Kiła układu nerwowego

Kiła układu nerwowego (łac. neurolues) – postać kiły z zajęciem struktur ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy kiły II i III okresu (porażenie postępujące). Obecnie diagnostyka i leczenie choroby sprawiły, że kiła trzeciorzędowa układu nerwowego jest spotykana bardzo rzadko. Podział kiły układu nerwowego:

Kiła późna
neurolues
Klasyfikacje
ICD-10

A52

A52.1

Kiła objawowa układu nerwowego

A52.2

Kiła bezobjawowa układu nerwowego

A52.3

Kiła układu nerwowego, nie określona

W psychiatrii wyróżnia się ponadto około tuzina postaci zespołów patopsychologicznych związanych z porażeniem postępującym:

 • postać otępienna
 • postać ekspansywna
 • postać depresyjna
 • postać naprzemienna
 • postać splątaniowa
 • postać amnestyczna
 • postać Lissauera (porażenie ogniskowe, opisane przez Heinricha Lissauera)
 • postać Wicherta (zespół parkinsonoidalny, opisany przez Franciszka Wicherta)
 • postać schizofrenoidalna
 • wiądoporażenie (taboparalysis)
 • porażenie postępujące okresu młodzieńczego.

BibliografiaEdytuj

 • Adam Bilikiewicz: Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 203–207. ISBN 83-200-3388-8.
 • Bilikiewicz A, Parnowski T: 2.1. Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.): Psychiatria. Tom II. Psychiatria kliniczna. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2002, s. 76-80. ISBN 83-87944-72-6.