Keylogger

Keylogger (ang. key „klawisz”, logger „rejestrator”) – rodzaj oprogramowania lub urządzenia rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika. Na ogół są spotykane w wersji programowej, rzadziej w sprzętowej. Keylogger może być zarówno szkodliwym oprogramowaniem służącym do zbierania haseł i innych poufnych danych, jak i oprogramowaniem celowo zainstalowanym przez pracodawcę np. w celu kontrolowania aktywności pracowników[1].

Logi keyloggera programowego na komputerze
Keylogger sprzętowy wpięty między gniazdko USB komputera a wtyczkę klawiatury

Keyloggery programoweEdytuj

Programy te działają na zasadzie przejęcia kontroli nad procedurami systemu operacyjnego służącymi do obsługi klawiatury. Dzięki takim zabiegom mogą przechwytywać komunikaty o wciśniętych klawiszach. Zaawansowane programy monitorujące mogą posiadać ponadto takie funkcje jak:

Keyloggery sprzętoweEdytuj

Keyloggery sprzętowe mają postać małych przejściówek służących do wpięcia do portu klawiatury komputera. Klawiaturę wpina się następnie do gniazda w przejściówce, która potem zapisuje wszystkie wciskane klawisze we wbudowanej pamięci lub wysyła je drogą radiową. W przypadku keyloggerów pierwszego typu konieczny jest fizyczny dostęp do urządzenia dla odczytania danych. Można również spotkać keylogger sprzętowy wbudowany w klawiaturę lub przewód łączący klawiaturę z komputerem.

PrzypisyEdytuj