Kazimierz Władysław Biegański

Kazimierz Władysław Biegański herbu Prawdzic (ur. ok. 1640, zm. ok. 1706 roku) – marszałek brasławski, polityk, wielokrotny poseł na sejm, pułkownik powiatu brasławskiego w 1700 roku.

Kazimierz Władysław Biegański
Herb
Herb Prawdzic
Ojciec Jan Biegański
Matka Eufemia Wołłowicz
Żona

Apolonia Helena Deszpot Zenowicz

Dzieci

Jan Kazimierz Biegański, starosta starodubowski

Syn Jana i Eufemii z Wołłowiczów[1].

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w rodzinie Jana Biegańskiego, żołnierza wojen ze Szwecją i Węgrami, właściciela dóbr Holbiej, Białe i Podziśnie[1]. Odznaczył się w bitwie pod Kuszlikami w 1661, co uhonorował sejm w 1690, a potwierdził w 1699.[2]. Już w 1667 roku zostaje wybrany do Trybunału Głównego Litewskiego, piastując równocześnie urząd skarbnika brasławskiego. Od tego czasu staje się jednym z najważniejszych przedstawicieli samorządu szlacheckiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sejmie jest wyznaczanym na komisarza w sprawie rozgraniczania dóbr. Podczas wojny domowej na Litwie, wielokrotnie powoływany na mediatora, co potwierdza Krzysztof Zawisza, marszałek sejmowy i kronikarz tamtych czasów.

Marszałek sejmiku powiatu brasławskiego w 1696 roku[3]. Jako deputat do pacta conventa z powiatu brasławskiego[4] był elektorem Augusta II Mocnego z województwa wileńskiego w 1697 roku[5]. Poseł brasławski na sejm koronacyjny 1697 roku[6].

Był członkiem konfederacji olkienickiej w 1700 roku[7].

Urzędy szlacheckieEdytuj

Poseł na sejmEdytuj

 • 1670 – z powiatu brasławskiego[9]
 • 1688 (I) i (II) – z powiatu brasławskiego
 • 1690 – z powiatu brasławskiego
 • 1693 – z powiatu brasławskiego
 • 1694 – z powiatu brasławskiego
 • 1696 – z powiatu brasławskiego
 • 1697 – z powiatu brasławskiego
 • 1698 – z powiatu brasławskiego
 • 1699 – z powiatu brasławskiego[10]
 • sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z powiatu brasławskiego[11].

BibliografiaEdytuj

 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom I: Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2004, s. 628.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Żychliński, Tom IV, s. 8
 2. Volumina Legum, tom VI, s. 42
 3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 85.
 4. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
 5. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7.
 6. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego <1666-1721> wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, Warszawa 1862, s. 190.
 7. [Postanowienie generalne stanów W. X. Litewskiego wieczne y nigdy nienaruszone, na zieździe walnym woiewództw y powiatów. Pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone [...] 1700], rkps Biblioteki Kórnickiej 00404, [b.n.s]
 8. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom I. Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 515, 549, 559, 581, 628
 9. K. Przyboś, Posłowie na sejm zwyczajny w Warszawie 9 IX-1 XI 1670 roku, „Studia Historyczne”, R. XLIV, 2001, z. 4 (175), s. 649-667
 10. Zawisza, s. 19-20, 23, 176-177, 185, 190, 194, 203
 11. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 350.