Kazimierz Ferdynand Pułaski

Ten artykuł dotyczy historyka. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Kazimierz Ferdynand Pułaski herbu Ślepowron (18461926), historyk polski. Prawnuk Antoniego, konfederata barskiego i targowiczanina, ojciec Franciszka Jana.

DziełaEdytuj

  • Szkice i poszukiwania historyczne” ( wyd. 1909, 4 t.),
  • „Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy” (1911).
  • życiorysy Pułaskich w „Złotej Księdze Szlachty Polskiej” Żychlińskiego
  • "Wojna Zygmunta I z Bohdanem wojewoda moldawskim, w 1509 r."

i in.

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Konarski, Pułaski Kazimierz Ferdynand [w] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1986, t. ХХIX/…, zeszyt 12…, s. 395–396.