Kinetosom

Kinetosom (gr. kinetós = ruchomy, sóma = ciało), ciałko podstawowe – zanurzona w cytoplazmie komórki dolna część pęczku mikrotubul tworzących wici i rzęski. Jest to twór homologiczny do centrioli, odpowiedzialny za ruch wici oraz rzęsek. Koordynację ruchu umożliwia połączenie kinetosomów systemem neurofibryli. W organizmie ludzkim występuje np. w plemnikach.

Struktura wici eukariotycznej. 1-aksonema, 2-błona komórkowa, 3-transport wewnątrzrzęskowy (ang. intraflagellar transport, IFT), 4-ciałko podstawowe, 5-przekrój poprzeczny przez aksonemę, 6-przekrój poprzeczny przez kinetosom.
Obraz ciałka podstawowego na fotografii z mikroskopu elektronowego: Chlamydomonas

BibliografiaEdytuj