Kinaza Aurora A

Kinaza Aurora A (AURKA) – enzym kodowany przez gen AURKA w locus 20q13 (wcześniej określany STK15 albo STK6) należący do kinaz serynowo-treoninowych. Kinaza Aurora A bierze udział w kontroli procesów mitozy i mejozy w komórce. Jej aktywność regulowana jest na drodze jednej lub więcej fosforylacji, i największa jest w fazie G2 i M cyklu komórkowego.

Domena kinazowa AURKA

W pracy z 2007 roku dowiedziono, że ludzie z polimorfizmem 91A w obydwu allelach genu AURKA mają statystycznie większe ryzyko (OR=1,87; 95% CI=1,09-3,21) zachorowania na raka sutka w porównaniu z homozygotami 91T, z wyłączeniem nosicieli mutacji w genach BRCA1/2, u których polimorfizm 91T>A nie wpływa na ryzyko zachorowania na te typy nowotworów[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Vidarsdottir L, Bodvarsdottir SK, Hilmarsdottir H, Tryggvadottir L, Eyfjord JE. Breast cancer risk associated with AURKA 91T → A polymorphism in relation to BRCA mutations. „Cancer Lett”. 250. 2, s. 206-12, 2007. PMID: 17113223. 

BibliografiaEdytuj

  • Nigg EA. Mitotic kinases as regulators of cell division and its checkpoints. „Nat Rev Mol Cell Biol”. 2. 1, s. 21-32, 2001. DOI: 10.1038/35048096. PMID: 11413462. 

Linki zewnętrzneEdytuj