Kazimierz Jan Frąckiewicz Radzimiński (zm. 1694)

Kazimierz Jan Frąckiewicz na Radziminie Radzimiński herbu Brodzic (ur. 1 marca 1638[potrzebny przypis] w Wilnie, zm. 23 sierpnia 1694 roku[1]) – podskarbi nadworny litewski od 1689, podkomorzy lidzki w 1674 roku, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1682, 1688 i 1693 roku, starosta krewski, starosta lidzki w 1678/1679 roku[1].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu lidzkiego[2]. Poseł sejmiku lidzkiego na sejm 1678/1679 roku i sejm 1685 roku[3]. W 1690 przyczynił się do wstrzymania obrad sejmu. Był fundatorem klasztoru karmelitów w swych dobrach żołudkowskich i klasztoru bazylianów w Uszaczy.

Fragment z kroniki rodzinnej:

Roku 1636 miesiąca awgusta dnia 9 wziołem w stan małżeński jeymść Pannę Klonowską Stolnikównę Połocką w Wilnie. Błogosław Boże w Troycy jedyny nam wszystkim.

Michał Frąckiewicz Radzymiński Stolnik Połocki Laus Deo.

Z łaski Naywyższego w Wilnie w Gospodzie Urudzianskiego urodziła mi żona syna dnia l marca w nocy prędko przed godziną 9 roku 1638, na zayutrz po pełni pod znakiem Panny. A iż uroczystość świętego Kazimierza przypadła we czwartek, on się urodził w poniedziałek, przeto mu na imię Kazimierz dano.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 232.
  2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 598.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj