stanisław 52 pułk piechoty
porucznik Kaczała Piotr KS nr 5791 52 pułk piechoty 3
porucznik Karlijet Jan KS nr 52 pułk piechoty 3
porucznik Kiczka Józef KS nr 52 pułk piechoty 3
kapitan Kończyc Piotr KS nr 900 52 pułk piechoty 3
chorąży Korzonek Józef 52 pułk piechoty
kapitan Kownacki Julian 52 pułk piechoty
sierżant Królewicz Władysław KS nr 52 pułk piechoty
starszy strzelec Kutlewicz Józef 52 pułk piechoty
starszy sierżant Lis Julian 52 pułk piechoty
plutonowy Malina Jan 52 pułk piechoty
plutonowy Marcinkowski Szczepan 52 pułk piechoty
strzelec Mazur Józef KS nr 52 pułk piechoty
podporucznik Nawrocki Marcin 4371 52 pułk piechoty
sierżant Nowak Emil KS nr 52 pułk piechoty
sierżant Nowak Stanisław KS nr 52 pułk piechoty
plutonowy Stawarz Stanisław KS nr 52 pułk piechoty
plutonowy Tabisz (Fabisz) Andrzej 52 pułk piechoty
sierżant Borek Aleksander 53 pułk piechoty
starszy sierżant Czuja Wojciech 53 pułk piechoty
major Girardin Jerzy 6093 I/53 pułk piechoty
chorąży Góra Leon 53 pułk piechoty
podporucznik Haas Bronisław 4364 53 pułk piechoty
starszy strzelec Jórek Władysław 53 pułk piechoty
strzelec Irla Jan 53 pułk piechoty
kapral Kaczmarek Ignacy KS nr 53 pułk piechoty
kapitan Klimczyk Karol KS nr 3025 53 pułk piechoty 3
starszy strzelec Kmiotek Jan KS nr 53 pułk piechoty
kapitan Kozak Władysław KS nr 53 pułk piechoty 3
starszy sierżant Olszański Michał 53 pułk piechoty
porucznik Piskozub Paweł KS nr 53 pułk piechoty 3
starszy sierżant Rączka Jan 53 pułk piechoty
strzelec Róg Jan 53 pułk piechoty
kapitan Serwaczyński Henryk 3730 53 pułk piechoty
porucznik Skórka Andrzej 53 pułk piechoty
starszy sierżant Śron Józef 53 pułk piechoty
starszy strzelec Staszczak Michał 53 pułk piechoty
plutonowy Szpila Franciszek 53 pułk piechoty
starszy strzelec Szymańczyk Tomasz 53 pułk piechoty
sierżant Wilk Marian 53 pułk piechoty
podpułkownik Zörner Aleksander 53 pułk piechoty
porucznik Barlog Witold KS nr 4067 54 pułk piechoty 3
starszy strzelec Biliński Karol KS nr 54 pułk piechoty
strzelec Bochnia Karol KS nr 54 pułk piechoty
porucznik Busko Leon 3800 54 pułk piechoty
starszy strzelec Chmielewski Leon KS nr 54 pułk piechoty
podporucznik Czoch Władysław KS nr 54 pułk piechoty 3
podpułkownik Fiałkowski Bolesław KS nr 54 pułk piechoty 3
strzelec Gzyl Wojciech KS nr 54 pułk piechoty
kapral Jedynak Józef KS nr 54 pułk piechoty
starszy strzelec Kocioł Józef KS nr 54 pułk piechoty
porucznik Kotik Tadeusz KS nr 5727 54 pułk piechoty (1923) 3
kapral Lemanowicz Franciszek KS nr 54 pułk piechoty
plutonowy Maćkowiak Franciszek 54 pułk piechoty
sierżant sztabowy Modlitowski Stanisław 54 pułk piechoty
plutonowy Mucha Stefan 54 pułk piechoty
sierżant Olszański Michał 54 pułk piechoty
kapitan Ogórek Wiktor 54 pułk piechoty
porucznik Sielski Wojciech 54 pułk piechoty
starszy strzelec Słowiński Antoni 54 pułk piechoty
strzelec Szymański Józef KS nr 54 pułk piechoty
porucznik Szymański Leon 3896 54 pułk piechoty
plutonowy Wawrzyniak Franciszek KS nr 54 pułk piechoty
sztandar pułku 2956 55 pułk piechoty
chorąży Bakoń Józef 2049 55 pułk piechoty
starszy szeregowy Bartkowiak Franciszek 2031 55 pułk piechoty
sierżant Begoll Leonard 55 pułk piechoty
podchorąży Chotkowski Witold KS nr 971 55 pułk piechoty 3
podporucznik Drogowski Mieczysław KS nr 55 pułk piechoty 3
sierżant Eggebrecht Teofil KS nr 3224 55 pułk piechoty
sierżant Franciszek (Franciszczak) Stanisław KS nr 371 55 pułk piechoty
porucznik Ganke Czesław 399 55 pułk piechoty
kapitan Głowacki Michał KS nr 927 55 pułk piechoty 3
kapral Hampel Stefan 480 55 pułk piechoty
szeregowy Grobelniak Ignacy 55 pułk piechoty
porucznik Jakubowski Ludwik KS nr 55 pułk piechoty 3
kapral Jakubowski Franciszek KS nr 1710 55 pułk piechoty
kapral Jandy Stanisław 1789 55 pułk piechoty
kapral Kaczmarek Walenty KS nr 2892 55 pułk piechoty
kapral Kołodziejski Jan 242 55 pułk piechoty
kapitan Korwin-Kossakowski Edward KS nr 55 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Król Andrzej KS nr 499 55 pułk piechoty
podporucznik Krygier Bolesław KS nr 5610 55 pułk piechoty
sierżant Linka Andrzej 392 55 pułk piechoty
szeregowy Majchrzak Andrzej KS nr 55 pułk piechoty
plutonowy Marciniak Stefan 289 55 pułk piechoty
plutonowy Marciniak Walenty 6957 55 pułk piechoty
porucznik Matyla Walenty KS nr 2778 55 pułk piechoty 3
podporucznik Moszczyński (Moszczeński) Władysław KS nr 5612 55 pułk piechoty
szeregowy Nawrocki Leonard KS nr 1583 55 pułk piechoty
plutonowy Nawrot Roman 420 55 pułk piechoty
plutonowy Nowak Stanisław KS nr 55 pułk piechoty
kapral Ostenda Michał 1746 55 pułk piechoty
podchorąży Otworowski Stefan 1237 55 pułk piechoty
kapral Panowicz Kazimierz 133 55 pułk piechoty
podporucznik Paszkiewicz Józef 55 pułk piechoty
podpułkownik Paszkiewicz Gustaw KK; KZ; KS 55 pułk piechoty 3
porucznik Paszkiewicz Wilhelm KS nr 65 55 pułk piechoty 3
sierżant Paupa Jan 4636 55 pułk piechoty
starszy szeregowy Pawlak Sylwester 378 55 pułk piechoty
podporucznik Pieńczykowski Jan 4661 55 pułk piechoty
szeregowy Portala Stanisław 55 pułk piechoty
sierżant Przybył Władysław KS nr 2311 55 pułk piechoty
szeregowy Przybylski Szczepan KS nr 1034 55 pułk piechoty
kapitan Rataj Franciszek II KS nr 55 pułk piechoty 3
podporucznik Ratajczak Józef KS nr 382 55 pułk piechoty 3
podporucznik Sieradzon Stefan 4654 55 pułk piechoty
podporucznik Strużyk Józef 55 pułk piechoty
sierżant Sworek Michał KS nr 4637 55 pułk piechoty
podporucznik Szymański Antoni Tadeusz KS nr 55 pułk piechoty 3
podporucznik Śniatała Kazimierz KS nr 5623 55 pułk piechoty
porucznik Tarnowski Jan 1215 55 pułk piechoty
sierżant Tomaszewski Jan KS nr 1292 55 pułk piechoty
podporucznik Tomczyk Józef 641 55 pułk piechoty
kapral Urbaniak Jan KS nr 351 55 pułk piechoty
plutonowy Urbański Roman KS nr 1056 55 pułk piechoty
podporucznik Wierzejewski Wincenty KS nr 55 pułk piechoty 3
sierżant Włodarczak Józef 55 pułk piechoty
podporucznik Włodarski Feliks (Fidelis) KS nr 55 pułk piechoty 3
porucznik Wolnowski Stanisław 1255 55 pułk piechoty
szeregowy Wolny Franciszek 1062 55 pułk piechoty
sierżant Wyrwa Bronisław 55 pułk piechoty
porucznik Zajączkowski Mieczysław KS nr 5606 55 pułk piechoty
kapral Zamiara Walenty (Walerian) 8011 55 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Feliks III KS nr 55 pułk piechoty 3
plutonowy Ziemecki Antoni 1995 55 pułk piechoty
szeregowy Zydorczyk Franciszek 943 55 pułk piechoty
sztandar pułku 3223 56 pułk piechoty
kapral Broda Aleksander KS nr 2406 56 pułk piechoty
sierżant Cieślik Franciszek KS nr 2244 56 pułk piechoty
podchorąży Chyżyński Czesław KS nr 574 56 pułk piechoty
porucznik Dudziński Kazimierz Marian KS nr 2312 56 pułk piechoty 3
plutonowy Drygas Stanisław KS nr 4635 56 pułk piechoty
podporucznik Fryder Stanisław 3684 56 pułk piechoty
plutonowy Frąckowiak Jan KS nr 456 56 pułk piechoty
szeregowy Fabjan Stanisław KS nr 130 56 pułk piechoty
podporucznik Homerczyk Tomasz 4632 56 pułk piechoty
kapral Jakubowicz Stanisław KZ KS 56 pułk piechoty
plutonowy Jarysz Jan KS nr 4656 56 pułk piechoty
kapral Józefowski Józef KS nr 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Kaczmarek Stanisław KS nr 257 56 pułk piechoty
chorąży Kaczmarek Wiktor KS nr 3182 56 pułk piechoty
chorąży Kaczmarek Stanisław KS nr 56 pułk piechoty
podporucznik Kaczmarek Władysław I KS nr 780 56 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Klemczak Edmund KS nr 4761 56 pułk piechoty
podporucznik Kowalczyk Adam I KS nr 4640 56 pułk piechoty 3
podporucznik Kabsch Władysław KS nr 56 pułk piechoty 3
podporucznik Kabza Edmund KS nr 152 56 pułk piechoty 3
podporucznik Kopczyński Józef III KS nr 56 pułk piechoty 3
porucznik Kijewski Franciszek KS nr 548 56 pułk piechoty 3
kapitan Konwerski Czesław KS nr 56 pułk piechoty 3
szeregowy Krzak Władysław KS nr 56 pułk piechoty
major Łęgowski Zygmunt KS nr 56 pułk piechoty 3
podporucznik Mischke Wincenty KS nr 56 pułk piechoty 3
sierżant Migdałek Stanisław KS nr 56 pułk piechoty
sierżant Mleczak Jan KS nr 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Mazurek Tomasz KS nr 56 pułk piechoty
szeregowy Mitręga Walenty KS nr 56 pułk piechoty
szeregowy Nowak Stefan KS nr 2301 56 pułk piechoty
kapral Nowak Władysław KS nr 56 pułk piechoty
sierżant Oleszak Jan KS nr 56 pułk piechoty
plutonowy Pałkowski Stanisław KS nr 2975 56 pułk piechoty
plutonowy Piotrowski Stanisław KS nr 1675 56 pułk piechoty
sierżant Rybak Juliusz KS nr 2132 56 pułk piechoty
sierżant Ruchalski Kazimierz KS nr 4634 56 pułk piechoty
kapitan Siuda Stanisław KS nr 2506 56 pułk piechoty 3
podporucznik Skorupa Marian KS nr 7887 56 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Szymendera Stanisław KS nr 2313 56 pułk piechoty 3
kapral Stachecki Stanisław 56 pułk piechoty
szeregowy Szubert Franciszek 160 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Uryzaj Marcin 389 56 pułk piechoty
plutonowy Tomys Józef 56 pułk piechoty
porucznik Tomiak Stanisław KS nr 4729 56 pułk piechoty 3
kapitan Wężyk Janusz 56 pułk piechoty
sierżant Wojtczak Stanisław KS nr 56 pułk piechoty 3
sztandar pułku 2998 57 pułk piechoty
starszy szeregowy Adamski Ignacy KS nr 57 pułk piechoty
porucznik Barański Władysław 57 pułk piechoty
sierżant Bocian Michał KS nr 2036 57 pułk piechoty
podporucznik Chudziński Mieczysław KS nr 121 57 pułk piechoty 3
kapitan Cyms Paweł 57 pułk piechoty podpułkownik Czerniewski Marian I KS nr 57 pułk piechoty (1923) 3
sierżant Dębowski Bolesław KS nr 165 57 pułk piechoty
sierżant Dressler Karol KS nr 57 pułk piechoty
kapitan Effert Edmund KS nr 2970 57 pułk piechoty 3
podporucznik Figlus Ludwik KS nr 3480 57 pułk piechoty 3
porucznik Jazdon (Jazdoń) Hipolit 4629 57 pułk piechoty
podporucznik Karwik Leon 444 57 pułk piechoty
szeregowy Kiciński Walenty KS nr 1953 57 pułk piechoty
podporucznik Kłoś Jan KS nr 57 pułk piechoty 3
sierżant Kowalski Władysław KS nr 2256 57 pułk piechoty
porucznik Kubicki (Lubicki) Ludwik KS nr 3675 57 pułk piechoty 3
szeregowy Kwaśniewski Stanisław KS nr 645 57 pułk piechoty
starszy szeregowy Lange Marian 57 pułk piechoty
podporucznik Liczbiński Józef 383 57 pułk piechoty
porucznik Łojkiewicz Adolf KS nr 57 pułk piechoty 3
podchorąży Maćkowiak Stanisław 3406 57 pułk piechoty
kapral Marciniak Leon KS nr 3888 57 pułk piechoty
kapitan Michalak Władysław KS nr 57 pułk piechoty 3
kapral Migaszewski Antoni 4630 57 pułk piechoty
sierżant Nędza Szczepan 57 pułk piechoty
kapral Olejniczak Walenty 3174 57 pułk piechoty
kapral Piaszczyński Walenty 57 pułk piechoty
podpułkownik Rust Zygmunt KS nr 57 pułk piechoty 3
szeregowy Sokołowski Bolesław KS nr 57 pułk piechoty
chorąży Sołtysiak Józef KS nr 57 pułk piechoty
porucznik Srocki Władysław 57 pułk piechoty
podporucznik Stebnowski Roch KS nr 57 pułk piechoty
kapitan Świnarski Karol KS nr 2123 57 pułk piechoty 3
porucznik Szulc Florian Władysław KS nr 2314 57 pułk piechoty 3
pułkownik Szylling Arnold 57 pułk piechoty
kapral Tadeuszczak Ignacy 4631 57 pułk piechoty
plutonowy Talbierz Stanisław 57 pułk piechoty
szeregowy Wawrzynowicz Andrzej 57 pułk piechoty
szeregowy Wysocki Władysław KS nr 2962 57 pułk piechoty
starszy sierżant Zygmunt Stanisław KS nr 57 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Żarczak Ignacy 57 pułk piechoty
sztandar pułku 2938 58 pułk piechoty
plutonowy Adamski Michał 2187 58 pułk piechoty
sierżant Balbiński Antoni 58 pułk piechoty
porucznik Bartsch Maksymilian 1572 58 pułk piechoty
podporucznik Biedrzyński Adam 58 pułk piechoty
podporucznik Bojanowski Teofil 58 pułk piechoty
podporucznik Cieślewicz Michał 639 58 pułk piechoty
kapral Czyż Stanisław 2018 58 pułk piechoty
porucznik Darnowski Jan 1742 58 pułk piechoty
kapral Gawałkiewicz Michał 2050 58 pułk piechoty
starszy szeregowy Górniak Władysław 487 58 pułk piechoty
podporucznik Hamling Aleksy (Alojzy) KS nr 4627 58 pułk piechoty 3
sierżant Hansz Józef 940 58 pułk piechoty
plutonowy Januchowski Bolesław 830 58 pułk piechoty
podporucznik Kapella Kazimierz 951 58 pułk piechoty
podporucznik Kolańczyk Paweł 4628 58 pułk piechoty
sierżant Kozłowski Maksymilian 58 pułk piechoty
podporucznik Krukowski Leonard KS nr 58 pułk piechoty 3
porucznik Kurowski Aleksander KS nr 58 pułk piechoty 3
sierżant Lewandowski Czesław KS nr 2233 58 pułk piechoty
podporucznik Łażewski Mieczysław KS nr 58 pułk piechoty 3
plutonowy Machnicki Wacław KS nr 3349 58 pułk piechoty
podporucznik Mendoszewski Wincenty KS nr 58 pułk piechoty 3
podporucznik Mindak Tadeusz KS nr 4382 58 pułk piechoty 3
sierżant Modrak Hieronim 2405 58 pułk piechoty
podporucznik Nalaskowski Karol 4657 58 pułk piechoty
sierżant Napiecek Leon 4742 58 pułk piechoty
podporucznik Nowak Alojzy KS nr 2318 58 pułk piechoty 3
plutonowy Panin (Pamin) Bolesław KS nr 1000 58 pułk piechoty
sierżant Perl Franciszek 2182 58 pułk piechoty
starszy szeregowy Piskulski Wincenty 2449 58 pułk piechoty
plutonowy Prus Leon 2310 58 pułk piechoty
starszy sierżant Przybylski Antoni KS nr 58 pułk piechoty
podporucznik Przybysz Michał KS nr 58 pułk piechoty 3
plutonowy Rugowski Stanisław KS nr 2183 58 pułk piechoty
podporucznik Sempiński Bronisław 58 pułk piechoty
podporucznik Skotarczak Anton 58 pułk piechoty
starszy sierżant Skibiński Maksymilian KS nr 58 pułk piechoty 3
podporucznik Skotarczak Wiktor 58 pułk piechoty
sierżant Sławiński Jakub KS nr 58 pułk piechoty
porucznik Szaliński Stanisław KS nr 4626 58 pułk piechoty 3
podporucznik Tomaszewski Stefan I KS nr 4730 58 pułk piechoty 3
podporucznik Trzebiatowski-Żmuda Stefan KS nr 3846 58 pułk piechoty 3
plutonowy Waloszewski Mikołaj 2319 58 pułk piechoty
kapral Wypijewski Wojciech 2433 58 pułk piechoty
podporucznik doktor Zborowski Henryk 58 pułk piechoty
sierżant Bauza Jerzy 4768 59 pułk piechoty
kapitan Cerklewicz Marceli 59 pułk piechoty
kapitan Dratwiński Kazimierz 59 pułk piechoty
chorąży Dzwoniarek Antoni 59 pułk piechoty
podporucznik Głowacki Leon 59 pułk piechoty
podporucznik Jakubowski Aleksander 4769 59 pułk piechoty
porucznik Kaszyński Maksymilian 4325 59 pułk piechoty
kapral Kryszak Walenty 59 pułk piechoty
szeregowy Kawczyński Józef 59 pułk piechoty
szeregowy Kowalski Franciszek KS nr 59 pułk piechoty
plutonowy Lewandowski Kazimierz KS nr 59 pułk piechoty
sierżant Mańkowski Marian 59 pułk piechoty
sierżant Maciejewski Edmund 59 pułk piechoty
porucznik Nowak Ignacy KS nr 59 pułk piechoty
podporucznik Owczarski Józef KS nr 59 pułk piechoty 3
kapitan Pamin Feliks Józef KS nr 4646 59 pułk piechoty 3
porucznik Połczyński Stanisław KS nr 59 pułk piechoty 3
plutonowy Pacholski Andrzej KS nr 59 pułk piechoty
kapitan Szmoniewski Edward KS nr 59 pułk piechoty 3
podporucznik Słabęski Mieczysław 59 pułk piechoty
plutonowy Starybrat Leon 59 pułk piechoty
pułkownik Wrzaliński Stanisław KS nr 59 pułk piechoty 3
porucznik Włodarek Izydor 59 pułk piechoty
kapral Bauza Andrzej 59 pułk piechoty
podporucznik Garbarczyk Roman KS nr 60 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Grześkowiak Tomasz 60 pułk piechoty
podporucznik Jabłoński Felicjan 60 pułk piechoty
kapral Kaczor Jan 4216 60 pułk piechoty
kapral Kamieniarz Maciej 60 pułk piechoty
chorąży Kaźmierczak Michał 4744 60 pułk piechoty
plutonowy Kędziora Stanisław 60 pułk piechoty
podporucznik Kirchner Bronisław KS nr 4326 60 pułk piechoty 3
chorąży Konarski Ludwik 60 pułk piechoty
starszy sierżant Król Józef KS nr 4746 60 pułk piechoty
starszy sierżant Landzwojczak Jan 4745 60 pułk piechoty
plutonowy Łepkowicz Wacław 60 pułk piechoty
chorąży Machowski Jan KS nr 60 pułk piechoty
podporucznik May Stefan KS nr 3670 60 pułk piechoty 3
podporucznik Nowoświecki Kazimierz 60 pułk piechoty
podporucznik Olenderczyk Mieczysław (Olęderczyk) KS nr 4644 60 pułk piechoty 3
szeregowy Pawlik Józef 60 pułk piechoty
podporucznik Schulz Leon KS nr 3357 60 pułk piechoty 3
podporucznik Sikora Stanisław 60 pułk piechoty
szeregowy Skrzypczak Wincenty 4296 60 pułk piechoty
kapral Stelmach Stefan 60 pułk piechoty
kapitan Szyszka Franciszek KS nr 60 pułk piechoty 3
plutonowy Szwarc Stanisław 60 pułk piechoty
podpułkownik Śliwiński Bernard 60 pułk piechoty
porucznik Thomas Paweł KS nr 4734 60 pułk piechoty 3
sierżant Walczak Józef 60 pułk piechoty
podporucznik Wozignój Wawrzyn 60 pułk piechoty
porucznik Wróblewski Józef 60 pułk piechoty
kapral Wujcik (Wujczak) Ignacy 4762 60 pułk piechoty
podporucznik Zenker Albin 60 pułk piechoty
podchorąży Ankiewicz Mieczysław 912 61 pułk piechoty
podporucznik Baraniecki Ludwik 1120 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Baraniecki Kazimierz KS nr 314 61 pułk piechoty
plutonowy Biegański Jan KS nr 61 pułk piechoty
porucznik Biskupski Antoni II KS nr 4738 61 pułk piechoty 3 (12.12.1890)
starszy sierżant Błaszczyk Michał KS nr 61 pułk piechoty
szeregowy Ceglarek Stanisław KS nr 61 pułk piechoty
sierżant Giś Mikołaj KS nr 61 pułk piechoty
porucznik artylerii Heine Jan 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Jakubiak Antoni KS nr 61 pułk piechoty
sierżant Jakubowski Michał KS nr 61 pułk piechoty
sierżant Jedwabny Antoni KS nr 3839 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Kaźmierczak Józef KS nr 3812 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Knopp Andrzej KS nr 61 pułk piechoty
chorąży Laksander Walenty KS nr 4667 61 pułk piechoty
podporucznik Lisewski Franciszek KS nr 61 pułk piechoty 3
kapitan Mikołajczak Władysław KS nr 4666 61 pułk piechoty 3
porucznik Mroczkowski Lucjan KS nr 4327 61 pułk piechoty 3
szeregowy Napierała Franciszek KS nr 3815 61 pułk piechoty
szeregowy Piasek Piotr KS nr 3811 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Popławski Władysław KS nr 61 pułk piechoty
szeregowy Ronka Jan KS nr 3814 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Rosadziński Adam KS nr 61 pułk piechoty
major Sadowski Jan III KS nr 61 pułk piechoty (1923) 3
szeregowy Skrzypczak Stanisław KS nr 3816 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Sodkiewicz Wacław KS nr 61 pułk piechoty
kapitan Szyman Ludwik KS nr 4639 61 pułk piechoty 3
szeregowy Wachowiak Nikodem KS nr 3813 61 pułk piechoty
sierżant Wieczorkiewicz Stanisław KS nr 3810 61 pułk piechoty
major Wojtkielewicz Alfons KS nr 61 pułk piechoty 3
ksiądz major Zabłocki Mateusz KS nr 61 pułk piechoty
porucznik Zabłocki Wacław KS nr 61 pułk piechoty 3
chorąży Andjelewicz Julian KS nr 62 pułk piechoty
plutonowy Binek Leon KS nr 62 pułk piechoty
sierżant Dąbkiewicz Wacław KS nr 62 pułk piechoty
porucznik Eitner Stefan KS nr 4663 62 pułk piechoty 3
porucznik piechoty Frank Stanisław Kazimierz KS nr 5178 62 pułk piechoty 3
sierżant Frańczak Stanisław KS nr 62 pułk piechoty
podporucznik Głowacki Marian 4662 62 pułk piechoty
podpułkownik Grabowski Władysław II KS nr 62 pułk piechoty 3 (2.8.1890)
kapral Gryborczyk Stanisław KS nr 62 pułk piechoty
szeregowy Jordanowski Stanisław KS nr 62 pułk piechoty
porucznik Kowalczyk Adam 4640 62 pułk piechoty
podporucznik Kwieciński Kazimierz KS nr 62 pułk piechoty
kapitan Lorek Teofil Marcel KS nr 4665 62 pułk piechoty 3
major Matarewicz Antoni Mieczysław KS nr 62 pułk piechoty 3
podporucznik Mrozek Stefan KS nr 4642 62 pułk piechoty 3
porucznik Pawłowski Edward I KS nr 4664 62 pułk piechoty 3 (6.6.1889)
porucznik Piękny Stanisław KS nr 4634 62 pułk piechoty 3
kapral Sakwiński Franciszek KS nr 62 pułk piechoty
porucznik Sikorski Maksymilian 4641 62 pułk piechoty
porucznik Szcześniak Kazimierz KS nr 62 pułk piechoty 3
podporucznik Sławiński Jan II KS nr 62 pułk piechoty 3 (13.5.1895)
plutonowy Wasilewski Franciszek KS nr 62 pułk piechoty
porucznik Zabierzowski Stanisław KS nr 62 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Abryszyński Józef 2495 63 pułk piechoty
podpułkownik Bernacik Leon 2748 63 pułk piechoty
szeregowy Brzeski Antoni KS nr 2334 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Czerwiński Jan KS nr 4669 63 pułk piechoty
sierżant Frąckowiak Jan KS nr 2429 63 pułk piechoty
szeregowy Gontkiewicz Franciszek KS nr 2424 63 pułk piechoty
sierżant Grzeszczak Józef KS nr 2336 63 pułk piechoty
podporucznik Ignasiak Stanisław 2453 63 pułk piechoty
plutonowy Jackowski Ludwik KS nr 2423 63 pułk piechoty
podporucznik Jasiński Józef III KS nr 2842 63 pułk piechoty
szeregowy Kamiński Franciszek KS nr 2743 63 pułk piechoty
podporucznik Kamrowski Edmund 2741 63 pułk piechoty
kapral Keller Adam KS nr 1717 63 pułk piechoty
major Koczorowski Władysław KS nr 2458 63 pułk piechoty 3
sierżant Koprowski Antoni KS nr 2338 63 pułk piechoty
kapral Kruża Jan KS nr 1735 63 pułk piechoty
podporucznik Lange Władysław 1293 63 pułk piechoty
podporucznik Lubik Aleksander Franciszek KS nr 2493 63 pułk piechoty 3
kapral Mogilnicki Bolesław KS nr 4651 63 pułk piechoty
podchorąży Narożny Franciszek KS nr 1714 63 pułk piechoty
kapitan Nawrocki Władysław III KS nr 63 pułk piechoty (1923) 3 (28.1.1892)
plutonowy Pilarski Stanisław 2494 63 pułk piechoty
podporucznik Piskorski Bogdan 2742 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Prusakowski Teofil 2425 63 pułk piechoty
podporucznik Śmigielski Michał 2455 63 pułk piechoty
podporucznik Tomaszewski Aleksander II KS nr 2491 63 pułk piechoty 3 (23.11.1891)
sierżant Urbański Jan KS nr 2337 63 pułk piechoty
podporucznik Wandtke Antoni KS nr 2456 63 pułk piechoty 3
sierżant Więckowski Walenty KS nr 1596 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Wierzchowski Józef 2428 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Wiśniewski Feliks KS nr 2339 63 pułk piechoty
szeregowy Zabielski Mieczysław 2430 63 pułk piechoty
chorąży Adrjan Alfons 4652 64 pułk piechoty
sierżant Bardoński Marian 2444 64 pułk piechoty
podporucznik Błaszkowski Paweł Franciszek KS nr 2391 64 pułk piechoty 3
kapitan Bociański Ludwik KS nr 1560 64 pułk piechoty 3
sierżant Brocki Jan KS nr 2479 64 pułk piechoty
podchorąży Bryzgalski Wincenty 2477 64 pułk piechoty
podporucznik Bunk Alojzy 1914 64 pułk piechoty
kapitan Duch Bronisław Bolesław KS nr 2333 64 pułk piechoty 3
plutonowy sanitarny Gracz Leon 2445 64 pułk piechoty
porucznik Hawranke Roman KS nr 2399 64 pułk piechoty 3
sierżant Kosmowski Władysław 2450 64 pułk piechoty
sierżant sztabowy Krakowski Franciszek KS nr 4650 64 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Kresimon Tadeusz 4674 64 pułk piechoty
sierżant Kurowski Stanisław KS nr 2849 64 pułk piechoty
sierżant Kwapisz Józef 5285 64 pułk piechoty
chorąży Kwella Izydor 2478 64 pułk piechoty
podporucznik Lech Józef 2848 64 pułk piechoty
sierżant Lubecki Adam 4677 64 pułk piechoty
sierżant Łuczak Michał KS nr 1535 64 pułk piechoty
sierżant Łyskowski Józef 2841 64 pułk piechoty
sierżant Magnuszewski Leon 4740 64 pułk piechoty
chorąży Malcherczyk Franciszek 2448 64 pułk piechoty
sierżant Marchlewicz Bolesław 2480 64 pułk piechoty
podporucznik Neumann Kazimierz 4653 64 pułk piechoty
podchorąży Ostapowicz Artur KS nr 2440 64 pułk piechoty 3
podporucznik Prabucki Bernard 2745 64 pułk piechoty
sierżant Smardzewski Eugeniusz KS nr 2437 64 pułk piechoty
sierżant Stepka Anastazy KS nr 530 64 pułk piechoty 3
kapral Szramka Józef 1863 64 pułk piechoty
porucznik Szturc Rudolf 2393 64 pułk piechoty
sierżant Świtała Franciszek 2475 64 pułk piechoty
podporucznik Urbański Ludwik KS nr 2396 64 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Urbański Szczepan KS nr 4678 64 pułk piechoty
sierżant Ziółkowski Franciszek 1058 64 pułk piechoty
porucznik Antoniewski Franciszek Ksawery W. KS nr 65 pułk piechoty (1923) 3
starszy szeregowy Bejma Franciszek KS nr 2415 65 pułk piechoty
sierżant Brzózka Julian 4671 65 pułk piechoty
sierżant Budzianowski Stanisław 2227 65 pułk piechoty
plutonowy Gliszczyński Anastazy 969 65 pułk piechoty
podchorąży Gołębiewski Józef 2222 65 pułk piechoty
sierżant Groblewski Roman KS nr 398 65 pułk piechoty
podporucznik Gudera Artur KS nr 4673 65 pułk piechoty 3
kapral Jasnoch Franciszek KS nr 381 65 pułk piechoty
podpułkownik Korewo Franciszek KS nr 2434 65 pułk piechoty 3
kapitan Krywko Rafał KS nr 2378 65 pułk piechoty 3
szeregowy Leparowski Jan 2418 65 pułk piechoty
kapitan Michalski Stefan III KS nr 2439 65 pułk piechoty 3 (14.8.1892)
kapitan Müller Tadeusz 86 65 pułk piechoty
starszy szeregowy Panek Józef 525 65 pułk piechoty
sierżant Pelc Marian KS nr 2420 65 pułk piechoty
szeregowy Potracki (Podracki) Franciszek 2417 65 pułk piechoty
starszy szeregowy Pyrngies Antoni 4670 65 pułk piechoty
podporucznik Rafalski Jan 2221 65 pułk piechoty
kapral Różański Jan KS nr 302 65 pułk piechoty
podporucznik Rybicki Kazimierz I KS nr 2372 65 pułk piechoty 3 (20.4.1897)
sierżant sztabowy Sadowski Franciszek KS nr 2419 65 pułk piechoty
major Serafinowicz Eustachy KS nr 2436 65 pułk piechoty 3
kapral Świeczkowski Józef 1254 65 pułk piechoty
kapitan Skarzyński Ignacy 2747 65 pułk piechoty
plutonowy Wejer Jan 4672 65 pułk piechoty
podporucznik Wiński Tomasz KS nr 972 65 pułk piechoty 3
podporucznik Zapolski Józef 2413 65 pułk piechoty
szeregowy Zdyb Józef 1625 65 pułk piechoty
plutonowy Bączyński Jan 2750 66 pułk piechoty
plutonowy Bierzk (Bierzek) Teofil 4649 66 pułk piechoty
podporucznik Elsner Piotr 2324 66 pułk piechoty
sierżant Formela Leon 2654 66 pułk piechoty
chorąży Hirsz Jan 397 66 pułk piechoty
podpułkownik Jarnuszkiewicz Czesław KS nr 2382 66 pułk piechoty 3
szeregowy Kaliszewski Władysław 66 pułk piechoty
porucznik Kamiński Józef 2321 66 pułk piechoty
sierżant Kamiński Leonard KS nr 2744 66 pułk piechoty
kapitan Kamiński Marcin 66 pułk piechoty
porucznik Kępiński Lucjan Józef KS nr 265 66 pułk piechoty 3
kapral Kiedrowski Jan KS nr 2587 66 pułk piechoty
starszy szeregowy Landowski Jan KS nr 2549 66 pułk piechoty
kapral Lizakowski Jan 66 pułk piechoty
podporucznik Łukowicz Szczepan KS nr 2472 66 pułk piechoty 3
sierżant Łukowicz Teodor KS nr 2459 66 pułk piechoty
kapral Pawłowski Władysław KS nr 1720 66 pułk piechoty
sierżant sztabowy Piechowski Franciszek 2564 66 pułk piechoty
sanitariusz Przepiórka Bolesław 66 pułk piechoty
podporucznik Podwysocki Marian KS nr 2323 66 pułk piechoty 3
podporucznik Raś Józef 4675 66 pułk piechoty
podporucznik Reszelski Henryk 58 66 pułk piechoty
kapitan Rojek Konstanty 1048 66 pułk piechoty
szeregowy Rybak Józef KS nr 1110 66 pułk piechoty
starszy strzelec Strzelka Bolesław 66 pułk piechoty
starszy szeregowy Strzelka Jakub KS nr 252 66 pułk piechoty
kapral Wierzba Leon 66 pułk piechoty
kapral Wierzba Władysław 2749 66 pułk piechoty
kapral Zizakowski Jan 2838 66 pułk piechoty
podporucznik Żelazny Konrad KS nr 108 66 pułk piechoty 3
plutonowy Żywicki Wiktor 412 66 pułk piechoty
podporucznik Borzych Franciszek 4522 67 pułk piechoty
plutonowy Borys Stanisław KS nr 67 pułk piechoty
sierżant Fornowski Władysław KS nr 67 pułk piechoty
major Jędrzejewicz Wacław KS nr 67 pułk piechoty (1923) 3
kapitan Klein Jan KS nr 67 pułk piechoty 3
porucznik Klucz Władysław KS nr 67 pułk piechoty (1923) 3
sierżant Kmiotek Leon KS nr 4728 67 pułk piechoty 3
podporucznik Klucz Władysław 4526 67 pułk piechoty
porucznik Masłek Stanisław KS nr 4731 67 pułk piechoty 3
kapitan Maryński Felicjan 4766 67 pułk piechoty
podporucznik Rogalski Edmund 67 pułk piechoty
chorąży Robaszewski Walerian 4525 67 pułk piechoty
pułkownik Silicki Leon KS nr 67 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Sulerzyński Kazimierz 67 pułk piechoty
podporucznik Trojanowski Sylwester KS nr 67 pułk piechoty 3
plutonowy Wietrzykowski Jan 67 pułk piechoty
sierżant Witkowski Nikodem KS nr 4743 67 pułk piechoty
podporucznik Wlekliński Władysław 67 pułk piechoty
kapitan Banaszak Edward Ks nr 4524 68 pułk piechoty 3
sierżant Byczyński Franciszek 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Dyczek Wawrzyn 68 pułk piechoty
kapral Gawron Stanisław 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Giszczyński Ludwik 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Gołąbek Leopold 68 pułk piechoty
kapitan Kopa Andrzej 68 pułk piechoty
sierżant Kordus Stanisław 68 pułk piechoty
sierżant Lis Kazimierz 68 pułk piechoty
podporucznik Mroczkowski Aleksander Jan KS nr 68 pułk piechoty 3
kapral Miklaszewski Włodzimierz 4770 68 pułk piechoty
major Nowaczyński Wincenty KS nr 68 pułk piechoty 3
sierżant Paczkowski Franciszek 68 pułk piechoty
szeregowy Świejkowski Stanisław 68 pułk piechoty
kapitan Wężyk Wojciech 8009 68 pułk piechoty
porucznik Wieczorek Mieczysław 8010 68 pułk piechoty
chorąży Wieczorek Nepomucen KS nr 4767 68 pułk piechoty
sierżant sztabowy Adamski Władysław 69 pułk piechoty
podporucznik Busza Ignacy 69 pułk piechoty
major Chosłowski Stefan 4720 69 pułk piechoty
starszy szeregowy Dolata Stanisław 69 pułk piechoty
kapral Pawlak Jan 69 pułk piechoty
kapral Rzepczyk Antoni 69 pułk piechoty
podporucznik Słabęcki Stefan KS nr 4521 69 pułk piechoty 3
plutonowy Sobota Józef 69 pułk piechoty
sierżant Synowiec Ignacy 69 pułk piechoty
sierżant Waściński Marcin 69 pułk piechoty
sierżant sztabowy Adamski Feliks KS nr 3021 70 pułk piechoty
starszy szeregowy Dryjański Jan KS nr 70 pułk piechoty
podpułkownik Godziejewski Eugeniusz KS nr 4935 70 pułk piechoty (1923) 3
starszy szeregowy Jelonek Franciszek KS nr 4598 70 pułk piechoty
sierżant Kostka Józef 4747 70 pułk piechoty
kapral Lis Stanisław 70 pułk piechoty
sierżant Majcher Władysław KS nr 70 pułk piechoty
porucznik Paul Tomasz KS nr 70 pułk piechoty 3
sierżant Pietrzak Stanisław 4739 70 pułk piechoty
porucznik Tomaszewski Stefan Edward KS nr 4523 70 pułk piechoty 3
porucznik Twardowski Franciszek KS nr 4732 70 pułk piechoty 3
kapitan Wężyk Wojciech 70 pułk piechoty
szeregowy Banach Stanisław 71 pułk piechoty
sierżant Czemerys Michał KS nr 71 pułk piechoty
szeregowy Fibich Jan KS nr 71 pułk piechoty
podporucznik Gawlik Józef KS nr 71 pułk piechoty 3
szeregowy Gołąb Ferdynand KS nr 71 pułk piechoty
podporucznik Hodbod Kazimierz KS nr 71 pułk piechoty 3
kapitan Holecki Władysław KS nr 71 pułk piechoty (1923) 3
starszy szeregowy Kaczorowski Stanisław KS nr 71 pułk piechoty
podporucznik Kramczyński Józef KS nr 71 pułk piechoty 3
kapral Lewandowski Jan KS nr 71 pułk piechoty
major Ocetkiewicz Marian KS nr 71 pułk piechoty 3
szeregowy Pająk Michał KS nr 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Paśko Michał KS nr 71 pułk piechoty
podporucznik Pawlikowski Stanisław 71 pułk piechoty
sierżant Piechowiak Józef KS nr 71 pułk piechoty
Stanek Jan KS nr 7801 71 pułk piechoty (1923) 3
kapral Stawny Józef 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Szkutnik Antoni 71 pułk piechoty
kapral Środecki Walenty 71 pułk piechoty
porucznik Trytek Stanisław 5115 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Warguła Szczepan 71 pułk piechoty
starszy sierżant Wójcicki Bolesław 71 pułk piechoty
plutonowy Zając Jan KS nr 71 pułk piechoty
plutonowy Zybala Ludwik 71 pułk piechoty
podporucznik Błoch Teodor KS nr 72 pułk piechoty 3
podporucznik Frank Feliks 72 pułk piechoty
kapral Gajda Jan KS nr 72 pułk piechoty
sierżant Groll Antoni KS nr 72 pułk piechoty
podporucznik Haas Wacław 72 pułk piechoty
podchorąży Jaruzalski Zbigniew 72 pułk piechoty
plutonowy Jurczyk Wincenty KS nr 72 pułk piechoty
plutonowy Klasa Stanisław KS nr 72 pułk piechoty
podporucznik Kopański Czesław Henryk KS nr 72 pułk piechoty 3
kapral Kręgielski Dionizy KS nr 72 pułk piechoty
plutonowy Łakota Bronisław KS nr 72 pułk piechoty
podporucznik Majewski Stefan III KS nr 72 pułk piechoty 3 (24.12.1898)
kapral Marek Ignacy KS nr 72 pułk piechoty
podpułkownik Modelski Izydor KS nr 2856 72 pułk piechoty 3
szeregowy Pietrzak Andrzej KS nr 72 pułk piechoty
podporucznik Piotrowiak Franciszek KS nr 72 pułk piechoty 3
podpułkownik Rachmistruk Włodzimierz KS nr 72 pułk piechoty 3
podporucznik Ryziński Kazimierz KS nr 72 pułk piechoty 3
podporucznik Serednicki Teodor 72 pułk piechoty
podporucznik Szepelski Antoni 72 pułk piechoty
podporucznik Szut Jan 72 pułk piechoty
podchorąży Tarnawski Julian KS nr 72 pułk piechoty 3
kapitan Trzebunia Stanisław KS nr 72 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Tyliński Ludwik 72 pułk piechoty
kapitan Uldanowicz Jan KS nr 72 pułk piechoty 3
major Wartha Witold KS nr 72 pułk piechoty 3
sierżant Zarzycki Michał KS nr 72 pułk piechoty
porucznik Alejski Ignacy KS nr 73 pułk piechoty 3
porucznik Balcer Stefan 73 pułk piechoty
sierżant Białkowski Franciszek KS nr 4748 73 pułk piechoty
kapitan Bogotko Kornel KS nr 5879 73 pułk piechoty
porucznik Hager Janusz 73 pułk piechoty
szeregowy Hylewicz Józef 8029 73 pułk piechoty
sierżant Jackowiak Andrzej KS nr 73 pułk piechoty
szeregowy Karólczak Wawrzyniec KS nr 8030 73 pułk piechoty
chorąży Karczmarek Antoni KS nr 73 pułk piechoty
kapral Kłosowski Aleksander KS nr 8031 73 pułk piechoty
szeregowy Koralczyk Wawrzyniec KS nr 73 pułk piechoty
porucznik Kowalski Mieczysław Marian 73 pułk piechoty
porucznik Kwiatkowski Franciszek 73 pułk piechoty
major Namysł Jan Ks nr 4723 73 pułk piechoty 3
porucznik Sobera Stefan 73 pułk piechoty
chorąży Sobkowiak Stanisław 73 pułk piechoty
starszy szeregowy Szczepański Ludwik 8032 73 pułk piechoty
plutonowy Szmatała Piotr 73 pułk piechoty
porucznik Szulc Franciszek 4733 73 pułk piechoty
sierżant Tasiemkowski Stanisław 73 pułk piechoty
kapitan Vogël Dionizy 73 pułk piechoty
chorąży Zając Franciszek KS nr 73 pułk piechoty
podpułkownik Zenkteller Kazimierz 73 pułk piechoty
porucznik Łukasiński Konrad KS nr 74 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Nawrocki Władysław KS nr 5882 74 pułk piechoty
porucznik Stypa Stanisław Roman KS nr 5880 74 pułk piechoty
porucznik Wysocki Franciszek IV KS nr 5881 74 pułk piechoty 3 (22.7.1895)
sierżant Zieliński Franciszek KS nr 4697 74 pułk piechoty
podchorąży Babiak Józef KS nr 5888 75 pułk piechoty
kapitan Brandys Karol Mikołaj KS nr 5884 75 pułk piechoty 3
kapitan Dobrzański Bolesław KS nr 5883 75 pułk piechoty 3
podporucznik Hałaczkiewicz Stanisław KS nr 5885 75 pułk piechoty 3
podporucznik Obidowicz Witold KS nr 5886 75 pułk piechoty 3
sierżant Tomczak Stanisław KS nr 5889 75 pułk piechoty
chorąży Wawrok Franciszek KS nr 5887 75 pułk piechoty
podpułkownik Wołkowicki Tadeusz KS nr 5799 75 pułk piechoty (1923) 3
pułkownik Zarzycki Ferdynand KS nr 3049 75 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Żelewski Józef Edmund KS nr 75 pułk piechoty (1923) 3
kapitan Bąkowski Leon 4487 76 pułk piechoty
kapitan Chmielewski Witold KS nr 4133 76 pułk piechoty 3
porucznik Dmochowski Jan (Bolesław) KS nr 4486 76 pułk piechoty
podporucznik Gliński Władysław 8051 76 pułk piechoty
szeregowy Laskarys Jerzy KS nr 4100 76 pułk piechoty
porucznik Wolski Józef 8066 76 pułk piechoty
kapitan Mienicki Piotr 4924 76 pułk piechoty
plutonowy Nagat Stefan 76 pułk piechoty
kapitan Ogiński Jan KS nr 3893 76 pułk piechoty 3
plutonowy Tomkiewicz Stefan 4063 76 pułk piechoty
porucznik Wolski Wacław[1] 76 pułk piechoty
kapitan Zagórski Wilhelm KS nr 4068 76 pułk piechoty 3
podporucznik Antczak Bolesław KS nr 77 pułk piechoty (1923) 3
kapitan Bohusz-Szyszko Zygmunt 4489 77 pułk piechoty
kapitan Komierowski Witold KS nr 4430 77 pułk piechoty 3
sierżant Komorowski Henryk 77 pułk piechoty
szeregowy Korolewski Sewery 4057 77 pułk piechoty
podchorąży Kwieciński Romuald KS nr 4043 77 pułk piechoty
kapral Macewicz Romuald 4148 77 pułk piechoty
podporucznik Michalski Witold 4488 77 pułk piechoty
kapral Pietkiewicz Bronisław 4162 77 pułk piechoty
porucznik Polionis Kazimierz KS nr 4147 77 pułk piechoty 3
kapitan Prokop Jan KS nr 4062 77 pułk piechoty 3
major Rymkiewicz Mieczysław KS nr 4074 77 pułk piechoty 3
kapitan Słomczyński Jerzy KS nr 4432 77 pułk piechoty 3
porucznik Sobecki Jan KS nr 4431 77 pułk piechoty 3
kapitan Świechowski Stefan 4109 77 pułk piechoty
kapral Szumski Zygmunt 4131 77 pułk piechoty
szeregowy Turłowicz Feliks 4123 77 pułk piechoty
kapitan Wojdat Adolf KS nr 77 pułk piechoty 3
podporucznik Żukowski Witold KS nr 4182 77 pułk piechoty 3
podporucznik Dworski Józef KS nr 4433 78 pułk piechoty 3
kapitan Gorzkowski Kazimierz KS nr 78 pułk piechoty (1923) 3
kapitan Karasiński Jan KS nr 4434 78 pułk piechoty 3
major Ludyga-Laskowski Jan KS nr 7860 78 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Ankersztein Feliks KS nr 7873 79 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Brysiewicz Romuald 4350 79 pułk piechoty
porucznik Charaszkiewicz Edmund KS nr 7882 79 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Daszuta Józef KS nr 4482 79 pułk piechoty
major Jeziorański Tadeusz KS nr 8147 79 pułk piechoty 3
porucznik Kawalec Rajmund KS nr 79 pułk piechoty (1923) 3
podporucznik Kiczak Wilhelm KS nr 4485 79 pułk piechoty 3
porucznik Laskowski Kazimierz KS nr 4480 79 pułk piechoty 3
kapitan Lewicki Stefan I KS nr 4375 79 pułk piechoty 3 (4.4.1895)
sierżant Majewski Aleksander KS nr 4481 79 pułk piechoty
starszy sierżant Misiak Bogusław 4483 79 pułk piechoty
plutonowy Nalewajko Ksawery 4484 79 pułk piechoty
porucznik Ostrowski Bolesław Andrzej KS nr 4113 79 pułk piechoty 3
pułkownik Pasławski Stefan KS nr 79 pułk piechoty 3
kapitan Powichrowski Wincenty KS nr 4175 79 pułk piechoty 3
porucznik Sulik Nikodem KS nr 4351 79 pułk piechoty 3
porucznik Tarasiuk Józef KS nr 4352 79 pułk piechoty 3
major Turkowski Marian KS nr 4273 79 pułk piechoty 3
porucznik Więcek Stanisław Zygmunt KS nr 79 pułk piechoty (1923) 3
porucznik Zarembski Wincenty KS nr 4353 79 pułk piechoty 3
major Zawadzki Bolesław KS nr 4211 79 pułk piechoty 3
szeregowy Arasim Józef KS nr 80 pułk piechoty
kapral Balcerzak Edward KS nr 80 pułk piechoty
starszy szeregowy Boraczewski Wincenty KS nr 4087 80 pułk piechoty
podporucznik Czapski Stanisław II KS nr 7827? 80 pułk piechoty (1923) 3 (24.1.1900)
kapitan Hejbowicz Leon 4923 80 pułk piechoty
podporucznik Kawecki Henryk 80 pułk piechoty
kapral Kazimierczak Wincenty KS nr 80 pułk piechoty
kapral Kazior Kazimierz KS nr 80 pułk piechoty
sierżant Kolarz Eryk KS nr 80 pułk piechoty
kapral Makarewicz Józef KS nr 80 pułk piechoty
porucznik Mancewicz Karol KS nr 80 pułk piechoty (1923) 3
starszy szeregowy Michalczyk Julian 80 pułk piechoty
podporucznik Obrzud Stanisław 5239 80 pułk piechoty
porucznik Perkowicz Stanisław KS nr 4116 80 pułk piechoty 3
podporucznik Prażmowski Władysław 4195 80 pułk piechoty
sierżant Rodziewicz Stefan KS nr 4080 80 pułk piechoty 3
podporucznik Rutkowski Antoni 3757 80 pułk piechoty
podpułkownik Rybicki Kazimierz Jarosław KZ; KS 80 pułk piechoty
kapral Salomon Józef 80 pułk piechoty
szeregowy Spychaj Józef 4158 80 pułk piechoty
porucznik Uhrynowicz Józef 4089 80 pułk piechoty
starszy szeregowy Wojnarowski Jan 80 pułk piechoty
strzelec Badziński Jan 81 pułk piechoty
sierżant Benisz Roman 81 pułk piechoty
podpułkownik Bohaterewicz Bronisław KS nr 81 pułk piechoty 3
porucznik Borkiewicz Józef 4922 81 pułk piechoty
porucznik Ciechanowicz Witold KS nr 81 pułk piechoty 3
porucznik Daniszewski Piotr 4040 81 pułk piechoty
podporucznik Domaradzki Piotr 4191 81 pułk piechoty
kapral Gniłko Franciszek 3753 81 pułk piechoty
kapral Ilkiewicz Józef 81 pułk piechoty
major Kaleński-Jaśkiewicz Mieczysław KS nr 4126 81 pułk piechoty 3
plutonowy Kalicki Kazimierz 4114 81 pułk piechoty
starszy strzelec Kisiel Józef 4034 81 pułk piechoty
porucznik Kolnarski Antoni KS nr 81 pułk piechoty (1923) 3
starszy strzelec Komko Witold 81 pułk piechoty
plutonowy Kosiorowski Józef 81 pułk piechoty
plutonowy Kubacki Zygmunt 3758 81 pułk piechoty
podporucznik Kuferski Wacław KS nr 4071 81 pułk piechoty 3
sierżant Naprawski Stanisław 4053 81 pułk piechoty
porucznik Oreluk Feliks 4920 81 pułk piechoty
podporucznik Pełka Piotr KS nr 3754 81 pułk piechoty 3
podporucznik Piotrowicz Konstanty 4058 81 pułk piechoty
sierżant Puciłowski Hieronim 4055 81 pułk piechoty
starszy strzelec Redel Jan 4187 81 pułk piechoty
podporucznik Romanowski Edward KS nr 6450 81 pułk piechoty
podpułkownik SG Rymaszewski Seweryn 81 pułk piechoty
sierżant Siedlikowski Józef 81 pułk piechoty
podporucznik Sirotkiewicz Piotr 4921 81 pułk piechoty
podporucznik Sobieszczański Stanisław 81 pułk piechoty
porucznik Songin Franciszek 81 pułk piechoty
starszy strzelec Suwalski Albin 4135 81 pułk piechoty
starszy sierżant Symomowicz Antoni 81 pułk piechoty
porucznik Szymański Wacław II KS nr 4138 81 pułk piechoty 3 (29.9.1889)
plutonowy Ślusarz Jan 3751 81 pułk piechoty
podpułkownik Waśkiewicz Bolesław KS nr 81 pułk piechoty 3
sierżant Weber Roman 81 pułk piechoty
sierżant Węglarz Władysław 4181 81 pułk piechoty
kapral Wojciechowski Mieczysław KS nr 81 pułk piechoty
plutonowy Wojkszner Bolesław 4059 81 pułk piechoty
sierżant Zarecz Aleksander 4093 81 pułk piechoty
starszy strzelec Zuwalski Albin 81 pułk piechoty
plutonowy Żemajtis Edward 81 pułk piechoty
porucznik Biernat Kazimierz KS nr 82 pułk piechoty 3
major Czaplo Jan 82 pułk piechoty
kapitan Cieszkowski Antoni Józef KS nr 82 pułk piechoty 3
podporucznik Czyżewski Józef 82 pułk piechoty
major Dindorf-Ankowicz Franciszek KS nr 3747 82 pułk piechoty 3
major Grabowski Zygmunt 3782 82 pułk piechoty
kapitan Kierski Aleksander KS nr 82 pułk piechoty 3
plutonowy Kuntc Leon 82 pułk piechoty
kapral Kurneta Michał 82 pułk piechoty
plutonowy Markowski Kazimierz 82 pułk piechoty
podporucznik Robakiewicz Feliks KS nr 82 pułk piechoty 3
kapitan Sztarejko Stanisław KS nr 82 pułk piechoty 3
kapral Wiącek Michał 82 pułk piechoty
plutonowy Zerynger Kazimierz 82 pułk piechoty
porucznik Bąkiewicz Wincenty Adam KS nr 83 pułk piechoty 3
sierżant Bogacewicz Franciszek KS nr 83 pułk piechoty
kapitan Cieszkowski Antoni 83 pułk piechoty
plutonowy Kiciński Kazimierz KS nr 83 pułk piechoty
kapitan Kierski Aleksander 83 pułk piechoty
kapitan Miłkowski Józef 83 pułk piechoty
plutonowy Olszewski Józef KS nr 3785 83 pułk piechoty
podporucznik Prantl Eugeniusz 3788 83 pułk piechoty
szeregowy Tesarz Bolesław KS nr 83 pułk piechoty
major Werobej Józef KS nr 83 pułk piechoty 3
podporucznik Wysocki Jan 83 pułk piechoty
plutonowy Zaniewski Witold KS nr 83 pułk piechoty
kapitan Zgrzeblok Alfons (Zgrzebniok) KS nr 7815 83 pułk piechoty (1923) 3
kapral Bieniek Stanisław KS nr 8004 84 pułk piechoty
podporucznik Bratro Adam 84 pułk piechoty
podporucznik Bratro Leon 84 pułk piechoty
strzelec Bresler Antoni KS nr 84 pułk piechoty
kapitan Cieszyński Wacław (Ciszyński) KS nr 84 pułk piechoty 3
kapitan Czechowski Jan KS nr 84 pułk piechoty 3
podporucznik Dziemba Jan KS nr 3926 84 pułk piechoty
kapitan Gano Stanisław 84 pułk piechoty
porucznik Gosiewski Antoni KS nr 4357 84 pułk piechoty
podpułkownik Hellmann Włodzimierz 84 pułk piechoty
starszy sierżant Jargot Franciszek KS nr 84 pułk piechoty
strzelec Jarzębski Stanisław KS nr 84 pułk piechoty
kapral Menderak Wojciech KS nr 84 pułk piechoty
kapitan Nowak Stanisław III KS nr 84 pułk piechoty (1923) 3 (7.5.1892)
major Olkowski Antoni KS nr 2699 84 pułk piechoty (1923) 3
kapitan piechoty Piwnicki Zygmunt KS nr 5167 I/84 pułk piechoty 3
major Schmidt Alfred Jan KS nr 84 pułk piechoty

3

starszy strzelec Sułowicz Stefan 84 pułk piechoty
sierżant Szykulski Michał 4358 84 pułk piechoty
plutonowy Świergiel Józef 84 pułk piechoty
starszy sierżant Tesmer Piotr 84 pułk piechoty
plutonowy Trzmiel Andrzej 84 pułk piechoty
sierżant Turek Piotr 84 pułk piechoty
major Wądołkowski Ignacy KS 84 pułk piechoty 3
porucznik Wiśniewski Edward 3920 84 pułk piechoty
kapral Wojtas Jan 84 pułk piechoty
podporucznik Wójcicki Stefan 2524 84 pułk piechoty
strzelec Zalewski Stanisław KS nr 84 pułk piechoty
porucznik Alencynowicz Piotr 8047 85 pułk piechoty
kapitan Balcewicz Bronisław KS nr 3350 85 pułk piechoty 3
major Bobiatyński Stanisław KS nr 85 pułk piechoty 3
podporucznik Bułharowski Wacław 4097 85 pułk piechoty
podchorąży Buławski Stefan 4907 85 pułk piechoty
starszy strzelec Człapiński Karol 85 pułk piechoty
kapitan Dąbrowski Józef 4916 85 pułk piechoty
plutonowy Darowski Seweryn 85 pułk piechoty
strzelec Danowski Bronisław 8049 85 pułk piechoty
kapral Dokurno Józef 4101 85 pułk piechoty
starszy strzelec Domaszewicz Michał 4073 85 pułk piechoty
kapral Grond Aleksander 85 pułk piechoty
starszy strzelec Jackiewicz Jan KS nr 85 pułk piechoty
podporucznik Janikowski Jan Jakub KS nr 4069 85 pułk piechoty 3
starszy strzelec Jankowski Hilary KS nr 4050 85 pułk piechoty
podchorąży Jurkiewicz Konstanty 4908 85 pułk piechoty
sierżant Kawałek Kazimierz 85 pułk piechoty
kapral Klimowicz Władysław 3591 85 pułk piechoty
sierżant Komorowski Henryk 4167 85 pułk piechoty
sierżant Kowalczyk Antoni KS nr 4909 85 pułk piechoty
kapral Krukowski Bronisław KS nr 4285 85 pułk piechoty
sierżant Kunca (Konca) Aleksander 85 pułk piechoty
kapral Kitowski Adam 4163 85 pułk piechoty
podchorąży Lachowicz Władysław KS nr 8055 85 pułk piechoty
podchorąży Likszo Aleksander 4041 85 pułk piechoty
porucznik Matarewicz Benedykt KS nr 85 pułk piechoty 3
plutonowy Michalewicz Wacław 4180 85 pułk piechoty
kapral Mikulicz Antoni 85 pułk piechoty
kapral Mosiewicz Konstanty 85 pułk piechoty
plutonowy Nawrocki Eugeniusz KS nr 4176 85 pułk piechoty
kapral Osiński Eugeniusz KS nr 4111 85 pułk piechoty
plutonowy Osiński Władysław KS nr 4076 85 pułk piechoty
porucznik Orzechowski Władysław (Józef) 85 pułk piechoty
kapitan Oziewicz Stanisław KS nr 4150 85 pułk piechoty 3
plutonowy Pupinik Bronisław 4254 85 pułk piechoty
podporucznik Parfjanowicz Piotr KS nr 4044 85 pułk piechoty 3
plutonowy Piotrowski Rafał KS nr 85 pułk piechoty
podchorąży Rybikowski Michał KS nr 4906 85 pułk piechoty 3
kapitan Rapszewicz Leon KS nr 85 pułk piechoty 3
plutonowy Serafiński Stanisław 3587 85 pułk piechoty
podchorąży Słowaniewski Władysław 8063 85 pułk piechoty
porucznik Sobolew Bazyli KS nr 4072 85 pułk piechoty 3
sierżant Stankiewicz Bronisław KS nr 4090 85 pułk piechoty
podporucznik Synoś Stanisław 4110 85 pułk piechoty
porucznik Szemiot-Połaczyński Stanisław 4917 85 pułk piechoty
kapitan Szczerbicki Witold KS nr 3752 85 pułk piechoty 3
kapral Syss Stanisław 85 pułk piechoty
plutonowy Ślązak Szczepan 4075 85 pułk piechoty
porucznik Trubicki Witold 4161 85 pułk piechoty
porucznik Węgrzyn Jan 4188 85 pułk piechoty
wachmistrz Zaleski Paweł 85 pułk piechoty
kapitan Zapolski-Downar Ryszard 85 pułk piechoty
sierżant Zatoń Stefan 8067 85 pułk piechoty
plutonowy Zawisza Feliks 4127 85 pułk piechoty
podpułkownik Adamowicz Bronisław 86 pułk piechoty
sierżant Bartkowiak Stanisław KS nr 360 86 pułk piechoty
starszy sierżant (st. szer) Bartosz Władysław KS nr 8048 86 pułk piechoty
plutonowy Bąk Franciszek KS nr 4091 86 pułk piechoty
porucznik Bielawski Edwin 86 pułk piechoty
porucznik Birula-Białynicki Ignacy 4117 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Cichocki Walenty KS nr 3755 86 pułk piechoty
kapitan Dubiński Antoni KS nr 4145 86 pułk piechoty 3
szeregowy Dunaj Stanisław KS nr 86 pułk piechoty
sierżant Dyc Leon KS nr 4038 86 pułk piechoty
sierżant Dylewski Bronisław KS nr 4164 86 pułk piechoty
szeregowy Figeland Ludwik KS nr 8050 86 pułk piechoty
podporucznik Froelich Edward KS nr 4086 86 pułk piechoty 3
kapral Glinkowski Józef KS nr 3750 86 pułk piechoty
plutonowy Goworow Grzegorz KS nr 3584 86 pułk piechoty
porucznik Hepner Ryszard 3780 86 pułk piechoty
sierżant Hulewicz Zygmunt KS nr 86 pułk piechoty
sierżant Janicki Walenty KS nr 8052 86 pułk piechoty
starszy sierżant Jędrzejewski Antoni KS nr 4912 86 pułk piechoty
sierżant Kamiński Jan KS nr 86 pułk piechoty
szeregowy Karasewicz Jan KS nr 4198 86 pułk piechoty
kapral Karbownicki Piotr KS nr 8053 86 pułk piechoty
kapral Kazimierczak Wincenty KS nr 86 pułk piechoty
porucznik Kolendo Antoni 4918 86 pułk piechoty
podporucznik Komornicki Bogusław KS nr 4911 86 pułk piechoty 3
podporucznik Korsak Wojciech KS nr 4096 86 pułk piechoty 3
sierżant Lasota Edward KS nr 86 pułk piechoty
plutonowy Lasota Stefan KS nr 4151 86 pułk piechoty
starszy sierżant Leppert Bolesław KS nr 86 pułk piechoty
plutonowy Łazarewicz Antoni KS nr 86 pułk piechoty
plutonowy Łobejszo Julian KS nr 8057 86 pułk piechoty
sierżant Maik Józef KS nr 4081 86 pułk piechoty
porucznik Małachowski Władysław 4919 86 pułk piechoty
szeregowy Mazur Karol KS nr 4168 86 pułk piechoty
podporucznik Mossakowski Józef 8058 86 pułk piechoty
sierżant Mróz Czesław KS nr 4098 86 pułk piechoty
kapitan Niedźwiedzki Kazimierz KS nr 86 pułk piechoty 3
szeregowy Niepokojczycki Bolesław KS nr 8059 86 pułk piechoty
szeregowy Nowacki Franciszek KS nr 4267 86 pułk piechoty
podchorąży Nowakowski Baltazar Bolesław KS nr 4049 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Nowicki Zygmunt KS nr 8060 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Okołotowicz Mikołaj KS nr 4139 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Osuchowski Piotr KS nr 4132 86 pułk piechoty
porucznik Pstrocki (Pietrocki) Aleksander KS nr 4910 86 pułk piechoty 3
porucznik Patrycy Henryk 86 pułk piechoty
podporucznik Proscewicz Karol 8062 86 pułk piechoty
plutonowy Prozorowicz (Prosorowicz) Józef KS nr 4913 86 pułk piechoty
major Rutkiewicz Wincenty KS nr 4197 86 pułk piechoty 3
kapral Sauda Władysław KS nr 4240 86 pułk piechoty
porucznik Sielewicz Julian 4144 86 pułk piechoty
podporucznik Śliwiński Antoni KS nr 4142 86 pułk piechoty 3
sierżant Sukal (Sokal) Marcin KS nr 86 pułk piechoty
kapral Stachowski Wincenty KS nr 4102 86 pułk piechoty
szeregowy Stępień Franciszek KS nr 86 pułk piechoty
sierżant Symonowicz Antoni KS nr 86 pułk piechoty
sierżant Szeląg Szymon KS nr 4051 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Szerszeń Stanisław KS nr 3759 86 pułk piechoty
szeregowy Szymaniec Ksawery KS nr 8065 86 pułk piechoty
sierżant Trumpus Eugeniusz KS nr 4066 86 pułk piechoty
major Tschernich Józef 86 pułk piechoty
podporucznik Werakso Józef 4046 86 pułk piechoty
podchorąży Wołkowicki Jan KS nr 86 pułk piechoty
kapitan Wójcik Szczęsny Tadeusz KS nr 86 pułk piechoty (1923) 3
plutonowy Zawada Józef KS nr 8068 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Chyła (Hyła) Jan 4134 86 pułk piechoty
podporucznik Brabko Adam 3922 101 pułk piechoty
kapral Czmiel Leon 101 pułk piechoty
porucznik Binkowski Józef (Bińkowski) KS nr 4778 105 pułk piechoty 3
podporucznik Janowski Marian KS nr 4776 105 pułk piechoty 3
podporucznik Krauze Zygmunt 4779 105 pułk piechoty
podpułkownik Maksymowicz Włodzimierz 4782 105 pułk piechoty
podporucznik Paczos Stanisław 4780 105 pułk piechoty
podporucznik Rodakiewicz Mieczysław 4781 105 pułk piechoty
kapitan Sadkowski Czesław 4774 105 pułk piechoty
kapitan Smerczyński Władysław KS nr 4773 105 pułk piechoty 3
kapitan Szymański Roman Władysław KS nr 4777 105 pułk piechoty 3
podporucznik Wachowicz Andrzej 4775 105 pułk piechoty
porucznik Bozowski Jan KS nr 8090 144 pułk piechoty 3
sierżant Czenerys Michał 144 pułk piechoty
podchorąży Strzelecki Stanisław KS nr 144 pułk piechoty
podporucznik Szymanowicz Mieczysław KS nr 3817 144 pułk piechoty
plutonowy Zybała Ludwik 144 pułk piechoty
sierżant sztabowy Wójcicki Bolesław 144 pułk piechoty
szeregowy Dembiński Kazimierz 184 201 pułk piechoty
major Deschu Tadeusz KS nr 4584 201 pułk piechoty 3
szeregowy Filipek Stefan 201 pułk piechoty
kapitan Gaładyk Janusz KS nr 4530 201 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Gąsik Edward 201 pułk piechoty
kapral Hołówko Tadeusz 201 pułk piechoty
plutonowy Kaczorowski Edmund 4103 201 pułk piechoty
sierżant Kaulenas Kazimierz 201 pułk piechoty
major Kicka Jan KS nr 4600 201 pułk piechoty 3
plutonowy Kejzik Wiktor 201 pułk piechoty
kapitan Korkiewicz Jan KS nr 4533 201 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Łastówka Karol 4419 201 pułk piechoty
podporucznik Magiera Edward KS nr 201 pułk piechoty 3
porucznik Olewiński Piotr 4531 201 pułk piechoty
szeregowy Pietrzykowski Joachim 201 pułk piechoty
szeregowy Sługocki Marian 201 pułk piechoty
kapitan Strach Andrzej KS nr 4532 201 pułk piechoty 3
podporucznik podlekarz Wirbal Michał 201 pułk piechoty
podporucznik Wrześniewski Tadeusz 3923 201 pułk piechoty
plutonowy Zaborowski Olgierd 201 pułk piechoty
porucznik Zbyszewski Tytus 3397 201 pułk piechoty
kapral Bator Marcin 202 pułk piechoty
szeregowy Brester Antoni KS nr 202 pułk piechoty
starszy szeregowy Gano Józef KS nr 202 pułk piechoty
starszy szeregowy Jarzębski Stanisław 202 pułk piechoty
podporucznik Nieżyński Jerzy 4405 202 pułk piechoty
plutonowy Powrózek Stanisław 202 pułk piechoty
kapitan Przysiecki Stanisław 4356 202 pułk piechoty
kapitan Rusiecki Hieronim 4219 202 pułk piechoty
major Sierant Modest 202 pułk piechoty
podporucznik Staniewicz Hieronim 180 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Tadrowski Aleksander 202 pułk piechoty
porucznik Wiśniewski Artur 4104 202 pułk piechoty
kapral Wojteczek Stefan 202 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Stanisław 385 202 pułk piechoty
szeregowy Białoszewski Ryszard 205 pułk piechoty
szeregowy Bojewski Joachim Jan 205 pułk piechoty
plutonowy Domański Jan KS nr 205 pułk piechoty
sierżant Igliński Kazimierz 205 pułk piechoty
szeregowy Kozłowski Władysław 205 pułk piechoty
podporucznik piechoty Kraśnicki Jan 5155 205 pułk piechoty
podporucznik Kurcz Stanisław KS nr 205 pułk piechoty 3
plutonowy Kurzypiński Mieczysław 205 pułk piechoty
podporucznik Mikoś Tadeusz KS nr 205 pułk piechoty 3
major Mond Bernard KS nr 205 pułk piechoty 3
starszy szeregowy Padacz Władysław 205 pułk piechoty
plutonowy Paraniak Franciszek 205 pułk piechoty
szeregowy Pawłowski Henryk KS nr 205 pułk piechoty
kapral Ryttel Bogusław 205 pułk piechoty
szeregowy Sokołowski Marian KS nr 205 pułk piechoty
sierżant Sowiński Izydor 205 pułk piechoty
plutonowy Urzykowski Roman 183 205 pułk piechoty
szeregowy Wyrzykowski Feliks 1876 205 pułk piechoty
kapitan Stankiewicz Stanisław II KS nr 3786 2 syberyjski pułk piechoty 3 (4.2.1892)
kapitan Worobej Józef 3749 2 syberyjski pułk piechoty
plutonowy Bożek Józef 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Duch Bronisław KS 5567 1 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Duch Mieczysław KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Giza Józef KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
porucznik Głuszek Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
pułkownik Horoszkiewicz Kazimierz Andrzej KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
kapral Izworski Wincenty 1 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Jajeśnica Michał 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Jakób Stanisław KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
chorąży Jaśnicki Michał 1 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Józefowski Jan 4986 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Juszczakiewicz Stanisław KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
sierżant Kantor Franciszek 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kasztelowicz Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Kazubski Stefan 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kiełbasa Władysław KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Kiławiec Józef 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Klemens Rudolf KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
podchorąży Kochmański Bolesław KS nr 5582 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kumor Władysław 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kwapniewski Stanisław 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Maciejowski Ludwik Franciszek KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
porucznik Majewski Bronisław KS nr 4985 1 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Malik Zygmunt 1 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Mucha Julian 1 pułk strzelców podhalańskich
kapral Nowak Władysław KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich
kapral Olcoń Dominik 1 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Pach Stefan KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich
major Piasecki Wojciech 4984 1 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Plewiński Kacper 1 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Resiuta Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Sułek Stanisław 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Skalski Julian 5199 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Skibicki Stanisław 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Urbanek Józef II KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Wagner Franciszek KS nr 1 pułk strzelców podhalańskich 3
plutonowy Adamczyk Piotr 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan (kapral) Barnaś (Bernaś) Władysław (KS nr 5586) 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Bielecki Feliks 2 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Cewik (Ćwik) Stanisław 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Cetnarowicz Jan 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Dąbrowiecki Tadeusz 8156 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Dutka Jan KS 5568 2 pułk strzelców podhalańskich
kapral Gorczowski Jakub 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Holicz Franciszek 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Kapałka Antoni 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Kostecki Rudolf Antoni KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Kubin Jan II KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3 (26.6.1888)
starszy strzelec Kuzior Władysław 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Lauer Michał KS nr 4996 2 pułk strzelców podhalańskich 3
starszy sierżant Lipiński Stanisław KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Lityński Stanisław KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Matzenauer Karol KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
starszy sierżant Mąka Stanisław 4988 2 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Molek Andrzej 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Nowak Józef KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Obrzut Wilhelm KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
starszy sierżant Pilch Henryk KS nr 5573 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Rychalski Stefan KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
porucznik Strelinger Juliusz 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Stutzmann Franciszek KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Śpiewak Władysław 4987 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Świątek Stanisław 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Stahlberger Stanisław 8157 2 pułk strzelców podhalańskich
pułkownik Truskolaski Gustaw KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
chorąży Tyrkiel Michał 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Weyda Aleksander KS nr 5574 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Wnorowski Tadeusz KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
kapral Wójs Jan 2 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Zawada Stanisław KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich
podchorąży Zeleski Józef 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Ziętkiewicz Władysław KS nr 2 pułk strzelców podhalańskich 3
sierżant Adamczak Józef 3 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Bogusz Stanisław 5782 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Cieślewicz Władysław 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Fijak Józef 4990 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Furczyk Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Hermanówna Wanda KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kajetanowicz Antoni KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich 3
porucznik Kołodziejak (Kołodziejczyk, Kołodziejczak) Julian KS nr 4997 3 pułk strzelców podhalańskich 3
plutonowy Kosiorowski Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Lipczewski Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Nadziejewski Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Nowak Adam KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Ojrzanowski Piotr KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich 3
podpułkownik Okniński Ludwik KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich 3
strzelec Pająk Franciszek KS nr 5578 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Partyka Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik podlekarz Pawłowski Ferdynand 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Rak Franciszek KS nr 5577 3 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Rams Józef 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Rutyna Wojciech 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Rychter Julian (Richter) KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Ryszka Józef Marek 3 pułk strzelców podhalańskich
major Skórski Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Stangret Jan KS nr 5583 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Szewc Antoni 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Szymański Stanisław KS nr 5579 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Unger Oswald Erik 3 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Wajzner Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Wolfram Witold KS nr 4989 3 pułk strzelców podhalańskich 3
sierżant Wójtowicz Kazimierz 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Wzacny Zenon KS nr 3 pułk strzelców podhalańskich 3
strzelec Bereźnicki Tadeusz KS nr 5585 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Bojarski Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Boruta-Spiechowicz Mieczysław KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
sierżant Cader Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Dzięgol Władysław KS nr 5584 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Foryś Jan KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
sierżant Florczak Stanisław KS nr 4992 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Gliszczyński Henryk 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Godłowski Mieczysław Adam KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
kapitan Jacorzyński Kazimierz KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Jęczalik Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Jackiewicz Henryk KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Karaś Bogusław Marian 4 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Kempiński Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Kasperkowiak Antoni 4 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Kostecki Mikołaj KS nr 4 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Kiełkowski Piotr Antoni KS nr 4999 4 pułk strzelców podhalańskich 3
plutonowy Kasperkowiak Antoni 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Krzyżanek Franciszek 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Lehr Kazimierz 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Pietraszek Marian KS nr 5580 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Przywarski Bogusław 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Ramenda Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Świątecki Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Salewicz Kazimierz 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Skipirzepa Eugeniusz 4 pułk strzelców podhalańskich
kapral Stepczyński Fabian KS nr 5581 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Toepfer Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Tomczak Kazimierz 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Tomaszewski Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Woźnicki Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Weyrenter Florian KS nr 5576 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Zacny Gustaw KS nr 4998 4 pułk strzelców podhalańskich 3
podporucznik Zalewski Wacław 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Biskupski (Biskup) Andrzej 3636 5 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Błaż Józef 5 pułk strzelców podhalańskich
pułkownik Branicki Jan 4680 5 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Czyżewski Antoni 5 pułk strzelców podhalańskich
major Liwacz Józef KS nr 5 pułk strzelców podhalańskich 3
kapral Magdziarz Jan 5 pułk strzelców podhalańskich
major Zdziarski Jan 3637 5 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Błaszczyk Julian 6 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Karaszkiewicz Aleksander 3640 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Karpowicz Wacław 6 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kasprzykiewicz Wilhelm KS nr 6 pułk strzelców podhalańskich 3
kapral Kozłowski Julian 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Krzyżewicz Władysław 6 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kluska Marian 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Kubasiak Roman 4683 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Lorec Kazimierz 6 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Osika Stefan 3639 6 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Reiss Selig 3746 6 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Skokowski Julian 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Synoś Józef 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Rudziński Marian 3638 6 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Szymkiewicz Adam vel Andrzej Szybki 6 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Szybka Marian 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Soska Franciszek 3642 6 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Wysocki Wacław 6 pułk strzelców podhalańskich
kapral Młynarczyk Antoni 4185 1 łódzki pułk piechoty
porucznik Kozłowicz Antoni KS nr 4772 1 kompania powstańcza powstanie wlkp.
podporucznik Moellenbrock Józef 4771 kompania wolsztyńska powstanie wlkp.
pułkownik Rómmel Juliusz Karol KS 1 Dywizja Jazdy 3
pułkownik kawalerii Belina-Prażmowski Władysław 2523 1 Brygada Kawalerii
pułkownik Głuchowski Janusz Julian KS I Brygada Jazdy
szwoleżer Maguza Józef 489 2 Brygada Jazdy
major Roland Bogusz 4527 2 Brygada Jazdy
kapral Siwiec Karol 1749 2 Brygada Jazdy
porucznik Wawrzykowski Jerzy 4476 2 Brygada Jazdy
wachmistrz sztabowy Jankowski Stanisław KS nr 4119 3 Brygada Jazdy
major Lubiński Stanisław KS nr 2344 3 Brygada Jazdy
wachmistrz sztabowy Nurkiewicz Bolesław 2341 3 Brygada Jazdy
podporucznik Donimirski Jan 2347 7 Brygada Jazdy
major lekarz Kawiński Jan KS nr 4473 8 Brygada Jazdy 3
podporucznik Gött Edward 4475 8 Brygada Jazdy
major Abłamowicz Konstanty KS nr 5216 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Albrecht Janusz KS nr 5410 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Badowski Mieczysław KS nr 5411 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Bankiewicz Czesław „Skaut” KS nr 5382 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Bednarski Antoni „Orzeł” KS nr 5416 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Bejgrowicz Kazimierz KS nr 5388 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Bernatowicz Janusz KS nr 5383 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Borkowski Adam KS nr 5412 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Bucior Wojciech „Kunigas” KS nr 5413 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Budzyński Wacław KS nr 5414 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Bukarba Stanisław KS nr 5415 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Buś Jan KS nr 5396 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Cekiera-Grzędziński Jacek KS nr 5380 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Chwalibóg-Piecek Eugeniusz KS nr 5450 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Dąbrowski Jan 5417 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Dudzieniec-Krak Stefan KS nr 5976 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Falkowski Klemens KS nr 5404 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Franek-Gibalski Edward KS nr 5298 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Frey Henryk KS nr 5385 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Gałecki Tadeusz „Strug” KS nr 5419 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan lekarz doktor Graba-Łęcki Wacław KS nr 5440 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Górnicki Karol KS nr 5420 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Gruszecki Emil KS nr 5421 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Horodyski Ludwik KS nr 5422 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Karpiński Zdzisław „Wicher” KS nr 5423 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Karski Kazimierz „Jur” KS nr 5384 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Kasprzykowski Konrad KS nr 5387 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kędzierski Mieczysław II KS nr 5414 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kiedrzyński Karol KS nr 5426 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Klucznik Ludwik „Kamień” KS nr 5299 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Koczwara Józef KS nr 5427 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Konarski „Wyrwicz” KS nr 5401 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Kot Szymon KS nr 5425 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kozłowski Tomasz KS nr 5428 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kozubowicz Ignacy KS nr 5432 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Królikiewicz Adam KS 5429 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Kurnatowski Tadeusz KS nr 5430 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan doktor Lubecki Edward KS nr 5431 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Łodzia-Michalski Leonard KS nr 5405 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major lekarz doktor Maszadro Ksawery KS nr 5406 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Młodecki Józef KS nr 5433 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Nachtlicht-Światełko Karol KS nr 5434 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Nadachowski Franciszek KS nr 5403 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Niementowski Romuald KS nr 5407 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Łaszczyc-Olszamowski Janusz KS nr 5402 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Oster-Ostrowski Tadeusz KS nr 5381 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Pałysiewicz Maksymilian KS nr 5435 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Peszkowski Leopold „Lwowiak” KS nr 5436 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Pietruski Stanisław KS nr 5437 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Pobóg-Filipowicz Julian KS nr 5418 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Rudzki-Litawor Bronisław KS nr 5439 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Sałaciński Adam KS nr 5400 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Sieroszewski Wacław KS nr 5441 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Skarga-Gaertig Tadeusz KS nr 5409 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Skołuba-Rajpold Franciszek KS nr 5438 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Skrzynecki Marian KS nr 5443 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Skrzyński Zygmunt „Sambor” KS nr 5444 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Soniński-Grad Józef KS nr 5442 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Sroczyński Stefan KS nr 5447 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Stachlewski-Dan Bohdan KS nr 5448 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Stetkiewicz Stanisław KS nr 5446 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Świerszcz-Pytlewski Jerzy KS nr 5408 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Święcki Wacław KS nr 5449 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Szydłowski Ludomir KS nr 5445 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy wachmistrz Tuszowski Jan KS nr 5451 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Wendorff-Konopka Stefan KS nr 5452 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Wieniawa-Długoszowski Bolesław KS nr 3303 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Woyna Janusz KS nr 5389 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Wysoki-Wojtkiewicz Jan KS nr 5297 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Wytwiński Antoni „Salamandra” KS nr 5453 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Zaleski Ksawery KS nr 5454 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Zarzycki-Nowina Jan KS nr 5455 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Adamski Tadeusz KS nr 5489 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Bokalski Karol Krzysztof KS 5399 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Brincken Tadeusz KS nr 5472 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Broda Józef KS nr 6020 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Byszewski Ignacy KS nr 5456 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Chorubski (Choróbski) Michał Stanisław KS nr 5500 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Chwalibóg Jan KS nr 5458 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Chwalibóg Mieczysław KS nr 5498 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Czarski Wacław KS nr 5473 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Czulak Karol KS nr 5459 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Dzieliński Kazimierz KS nr 5460 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Dunin-Wąsowicz Zbigniew KS nr 5397 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Ejzerman Stanisław KS nr 5461 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Fąfara Marian KS nr 5484 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Gąsiorowski Zdzisław KS nr 5474 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Grabaczewski (Garbaczewwski) Emil KS nr 5499 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Holcman Edward KS nr 5494 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Janiszyn Bazyli KS nr 6001 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Jaworski Kazimierz Stefan KS 6002 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Juras Stanisław KS nr 5491 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Karasiński Karol KS nr 5497 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kiełczewski Witold KS nr 6003 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Kordecki Albert KS nr 5398 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Koy Franciszek KS nr 5470 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kubik Bolesław KS nr 6004 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kokowski Jerzy KS nr 5485 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Konarski Aleksander KS nr 5475 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Konopka Hipolit KS nr 5492 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Kuczek Andrzej KS nr 5476 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Liszko Stefan KS nr 5462 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Łada Eugeniusz KS nr 6004 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Łuszczewski Bronisław KS nr 6006 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Łękawski Tadeusz KS nr 5463 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Majda Michał KS nr 6007 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Machnicki Roman KS nr 5393 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Maetschke Jan Aleksander KS nr 5464 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Maleszewski Janusz KS nr 5390 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Mazur Wojciech KS nr 6015 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Nałęcz-Moszyński Stanisław KS nr 5465 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Nałęcz-Moszyński Stefan KS nr 5477 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Nowakowski Władysław KS nr 5490 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Olchawa Tadeusz KS nr 5478 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Paradystal Maksymilian KS nr 5493 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Polański Tadeusz KS nr 6016 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Prokop Kazimierz KS nr 6008 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Rabiński Stanisław KS nr 5391 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Rakowski Jerzy KS nr 6009 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Rolecki Zygmunt KS nr 5394 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Romer Aleksander KS nr 5466 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Rothkael Feliks KS nr 6017 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Różyc Stanisław KS nr 6018 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Senowski Roman KS nr 5480 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Sierhiejewicz Władysław KS nr 6010 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Starczewski Tadeusz KS nr 6011 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Szysz Mikołaj KS nr 6012 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Sala Józef KS nr 5495 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Skowron Franciszek vel Kuszel Jerzy KS nr 5479 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Słuszniak Adolf KS nr 5496 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Sokołowski Stanisław KS nr 5486 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Stachura Jan KS nr 6019 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Szperber Józef KS nr 5467 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Sztembartt Józef 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Szydłowski Mirosław KS nr 5468 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Świdziński Bolesław Jerzy KS nr 5395 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Targowski Mieczysław KS nr 5488 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Topór-Kisielnicki Jerzy KS nr 5481 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Tworkowski Władysław KS nr 6013 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Tyczyński Jan KS nr 5396 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Tylicki Stanisław KS nr 5482 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Włodek Roman 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Wojciechowski Bronisław KS nr 5469 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Ziembiński Kazimierz KS 5392 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Zwartschke Antoni KS nr 6014 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Banachowicz Jan 1 pułk szwoleżerów
kapral Banaszek Stanisław 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Benz Kazimierz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Bernadzikiewicz Mieczysław 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Białkowski Franciszek 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Bigoszewski Mieczysław 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Bilewicz Ludwik KS nr 1 pułk szwoleżerów
porucznik Budzyński Wacław 5414 1 pułk szwoleżerów
porucznik Busler Kazimierz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Bylewski Jan 1 pułk szwoleżerów
porucznik Calewski Wacław 4322 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Ciepliński Roman 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Ciurlik-Nowiński Jan 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Domiński Stanisław 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Dryglak Stanisław 4477 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Dudziński Czesław KS nr 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dudziński Juliusz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Dziadulski Zdzisław 2959 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Fidusiewicz (Fidosiewicz) Stefan 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Figura Stanisław 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Glikowski Stanisław 1 pułk szwoleżerów
major Głogowski Jan 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Godlewski Wacław 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Gójlewicz Bolesław 1 pułk szwoleżerów
major Grobicki Jerzy 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Hrynkiewicz Aleksander 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Igielski Henryk 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Jakubowski Marian KS nr 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Janik Karol KS nr 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Jaroszewicz Tadeusz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kamler Juliusz 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Karcz Jan 1 pułk szwoleżerów
porucznik Kosiński Ludomir 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kowalczewski Sylwester 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Kowalski Marian KS nr 3919 1 pułk szwoleżerów
porucznik Kreczunowicz Stanisław 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Krupiński Feliks 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Kryński Wacław 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Kwiecień Mieczysław 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kwieciński Kazimierz 4323 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Magura Józef 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Mastalerz Kazimierz 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Matuszewski Julian KS nr 1 pułk szwoleżerów
porucznik Max Kazimierz 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Maydanowicz Konstanty KS nr 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Musiał Jan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Nowolecki Henryk 1 pułk szwoleżerów
kapral Okuniewski Cyprian 1 pułk szwoleżerów
porucznik Olszewski Mirosław 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Ordyński Leon 1 pułk szwoleżerów
pułkownik Orlicz-Dreszer Gustaw KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Parol Józef 3918 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Paszycz Wacław 1 pułk szwoleżerów
kapral Paśnik Piotr 1 pułk szwoleżerów
kapral sanitarny Pawłowicz Helena KS nr 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Pinajew (Pinajewow) Aleksander 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Podrez Leon 1 pułk szwoleżerów
kapral Popławski Władysław 1 pułk szwoleżerów
kapral Prokopciuk (Prokopiuk) Władysław KS nr 3917 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Przybysz-Porzecki Wacław 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Rackman Edward 4320 1 pułk szwoleżerów
kapral Rekke Józef 3915 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Ryba Michał 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Siejanowski Zygmunt 1 pułk szwoleżerów
kapral Siwiec Józef 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Skiba Antoni 1 pułk szwoleżerów
pułkownik Skotnicki Stanisław 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Sobociński Marian 4590 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Sokołowski Zygmunt 1 pułk szwoleżerów
porucznik Sokołowski Adam 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Stefanowicz Kajetan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Stempkowski Michał 1 pułk szwoleżerów
porucznik Stroynowski Zbigniew 1 pułk szwoleżerów
kapitan lekarz doktor Sulewski Jan 1 pułk szwoleżerów
kapral Sybilski Karol 1 pułk szwoleżerów
porucznik Szostak-Radziwiłłowicz Józef KS 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Szumski Józef 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Szyller Stefan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Świderski Henryk 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Tarnasiewicz Edmund 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Tatar Stefan 1 pułk szwoleżerów
kapral Tokarski Jan 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Walecki Tadeusz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Wapiński Antoni 1 pułk szwoleżerów
kapral Wilk Ludwik 1 pułk szwoleżerów
kapral Wiśniewski Teofil 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Wyrzykowski Jerzy 1 pułk szwoleżerów
porucznik Zalewski Ksawery 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Załęski Karol 1 pułk szwoleżerów
porucznik Zembrzuski Konrad 3966 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Ziółkowski Zygmunt 4324 1 pułk szwoleżerów
kapral Żydak Józef 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Żurakowski Bronisław 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Żuromski Jerzy 4321 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Źrebiec Bazyli 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Bieńkowski Tadeusz KS nr 5605 2 pułk szwoleżerów
kapral Bienias Franciszek 5066 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Budzałek Wiktor 3829 2 pułk szwoleżerów
kapral Chądzyński Władysław 3842 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Chomicz Stefan 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Dobrowolski Leszek KS nr 3843 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Dobrzański Henryk 3822 2 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Duda Emil 5063 2 pułk szwoleżerów
porucznik Dunin-Wąsowicz Bolesław 2 pułk szwoleżerów I wojna światowa
wachmistrz Firlit Michał 3835 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Hensoldt Edward 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Hykiel Konrad KS nr 5603 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Jędrzejewski Bogumił 5062 2 pułk szwoleżerów
porucznik Kacy Franciszek 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Kajderowicz Stefan 5064 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Karski Wincenty 2509 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Kunachowicz Wiktor 2893 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Kunachowicz Andrzej 3824 2 pułk szwoleżerów
porucznik Kossowski Adam 4330 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Krygler Bolesław 3832 2 pułk szwoleżerów
ułan Kolański Tadeusz 2 pułk szwoleżerów I wojna światowa
podporucznik Larycz-Niedzielski Adam 8164 2 pułk szwoleżerów
porucznik Menzel Paweł 5061 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Michalski Jan KS nr 2685 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Miłaszewski Stanisław KS nr 5601 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Nieniewski Augustyn 4450 2 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Pelikan Sylwester 3890 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Pamuła Rudolf 3245 2 pułk szwoleżerów
kapitan Poc (Potz) Tadeusz 3881 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Radwan-Pragłowski Aleksander 2 pułk szwoleżerów
major Rupp Rudolf 3032 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Rudnicki Klemens 8163 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Różański Tadeusz 8162 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Rygiel Leon 3892 2 pułk szwoleżerów
podchorąży Strzałkowski Stefan KS nr 5604 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Surówka Józef 5065 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Smelczyński Tadeusz 3048 2 pułk szwoleżerów
kapral Słota Jan KS nr 5602 2 pułk szwoleżerów
podpułkownik Tyszyński Jan 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Wąż Maciej 3217 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Wideryński Piotr KS nr 5600 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Wilczyński Stanisław KS nr 3891 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz sztabowy Boretti (Borella) Witold 4592 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Chamski Kazimierz 3 pułk szwoleżerów
wachmistrz Chludziński Jan 2692 3 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Czystowski Jan 5067 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dreszer Julian 247 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dreszer Rudolf Eugeniusz KS 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Dzierzgowski Jan 5069 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Fornal Szymon 5089 3 pułk szwoleżerów
kapral Frenkiel Mieczysław 1778 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Gnat Andrzej 3331 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Górski Adam 2694 3 pułk szwoleżerów
porucznik Hejnich Stanisław 2818 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Kossowski Jan Mikołaj 2783 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Krawczyk Jan 2813 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Kujawski Stanisław 4478 3 pułk szwoleżerów
major Kulesza Stefan 2673 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Makuszewski (Małkuszewski) Wojciech 3205 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Mencel Tadeusz 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Piotrowski Stanisław 285 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Protassewicz Zygmunt 2814 3 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Raczkowski Stanisław 2812 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Rusiecki Eugeniusz KS nr 3088 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Serkies Tadeusz 3836 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Skawiński Jan 417 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Stolle Feliks Czesław 1779 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Szwejcer Ludwik 3 pułk szwoleżerów
wachmistrz Trzebski Julian 2166 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Węglarz Władysław 2693 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Witkowski Edward 2811 3 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Wójtowicz Władysław 5088 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Zabiełowicz Józef 5068 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Zdziennicki Roman 4529 3 pułk szwoleżerów
sztandar 2501 1 pułk ułanów
rotmistrz Anders Karol 4427 1 pułk ułanów
podporucznik (plutonowy) Bansleben Henryk 8036 1 pułk ułanów
major Bardziński Jerzy 1 pułk ułanów
kapral Baranek Franciszek 2615 1 pułk ułanów
wachmistrz Bronikowski Kazimierz 2617 1 pułk ułanów
starszy ułan Brzozowski Antoni KS nr 2101 1 pułk ułanów
porucznik Bylina Stanisław 1 pułk ułanów
plutonowy Bujnowski Edward (Bernard) 2620 1 pułk ułanów
ułan Bukar Jan 8041 1 pułk ułanów
plutonowy Butkiewicz (Budkiewicz) Teodor 2496 1 pułk ułanów
major Ciecierski Tadeusz 2567 1 pułk ułanów
rotmistrz Cieszkowski Józef 2550 1 pułk ułanów
rotmistrz Chmielewski Czesław 3009 1 pułk ułanów
starszy ułan Chmielewski Tadeusz KS nr 2619 1 pułk ułanów
rotmistrz Chrząstowski Zdzisław 1 pułk ułanów
plutonowy Chamanowski Edward 1 pułk ułanów
plutonowy Chwastowski Józef 2613 1 pułk ułanów
plutonowy Czaja Antoni 2562 1 pułk ułanów
podporucznik Czapski Józef 5517 1 pułk ułanów
starszy ułan Deparasiński Stanisław 2588 1 pułk ułanów
plutonowy Dobek Jan 4332 1 pułk ułanów
porucznik Dziewanowski Michał 3166 1 pułk ułanów
pułkownik Dziewicki Feliks Adam KS nr 4331 1 pułk ułanów
major Dziewicki Tadeusz 2553 1 pułk ułanów
porucznik Grabowski Ziemowit 2614 1 pułk ułanów
plutonowy Grzybowski Klemens KS nr 2565 1 pułk ułanów
starszy ułan Jańczyk Władysław 8042 1 pułk ułanów
wachmistrz Jankowski Czesław KS nr 1 pułk ułanów
rotmistrz Jezierski Tadeusz 4277 1 pułk ułanów
wachmistrz Kaczmarski Kazimierz 2566 1 pułk ułanów
ułan Kaukus Michał 8040 1 pułk ułanów
plutonowy Kempe Kazimierz 2492 1 pułk ułanów
kapral Konopka Eugeniusz ? 2582 1 pułk ułanów
podporucznik Kompko Eugeniusz ? 1 pułk ułanów
porucznik Kopeć Feliks 4451 1 pułk ułanów
podporucznik Koźmiński Konstanty 2583 1 pułk ułanów
wachmistrz Kruszyński Jan 1 pułk ułanów
wachmistrz Kulikowski Władysław 1 pułk ułanów
plutonowy Leonowicz Antoni 2578 1 pułk ułanów
porucznik Lipski Antoni 2561 1 pułk ułanów
rotmistrz Litewski Jan 2611 1 pułk ułanów
rotmistrz Łebkowski Mieczysław 2350 1 pułk ułanów
plutonowy Majewski Michał KS nr 3036 1 pułk ułanów
wachmistrz Mańko Józef 2498 1 pułk ułanów
pułkownik Mościcki Bolesław 1 pułk ułanów
podpułkownik Mielęcki Józef 1 pułk ułanów
rotmistrz Milewski Edward 2601 1 pułk ułanów
podporucznik Młynarski Mieczysław 3017 1 pułk ułanów
kapitan Moslard German Lionel 4694 1 pułk ułanów
wachmistrz Nikoda Antoni 2586 1 pułk ułanów
porucznik Nowaczyński Janusz 2884 1 pułk ułanów
starszy ułan Ogonowski Józef 2579 1 pułk ułanów
plutonowy Patrzykąt Stanisław 384 1 pułk ułanów
ułan Pfeifer (Pfajffer) Eugeniusz 2623 1 pułk ułanów
porucznik Płużański Józef 2560 1 pułk ułanów
starszy ułan Piekielnik Feliks 5087 1 pułk ułanów
porucznik Plater-Zyberg Henryk 2996 1 pułk ułanów
podporucznik Podhorski Bolesław 2584 1 pułk ułanów
major Podhorski Zygmunt 2552 1 pułk ułanów
podporucznik Potocki Maurycy 1 pułk ułanów
rotmistrz Racięcki Leon 2568 1 pułk ułanów
porucznik Rosset (de) Bohdan Maria 4506 1 pułk ułanów
plutonowy Roztrapowicz Henryk 8034 1 pułk ułanów
wachmistrz Rygał Antoni (Leonard) 8037 1 pułk ułanów
starszy ułan Rutkowski Jan KS nr 8033 1 pułk ułanów
wachmistrz Rzepecki Eugeniusz KS nr 1 pułk ułanów
rotmistrz Sędzimir Aleksander 2551 1 pułk ułanów
wachmistrz Słuchocki Jan 3010 1 pułk ułanów
podporucznik Sołtan Adam 2591 1 pułk ułanów
kapral Starzyński Władysław KS nr 2618 1 pułk ułanów
plutonowy Stępniak Aleksander 8038 1 pułk ułanów
wachmistrz Stobniak Józef 2612 1 pułk ułanów
wachmistrz Stróżyk (Struzik) Walenty 2590 1 pułk ułanów
starszy ułan Suchodolski Stanisław KS nr 8039 1 pułk ułanów
starszy ułan Sylwestrowicz Ludwik 8043 1 pułk ułanów
porucznik Ślizień Olgierd 2569 1 pułk ułanów
kapral Tellier Aleksander 8044 1 pułk ułanów
kapral Tomczyk Franciszek 2626 1 pułk ułanów
wachmistrz Waguszewski (Wagnowski) Alfons 2599 1 pułk ułanów
plutonowy Witkowski Zenon KS nr 8035 1 pułk ułanów
pułkownik Zahorski Sergiusz 2037 1 pułk ułanów
porucznik Zamoyski Aleksander 2605 1 pułk ułanów
wachmistrz Zaydel Adolf 2497 1 pułk ułanów
ułan Zakólski Antoni 1 pułk ułanów
kapral Zakrzewski Stanisław KS nr 2616 1 pułk ułanów
podporucznik Bułhak Antoni 2 pułk ułanów
rotmistrz Byliński Tadeusz 2 pułk ułanów
plutonowy Cichawa Jan 2 pułk ułanów
major Ciechomski Witold 2 pułk ułanów
podporucznik Ciszewski Edward 2 pułk ułanów
podchorąży Chudzyński Franciszek 2 pułk ułanów
porucznik Dzierdziejewski Leon 2 pułk ułanów
podporucznik Freyman Marcin 4706 2 pułk ułanów
plutonowy Ganowicz Romuald KS nr 2 pułk ułanów
plutonowy Gawrych Leonard 2 pułk ułanów
porucznik Gierulewicz Witold 2 pułk ułanów
kapral Graczyk Józef 2 pułk ułanów
wachmistrz Grot Jan KS nr 2 pułk ułanów
rotmistrz Halicki Kazimierz 2 pułk ułanów
plutonowy Harasz Józef 2 pułk ułanów
starszy ułan Jałocha Adam 2 pułk ułanów
rotmistrz Jasiewicz Eugeniusz 2 pułk ułanów
plutonowy Jasiewicz Jerzy 2 pułk ułanów
major Jasiewicz Wincenty 2 pułk ułanów
starszy ułan Jatosz Adam 2 pułk ułanów
kapral Kadziszewski Franciszek 2 pułk ułanów
starszy ułan Kowalik Michał 2 pułk ułanów
kapral Kroże Leonard 2 pułk ułanów
kapral Kubeł Franciszek 2 pułk ułanów
rotmistrz Kudelski Mieczysław 4705 2 pułk ułanów
starszy ułan Kupiński Wacław 2 pułk ułanów
porucznik Lechowski Bronisław 2 pułk ułanów
porucznik Łabęcki Roman 4528 2 pułk ułanów
wachmistrz Marcinkiewicz Jerzy 2 pułk ułanów
starszy ułan Marczuk Stanisław 2 pułk ułanów
plutonowy Olczak Józef 2 pułk ułanów
porucznik Ossowski Janusz 2 pułk ułanów
kapral Pawłowski Mieczysław KS nr 2 pułk ułanów
plutonowy Pomietko Józef 2 pułk ułanów
starszy ułan Potapowicz Izydor 2 pułk ułanów
plutonowy Polkowski Henryk 2 pułk ułanów
kapral Reineke Henryk 2 pułk ułanów
podporucznik Siemaszko Wojciech 2 pułk ułanów
kapral Sienkiewicz Władysław KS nr 2 pułk ułanów
podporucznik Slawiński Jan 2 pułk ułanów
kapral Strzałkowski Jan 2 pułk ułanów
kapral Szuch Aleksander 2 pułk ułanów
porucznik Święcicki Czesław 2 pułk ułanów
podporucznik Thun (de) Tadeusz 2 pułk ułanów
kapral Toma Leon 2 pułk ułanów
plutonowy Tuszyński Jan 2 pułk ułanów
starszy ułan Twardowski Wacław KS nr 2 pułk ułanów
podchorązy Wałłach Jan 2 pułk ułanów
pułkownik Waraksiewicz Adolf Mikołaj KS nr 2 pułk ułanów 3
podchorąży Wawrzynowicz Leon 2 pułk ułanów
ułan Wojsława Piotr 2 pułk ułanów
kapral Zasada Stanisław 2 pułk ułanów
plutonowy Zieliński Stanisław KS nr 2 pułk ułanów
wachmistrz Żochowski Feliks 2 pułk ułanów
kapral Żochowski Polikarp KS nr 2 pułk ułanów
rotmistrz Żelisławski Kazimierz 2 pułk ułanów
starszy ułan Andrzejczak Aleksander 4389 3 pułk ułanów
plutonowy Barczyk Franciszek 5037 3 pułk ułanów
rotmistrz Borkowski Mieczysław 5043 3 pułk ułanów
rotmistrz Broniewski Zygmunt 5045 3 pułk ułanów
podpułkownik Bystram Cyprian 5030 3 pułk ułanów
ułan Chłystek Kazimierz 4408 3 pułk ułanów
starszy ułan Chodyko Władysław 4230 3 pułk ułanów
starszy ułan Czarkowski Wojciech 5150 3 pułk ułanów
kapral Czarnecki Stanisław 3877 3 pułk ułanów
starszy ułan Czerepowicki Bohdan 5158 3 pułk ułanów
podporucznik Dobrzyński Bohdan 5050 3 pułk ułanów
starszy ułan Drjański Jan 5105 3 pułk ułanów
podchorąży Drozdowski Edward 5032 3 pułk ułanów
plutonowy Dutkiewicz (Dudkiewicz) Feliks 5024 3 pułk ułanów
plutonowy Dzikowski Bronisław 5036 3 pułk ułanów
ułan Ejer Ludwik 4237 3 pułk ułanów
rotmistrz Falewicz Tadeusz 4490 3 pułk ułanów
kapral Gall Franciszek 3 pułk ułanów
plutonowy Gargul Ignacy 4365 3 pułk ułanów
kapral Gauthier Kazimierz 4206 3 pułk ułanów
porucznik Gedroyć-Matuszewicz Stefan 4392 3 pułk ułanów
ułan Giwojno Antoni 4268 3 pułk ułanów
ułan Gołębiowski Józef 4380 3 pułk ułanów
ułan Gorayski Witold 4288 3 pułk ułanów
ułan Gosławski Józef 4105 3 pułk ułanów
wachmistrz Górski Jan 2904 3 pułk ułanów
plutonowy Grabowski Edward 4492 3 pułk ułanów
podporucznik Horwatt Stanisław KS nr 3874 3 pułk ułanów
plutonowy Houwałt Jerzy 3 pułk ułanów
kapral Hurczyn Mieczysław KS nr 5035 3 pułk ułanów
ułan Kamler Jan 2067 3 pułk ułanów
starszy ułan Karłowski Zbigniew 4381 3 pułk ułanów
rotmistrz Kobylański Tadeusz I 2157 3 pułk ułanów
kapral Koczorowski (Koczowski) Bolesław KS nr 5187 3 pułk ułanów
plutonowy Kondracki Alfons 5025 3 pułk ułanów
rotmistrz Kowalczewski Ignacy 5038 3 pułk ułanów
plutonowy Kowalski Ignacy KS nr 3 pułk ułanów
major Kozierowski Czesław 5039 3 pułk ułanów
starszy ułan Krawczyk Marian 4205 3 pułk ułanów
rotmistrz Krupski Tadeusz 3 pułk ułanów
rotmistrz Kruszewski Stanisław 4379 3 pułk ułanów
ułan Kucharski Roman 4213 3 pułk ułanów
rotmistrz Kuczyński Ludwik 4125 3 pułk ułanów
plutonowy Kupiś (Kupis) Zygmunt 3871 3 pułk ułanów
plutonowy Kuściński Jerzy 3 pułk ułanów
plutonowy Łabęcki (Łabędzki) Stefan 5047 3 pułk ułanów
rotmisrz Masłowski Michał 3 pułk ułanów
kapral Miller Karol 3873 3 pułk ułanów
podporucznik Minter Zygmunt 4265 3 pułk ułanów
wachmistrz Myszkowski Jan KS nr 3 pułk ułanów
ułan Nakoniecznikoff Henryk KS nr 3 pułk ułanów
starszy ułan Narkiewicz Jan 5102 3 pułk ułanów
kapral Nowak Władysław KS nr 5028 3 pułk ułanów
plutonowy Olszewski Zygmunt 5785 3 pułk ułanów
starszy ułan Osuch Stanisław 5151 3 pułk ułanów
kapral Paduch Józef 5041 3 pułk ułanów
starszy ułan Pankowski Aleksander 5101 3 pułk ułanów
kapral Pawlak Andrzej 5040 3 pułk ułanów
starszy ułan Pawlicki Aleksander KS nr 5154 3 pułk ułanów
plutonowy Pątkowski Edward KS nr 5025 3 pułk ułanów
starszy ułan Podwysocki Włodzimierz KS nr 4420 3 pułk ułanów
podchorąży Popławski Jerzy 4262 3 pułk ułanów
major Porczyński Witosław 3870 3 pułk ułanów
plutonowy Przyłuski Bohdan 5031 3 pułk ułanów
rotmistrz Radziwiłł Stanisław 4266 3 pułk ułanów
plutonowy Rembek Władysław 4227 3 pułk ułanów
kapral Rycharski Mieczysław 5044 3 pułk ułanów
kapral Rychłowski Narcyz 5152 3 pułk ułanów
ułan Rzeczkowski Maksym 4269 3 pułk ułanów
wachmistrz Siciński Adam 3876 3 pułk ułanów
major Słoniński (Słonimski) Marian 2900 3 pułk ułanów
pułkownik Strzemieński Stefan KS nr 5021 3 pułk ułanów 3
wachmistrz Szczawiński Józef 2913 3 pułk ułanów
kapral Szcześniak Stanisław KS nr 4368 3 pułk ułanów
porucznik Szczucki Stanisław 4491 3 pułk ułanów
podchorąży Śniegocki Edward 5033 3 pułk ułanów
ułan Świętochowski Marian 3 pułk ułanów
ułan Świrko Józef 4146 3 pułk ułanów
ułan Trojan Czesław 4232 3 pułk ułanów
ułan Tyczyński Józef KS nr 4251 3 pułk ułanów
starszy ułan Wasilewski Ryszard KS nr 5103 3 pułk ułanów
podchorąży Wcisłowicz Józef 5029 3 pułk ułanów
ułan Więckowski Tadeusz KS nr 4377 3 pułk ułanów
rotmistrz Wielowieyski Zbigniew 3 pułk ułanów
podchorąży Wścisłowicz Józef 3 pułk ułanów
plutonowy Zapolski Jan KS nr 5157 3 pułk ułanów
plutonowy Zacharewicz Ryszard 5153 3 pułk ułanów
porucznik Zawadzki Tomasz 4233 3 pułk ułanów
porucznik Zawisza Aleksander 2138 3 pułk ułanów
ułan Żmijewski Franciszek 4241 3 pułk ułanów
kapral Żyjewski Franciszek 5045 3 pułk ułanów
plutonowy Bartosiewicz Adam 4 pułk ułanów
plutonowy Błoch Jan 4 pułk ułanów
ułan Byczyński Józef 4 pułk ułanów
porucznik Chludziński Witold 104 4 pułk ułanów
plutonowy Cichocki Eugeniusz 4 pułk ułanów
kapral Cierpikowski Wincenty 4 pułk ułanów
wachmistrz Czechowski Tadeusz 4 pułk ułanów
pułkownik Foks Józef 4 pułk ułanów
rotmistrz Giecewicz Wacław 5288 4 pułk ułanów
porucznik Jagodziński Leon 4 pułk ułanów
starszy ułan Klimaszewski Bolesław 4 pułk ułanów
porucznik Krafft Jerzy 4 pułk ułanów
starszy ułan Kraiński Stanisław 4 pułk ułanów
ułan Kułakowski Aleksander 4 pułk ułanów
wachmistrz Lissowski Leon 4 pułk ułanów
porucznik Morawski Witold 4 pułk ułanów
rotmistrz Nowicki Michał 5289 4 pułk ułanów
porucznik Ossowski Marian 4 pułk ułanów
pułkownik Rawicz-Dziewulski Stanisław 4 pułk ułanów
rotmistrz Rozlau Władysław 4 pułk ułanów
porucznik Skuratowicz Teofil 4 pułk ułanów
wachmistrz Szczepański Ryszard 4 pułk ułanów
wachmistrz Śledź Józef 3940 4 pułk ułanów
kapral Toczyłowski Stanisław 4 pułk ułanów
porucznik Witkowski Antoni 4 pułk ułanów
porucznik Wołowski Stanisław 4 pułk ułanów
porucznik Zdziarski Wacław 4 pułk ułanów
kapral Zieliński Wiktor KS nr 4 pułk ułanów
plutonowy Bielecki Tomasz 5 pułk ułanów
podporucznik Bogucki Kazimierz 5 pułk ułanów
ułan Czuba Piotr 5 pułk ułanów
major Dzieduszycki Konstanty 2862 5 pułk ułanów
podporucznik Florkowski Jerzy 5 pułk ułanów
wachmistrz Grzegorczyk Franciszek 5 pułk ułanów
wachmistrz Hamerszmidt Lucjan 5 pułk ułanów
kapral Henel Julian 5 pułk ułanów
plutonowy Jakubowski Stanisław KS nr 5 pułk ułanów
kapral Jordański Aleksander 5 pułk ułanów
kapral Karaś Kazimierz 5 pułk ułanów
plutonowy Kempski Herman KS nr 5 pułk ułanów
podporucznik Klauzal Alfred 2343 5 pułk ułanów
podporucznik Korpalski Bronisław 5 pułk ułanów
plutonowy Lelontko Jan 5 pułk ułanów
wachmistrz Miterski Edmund 5 pułk ułanów
Młodzianowski Włodzimierz KS nr 5 pułk ułanów
starszy wachmistrz Morawski Marian KS nr 5 pułk ułanów
podporucznik Nowiński Tadeusz 5 pułk ułanów
porucznik Podhorski Franciszek 5 pułk ułanów
wachmistrz Pilch Stanisław 5 pułk ułanów
plutonowy Ratajczyk Stanisław KS nr 5 pułk ułanów
porucznik Rodziewicz Franciszek 5 pułk ułanów
starszy ułan Siwiński Bazyli 5 pułk ułanów
porucznik Stapf Józef 5 pułk ułanów
podporucznik Strubel Zygmunt Wacław 5 pułk ułanów
rotmistrz Strzelecki Leon 5 pułk ułanów
plutonowy Sobieszczak Władysław KS nr 5 pułk ułanów
podpułkownik Sochaczewski Stanisław KS nr 5 pułk ułanów 3
porucznik Solecki Stanisław 1043 5 pułk ułanów
rotmistrz Turski Władysław 5 pułk ułanów
rotmistrz Udymowski Stanisław 5 pułk ułanów
starszy ułan Walewski Stefan 5 pułk ułanów
wachmistrz Wągrocki Władysław 5 pułk ułanów
plutonowy Węsak Bolesław 5 pułk ułanów
starszy ułan Zagórski Bolesław KS nr 5 pułk ułanów
rotmistrz Adamkiewicz Henryk 3457 6 pułk ułanów
plutonowy Berowski Stanisław 3496 6 pułk ułanów
ułan Bronikowski Stanisław 3512 6 pułk ułanów
rotmistrz Cieśliński Witold 45 6 pułk ułanów
plutonowy Dubaj Kasper 3495 6 pułk ułanów
ułan Gnyp Franciszek 3102 6 pułk ułanów
rotmistrz Grocholski Kazimierz 349 6 pułk ułanów
plutonowy Klimczuk Maksymilian 3517 6 pułk ułanów
rotmistrz Kołaczkowski Marian 3460 6 pułk ułanów
ułan Kowalski Jakub (Józef) KS nr 3519 6 pułk ułanów
ułan Kubicz Kazimierz 3518 6 pułk ułanów
porucznik Kwiatkowski Jerzy 3491 6 pułk ułanów
ułan Mazurkiewicz Józef KS nr 3515 6 pułk ułanów
plutonowy Mech Paweł 3499 6 pułk ułanów
kapral Młynarczyk Jan 3510 6 pułk ułanów
ułan Pomarański (Pomazański) Andrzej KS nr 3514 6 pułk ułanów
porucznik Rudnicki Bolesław 3820 6 pułk ułanów
porucznik Sawicki Franciszek 8045 6 pułk ułanów
ułan Sikorski Henryk KS nr 3513 6 pułk ułanów
plutonowy Spiegel Zygmunt 6 pułk ułanów
porucznik Sulimirski (Sulimierski) Witold 904 6 pułk ułanów
plutonowy Szpiegel Szczepan Zygmunt 3494 6 pułk ułanów
wachmistrz Śliwiński Karol 3493 6 pułk ułanów
porucznik Świeykowski Aleksander 3492 6 pułk ułanów
plutonowy Tworek Ludwik 3497 6 pułk ułanów
kapral Wąchała Zygmunt 3511 6 pułk ułanów
kapral Wnuk Józef 3498 6 pułk ułanów
kapral Bakalarczyk Stanisław 2681 7 pułk ułanów
plutonowy Bartnicki Feliks 313 7 pułk ułanów
kapral Bednarski Stanisław 2687 7 pułk ułanów
porucznik Bernstein Ludwik 5144 7 pułk ułanów
podporucznik Berg Leopold 2678 7 pułk ułanów
rotmistrz Bieberstein-Żarnowski Franciszek 2728 7 pułk ułanów
rotmistrz Bieliński Aleksander 4025 7 pułk ułanów
ułan Bober Andrzej 3689 7 pułk ułanów
rotmistrz Borkowski Władysław 2764 7 pułk ułanów
plutonowy Chamiec Bronisław 2670 7 pułk ułanów
plutonowy Chruścik Stanisław 2652 7 pułk ułanów
podporucznik Dąbrowski Jerzy 3765 7 pułk ułanów
ułan Dobrogojski Jerzy 4440 7 pułk ułanów
plutonowy Duda Lucjan 2647 7 pułk ułanów
plutonowy Dzisiewski Jerzy 2658 7 pułk ułanów
podporucznik Gąssowski Stanisław 2721 7 pułk ułanów
rotmistrz Gorzechowski Witold 2722 7 pułk ułanów
rotmistrz Haczyński Wacław 2725 7 pułk ułanów
kapral Hołowiński Wojciech 2684 7 pułk ułanów
podporucznik Jabłonowski Jerzy 2645 7 pułk ułanów
rotmistrz Jakubski Tadeusz 194 7 pułk ułanów
plutonowy Jankowski Wojciech KS nr 2761 7 pułk ułanów
podporucznik Janiszewski Stefan 7 pułk ułanów
plutonowy Józefowski Leon 5146 7 pułk ułanów
plutonowy Kiełczewski Stanisław 2659 7 pułk ułanów
starszy wachmistrz Kleniewski Stanisław 2656 7 pułk ułanów
rotmistrz Klepacz Stanisław 2723 7 pułk ułanów
kapral Kołosowicz Jan 3767 7 pułk ułanów
starszy ułan Kopeć Józef 2671 7 pułk ułanów
plutonowy Kopiel Józef 2666 7 pułk ułanów
podchorąży Kostanecki Napoleon 2649 7 pułk ułanów
plutonowy Kotarski Feliks 3659 7 pułk ułanów
plutonowy Kowalczyk Kazimierz KS nr 2669 7 pułk ułanów
kapral Kowalski Julian KS nr 2660 7 pułk ułanów
podporucznik Kozanecki Mieczysław 2644 7 pułk ułanów
plutonowy Krochmalski Antoni 4441 7 pułk ułanów
ułan Kruszewski Stanisław 4443 7 pułk ułanów
podchorąży Kułagowski Konstanty 2642 7 pułk ułanów
kapral Lenard Jan 2663 7 pułk ułanów
major Lewandowski Jan 2730 7 pułk ułanów
starszy ułan Lipczyński Stefan 3964 7 pułk ułanów
kapral Ławicki Wacław 3912 7 pułk ułanów
kapral Łobaczewski (Łobarzewski) Jerzy 2640 7 pułk ułanów
plutonowy Maciejowski Wiktor KS nr 2682 7 pułk ułanów
kapitan lekarz Monodro Xawery 7 pułk ułanów
ułan Myszkiewicz Władysław 3926 7 pułk ułanów
starszy ułan Niziński Władysław 3913 7 pułk ułanów
podporucznik Olechnowicz Marian 7 pułk ułanów
starszy ułan Olszewski Piotr 3660 7 pułk ułanów
kapral Osiński Mieczysław KS nr 2668 7 pułk ułanów
ułan Panecki Wacław 4442 7 pułk ułanów
rotmistrz Paszkowski Wacław 3764 7 pułk ułanów
ułan Pazur Jan 7 pułk ułanów
major Piasecki Zygmunt KK; KZ; KS nr 2726 7 pułk ułanów
podporucznik Pohoski Wojciech 2643 7 pułk ułanów
plutonowy Polski Włodzimierz 2667 7 pułk ułanów
plutonowy Pstruszyński Wacław 2657 7 pułk ułanów
podchorąży Pycz (Pych) Edward 3766 7 pułk ułanów
kapral Radomski Stanisław KS nr 2689 7 pułk ułanów
podchorąży Rago Stefan 5145 7 pułk ułanów
rotmistrz Rakowski Bronisław 2724 7 pułk ułanów
plutonowy Respondowski Jerzy 2662 7 pułk ułanów
starszy ułan Reszka Władysław 2914 7 pułk ułanów
rotmistrz Rudnicki-Cedro Adolf 5142 7 pułk ułanów
kapral Rusinowski Jan KS nr 2665 7 pułk ułanów
ułan Selwa Franciszek 2672 7 pułk ułanów
porucznik Siedlecki Feliks 5143 7 pułk ułanów
kapral Skalski Mieczysław 534 7 pułk ułanów
rotmistrz Smoleński Józef 2727 7 pułk ułanów
podchorąży Starnawski Antoni 2679 7 pułk ułanów
podchorąży Suchodolski Henryk KS nr 2653 7 pułk ułanów
rotmistrz Suchorzewski Leon 3911 7 pułk ułanów
plutonowy Tomczak Stefan 2673 7 pułk ułanów
kapral Toruń Bolesław KS nr 2683 7 pułk ułanów
podporucznik Trojanowski Leon 2641 7 pułk ułanów
kapral Tylus Jan 5148 7 pułk ułanów
starszy ułan Warszakowski Edward 2680 7 pułk ułanów
plutonowy Wawrzeńczak Jan 2664 7 pułk ułanów
podchorąży Welfle Tadeusz 3661 7 pułk ułanów
rotmistrz Wilczyński Edward 5141 7 pułk ułanów
wachmistrz Wiśniewski Kazimierz 2655 7 pułk ułanów
plutonowy Witek Tomasz 2661 7 pułk ułanów
kapral Wyrwicz Roman 3963 7 pułk ułanów
porucznik Bochenek Lucjan 8 pułk ułanów
starszy ułan Bogusławski Roman 4411 8 pułk ułanów
podpułkownik Brzezowski Henryk KS nr 8 pułk ułanów 3
starszy ułan Chojecki Franciszek 5073 8 pułk ułanów
podporucznik Cielecki-Zaremba Piotr 4366 8 pułk ułanów
plutonowy Czarnecki Jan 4261 8 pułk ułanów
kapral Ćwikła Leon 4226 8 pułk ułanów
plutonowy Dobosz Franciszek 5071 8 pułk ułanów
podporucznik Dzieduszycki Edward 8 pułk ułanów
plutonowy Flank Jakub 3034 8 pułk ułanów
wachmistrz Gaszczyk Leon 4416 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Geier (Gayer) Karol 5070 8 pułk ułanów
podporucznik Gerlicz Jan 8 pułk ułanów
podporucznik Gliński Henryk KS 8 pułk ułanów
podporucznik Głuszkowski-Janicki (Gużkowski) Andrzej 4239 8 pułk ułanów
podporucznik Godlewski Alfred 4410 8 pułk ułanów
podporucznik Haszlakiewicz-Gotlieb Zbigniew 4290 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Janeczko Antoni 8 pułk ułanów
podchorąży Jaroszyński Zbigniew 4204 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Kędryna Michał 4250 8 pułk ułanów
wachmistrz Kijowski Paweł 4400 8 pułk ułanów
starszy ułan Konieczny Antoni 4384 8 pułk ułanów
kapral Kozioł Jan 4253 8 pułk ułanów
plutonowy Krełowski Marian 5072 8 pułk ułanów
porucznik Krzeczunowicz Aleksander 2038 8 pułk ułanów
porucznik Krzeczunowicz Kornel 8 pułk ułanów
podporucznik Lasocki Kazimierz 8117 8 pułk ułanów
wachmistrz Łabudzki (Łabucki) Jan 3023 8 pułk ułanów
plutonowy Łanocha Karol 2991 8 pułk ułanów
porucznik Łukasiewicz Franciszek 8 pułk ułanów
porucznik Łupkowski Adam 8 pułk ułanów
podpułkownik Mitchel Wiliam 6047 8 pułk ułanów
starszy ułan Morawski Czesław KS nr 4398 8 pułk ułanów
kapral Nachman Józef 4202 8 pułk ułanów
plutonowy Nowak Wojciech KS nr 4386 8 pułk ułanów
plutonowy Olejarski (Olearski) Stanisław 4130 8 pułk ułanów
chorąży Orłowski Leopold 4264 8 pułk ułanów
rotmistrz Pająk Józef II KS nr 5559 8 pułk ułanów 3
podporucznik Pisula Edward 4409 8 pułk ułanów
starszy ułan Podsiadło (Podsiadły) Jan 4414 8 pułk ułanów
porucznik Pokładnik Stanisław 4275 8 pułk ułanów
podchorąży Przerwa-Tetmajer Jan 4229 8 pułk ułanów
major Rómmel Karol 1942 8 pułk ułanów
wachmistrz Rypień Antoni 4385 8 pułk ułanów
porucznik Sękowski Janusz 5564 8 pułk ułanów
rotmistrz Słotwiński Ludwik 4149 8 pułk ułanów
rotmistrz Sołowij Adam 4263 8 pułk ułanów
podporucznik Starczewski Stanisław 8 pułk ułanów
ułan Sterliński Andrzej 5074 8 pułk ułanów
plutonowy Szczepaniec Franciszek 4379 8 pułk ułanów
porucznik Traczewski Roman 4217 8 pułk ułanów
podporucznik Traczewski Stefan 8 pułk ułanów
ułan Wierzbicki Wacław 4297 8 pułk ułanów
ułan Wiśniewski Zygmunt KS nr 4174 8 pułk ułanów
podporucznik Włodzimirski Eustachy 8 pułk ułanów
ułan Woch Piotr 4406 8 pułk ułanów
wachmistrz Zając Jan KS nr 4393 8 pułk ułanów
starszy ułan Żak Józef KS nr 4259 8 pułk ułanów
kapral Żebracki Feliks 4200 8 pułk ułanów
wachmistrz Baran Marian 3676 9 pułk ułanów
wachmistrz Bednarski Marian 4336 9 pułk ułanów
ułan Biela Izydor 3823 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Bokota Józef 3827 9 pułk ułanów
podporucznik Bąkowski Konrad (Witold) 4270 9 pułk ułanów
major Brochwicz-Lewiński Zbigniew 3886 9 pułk ułanów
kapral Ciągło Jan 4339 9 pułk ułanów
porucznik Czarnota Adolf 2691 9 pułk ułanów
wachmistrz Cwanek Jan 3671 9 pułk ułanów
plutonowy Daniłłowicz Antoni 5076 9 pułk ułanów
major Dembiński Stefan Jacek 2957 9 pułk ułanów
podpułkownik Dunin-Borkowski Józef 3490 9 pułk ułanów
kapral Dziąg Stefan 4244 9 pułk ułanów
plutonowy Gałkowski Julian 3470 9 pułk ułanów
wachmistrz Gniłka Franciszek 3699 9 pułk ułanów
rotmistrz Grekowicz Stanisław 3696 9 pułk ułanów
plutonowy Grzegórski Jan 3486 9 pułk ułanów
starszy ułan Grzywacz Filip 9 pułk ułanów
kapral Hamala Józef 3463 9 pułk ułanów
rotmistrz Komorowski Tadeusz 3001 9 pułk ułanów
wachmistrz Kopczyński Franciszek 3833 9 pułk ułanów
rotmistrz Kowalski Kazimierz 4231 9 pułk ułanów
wachmistrz Książek Jan KS nr 4335 9 pułk ułanów
porucznik Lachowicz Adolf 3426 9 pułk ułanów
wachmistrz Lewczyk Karol 3883 9 pułk ułanów
kapral Łęgorz Stanisław 3475 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Majewski Adam KS nr 3418 9 pułk ułanów
ułan Makowski Wawrzyniec 5077 9 pułk ułanów
podporucznik Magierowski Bolesław 4252 9 pułk ułanów
wachmistrz Mroczkowski Franciszek KS nr 3487 9 pułk ułanów
kapral Nowowiejski Władysław 4338 9 pułk ułanów
plutonowy Nowicki Wacław KS nr 5075 9 pułk ułanów
porucznik Niesiołowski Zdzisław 3428 9 pułk ułanów
kapral Olenderek (Olenierek) Leon 2885 9 pułk ułanów
podporucznik Ostrowski Stefan 4169 9 pułk ułanów
podporucznik Papeć Jan 4374 9 pułk ułanów
porucznik Pelczar Jan 3840 9 pułk ułanów
kapral Pierzyński Jan 4511 9 pułk ułanów
rotmistrz Płonka Władysław 3686 9 pułk ułanów
ułan Polaczkiewicz Franciszek 3834 9 pułk ułanów
rotmistrz Pożakowski Wiesław 3416 9 pułk ułanów
kapral Pruszyński Antoni 2200 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Puc Jan 3847 9 pułk ułanów
ułan Rewucki Baltazar 4141 9 pułk ułanów
ułan Rembielak Władysław 3828 9 pułk ułanów
wachmistrz Rejniak Jan Franciszek 3060 9 pułk ułanów
ułan Rozporski Julian 3895 9 pułk ułanów
rotmistrz Spychalski Władysław 3473 9 pułk ułanów
plutonowy Stala Jan KS nr 3838 9 pułk ułanów
rotmistrz Szafran Michał 3885 9 pułk ułanów
rotmistrz Szymański Jan 5079 9 pułk ułanów
podporucznik Stych-Ślusarczyk Tadeusz 3465 9 pułk ułanów
wachmistrz Szałaśny Karol 3845 9 pułk ułanów
rotmistrz Szkuta (Szkuła) Jan 3849 9 pułk ułanów
rotmistrz Tatara Jan 3358 9 pułk ułanów
wachmistrz Trębiński Tadeusz 4276 9 pułk ułanów
rotmistrz Tułasiewicz Tadeusz 3346 9 pułk ułanów
kapral Turowski Antoni 4289 9 pułk ułanów
porucznik Wania Edward 3687 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Wieczerzak Franciszek 3826 9 pułk ułanów
plutonowy Winczura Kazimierz 4337 9 pułk ułanów
starszy ułan Witkowski Kazimierz KS nr 3421 9 pułk ułanów
ułan Zieliński Józef KS nr 5078 9 pułk ułanów
podporucznik Ziemba Bolesław KS nr 2048 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Ziobro Władysław 3672 9 pułk ułanów
starszy ułan Żurkowski Józef 3424 9 pułk ułanów
porucznik Arnoldt-Russocki Julian 6716 10 pułk ułanów
porucznik Arnoldt-Russocki Wiktor 3505 10 pułk ułanów
porucznik Buszyński Henryk 3506 10 pułk ułanów
kapral Bołdowski Jan 3850 10 pułk ułanów
chorąży Biedrzycki Tadeusz 4496 10 pułk ułanów
plutonowy Bryłko Kazimierz 3525 10 pułk ułanów
kapral Cogiel Stefan 3526 10 pułk ułanów
starszy ułan Czarnecki Stefan 3529 10 pułk ułanów
rotmistrz Dąbrowski Mieczysław 3504 10 pułk ułanów
wachmistrz Jabłoński Antoni KS nr 3521 10 pułk ułanów
kapral Jasiński Bonifacy KS nr 3528 10 pułk ułanów
rotmistrz Jastrzębski Jerzy 3500 10 pułk ułanów
starszy ułan Kajtel Stanisław 3530 10 pułk ułanów
porucznik Kulikowski Aleksander 4495 10 pułk ułanów
ułan Lanc Jan 3531 10 pułk ułanów
pluton Landzberg Ludwik 3522 10 pułk ułanów
wachmistrz Matyszczyk Andrzej 3509 10 pułk ułanów
porucznik Okulicz-Kozaryn Marian KS nr 3508 10 pułk ułanów
wachmistrz Roszkowski Franciszek 3520 10 pułk ułanów
podporucznik Skarżyński Antoni 3508 10 pułk ułanów
wachmistrz Strauch Aleksy 3523 10 pułk ułanów
plutonowy Tetera - Szkutelski Zygmunt 3524 10 pułk ułanów
podpułkownik Tomaszewicz Władysław 5003 10 pułk ułanów
porucznik Węcławowicz Andrzej 3502 10 pułk ułanów
rotmistrz Wodziński Stanisław 3501 10 pułk ułanów
kapral Zarański Antoni 3527 10 pułk ułanów
kapral Albekier Jan 3708 11 pułk ułanów
podporucznik Bednarski Stanisław 3731 11 pułk ułanów
starszy ułan Błach Karol 3719 11 pułk ułanów
wachmistrz Bortkowski (Borkowski) Jan 3733 11 pułk ułanów
podporucznik Brzęk-Osiński Michał Tadeusz 3657 11 pułk ułanów
starszy ułan Brudziński Józef 3776 11 pułk ułanów
porucznik Budzik Paweł 3703 11 pułk ułanów
podporucznik Chróścicki Eugeniusz 3658 11 pułk ułanów
kapral Ciastek Józef 3641 11 pułk ułanów
porucznik Ciszowski Konstanty 3770 11 pułk ułanów
podchorąży Czajka Józef 3774 11 pułk ułanów
kapral Dobrzański Bohdan KS nr 5106 11 pułk ułanów
ułan Gałek Jan 5108 11 pułk ułanów
plutonowy Ginter Karol 5105 11 pułk ułanów
wachmistrz Inis Stefan 5104 11 pułk ułanów
major SG Jabłoński Antoni 1938 11 pułk ułanów
ułan Jakóbowski Antoni 3706 11 pułk ułanów
wachmistrz Jaworski Stanisław 11 pułk ułanów
kapral Karasiński Wacław KS nr 3773 11 pułk ułanów
major Kleszczyński Edward 3784 11 pułk ułanów
podporucznik Królicki Stanisław 5103 11 pułk ułanów
wachmistrz Krzeszowski Teodor 3716 11 pułk ułanów
kapral Krzykowski Wincenty 3330 11 pułk ułanów
ułan Książek Wacław KS nr 5107 11 pułk ułanów
wachmistrz Książkiewicz Bronisław 3717 11 pułk ułanów
kapral Latoś Antoni 3600 11 pułk ułanów
wachmistrz Laskowski Stefan KS nr 3709 11 pułk ułanów
kapral Lesiakowski Stanisław 3710 11 pułk ułanów
porucznik Mączewski Władysław 3711 11 pułk ułanów
starszy ułan Mączyński Stefan 3791 11 pułk ułanów
kapral Naleziński Józef 3704 11 pułk ułanów
porucznik Peszkowski Kazimierz 11 pułk ułanów
kapral Pfeil Edward 3713 11 pułk ułanów
plutonowy Pierzak Walenty 3792 11 pułk ułanów
porucznik Pytlewski Tadeusz 3714 11 pułk ułanów
wachmistrz Ruszkowski Bolesław 3771 11 pułk ułanów
rotmistrz Sarto-Szewc Stanisław 3734 11 pułk ułanów
starszy ułan Stawiarski Wojciech 3702 11 pułk ułanów
wachmistrz Studniarek Stanisław 3707 11 pułk ułanów
starszy ułan Szparadowski Jan 3718 11 pułk ułanów
kapral Tarczyński Kazimierz KS nr 3705 11 pułk ułanów
podchorąży Wieczorkiewicz Bohdan KS nr 3772 11 pułk ułanów
porucznik Widuch Tadeusz 1791 11 pułk ułanów
plutonowy Wyganowski Ludwik 3507 11 pułk ułanów
podpułkownik Zaruski Mariusz KS nr 164 11 pułk ułanów
porucznik Zieliński Tadeusz 3712 11 pułk ułanów
podporucznik Borkowski Chryzant 2635 12 pułk ułanów
plutonowy Ciechoński Adam 3614 12 pułk ułanów
kapral Czarnecki (Czarniecki) Stanisław 2570 12 pułk ułanów
plutonowy Czerwiński Józef KS nr 3616 12 pułk ułanów
rotmistrz SG Czerwiński Kazimierz III KS nr 4474 12 pułk ułanów
porucznik Deskur Jerzy 2633 12 pułk ułanów
kapral Goworowski Władysław 3618 12 pułk ułanów
porucznik Grocholski Michał 4024 12 pułk ułanów
rotmistrz Hahn Stefan 4028 12 pułk ułanów
porucznik Iżycki Mateusz 2637 12 pułk ułanów
wachmistrz/porucznik Jastrzębski Jan 2648 12 pułk ułanów
pułkownik Koiszewski Mikołaj 251 12 pułk ułanów
rotmistrz Komorowski Tadeusz 12 pułk ułanów
starszy ułan Konowrocki Stanisław 2574 12 pułk ułanów
ułan Kowalski Jan KS nr 3617 12 pułk ułanów
major Kownacki Włodzimierz 2575 12 pułk ułanów
kapral Kurowicki Józef 2646 12 pułk ułanów
podporucznik Latour (de) Stefan Ludwik KS nr 4029 12 pułk ułanów 3
wachmistrz Ładziński Stanisław 3233 12 pułk ułanów
kapral Maciejewski Kazimierz 3006 12 pułk ułanów
porucznik Medyna Adolf 8046 12 pułk ułanów
porucznik Miłkowski Zygmunt 2577 12 pułk ułanów
starszy ułan Napieraj Aleksander 2571 12 pułk ułanów
kapral Nowicki Jan KS nr 2571 12 pułk ułanów
ułan Podgórski Jan KS nr 3619 12 pułk ułanów
plutonowy Pożak Józef KS nr 3213 12 pułk ułanów
plutonowy Stefański Zygmunt KS nr 2650 12 pułk ułanów
rotmistrz Szuszkiewicz Antoni 4026 12 pułk ułanów
porucznik Szuszkiewicz Mateusz 12 pułk ułanów
podporucznik Tachler Mieczysław 2615 12 pułk ułanów
pułkownik Tokarzewski Józef KS nr 3691 12 pułk ułanów
podporucznik Wasiutyński Marian 4027 12 pułk ułanów
wachmistrz Wojciechowski Jerzy KS nr 3248 12 pułk ułanów
rotmistrz Zbroski (Zbrowski) Julian 2576 12 pułk ułanów
ułan Bakinowski Ignacy 3576 13 pułk ułanów
plutonowy Berdowski Wojciech 3553 13 pułk ułanów
kapral Brochocki Aleksander 3898 13 pułk ułanów
kapral Brochocki Andrzej 3537 13 pułk ułanów
porucznik Brochocki Stanisław 3536 13 pułk ułanów
plutonowy Buko Witold 3549 13 pułk ułanów
podpułkownik Butkiewicz Mścisław 3532 13 pułk ułanów
kapral Chalecki Jan 3564 13 pułk ułanów
kapral Downarowicz Antoni 3679 13 pułk ułanów
rotmistrz Drucki-Lubecki Konstanty 3535 13 pułk ułanów
podporucznik Fiedorowicz Józef 3423 13 pułk ułanów
plutonowy Gajewski Mirosław 3551 13 pułk ułanów
ułan Gębuś Leon 3567 13 pułk ułanów
rotmistrz Hrakałło-Horawski Kazimierz 3533 13 pułk ułanów
starszy ułan Iwaszkiewicz Jan KS nr 3574 13 pułk ułanów
plutonowy Kaliński Jan 3550 13 pułk ułanów
podchorąży Kamionka Wacław KS nr 3540 13 pułk ułanów
kapral Kiktysz (Koktysz) Kazimierz 3558 13 pułk ułanów
podchorąży Konarzewski Jan KS nr 13 pułk ułanów
podporucznik Krasowski Apolinary 3570 13 pułk ułanów
starszy ułan Krasowski Józef 3565 13 pułk ułanów
podporucznik Krydel Wacław 3569 13 pułk ułanów
plutonowy Kubski Michał 3554 13 pułk ułanów
podchorąży Kuczyński Konstanty 3539 13 pułk ułanów
kapral Lipowicz Wacław 3559 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Łada Stanisław 3544 13 pułk ułanów
kapral Ławrowski Stanisław 3563 13 pułk ułanów
ułan Michałowski Jan 3577 13 pułk ułanów
rotmistrz Michniewicz-Hetman Mikołaj 3534 13 pułk ułanów
kapral Obuchowski Bolesław 3560 13 pułk ułanów
kapral Pac-Pomarnacki Wacław 3562 13 pułk ułanów
plutonowy Poźniak Stanisław 3573 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Puzinawski (Puzinowski) Julian 3542 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Prosiński Włodzimierz 3548 13 pułk ułanów
plutonowy Romanowski Franciszek 3557 13 pułk ułanów
plutonowy Rusiecki Stanisław KS nr 3538 13 pułk ułanów
podporucznik Rusiecki Witold 3483 13 pułk ułanów
kapral Sawicki Antoni KS nr 3547 13 pułk ułanów
starszy ułan Sawlewicz Stanisław 3566 13 pułk ułanów
plutonowy Songin Jan 3556 13 pułk ułanów
ułan Strumiłło Józef 3575 13 pułk ułanów
ułan Symonowicz Jan KS nr 3568 13 pułk ułanów 3
kapral Szachno Alfred 3561 13 pułk ułanów
plutonowy Szczemiński (Szczemirski) Witold 3572 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Szokol-Ejgert Józef 3543 13 pułk ułanów
plutonowy Szyłkiewicz Stefan 3552 13 pułk ułanów
plutonowy Trachim Władysław 3555 13 pułk ułanów
podchorąży Tyszkiewicz Jan KS nr 3541 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Węcławowicz Kalikst 3546 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Zdrojewski Faustyn KS nr 3545 13 pułk ułanów
plutonowy Baranowicz Franciszek 2517 14 pułk ułanów
major Bardziński Jerzy 167 14 pułk ułanów
podporucznik Berezowski Jerzy 2504 14 pułk ułanów
rotmistrz Bem de Cosban Włodzimierz 2629 14 pułk ułanów
podchorąży Boczkowski Bolesław KS nr 2515 14 pułk ułanów 3
podporucznik Buderacki Władysław 3935 14 pułk ułanów
rotmistrz Czerniewicz Wiktor 4189 14 pułk ułanów
podporucznik Czaykowski Witold 2505 14 pułk ułanów
podporucznik Dąbrowski Wacław 3934 14 pułk ułanów
rotmistrz Duchnowski Kazimierz 2511 14 pułk ułanów
porucznik Dunin-Borkowski Edward 3931 14 pułk ułanów
starszy ułan Dobrowolski Franciszek KS nr 2533 14 pułk ułanów
podchorąży Dzienisiewicz Stanisław 6921 14 pułk ułanów
ułan Dworzański Stanisław 14 pułk ułanów
starszy wachmistrz Gadzin Bronisław 4343 14 pułk ułanów
podporucznik Garniewicz Ryszard 2512 14 pułk ułanów
podporucznik Godlewski Edward Józef 2627 14 pułk ułanów
wachmistrz Graniczny Zenobiusz 3937 14 pułk ułanów
wachmistrz Gwoździński Władysław 4340 14 pułk ułanów
plutonowy Haczkowski Franciszek 2851 14 pułk ułanów
kapral Imach Tadeusz 2537 14 pułk ułanów
porucznik Iliński Janusz KS nr 2632 14 pułk ułanów
ułan Jadejski Aleksander 2130 14 pułk ułanów
plutonowy Jadzewicz Szymon 2539 14 pułk ułanów
porucznik Jakubowski Czesław 3928 14 pułk ułanów
plutonowy Jarocki Feliks 2897 14 pułk ułanów
kapral Kruszyński Jan 3035 14 pułk ułanów
plutonowy Kościuszko Henryk 4184 14 pułk ułanów
podporucznik Kwiatkowski Aleksander 2519 14 pułk ułanów
podchorąży Kostkiewicz Stanisław KS nr 2503 14 pułk ułanów
starszy ułan Kuźma Kazimierz vel Kuźmiński Kazimierz Zachariasz 4345 14 pułk ułanów
kapral Ludwiczak Marian 4699 14 pułk ułanów
rotmistrz Massalski Piotr 1952 14 pułk ułanów
kapral Moycho Władysław 14 pułk ułanów
kapral Mikołajczyk Antoni KS nr 2696 14 pułk ułanów
porucznik Mosiewicz Witold 2510 14 pułk ułanów
wachmistrz Maciejowski Tadeusz KS nr 2638 14 pułk ułanów
wachmistrz Małek Bronisław KS nr 2541 14 pułk ułanów
wachmistrz Matasow Julian 2540 14 pułk ułanów
ułan Madejski Aleksander 14 pułk ułanów
kapral Mojcho Władysław 3008 14 pułk ułanów
podchorąży Nowacki Władysław 2558 14 pułk ułanów
kapral Nowicki Władysław (Wacław) 2518 14 pułk ułanów
porucznik Olszowski (Olszewski) Karol 2508 14 pułk ułanów
wachmistrz Oksza-Czechawski Mikołaj 2547 14 pułk ułanów
starszy ułan Pazder Józef 2548 14 pułk ułanów
plutonowy Pecner Stanisław 3938 14 pułk ułanów
porucznik Pedachowski Dymitr 14 pułk ułanów
rotmistrz Plisowski Kazimierz 2513 14 pułk ułanów
pułkownik Plisowski Konstanty KS nr 14 pułk ułanów 3
podchorąży Piotrowski Józef KS nr 3936 14 pułk ułanów
porucznik Podachowski Dymitr 3927 14 pułk ułanów
porucznik Poznański Józef 366 14 pułk ułanów
rotmistrz Prażmowski-Belina Michał 14 pułk ułanów
porucznik Raciborski Franciszek 4695 14 pułk ułanów
podporucznik Radyszkiewicz Feliks 3933 14 pułk ułanów
podchorąży Radzymiński Tadeusz 4428 14 pułk ułanów
rotmistrz Romiszewski Modest KS nr 4341 14 pułk ułanów 3
ułan Rosenfeld Michał 2538 14 pułk ułanów
major Rożałowski Mieczysław 4342 14 pułk ułanów
plutonowy Rybicki Leon KS nr 2544 14 pułk ułanów
ułan Rybiński Romuald 2545 14 pułk ułanów
podporucznik Skarbek-Rudzki Jerzy 3932 14 pułk ułanów
podchorąży Schild Włodzimierz 2636 14 pułk ułanów
podchorąży Siedlecki Roman KS nr 2502 14 pułk ułanów
plutonowy Sienkiewicz Mieczysław KS nr 2639 14 pułk ułanów
starszy ułan Strzelecki Czesław KS nr 2546 14 pułk ułanów
kapral Szczerbiński Antoni KS nr 2534 14 pułk ułanów
kapral Salomon Gwido 2535 14 pułk ułanów
podporucznik Skibiński Franciszek 2630 14 pułk ułanów
kapral Siedlecki Leonard KS nr 2531 14 pułk ułanów
plutonowy Staniszewski Zygmunt 4344 14 pułk ułanów
kapral Strużyński (Stróżyński) Jerzy 4445 14 pułk ułanów
starszy ułan Trojanowski Roman KS nr 2634 14 pułk ułanów
kapral Tyjewski Antoni 2550 14 pułk ułanów
porucznik Wasilewski Aleksander 2602 14 pułk ułanów
porucznik Westermark Herald 3929 14 pułk ułanów
plutonowy Walczyński Władysław 14 pułk ułanów
podporucznik Wisłouch (Wysłouch) Karol 2516 14 pułk ułanów
plutonowy Wojtulewicz Kazimierz 3038 14 pułk ułanów
wachmistrz Zarański Eugeniusz 2225 14 pułk ułanów
porucznik Zaremba Bohdan 3930 14 pułk ułanów
ułan Zatoński Zygmunt 2542 14 pułk ułanów
kapral Zawinowski Benedykt KS nr 2543 14 pułk ułanów
podpułkownik SG Anders Władysław 15 pułk ułanów
porucznik Anders Jerzy 15 pułk ułanów
plutonowy Bartz Stanisław 15 pułk ułanów
plutonowy Biegański Władysław 15 pułk ułanów
porucznik Boreysza Witold 15 pułk ułanów
porucznik Buszkiewicz Czesław 15 pułk ułanów
podporucznik Chłapowski Kazimierz 4686 15 pułk ułanów
starszy ułan Ciechowski Stanisław 15 pułk ułanów
porucznik Czarnecki Janusz 15 pułk ułanów
kapitan Czwiertnia (Ćwiertnia) Franciszek 15 pułk ułanów
plutonowy Dachtera Edmund 15 pułk ułanów
ułan Dobierzański Stanisław 15 pułk ułanów
wachmistrz Dominiak Jan (Dominik) 15 pułk ułanów
podporucznik Dzwonkowski Jerzy 15 pułk ułanów
podporucznik Frezer Ludomir 15 pułk ułanów
porucznik Gauza Stanisław 15 pułk ułanów
kapral Górski Ignacy 15 pułk ułanów
kapral Gościański Stanisław 15 pułk ułanów
wachmistrz Grocholski Wojciech 15 pułk ułanów
ułan Grzęda Tomasz 15 pułk ułanów
wachmistrz Grzeliński Stanisław 15 pułk ułanów
kapral Janczewski Antoni KS nr 15 pułk ułanów
plutonowy Jankowiak Jan 15 pułk ułanów
kapral Kaczmarczyk Leon 15 pułk ułanów
wachmistrz Kaczmarek Franciszek KS nr 15 pułk ułanów
ułan Kalkowski Emil 15 pułk ułanów
rotmistrz Kalksztein Kazimierz 15 pułk ułanów
porucznik Kapuściński Janusz 15 pułk ułanów
wachmistrz Kluczyk Bronisław KS nr 15 pułk ułanów
ułan Kozłowski Jan 15 pułk ułanów
plutonowy Krajewski Bronisław 15 pułk ułanów
rotmistrz Kubicki Jerzy 15 pułk ułanów
starszy ułan Lis Jan 15 pułk ułanów
starszy ułan Madaj Leon 15 pułk ułanów
kapral Majchrzycki Jan KS nr 15 pułk ułanów
plutonowy Majda Andrzej KS nr 15 pułk ułanów
podporucznik Mańkowski Wacław 15 pułk ułanów
starszy ułan Michalski Franciszek KS nr 15 pułk ułanów
porucznik Mycielski Michał 4685 15 pułk ułanów
wachmistrz Nowakowski Kazimierz KS nr 15 pułk ułanów
plutonowy Nowicki Marceli KS nr 15 pułk ułanów
ułan Pacholski Stefan KS nr 15 pułk ułanów
wachmistrz sztabowy Pajsert Aleksander 3998 15 pułk ułanów
starszy ułan Paluszkiewicz Franciszek 15 pułk ułanów
podporucznik Pluciński Witold 4622 15 pułk ułanów
podporucznik Poniatowski Mieczysław KS nr 4621 15 pułk ułanów
plutonowy Przędzik Marian 15 pułk ułanów
rotmistrz Rojewski Andrzej 15 pułk ułanów
rotmistrz Schmidt Leon 3489 15 pułk ułanów
porucznik Siciński Adam 15 pułk ułanów
starszy ułan Skarbecki Michał KS nr 15 pułk ułanów
kapral Skibiński Antoni KS nr 15 pułk ułanów
rotmistrz Skrzydlewski Jerzy 15 pułk ułanów
ułan Sobczak Ignacy 15 pułk ułanów
wachmistrz Sołtysiak Jan KS nr 15 pułk ułanów
wachmistrz Stepczyński Roman 15 pułk ułanów
wachmistrz Sułkowski Jan 15 pułk ułanów
rotmistrz Traeger Albert 15 pułk ułanów
porucznik Tuncelmann Antoni 15 pułk ułanów
wachmistrz Wiśniewski Andrzej KS nr 15 pułk ułanów
starszy ułan Zwiernik Michał 15 pułk ułanów
major lekarz Bajoński Jan 16 pułk ułanów
ułan Banasiak Andrzej 16 pułk ułanów
podporucznik kawalerii Bączkowski Jan 5149 16 pułk ułanów
wachmistrz Bilski Ignacy KS nr 16 pułk ułanów
plutonowy Burchardt Maksymilian 16 pułk ułanów
wachmistrz Chłapowski Juliusz 16 pułk ułanów
porucznik Chojecki Edmund 16 pułk ułanów
kapral Cieszyński Szczepan 16 pułk ułanów
rotmistrz Czarnecki Stefan 16 pułk ułanów
kapral Detlaff Józef 16 pułk ułanów
kapral Dyczek Józef 16 pułk ułanów
ułan Garstka Józef 16 pułk ułanów
podporucznik Górski Wincenty 16 pułk ułanów
plutonowy Handke Jan 16 pułk ułanów
podporucznik Hienzel Juliusz 16 pułk ułanów
kapral Kalota Kazimierz 16 pułk ułanów
starszy ułan Knopp Jan 16 pułk ułanów
major Kmicic-Skrzyński Ludwik 16 pułk ułanów
wachmistrz Kołodziejski Edmund 16 pułk ułanów
porucznik Kosiarski Kazimierz 16 pułk ułanów
podporucznik Lubecki Stanisław 16 pułk ułanów
podporucznik Nieszkowski Edmund 16 pułk ułanów
porucznik Mirny Wiktor 16 pułk ułanów
chorąży Mory Teodor 16 pułk ułanów
ułan Paliński Feliks 16 pułk ułanów
rotmistrz Papara Kazimierz 16 pułk ułanów
podporucznik Piaskowski Jerzy 16 pułk ułanów
plutonowy Piuszyk Józef 16 pułk ułanów
wachmistrz Poznański Walenty 16 pułk ułanów
ułan Przybył Bolesław KS nr 16 pułk ułanów
kapral Rakoczy Stanisław 16 pułk ułanów
rotmistrz Slaski Jan 16 pułk ułanów
kapral Springer Franciszek 16 pułk ułanów
podporucznik Stablewski Stefan 16 pułk ułanów
podporucznik Sułocki Józef 16 pułk ułanów
plutonowy Szulc Franciszek KS nr 4748 16 pułk ułanów
podporucznik Wasiutyński Antoni 16 pułk ułanów
plutonowy Witkowski Stefan KS nr 16 pułk ułanów
kapral Wojciechowski Jan KS nr 16 pułk ułanów
podporucznik Żółtowski Marceli 16 pułk ułanów
podporucznik Brodnicki Stanisław 17 pułk ułanów
kapral Jakubowski Piotr KS nr 17 pułk ułanów
kapral Jezierski Antoni 17 pułk ułanów
starszy ułan Kołodziej Jan 17 pułk ułanów
rotmistrz Macieliński Emil 17 pułk ułanów
ułan Marczyński Kazimierz 17 pułk ułanów
rotmistrz Mieczkowski Tadeusz 17 pułk ułanów
starszy ułan Neymann Stanisław 17 pułk ułanów
major Podhorski Włodzimierz 17 pułk ułanów
podporucznik Sulimirski Leonard 17 pułk ułanów
starszy wachmistrz Żak Edward KS nr 17 pułk ułanów
wachmistrz Bęcwołek (Będzwołek) Leon 4572 18 pułk ułanów
podchorąży Chmielowski Juliusz 1785 18 pułk ułanów
wachmistrz Cieślicki Leon 4571 18 pułk ułanów
podporucznik Iznoskoff Aleksander 1346 18 pułk ułanów
major Jezierski Anatol 653 18 pułk ułanów
podporucznik Kłopotowski Michał 4569 18 pułk ułanów
porucznik Monwid-Olechnowicz Jan 4112 18 pułk ułanów
rotmistrz Nestorowicz Lucjan 231 18 pułk ułanów
podporucznik Niegowski Władysław 1078 18 pułk ułanów
podchorąży Niezabitowski Henryk 4570 18 pułk ułanów
porucznik Prandota-Trzciński Kazimierz 3163 18 pułk ułanów
ułan Rafiński Marian 4574 18 pułk ułanów
podchorąży Roszczynialski Hipolit 4568 18 pułk ułanów
kapral Ubowski Maksymilian 4573 18 pułk ułanów
porucznik Zieliński Klemens 3598 18 pułk ułanów
starszy ułan Demczuk Dominik 19 pułk ułanów
plutonowy Drabowicz Jan 19 pułk ułanów
kapral Falęcki Stanisław 19 pułk ułanów
wachmistrz Grabowski Władysław 19 pułk ułanów
wachmistrz Gradowski Aleksander 19 pułk ułanów
major Jaworski Feliks 19 pułk ułanów
kapral Jaworski Maurycy 19 pułk ułanów
kapral Karowski (Kurowski) Florian KS nr 19 pułk ułanów
plutonowy Klimczak Karol 19 pułk ułanów
kapral Kłos Franciszek 19 pułk ułanów
starszy ułan Koch Wacław KS nr 19 pułk ułanów
starszy ułan Kruk Leonard KS nr 19 pułk ułanów
starszy ułan Laskowski Włodzimierz KS nr 19 pułk ułanów
wachmistrz Lendowicz Józef 19 pułk ułanów
kapral Leonczuk Józef 19 pułk ułanów
plutonowy Lisowski Jan KS nr 19 pułk ułanów
podchorąży Ludkiewicz Władysław 1474 19 pułk ułanów
podchorąży Łukaszewicz Stanisław 19 pułk ułanów
plutonowy Malewski Franciszek 19 pułk ułanów
porucznik Malinowski Tadeusz 19 pułk ułanów
kapral Mogdał Marian 19 pułk ułanów
wachmistrz Milczarek Władysław 19 pułk ułanów
rotmistrz Piotraszewski Aleksander 2460 19 pułk ułanów
wachmistrz Polakowski Zygmunt KS nr 19 pułk ułanów
plutonowy Pracz Roman 19 pułk ułanów
wachmistrz Roguski Aleksander 19 pułk ułanów
podporucznik Rybicki Emanuel 19 pułk ułanów
wachmistrz Sergielis Bronisław 19 pułk ułanów
starszy ułan Silecki Józef 19 pułk ułanów
plutonowy Sojka Andrzej 19 pułk ułanów
plutonowy Sokolnicki Stanisław 19 pułk ułanów
starszy ułan Solecki Józef KS nr 510 19 pułk ułanów
rotmistrz Stanowski Tadeusz 19 pułk ułanów
plutonowy Świelicki Lucjan 19 pułk ułanów
starszy ułan Wasilewski Jan KS nr 19 pułk ułanów
porucznik Wolicki Julian 19 pułk ułanów
plutonowy Zając Józef KS nr 19 pułk ułanów
kapral Zalewski Stanisław KS nr 19 pułk ułanów
porucznik Żuromski Kazimierz 19 pułk ułanów
kapral Brzęk August 5096 20 pułk ułanów
podporucznik Ceratkiewicz Gustaw 5092 20 pułk ułanów
kapral Cichoń Jan 5098 20 pułk ułanów
starszy wachmistrz Cichorz Józef 4929 20 pułk ułanów
plutonowy Dziaduła Franciszek 5092 20 pułk ułanów
rotmistrz Głogowski Piotr 1381 20 pułk ułanów
starszy ułan Golba Franciszek 5100 20 pułk ułanów
porucznik Grabowiecki Aleksander 4199 20 pułk ułanów
porucznik Horodyski Władysław 20 pułk ułanów
kapral Klęsk Walenty 5097 20 pułk ułanów
ułan Krawczyk Karol 5102 20 pułk ułanów
plutonowy Kuśnierz Stanisław 5095 20 pułk ułanów
wachmistrz Maszyński Zenon 413 20 pułk ułanów
podporucznik Napiórkowski Aleksander 4927 20 pułk ułanów
ułan Ordon (Ordyń) Jan 4929 20 pułk ułanów
rotmistrz Romański Kazimierz 5090 20 pułk ułanów
plutonowy Sędzielarz Marian 5094 20 pułk ułanów
starszy ułan Syska Józef 5101 20 pułk ułanów
starszy ułan Sznajder (Schneider) Michał 5099 20 pułk ułanów
podporucznik Szumski Bogumił 4209 20 pułk ułanów
rotmistrz Uranowicz Franciszek 5091 20 pułk ułanów
podporucznik Ciemochowski Stanisław 22 pułk ułanów
porucznik Czarnecki Wiktor 22 pułk ułanów
kapral Fałęcki Witold 22 pułk ułanów
wachmistrz Jaworski Zygmunt 22 pułk ułanów
ułan Rudnicki Edward KS nr 22 pułk ułanów
porucznik Sierzycki Zenon 22 pułk ułanów
kapral Bargłowski Jan 5373 23 pułk ułanów
podchorąży Branicki Stanisław Eustachy 5374 23 pułk ułanów
kapral Bychowski Kazimierz 5369 23 pułk ułanów
ułan Czernic (Czernicki) Stefan 5366 23 pułk ułanów
kapral Czuczeło Julian 3793 23 pułk ułanów
porucznik Czuczełowicz Stanisław 23 pułk ułanów
rotmistrz Dąbrowski Jerzy 5379 23 pułk ułanów
major Dąbrowski Władysław 5378 23 pułk ułanów
podporucznik Ertman Kazimierz 5377 23 pułk ułanów
starszy wachmistrz Jabłoński Michał KS nr 5371 23 pułk ułanów
starszy ułan Jarkiewicz Józef 5372 23 pułk ułanów
porucznik Kamiński Władysław 23 pułk ułanów
podporucznik kawalerii Karassek Franciszek 5207 23 pułk ułanów
kapral Kłunejko Dominik 5360 23 pułk ułanów
podporucznik Kochanowski Bolesław 4070 23 pułk ułanów
starszy ułan Ledziński Wacław 5362 23 pułk ułanów
rotmistrz kawalerii Łoziński Konrad 5156 23 pułk ułanów
podporucznik Malecki Stanisław 5367 23 pułk ułanów
kapral Maziec Józef 4157 23 pułk ułanów
plutonowy Neugebauer Rudolf KS nr 2181 23 pułk ułanów
podporucznik Nowicki Stanisław 2348 23 pułk ułanów
podchorąży Orechwa Kazimierz 5364 23 pułk ułanów
podporucznik Pietraszko Jan 3795 23 pułk ułanów
plutonowy Prejss (Preis) Piotr 5370 23 pułk ułanów
wachmistrz Skarżyński Stanisław KS nr 4115 23 pułk ułanów
kapral Skowroński Michał 5363 23 pułk ułanów
podporucznik Skrzypkowski Józef 5376 23 pułk ułanów
podporucznik Sokołowski Julian 8064 23 pułk ułanów
porucznik Sołtan Stanisław 23 pułk ułanów
podporucznik Sołtykiewicz Stanisław 5365 23 pułk ułanów
podporucznik Stempkowski Marek Roman 5375 23 pułk ułanów
plutonowy Trochimowicz Stanisław 5361 23 pułk ułanów
plutonowy Tuczkowski Michał 2154 23 pułk ułanów
starszy ułan Turbak Julian 5368 23 pułk ułanów
wachmistrz Wąsowicz Bronisław KS nr 165 23 pułk ułanów
ułan Więckowski Kazimierz KS nr 4286 23 pułk ułanów
starszy wachmistrz Daum Stanisław 4581 24 pułk ułanów
podporucznik Gebethner Wacław 4578 24 pułk ułanów
plutonowy Grabiński Stanisław 24 pułk ułanów
plutonowy Hübsch Stanisław 4585 24 pułk ułanów
kapral Kossakowski Jerzy KS nr 4582 24 pułk ułanów
porucznik Kładko Andrzej 24 pułk ułanów
starszy ułan Łempicki Dominik 24 pułk ułanów
podporucznik Majewski Roman 4580 24 pułk ułanów
ułan Piątek Kazimierz 4583 24 pułk ułanów
podporucznik Prosałowski Mieczysław 4579 24 pułk ułanów
ksiądz kapelan Tarnawski Mieczysław KS nr 4576 24 pułk ułanów
porucznik Zaborowski Stefan 24 pułk ułanów
porucznik Zdziechowski Karol 4577 24 pułk ułanów
pułkownik Żółkiewski Tadeusz 4575 24 pułk ułanów
plutonowy Adamek Stanisław 25 pułk ułanów
porucznik Baranowski Wiktor 25 pułk ułanów
porucznik Bednarski Edward 25 pułk ułanów
starszy wachmistrz Bekasiak Marcin 25 pułk ułanów
podporucznik Danowski Jan Henryk 25 pułk ułanów
podporucznik Dębiński Piotr 25 pułk ułanów
ułan Dziewięcki Franciszek 25 pułk ułanów
starszy ułan Krygiel Paweł 25 pułk ułanów
plutonowy Kubera Bernard 25 pułk ułanów
podchorąży Kühn Jerzy 25 pułk ułanów
wachmistrz Lewandowski Józef KS nr 25 pułk ułanów
kapral Linetty Jan 25 pułk ułanów
podporucznik Milewski Józef 25 pułk ułanów
starszy ułan Niedziałek Stanisław 25 pułk ułanów
wachmistrz Pawlak Józef 25 pułk ułanów
kapral Piątek Antoni 25 pułk ułanów
rotmistrz Radecki-Mikulicz Witold 25 pułk ułanów
kapral Różycki Edward KS nr 25 pułk ułanów
pułkownik Stablewski Erazm KS 25 pułk ułanów
podporucznik Starzecki-Ostoja Stanisław 25 pułk ułanów
podchorąży Szmidla Jan 25 pułk ułanów
kapral Sztolcmann Franciszek 25 pułk ułanów
wachmistrz Szulc Julian KS nr 25 pułk ułanów
wachmistrz Świerski Jan 25 pułk ułanów
podchorąży Wallach Jan 25 pułk ułanów
podchorąży Waśniewski Adam 25 pułk ułanów
chorąży Żniński Mieczysław 25 pułk ułanów
rotmistrz Bokszczanin Janusz 4588 26 pułk ułanów
porucznik Ciążyński Kazimierz 4601 26 pułk ułanów
podchorąży Czarnecki Marceli 4605 26 pułk ułanów
rotmistrz Długaszewski Stanisław 4587 26 pułk ułanów
podchorąży Donner Marian (Lucjan) 4586 26 pułk ułanów
wachmistrz Falkowski Teodor 4608 26 pułk ułanów
chorąży George Michał 4604 26 pułk ułanów
wachmistrz Klimacki Józef 4607 26 pułk ułanów
plutonowy Konieczka Kazimierz 4609 26 pułk ułanów
starszy ułan Konwiński Józef 4610 26 pułk ułanów
porucznik Marszewski Zygmunt 4589 26 pułk ułanów
podporucznik Rembowski Stanisław 4603 26 pułk ułanów
ułan Szlagowski Zbigniew 4611 26 pułk ułanów
wachmistrz sztabowy Wieczorek Stanisław 4606 26 pułk ułanów
podporucznik Wichliński Józef 4602 26 pułk ułanów
podchorąży Choroszewski Stefan 2825 27 pułk ułanów
podchorąży Dąbrowski Kazimierz KS nr 2823 27 pułk ułanów
podchorąży Doruchowski Adam 2827 27 pułk ułanów
podchorąży Głębicki Jan 2775 27 pułk ułanów
podchorąży Jarmiński Leon 2845 27 pułk ułanów
podchorąży Kiślański Tadeusz 2779 27 pułk ułanów
porucznik Koziełł-Poklewski Wincenty 2820 27 pułk ułanów
rotmistrz Krupski Tadeusz 27 pułk ułanów
rotmistrz Lizoń Włodzimierz 2836 27 pułk ułanów
ułan Maringe Tadeusz 2700 27 pułk ułanów
kapral Morysiński Tadeusz 2765 27 pułk ułanów
plutonowy Niedbała Wincenty 2769 27 pułk ułanów
kapral Około-Kułak Tadeusz 2773 27 pułk ułanów
kapral Potworowski Andrzej 2766 27 pułk ułanów
major Reliszko Jan 5287 27 pułk ułanów
ułan Saduła Kazimierz 2770 27 pułk ułanów
podporucznik Słatyński (Statyński) Emil 788 27 pułk ułanów
ułan Sokolnicki Jerzy 2706 27 pułk ułanów
porucznik Taube Józef 2803 27 pułk ułanów
plutonowy Wesoły Franciszek 2703 27 pułk ułanów
porucznik Witczak Stefan 2824 27 pułk ułanów
podchorąży Wyganowski Jan 2768 27 pułk ułanów
ułan Wyganowski Stanisław 2702 27 pułk ułanów
rotmistrz Zakrzewski Adam 2708 27 pułk ułanów
podchorąży Zawadzki Bronisław KS nr 2821 27 pułk ułanów
ułan Zielonka Tadeusz 2704 27 pułk ułanów
podporucznik Ciemochowski Tadeusz 2585 212 pułk ułanów
wachmistrz Gański Jan 215 pułk ułanów
podpułkownik Mielżyński Ignacy 5269 215 pułk ułanów
starszy ułan Maciejewski Jan 215 pułk ułanów
strzelec Jarnot Stefan KS nr 5834 1 pułk strzelców konnych
starszy strzelec Raczyński Teofil KS nr 1 pułk strzelców konnych pozbawiony orderu
strzelec Cenarski Adam 2 pułk strzelców konnych
porucznik Hart Józef 2 pułk strzelców konnych
rotmistrz Minoga Edward 2 pułk strzelców konnych
porucznik Czuczułowicz Stanisław 3 pułk strzelców konnych
porucznik Kamiński Władysław 3 pułk strzelców konnych
strzelec Pichel Klemens 8061 3 pułk strzelców konnych
Skarzyński Piotr KS nr 3 pułk strzelców konnych
kapral Strzelecki Czesław KS nr 3 pułk strzelców konnych
pluton Tuczkowski Michał 3 pułk strzelców konnych
wachmistrz Wąsowicz Bronisław KS nr 3 pułk strzelców konnych
porucznik Zawistowski Dezyderiusz 3 pułk strzelców konnych
starszy strzelec Bałaga Adam 5214 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Bieniasz Mieczysław 5210 4 pułk strzelców konnych
porucznik Bojankiewicz Ryszard 4 pułk strzelców konnych
strzelec Czerniec Stefan 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Frilej Stanisław 4 pułk strzelców konnych
porucznik Gliński Jerzy 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Iwanicki Gustaw 5211 4 pułk strzelców konnych
strzelec Jagodziński Jan Maksymilian 5215 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Janusz Mieczysław KS nr 5209 4 pułk strzelców konnych
starszy strzelec Jerzykowski Józef 4/4 pułk strzelców konnych
podporucznik Karassek Franciszek Wiktor 4 pułk strzelców konnych
strzelec Karmański Ludomir 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Kasperek Józef 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Kutas Jan 3804 4 pułk strzelców konnych
kapral Lewandowski Jan KS nr 4/4 pułk strzelców konnych
podporucznik Malinowski Bronisław 5208 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Mazurkiewicz Karol KS nr 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Mikołajewski Kazimierz 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Nieprzecki Piotr 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Popijakowski Jan 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz sztabowy Ringlewski Szczepan KS nr 4/4 pułk strzelców konnych
plutonowy Rygiel Franciszek 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Rząsa Józef 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Sadura Szczepan 4/4 pułk strzelców konnych
wachmistrz sztabowy Siąkała Rudolf 4 pułk strzelców konnych
podporucznik Skarzyński Bogumił 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Skobelski Apolinary 5213 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Stumbers Oskar 5212 4 pułk strzelców konnych
strzelec Szufladowicz Władysław 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Szymański Adam KS nr 4/4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Szwiłło (Siwiłło) Piotr 4 pułk strzelców konnych
kapral Węgrzyn Andrzej 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Zaborowski Czesław 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Zyner Walenty 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Felczar Franciszek 5 pułk strzelców konnych
rotmistrz Krynicki Tadeusz 2718 5 pułk strzelców konnych
podporucznik Mysyrowicz Zbigniew 5 pułk strzelców konnych
kapral Sokołowski Ludwik KS nr 5 pułk strzelców konnych
rotmistrz Chrząstowski Zdzisław 6 pułk strzelców konnych
podporucznik Konopka Tadeusz 6 pułk strzelców konnych
strzelec Nieradko Jan 6 pułk strzelców konnych
podchorąży Paszkowski Wacław KS nr 5878 6 pułk strzelców konnych
podchorąży Kostecki 9 pułk strzelców konnych
podchorąży Nakoniecznikoff Stanisław KS nr 9 pułk strzelców konnych
rotmistrz Platonoff Stefan 9 pułk strzelców konnych
podporucznik Romanowski 9 pułk strzelców konnych
kapitan piechoty Rudzki Mieczysław 8025 IV Brygada Artylerii
pułkownik Jastrzembski Tadeusz X Brygada Artylerii
pułkownik Szczaniecki Władysław 5268 XIV Brygada Artylerii
generał podporucznik Kędzierski Anatol KS nr XV Brygada Artylerii 3
kapitan Zenkteler Michał 4736 XV Brygada Artylerii
kapitan Chełmicki Stanisław 4737 XV Brygada Artylerii ?
pułkownik Ostrowski Stanisław 4539 XVIII Brygada Artylerii
kapitan Teuchman Jan Franciszek 4535 XVIII Brygada Artylerii
kapitan Abram Adolf 7500 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Beck Józef 3451 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Bolesławicz Marian KS nr 7501 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podporucznik Borzęcki Stanisław 7691 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
pułkownik Brzoza-Brzezina Ottokar KS nr 7502 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
bombardier Czerkawski Kazimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Czerwiński Andrzej 7504 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapral Czerwiński Józef 7992 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Czerwiński Stefan 7503 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Durski Antoni 7505 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Englisch Jerzy 7506 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Filipkowski Władysław 7507 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapitan Fischer Zygmunt 2716 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Fyda Wojciech KS nr 7508 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapitan Gałązka Michał 2712 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Gąsior Władysław 7510 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Gliniecki Roman 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Gnoiński Michał Roch KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Gzowski Stefan 7690 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
porucznik Herjadyn Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Hertel Aleksander 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Jakowicki Zygmunt KS nr 4867 1 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Kaczmarczyk Henryk 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz sztabowy Kaczmarek Wojciech KS nr 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kaczyński Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kamiński Feliks 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kijowski Jan 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kiok Ludwik 2717 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kiliński Władysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kleiber Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Klingier Zygmunt 1 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Knoll-Kownacki Edmund 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Konior Franciszek 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Kopecki Stefan KS nr 5896 1 pułk artylerii polowej Legionów
starszy wachmistrz Kostrzyca Henryk 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kowalik Jan 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kowalik Stefan 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kowalski Wincenty 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kubusiewicz Feliks 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kułakowski Tadeusz 1 pułk artylerii polowej Legionów
major lekarz Kunicki Ryszard 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Künstler Stanisław KS nr 1 pułk artylerii polowej Legionów 3
kapral Kuś Kazimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Łapicki Włodzimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Machczyński Kazimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Maciejowski Mieczysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Maciejski Jan KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Mańkowski Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mantel Stanisław 4869 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mayer Stanisław KS nr 5901 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Mięsowicz Eugeniusz 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Milczarek Antoni 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Narkiewicz Jodko Henryk 7999 1 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Nowicki Lucjan KS nr 1 pułk artylerii polowej Legionów
podpułkownik Nowak Karol 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz sztabowy Passendorfer Władysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Piasecki Karol 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pichl Leon KS nr 5898 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Piotrowski Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Płodowski-Zych Zdzisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pyrek Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Ratajski Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Rawski Józef 4866 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz doktor Reich Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Rodakiewicz Tadeusz KS nr 5908 1 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Rożen Władysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Sadowski Rafał 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Schab Teofil 1 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Schally Kazimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Sołtys Janusz KS nr 5897 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Sroczyński Marian 1 pułk artylerii polowej Legionów
podchorąży Szewc Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Szopiński Jan Marian KS nr 5902 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan lekarz Szpil Władysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Śpiewak Antoni 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Tomaszewski Julian 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Tomaszewski Stanisław 4868 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Wernik Aleksander 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Wesołowski Walenty 1 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Wiatr Jan KS nr 1 pułk artylerii polowej Legionów
podpułkownik Wieleżyński Aleksander KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Wilk Andrzej 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Witkowski Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Wojnar Kasper 7546 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
porucznik Wojtowicz (Wójtowicz) Stanisław KS nr 5899 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Wyganowski Bohdan KS nr 5904 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Ziemiański Józef Bolesław KS nr 7687 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podporucznik Zieliński Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zaniewski Jerzy 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zimmer Edmund 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Zapolski Jerzy 5944 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Bokszczanin Jan 4543 2 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Bold Jan Maciej 4248 2 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Drożdżyński (Drożyński) Lucjan 2 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Jachimczyk Ludwik 2 pułk artylerii polowej Legionów
szeregowy Kamiński Paweł KS nr 2045 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kędzior Aleksander 2 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kiełczykowski Kazimierz 3851 2 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kocot Kazimierz KS nr 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Lotholc Edward KS nr 2019 2 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Lothole Józef KS nr 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Małolepszy Stanisław 2422 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Miszkiewicz Władysław 4545 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Pajewski Józef 1520 2 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Ratajski Stanisław 2 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Stencel (Stenzel) Edward 8161 2 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Straszewicz Zdzisław 4544 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Sztark Witold KS nr 5812 2 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Tomczyk Klemens 2004 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Tomaszewski Stefan KS nr 3865 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Zawisza Jerzy 2 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zielonka Wacław 3856 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Brzozowski Wacław KS nr 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Bernaszewski Kazimierz 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Hojnacki Stefan 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan artylerii Hubel Jan 6966 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Epler Adam 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kasprzykowski Teofil 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kijowski Jan 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Kominkowski Mieczysław 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Krzyżak Kazimierz 4902 3 pułk artylerii polowej Legionów
podpułkownik Miller Stanisław 3 pułk artylerii polowej Legionów
starszy ogniomistrz Misiewicz Józef 3 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mrowec Franciszek 4901 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pacewicz August KS nr 6000 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Podkowiński Stanisław 3 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Roguski Władysław 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Smerczak Gustaw 4903 3 pułk artylerii polowej Legionów
major Słanarz Józef 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Szulc Bolesław KS nr 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Uthke Andrzej 3 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Wiśniewski Czesław KS nr 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zajączek Marian 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Żebrowski Apolinary 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Baj Jan 4 pułk artylerii polowej
major Dembiński Włodzimierz 5750 4 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Denasiewicz Stanisław 4 pułk artylerii polowej
kapitan Gąsior Władysław 4 pułk artylerii polowej
porucznik Guzik Franciszek 4 pułk artylerii polowej
porucznik Kaiser Józef 4 pułk artylerii polowej
kapitan Kohutnicki 4 pułk artylerii polowej
chorąży Kwitowski Edward 4 pułk artylerii polowej
kapral Lacek Jan 4 pułk artylerii polowej
major Landau Maksymilian 4 pułk artylerii polowej
kapitan Lewandowski Zygmunt 4 pułk artylerii polowej
plutonowy Łacyk Jan 4 pułk artylerii polowej
plutonowy Nikel Jan 4 pułk artylerii polowej
kapitan Pasternak Karol 5755 4 pułk artylerii polowej
kapitan Pilecki Szczepan 4 pułk artylerii polowej
porucznik Pyrek Józef 4 pułk artylerii polowej
major Rawski Tadeusz 4 pułk artylerii polowej
pułkownik Roszkowski Witold 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Siekaniec Franciszek 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Wawrzaszek Józef 4 pułk artylerii polowej
porucznik Ziemiański Józef 4872 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Żyromski Antoni 4 pułk artylerii polowej
pułkownik Battaglia Karol 5 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bilewicz Stanisław (wzgl. Jan) KS nr 5770 5 pułk artylerii polowej
major dyplomowany Ciałowicz Jan Andrzej KS nr 4512 5 pułk artylerii polowej 3
podpułkownik dypl. Englisch Jerzy 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik Filipowicz Jan Antoni 5 pułk artylerii polowej
kapitan Filipowicz Tadeusz Justyn 1013 5 pułk artylerii polowej
kapral Głąb Stanisław 5 pułk artylerii polowej
podporucznik Krasicki Jan 5 pułk artylerii polowej
kapitan Kruszyński Tadeusz 5 pułk artylerii polowej
pułkownik Łodziński Tadeusz 5 pułk artylerii polowej
kapral Mielnicki Bronisław 5 pułk artylerii polowej
kapral Paprocki Michał 5 pułk artylerii polowej
kapitan Pepłowski Jerzy 5739 5 pułk artylerii polowej
plutonowy Reczuch Michał KS nr 5 pułk artylerii polowej
rotmistrz Romański Wilibard 5 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Rybicki Józef KS nr 5 pułk artylerii polowej
kapral Salamon Hieronim 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik Schrötter Karol 5 pułk artylerii polowej
podporucznik Szwec (Schwetz) Marian 3735 5 pułk artylerii polowej
kapral Świerz Antoni 5 pułk artylerii polowej
kapral Wojnarowicz Emil 5 pułk artylerii polowej
kapitan inżynier Wrażej Władysław 5729 5 pułk artylerii polowej
major Zaniewski Jerzy 5 pułk artylerii polowej
kapitan Buczek Ludwik 6 pułk artylerii polowej
porucznik Chmelik Alfred 6 pułk artylerii polowej
plutonowy Chrobak Julian 3688 6 pułk artylerii polowej
podpułkownik Frendl Ryszard 6 pułk artylerii polowej
podpułkownik Grodzicki Karol 6 pułk artylerii polowej
porucznik Gromczakiewicz Juliusz 6 pułk artylerii polowej
kapral Isakiewicz Aleksander 6 pułk artylerii polowej
kapral Jaśko Władysław 6 pułk artylerii polowej
porucznik Kuś Kazimierz 6 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Kowalski Jan KS nr 6 pułk artylerii polowej
porucznik Lgocki Jerzy 6 pułk artylerii polowej
podporucznik Maj-Majewski Józef 6 pułk artylerii polowej
plutonowy Mastalski Adam 3678 6 pułk artylerii polowej
kapral Murdza Stanisław 6 pułk artylerii polowej
kanonier Niedźwiedzki Władysław 6 pułk artylerii polowej
podporucznik Nowotny Stanisław 6 pułk artylerii polowej
porucznik Patek Mieczysław 6 pułk artylerii polowej
porucznik Rosenberg Rudolf 6 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Ruśniak Aleksander 6 pułk artylerii polowej
major Spilka (Spilc) Zdzisław 6 pułk artylerii polowej
porucznik artylerii Szwed Stanisław 5177 6 pułk artylerii polowej
kapitan Asłanowicz Stanisław 4702 7 pułk artylerii polowej
kanonier Baczyński Piotr KS nr 7 pułk artylerii polowej
porucznik Baran Kazimierz 7 pułk artylerii polowej
porucznik Dudek Henryk 4458 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Eminowicz Roman 3736 7 pułk artylerii polowej
bombardier Graczyk Antoni 7 pułk artylerii polowej
porucznik Hrebenda Stanisław 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Jentys Władysław 7 pułk artylerii polowej
kapral Kafarski Wiktor 7 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Kaznowski Józef 7 pułk artylerii polowej
plutonowy Mazurkiewicz Edward KS nr 7 pułk artylerii polowej
kapral Modrzejewski Jan 7 pułk artylerii polowej
plutonowy Ogonowski Jan 7 pułk artylerii polowej
major Pileski Bolesław 7 pułk artylerii polowej
kanonier Poczęsny Jan 7 pułk artylerii polowej
kanonier Psiuk Zygmunt 7 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Racsek Stefan 7 pułk artylerii polowej
podpułkownik Sielicki Adam 4712 7 pułk artylerii polowej
kanonier Skonieczny Władysław 7 pułk artylerii polowej
kanonier Smigiel Franciszek 7 pułk artylerii polowej
porucznik Stafiej Kazimierz 7 pułk artylerii polowej
kapitan Śniechowski Wacław 7 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Weczera Józef 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Borowski Ludwik 8 pułk artylerii polowej
porucznik Derewojed Józef 4703 8 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Dębicki Stanisław KS nr 5829 8 pułk artylerii polowej
porucznik Górecki Kazimierz 2342 8 pułk artylerii polowej
porucznik Gużewski Zygmunt 8 pułk artylerii polowej
kanonier Jaroszczuk Filip KS nr 5832 8 pułk artylerii polowej
porucznik Kiełłczewski-Skarbek Karol 8 pułk artylerii polowej
porucznik Korbysz Bronisław 8 pułk artylerii polowej
porucznik Kwiatkowski Stanisław 3665 8 pułk artylerii polowej
major Mazurkiewicz Stefan 8 pułk artylerii polowej
porucznik Podlewski Mieczysław 8 pułk artylerii polowej
pułkownik Poźniak Wiktor 8 pułk artylerii polowej
pułkownik Pożerski Olgierd KS 8 pułk artylerii polowej
kapitan Roguski Leszek 8 pułk artylerii polowej
major SG Schätzel Tadeusz KS 8 pułk artylerii polowej (1923)
kapitan (kapral) Siedlecki (Siedlewski) Jan KS nr 5831 8 pułk artylerii polowej
podpułkownik 3663 8 pułk artylerii polowej
porucznik Szydełkiewicz Edward 3666 8 pułk artylerii polowej
porucznik Tatar Stanisław 8 pułk artylerii polowej
kanonier Zakolski Wacław 2581 (KS nr 5833) 8 pułk artylerii polowej
porucznik Zalewski Józef KS nr 5830 8 pułk artylerii polowej
trąbka 4369 9 pułk artylerii polowej
porucznik Andruszewicz Witold 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Gajewski Antoni 9 pułk artylerii polowej
bombardier Gąsior Kazimierz 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Gliwicz Stanisław 9 pułk artylerii polowej
porucznik Kozakiewicz Tadeusz 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Obtułowicz Czesław 9 pułk artylerii polowej
kapral Paszkudzki Anton 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Raczkowski Ignacy 9 pułk artylerii polowej
kapral Romaniuk Wasyl 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Stańko Franciszek 9 pułk artylerii polowej
porucznik Starowieyski Stanisław Kostka 4469 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Staszek Zenon 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Talar Mikołaj 9 pułk artylerii polowej
porucznik Zipper Karol 4598 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Zych Roman KS nr 1726 9 pułk artylerii polowej
pułkownik Barthel de Weydenthal Przemysław 10 pułk artylerii polowej
porucznik Ciba Ludwik 10 pułk artylerii polowej
bombardier Kocik Stanisław KS nr 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Koralewski Władysław 10 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Kosobudzki Bolesław 10 pułk artylerii polowej
kapral Krzysztoszek Jakub 10 pułk artylerii polowej
bombardier Kuligowski Józef 10 pułk artylerii polowej
kapitan Młodzianowski Wacław 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Naziębło Wiktor 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Piasny Józef 10 pułk artylerii polowej
porucznik Pilecki Szczepan 10 pułk artylerii polowej
kapral Sergot Czesław 10 pułk artylerii polowej
porucznik Starzyński Stefan 10 pułk artylerii polowej
bombardier Stolarski Władysław 10 pułk artylerii polowej
bombardier Wondraczek Paweł 10 pułk artylerii polowej
kanonier Wróbel Dominik 5205 10 pułk artylerii polowej
major Batory Aleksander 4681 11 pułk artylerii polowej
major Filipowicz Jan Antoni 11 pułk artylerii polowej
porucznik Kostorkiewicz Roman 11 pułk artylerii polowej
plutonowy Kufta Władysław 11 pułk artylerii polowej
kapral Pachel Ludwik KS nr 11 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Purchla Ludwik 11 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Szal Kasper 881 11 pułk artylerii polowej
kapral Świerz Antoni 11 pułk artylerii polowej
porucznik Turek Stanisław Jan 11 pułk artylerii polowej
porucznik doktor Wilusz Jan 3737 11 pułk artylerii polowej
kapral Wojnarowicz 11 pułk artylerii polowej
podporucznik Abstorski Artur 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Doliński Adam 12 pułk artylerii polowej
plutonowy Flitta Stanisław 1207 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy From Marian Stanisław 12 pułk artylerii polowej
kapral Gajewski Franciszek 12 pułk artylerii polowej
porucznik Horoch Seweryn 12 pułk artylerii polowej
plutonowy Kwieciński Karol KS nr 12 pułk artylerii polowej
kapral Kułacz Jan 12 pułk artylerii polowej
bombardier Kostuch Piotr 12 pułk artylerii polowej
bombardier Muszyński Karol 12 pułk artylerii polowej
kapitan Sawczyński Adam Tymoteusz 900 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy Sabuda Jan 952 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Serbiński Józef 1232 12 pułk artylerii polowej
bombardier Tur Jan 12 pułk artylerii polowej
bombardier Trąbka Wacław 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy Złotek Rudolf 12 pułk artylerii polowej
kapral Zieliński Idzi KS nr 12 pułk artylerii polowej
kapral Żołądek Józef 12 pułk artylerii polowej
porucznik Adamczak Lucjan 13 pułk artylerii polowej
podporucznik Biliński Józef 2125 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bieńkowski Faustyn 13 pułk artylerii polowej
major Czopór Edward 13 pułk artylerii polowej
bombardier Dąbrowski Wojciech KS nr 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Fludra Kazimierz 13 pułk artylerii polowej
pułkownik Gomólicki Mikołaj 13 pułk artylerii polowej
kanonier Gierecki Stanisław 13 pułk artylerii polowej
porucznik Günter Witold 8012 13 pułk artylerii polowej
kanonier Kacprzak Stanisław 13 pułk artylerii polowej
porucznik Kosiński Franciszek 13 pułk artylerii polowej
porucznik Kowalski Marian 13 pułk artylerii polowej
kapitan Latour (de) Napoleon 13 pułk artylerii polowej
kapral Lesiński Jan vel Loch Józef 2086 13 pułk artylerii polowej
kapral Maruta Stanisław 13 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Mendel Henryk 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Michałowski Stanisław 13 pułk artylerii polowej
podporucznik Nadrowski Tadeusz 13 pułk artylerii polowej
chorąży Nyklewicz Józef 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Popławski Józef 13 pułk artylerii polowej
kapral Paluch Wacław 13 pułk artylerii polowej
bombardier Piekarus Aleksander 13 pułk artylerii polowej
bombardier Prus Jan 13 pułk artylerii polowej
porucznik Studencki Adam 13 pułk artylerii polowej
kapitan Szeliga-Gierwatowski Stanisław 13 pułk artylerii polowej
bombardier Szewczyk Aleksander KS nr 13 pułk artylerii polowej
kanonier Wójciuk Józef 13 pułk artylerii polowej
kanonier Zwoliński Józef 13 pułk artylerii polowej
kanonier Żórubski Antoni 13 pułk artylerii polowej
trąbka pułku 171 14 pułk artylerii polowej
bombardier Antczak Leon KS nr 3464 14 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Bobkiewicz Stanisław 4658 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bodył Józef 2353 14 pułk artylerii polowej
kapral Boroch Franciszek 1491 14 pułk artylerii polowej
major Brzeski Edward 2315 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Buczkowski Józef 1798 14 pułk artylerii polowej
podpułkownik Dębski Leon 2317 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Gadomski Wacław 2328 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Gromczakiewicz Ludwik 3367 14 pułk artylerii polowej
kanonier Gawroński Aleksander 4258 14 pułk artylerii polowej
porucznik Grocholski Karol 4624 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Grzesiak Józef 3171 14 pułk artylerii polowej
kapitan Hauke Karol 111 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Ignasiak Marcin 14 pułk artylerii polowej
kapral Jędrzejewski Bronisław KS nr 1586 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Jasiński Marian 2327 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Kaczmarek Antoni KS nr 4625 14 pułk artylerii polowej
bombardier Kozielski Lech 4659 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Krysztofiak Zygmunt 2322 14 pułk artylerii polowej
kapral Majewski Stanisław KS nr 2936 14 pułk artylerii polowej
kapitan Orłowski Zdzisław 1711 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Ozdowski (Ozdorski) Ignacy 2326 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Ostrowski Józef KS nr 2352 14 pułk artylerii polowej
porucznik Pałubicki Jan 2329 14 pułk artylerii polowej
kapral Rzóska Józef 3351 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Sypniewski Ryszard 1964 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Schoener Franciszek 2351 14 pułk artylerii polowej
kapral Sikora Józef 14 pułk artylerii polowej
bombardier Szymański Jan KS nr 4383 14 pułk artylerii polowej
kapitan Świeciński Wacław 4623 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Wolf Leon 1221 14 pułk artylerii polowej
bombardier Berger Marian KS nr 15 pułk artylerii polowej
kapitan Bogusławski Leon 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Breliński Marian 15 pułk artylerii polowej
kapral Bródka Antoni 15 pułk artylerii polowej
major Cegielski Jerzy 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Drozdowicz Michał 15 pułk artylerii polowej
chorąży Duszyński Franciszek 4668 15 pułk artylerii polowej
kapitan Dzieżgowski Władysław 15 pułk artylerii polowej
porucznik Heine Jan 15 pułk artylerii polowej
porucznik Kaźmierczak Marian 4328 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Karłowski Adolf 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Lorek Józef 15 pułk artylerii polowej
bombardier Michalak Stanisław KS nr 15 pułk artylerii polowej
porucznik Muślewski Józef 15 pułk artylerii polowej
podpułkownik Niemira Rudolf 15 pułk artylerii polowej
porucznik Niewodniczański Ludwik 4647 15 pułk artylerii polowej
porucznik Nieżychowski Kazimierz 15 pułk artylerii polowej
kapitan Rossa Wiktor 4735 15 pułk artylerii polowej
plutonowy Rychłowski Ignacy 452 15 pułk artylerii polowej
kapral Sawiński Antoni 15 pułk artylerii polowej
bombardier Spychaj Jan 15 pułk artylerii polowej
bomabrdier Woś Ludwik 15 pułk artylerii polowej
kapral Żak Tadeusz KS nr 15 pułk artylerii polowej
kanonier Bawor Stanisław 339 16 pułk artylerii polowej
kapitan Błażewski Lubomił 3825 16 pułk artylerii polowej
podchorąży Borzyszkowski Stanisław 2406 16 pułk artylerii polowej
kapral Dąbek Józef KS nr 424 16 pułk artylerii polowej
podporucznik Doellinger Zygmunt 3472 16 pułk artylerii polowej
porucznik Głażewski Lubomierz 16 pułk artylerii polowej
porucznik Grzegorzewski Tadeusz 2407 16 pułk artylerii polowej
porucznik Jaksa-Bobowski Józef KS nr 2402 16 pułk artylerii polowej
chorąży Krela Franciszek 3429 16 pułk artylerii polowej
major Krukowicz-Przedrzymirski Emil 2403 16 pułk artylerii polowej
podporucznik Nelkowski Bronisław 3844 16 pułk artylerii polowej
porucznik Pepłowski Eugeniusz 66 16 pułk artylerii polowej
kapral Reichwald (Rajchwald) Maksymilian 2454 16 pułk artylerii polowej
porucznik Romocki Paweł 1981 16 pułk artylerii polowej
plutonowy Woźniak Tadeusz (Tomasz) 512 16 pułk artylerii polowej
plutonowy Czysty Franciszek 17 pułk artylerii polowej
kapral Herynk Ludwik 17 pułk artylerii polowej
kapral Hulisz Jan 17 pułk artylerii polowej
kapral Janiak Ludwik 17 pułk artylerii polowej
bombardier Kubka Antoni 17 pułk artylerii polowej
porucznik Kruppik Edmund 17 pułk artylerii polowej
bombardier Marcinkowski Michał 17 pułk artylerii polowej
kanonier Marmol Józef 17 pułk artylerii polowej
podporucznik Materna Emil 4727 17 pułk artylerii polowej
plutonowy Mendel Piotr 17 pułk artylerii polowej
kanonier Namysł Antoni KS nr 17 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Owczarek Walenty 17 pułk artylerii polowej
kanonier Siwiak Wojciech 17 pułk artylerii polowej
kanonier Skorupka Antoni 17 pułk artylerii polowej
bombardier Sosnowski Kazimierz 17 pułk artylerii polowej
bombardier Straż Walenty 17 pułk artylerii polowej
podporucznik Szczepański Bernard 17 pułk artylerii polowej
plutonowy Szmeja Władysław 17 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Szumiński Franciszek 17 pułk artylerii polowej
kapitan Zielke Stefan 4726 17 pułk artylerii polowej
bombardier Andrzejewski Antoni 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Ceglarek Walenty 18 pułk artylerii polowej
major Dawidajtis Władysław 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Dobrzański Wojciech KS nr 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Henzlik Władysław 18 pułk artylerii polowej
bombardier Janas Władysław 5117 18 pułk artylerii polowej
kapral Jędras Franciszek 18 pułk artylerii polowej
porucznik Kelhoffer Dawid 18 pułk artylerii polowej
major Kondrat Franciszek 5116 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Kordula Michał 18 pułk artylerii polowej
podporucznik Marx Jerzy 18 pułk artylerii polowej
kapral Palczewski Wincenty 18 pułk artylerii polowej
major Pietras Wojciech 18 pułk artylerii polowej
podporucznik Piro Stanisław 18 pułk artylerii polowej
bombardier Pokorski Bolesław KS nr 18 pułk artylerii polowej
kapral Rembisz Antoni 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Sosnowski Ignacy 18 pułk artylerii polowej
pułkownik Strzemiński Aleksander 18 pułk artylerii polowej
porucznik Tomaszewski Gustaw 5293 18 pułk artylerii polowej
kapitan Ungeheuer Franciszek 18 pułk artylerii polowej
porucznik Unger Konrad 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Wach Paweł 18 pułk artylerii polowej
porucznik Wartanowicz Józef 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Woźniak Wincenty 18 pułk artylerii polowej
chorąży Zielonka Jakub 18 pułk artylerii polowej
porucznik Adwent Józef 19 pułk artylerii polowej
porucznik Bagieński Edward 19 pułk artylerii polowej
chorąży Brycki Stanisław 4153 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Brzeszczyński Stefan KS nr 6600 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Dębowski Stefan KS nr 19 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Flanc Mieczysław 4108 19 pułk artylerii polowej
porucznik Garliński Mieczysław 4094 19 pułk artylerii polowej
kapral Grykin Jan 4156 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Jacewicz Józef 19 pułk artylerii polowej
bombardier Karolczak Ludwik 4056 19 pułk artylerii polowej
porucznik Kitkiewicz Witold 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Kolasiński Józef 4172 19 pułk artylerii polowej
kanonier Krakowiak Konstanty 19 pułk artylerii polowej
kapral Kreczyński Anzelm 4036 19 pułk artylerii polowej
bombardier Mędrzycki Romuald 3796 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Misiewski Jan 4159 19 pułk artylerii polowej
kapral Nowicki Józef KS nr 19 pułk artylerii polowej
bombardier Obuchowicz Michał 4107 19 pułk artylerii polowej
kanonier Pielesiak Józef 4064 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Piwakowski Stanisław 3790 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Radzikowski Kazimierz 4914 19 pułk artylerii polowej
porucznik Romiszewski Brunon 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Rosowski Stefan vel Gumbrycht 19 pułk artylerii polowej
bombardier Siwak Paweł KS nr 3797 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Stetnet (Stättner) Stanisław 4079 19 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Szacewski Stanisław 4143 19 pułk artylerii polowej
porucznik Szymański Mieczysław 4048 19 pułk artylerii polowej
bombardier Świętochowski Julian 4915 19 pułk artylerii polowej
porucznik Tomaszewski Teofil 19 pułk artylerii polowej
bombardier Wiśniewski Zygmunt KS nr 4155 19 pułk artylerii polowej
bombardier Barcik Zdzisław 8008 20 pułk artylerii polowej
podporucznik Wachall Tadeusz 8007 20 pułk artylerii polowej
kapitan Geniusz Jan 4993 21 pułk artylerii polowej
porucznik Karasiński Zygmunt 4319 21 pułk artylerii polowej
kapitan Łopatkiewicz Karol 21 pułk artylerii polowej
kapitan Stepczyk Kazimierz 4318 21 pułk artylerii polowej
kapitan Bukojemski Leon 4968 22 pułk artylerii polowej
porucznik Górski Józef KS nr 5001 22 pułk artylerii polowej
kapitan Jakubowski Stanisław 22 pułk artylerii polowej
podporucznik Magzamen Norbert 4991 22 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Ocytko Józef 22 pułk artylerii polowej
kapitan Sikorski Michał 22 pułk artylerii polowej
major Zaręba Adam 22 pułk artylerii polowej
kapitan Nowakowski Tadeusz KS nr 5890 23 pułk artylerii polowej
porucznik Połęcki Stanisław 205 pułk artylerii polowej
podporucznik Dworzak Stanisław 3787 1 syberyjski pułk artylerii polowej
major Jurkiewicz Ludwik 3781 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kanonier Zakrzewski Antoni KS nr 3789 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kapitan Zyliński (Żyliński) Hektor 3783 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kanonier Budkiewicz Bronisław 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
bombardier Kaźmierski Jan 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kanonier Markert Zygmunt 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kanonier Rajewski Alfred 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kapitan Karaszewicz Mieczysław 1 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Gackowski Zygmunt 1 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Łęczowski Franciszek 1 pułk artylerii ciężkiej
major Bogdanowicz Tadeusz 4690 2 pułk artylerii ciężkiej
major Chmurowicz Jan 2 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Chylewski Jan 4725 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Kossarek Józef 4905 2 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Kozik Antoni 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Królikiewicz Stanisław 4556 2 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Książek Stefan KS nr 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Łapa Józef 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Młynarski Tomasz KS nr 2 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Ostafin Józef 2 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Słanarz Józef 2 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Światopełk-Mirski Witold 1 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Ullmann Adam 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Wiatr Władysław 4904 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Gajda Józef 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Krupko Stefan 3 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Łenczowski Franciszek 3 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Mirski Witold 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Monkielewicz Stanisław 2714 3 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Taborski Władysław 6967 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Srokowski Antoni 7991 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Suszczyński Hieronim 4870 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Klewszczyński Włodzimierz 4459 4 pułk artylerii ciężkiej
kapral Nykiel Jan 4 pułk artylerii ciężkiej
kaonier Piechura Błażej 4 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Schirmer Kazimierz 4 pułk artylerii ciężkiej
kapral Sergot Czesław 4 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Tomecki Piotr 5206 4 pułk artylerii ciężkiej
major Harasimowicz Feliks KS nr 5792 5 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Konopka Ryszard 7297 6 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Kornella Ludwik 2978 6 pułk artylerii ciężkiej
major Łodziński Tadeusz 6 pułk artylerii ciężkiej
podchorąży Sklepiński. Tadeusz 5730 6 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Benedykciński Władysław 2354 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Burlaga Jan 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Dombek Wojciech 3401 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Duszyński Teofil 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Dywelski Edward 3468 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Glapka Wojciech 7 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Grzechowiak Czesław 3345 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Jamry Stanisław 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Janowicz Józef 7 pułk artylerii ciężkiej
starszy ogniomistrz Kaczmarek Albin KS nr 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Kapsa Zygmunt 182 7 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Lubański Leonard KS nr 3410 7 pułk artylerii ciężkiej 3
kapitan SG Marecki Andrzej 7 pułk artylerii ciężkiej
major Piniecki Bronisław 7 pułk artylerii ciężkiej
major Przybylski Edward 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Przykłocki Franciszek 3830 7 pułk artylerii ciężkiej
major Przywecki Stanisław 3476 7 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Rudowicz Edward KS 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Skrzypczak Stefan 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Styrczewski Andrzej 3481 7 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Szczekowski Władysław 3697 7 pułk artylerii ciężkiej
major SG Swieciński Wacław 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Tomczak Roman 7 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Zydorczyk Franciszek 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Szadziński Teofil 8 pułk artylerii ciężkiej
trąbka 4403 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Gałęzowski Alojzy 9 pułk artylerii ciężkiej
kapral Jaracz Stanisław 4540 9 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Rogowski Józef KS nr 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Świtalski Adam 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Szancer Stanisław 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Szwed Władysław 9 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Müller Ferdynand 11 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Palmi Roman 11 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Wójcikiewicz (Wojcikiewicz) Edward 4994 11 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Younga Jerzy 4995 11 pułk artylerii ciężkiej
I dywizjon KS nr 6145 14 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Janowiak Józef 2355 14 pułk artylerii ciężkiej
kapral Müller Wawrzyniec 15 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Fifer Antoni 18 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Czernik Stefan KS nr 6816 9 dywizjon artylerii ciężkiej 3
kapral Frydel Antoni 11 dywizjon artylerii ciężkiej
bombardier Kordoński Bronisław 11 dywizjon artylerii ciężkiej
podchorąży Mokrzycki Zbigniew 11 dywizjon artylerii ciężkiej
plutonowy Wojnarowicz Jakub 11 dywizjon artylerii ciężkiej
porucznik Widugier Edward 6613 18 dywizjon artylerii ciężkiej
I bateria 6098 1 dywizjon artylerii konnej
III bateria 6099 1 dywizjon artylerii konnej
IV bateria 6100 1 dywizjon artylerii konnej
V bateria 6101 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Czenze Leon 3091 1 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Floryanowicz Ksawery 3096 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Gabryś Wacław 3109 1 dywizjon artylerii konnej
major Hózman-mirza-Sulkiewicz Leon 3086 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Jarocki Stanisław 3100 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Jasiński Kazimierz KS nr 2940 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Józefowicz Kazimierz 3094 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Karszo-Siedlewski Tadeusz 3104 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kopański Stanisław 2237 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Kopyciński Czesław 3098 1 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Kozłowski Roman 418 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kwiatkowski Józef 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Kwieciński Roman KS nr 3317 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Krzyżanowski Bohdan 3090 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Langner Józef KS nr 3114 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Leśniewski Kazimierz 3092 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Łuczak Adam KS nr 3316 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Majewski Marian 3093 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Majewski Wacław KS nr 3103 1 dywizjon artylerii konnej
major Makowski Czesław 432 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Mizera Feliks 3112 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Nowak Bogusław KS nr 3106 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Niedbalec Aleksander 3916 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Ochorowicz Stefan 3116 1 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pęda Józef 3111 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Płudowski Zbigniew 3319 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Prosowski Władysław 3113 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Sarnecki Józef 3315 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sokołowski Zbigniew KS nr 4203 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Stankiewicz Bolesław KS nr 3107 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sulewski Aleksander 3318 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Szwelnis Stanisław 3105 1 dywizjon artylerii konnej
bombardier Trel Bolesław KS nr 1 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Wojewódzki Zygmunt 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Zawadzki Władysław 3095 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Żurkowski Władysław 3097 1 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Broniewicki Feliks 3120 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Czarnecki Józef 3124 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Goczkowski Aleksander 3128 2 dywizjon artylerii konnej
porucznik Górecki Witold 3119 2 dywizjon artylerii konnej
kanonier Kamiński Piotr KS nr 3300 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Lisiecki Edward 3127 2 dywizjon artylerii konnej
major Maleszewski Stefan 3117 2 dywizjon artylerii konnej
bombardier Peretjatkowicz Tadeusz KS nr 3130 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Precz (Presz) Mikołaj 3726 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Trapszo Feliks (Tadeusz) KS nr 3123 2 dywizjon artylerii konnej
kapitan Ważyński Konstanty 3118 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Zanulewicz (Zamulewicz) Eugeniusz 3125 2 dywizjon artylerii konnej
kapral Zgorzelski Władysław 3129 2 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Baruk Stanisław 3139 3 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Biernacki Stanisław 3304 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Bodek-Mirski Zygmunt 3136 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Ciesielski Antoni 3157 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Czarkowski Stanisław 3150 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dzieduszycki Stanisław 3302 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Dymarski Franciszek 3155 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dziewiszek Stanisław 3138 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Falewicz Kazimierz 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Jakubowski Władysław Jan 3137 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kołaczkowski Władysław 2024 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kwiatkowski Józef 3132 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Lechnicki Tadeusz 3227 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Lewandowski Ignacy KS nr 3149 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Łobarzewski Włodzimierz 3151 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Łomott Jan 3143 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Małachowski Lucjan 3141 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Małuski Feliks 2275 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Michalski Antoni KS nr 3147 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Nowosilski Leon Mikołaj 3135 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Palewicz Kazimierz 3140 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pędlowski Michał 3305 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Pleszczyński Ludwik 3134 3 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Rygiel Stanisław 3146 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Różycki Marian KS nr 3154 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Słabczyński Władysław 3156 3 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Skóra Stanisław 3144 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Snitko Paweł 1962 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Sztupka Józef 3152 3 dywizjon artylerii konnej
major Trzebiński Stefan 3131 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Trzciński Stanisław 3301 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Trzaskowski Stanisław 3153 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Zdanowicz Aleksander KS nr 3142 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Zwoliński Świętosław 3148 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Adamiecki Stefan 3188 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Bielski Tadeusz 3160 4 dywizjon artylerii konnej
kapitan Belina-Prażmowski Michał 2946 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Bis Michał 3259 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Brożech (Brożyk) Wincenty 3261 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Bieńkowski Kazimierz 3311 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Cygan Stanisław 465 4 dywizjon artylerii konnej
kapral Danielczyk Henryk 3256 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Dembiński Stefan 74 4 dywizjon artylerii konnej
major Dunin-Wąsowicz Jan 207 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Hartingh Konstanty 2832 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka '20
kapral Jaroszewski Wacław 1256 4 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Kleinert Henryk 2796 KS 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka '20
kapral Klusek (Kłusek) Jan 3258 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Kosicki Mieczysław 3253 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kowalewski Tadeusz KS nr 3260 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kurowski (Kurzewski) Stanisław KS nr 3308 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Legieć Wawrzyniec 258 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Lipiec Franciszek 3262 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Łubieński Witold 3306 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Łubieński Władysław 3257 4 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Mężyński Antoni 3307 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Milewski Bronisław 3309 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Noël Bronisław 267 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Pielat Jan 3251 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Popławski Tadeusz 3159 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Prośniewski Kazimierz 3254 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Romocki Leszek 3761 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sobolewski Stanisław KS nr 3255 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Stąpur Jan 3310 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Szlufarski Mateusz 3252 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Wasilewski Leon KS nr 2797 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka 1920
porucznik Zagroyski Andrzej 3158 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Bohdanowski Zygmunt 3087 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Dąbrowski Henryk KS nr 3269 5 dywizjon artylerii konnej
kapitan Kryński Ludomir 3264 5 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kryszkiewicz Jan 3778 5 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Malinowski Tadeusz KS nr 3268 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Nowak Walenty KS nr 3779 5 dywizjon artylerii konnej
porucznik Płotnicki Witold 3267 5 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Siwiec Stefan 3312 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Stępniewski Władysław 3715 5 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Szymański Tadeusz KS nr 3595 5 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Ślusarski Jan 3777 5 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Winiarczyk Feliks 3775 5 dywizjon artylerii konnej
kanonier Bednarek Władysław 3283 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Chomichowski Wacław 4407 6 dywizjon artylerii konnej
kanonier Greipel (Grajpel) Bohdan 3282 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Jackowski Jerzy 126 6 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kaliszek Władysław 3271 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Leśniewski Adam 3314 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Lewaszkiewicz Walerian 3273 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Olesiewicz Stanisław 3278 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Panko Piotr 3275 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pankowski Adam 3280 6 dywizjon artylerii konnej
kapitan Petrażycki Adam 6 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Popławski Józef 3386 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Rojecki Konstanty 3281 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Tymoszuk Jan 3276 6 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Waligórski Tadeusz 3274 6 dywizjon artylerii konnej
kapitan Prus-Więckowski Mikołaj KS nr 3270 6 dywizjon artylerii konnej
kanonier Witek Stanisław 3279 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Wojewódzki Stefan 3277 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Bogdański Józef 3286 7 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dębiński Stanisław 3285 7 dywizjon artylerii konnej
kanonier Gwizdał Władysław 1944 7 dywizjon artylerii konnej
kapral Kaczmarek Kazimierz KS nr 1974 7 dywizjon artylerii konnej