Keleivis (pol. Podróżnik) – litewski tygodnik wydawany w latach 1848–1918 na terenie Litwy Pruskiej.

Keleivis
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Królestwo Prus,
 Cesarstwo Niemieckie

Pierwszy numer

1848

Ostatni numer

1918

Strona internetowa

Pismo zaczęło się ukazywać podczas Wiosny Ludów w 1848 roku. Drukowane było czcionką gotycką w języku litewskim. W 1883 roku zdecydowano o jego rektywacji, odtąd wydawano je w Ragnecie oraz Prekulach (1884–1918). Gazeta była subsydiowana przez władze pruskie w Berlinie.

Wśród autorów tekstów znaleźli się Fridrichas Kuršaitis, A. Einaras i V. Kuczius. Pierwszy numer ukazał się 4 lipca 1849 roku. Gazeta ukazywała się w środy i była pisana czcionką Fraktur. Gazeta była redagowana i pisana głównie przez Kurschata. Publikowała wiele tekstów religijnych i kazań, wiadomości politycznych i innych. Od około 1851 r. jej zawartość stała się nieco bardziej zróżnicowana. Zaczęto publikować więcej wiadomości zagranicznych i okazjonalne artykuły na temat rolnictwa, nauki lub technologii. Były to jedne z pierwszych tekstów popularnonaukowych w języku litewskim i wymagały stworzenia różnych neologizmów dla nowych terminów technicznych. Niektóre z tych terminów zostały przyjęte przez pruskich Litwinów i były używane do początku XX wieku.[1]

Przypisy edytuj

  1. Angelė Kaulakienė, Mokslo kalbos užuomazgos „Keleivyje“, „Acta Linguistica Lithuanica” (29), 1991, s. 80–91, ISSN 1648-4444 [dostęp 2023-07-13] (lit.).

Bibliografia edytuj

  • Małgorzata Szostakowska, "Litwini Pruscy w latach 1918-33", w: "Polacy, Litwini, Niemcy w kręgu wzajemnego oddziaływania: z zagadnień Litwy Pruskiej i stosunków niemiecko-litewskich i polsko-litewskich w drugiej połowie XIX i XX wieku (do 1939 roku), red. Andrzej Skrzypek, Stanisław Szostakowski, Wydawnictwa WSP, Olsztyn 1992, ISBN 83-85010-97-1