Kazimierz Wyganowski

Kazimierz Wyganowski (Wygonowski) – poseł województwa brzesko-litewskiego na sejm grodzieński (1793). 2 lipca 1793 roku generał rosyjski Johann von Rautenfeld, działając z rokazu posła rosyjskiego Jacoba Sievers aresztował w Grodnie Wyganowskiego i kilku posłów opozycji.

BibliografiaEdytuj

  • Antoni Trębicki, Opisanie Sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794, opracował i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967
  • Volumina Legum, t. X, Poznań 1952.