Kazimierz Dominik Ogiński

wojewoda wileński i trocki

Kazimierz Dominik Ogiński herbu własnego (zm. 10 października 1733) – wojewoda wileński od 1730, wojewoda trocki, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1726 roku[1], starosta gorzdowski, uszpolski, sejwejski, wiżański, poeta.

Kazimierz Dominik Ogiński
Herb
Ogiński
Rodzina

Ogińscy herbu Oginiec

Data śmierci

10 października 1733

Ojciec

Jan Jacek Ogiński

Matka

Joanna z Naruszewiczów

Żona

Eleonora z Woynów

Dzieci

Józef Ogiński
Marcybella Ogińska
Teresa Sołłohub z Ogińskich
Helena Ogińska
Marianna Ogińska

Odznaczenia
Order Orła Białego

Był synem Jana Jacka i jego drugiej żony Joanny z Naruszewiczów.

Poseł sejmiku połockiego na sejm koronacyjny 1676 roku, poseł sejmiku orszańskiego na sejm zwyczajny 1692/1693 roku, poseł sejmiku pińskiego na sejm 1695 roku[2]. Poseł sejmiku powiatu pińskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[3], poseł na sejmy 1698, 1701-1702, 1703, 1712. Związany ze swoim starszym przyrodnim bratem Grzegorzem Antonim prowadził pod jego przywództwem kampanię przeciwko Sapiehom. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[4]. W czasie walk Augusta II Mocnego ze Stanisławem Leszczyńskim poparł konfederację sandomierską. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[5].

W 1729 roku otrzymał Order Orła Białego.

Wszedł do historii literatury jako poeta choć jego twórczość nie doczekała się druku.

Bibliografia

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 134.
  2. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 623.
  3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 88.
  4. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]
  5. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.