Klany japońskie

Klany japońskie – grupy powiązanych ze sobą Japończyków, najczęściej poprzez pochodzenie od wspólnego przodka, rzadziej z jednej grupy zawodowej.

Grobowiec klanu Kikkawa z Iwakuni na górze Kōya. Znajduje się tu wiele grobowców klanowych
Mon klanu Oda
Mon klanu Takeda
Mon klanu Ashikaga
Mon klanu Tokugawa
Mon klanu Mōri

OpisEdytuj

Wyodrębnienie się rodów ze wspólnot neolitycznych przypisuje się dotarciu na Wyspy Japońskie metod uprawy ryżu i idącej za tym możliwości gromadzenia i przechowywania towaru stanowiącego podstawę bogacenia się.

W epoce Kofun rody składały się z rodzin zasiedlających określone terytorium, wywodzących swoje pochodzenie od wspólnego przodka, a także czczących wspólne bóstwo rodowe ujigami. Część rodów wywodziła się z ugrupowań zawodowych zajmujących się dziedzicznie określonymi funkcjami, m.in. kapłańskimi, wróżbiarskimi, rytualnymi. Jeden z rodów – ród cesarski – posiadał supremację nad pozostałymi, które zaczęły zajmować dziedziczne pozycje na dworze cesarskim i w systemie państwowym.

W późniejszych czasach rody powstawały z wyodrębnienia gałęzi genealogicznych potomków cesarzy – w okresie Heian książętom krwi, dla których zabrakło stanowisk w aparacie administracyjnym, nadawano nazwiska i ziemię. Do najczęściej nadawanych nazwisk należały: Taira (Heishi) i Minamoto (Genji). Poszczególne gałęzie rodów noszących wspólne nazwisko rozróżnia się poprzez dodanie imienia cesarza, od którego pochodzą, np. Daigo-Genji. W języku japońskim, dla oznaczenia szlachectwa, do nazwiska rodowego wraz z partykułą dzierżawczą no dodawane jest słowo uji (jap. 氏) o znaczeniu: nazwisko rodowe, rodowód, np. Taira-no-uji (平氏) – ród Taira, Minamoto-no-uji (源氏) – ród Minamoto.

Najważniejsze rody w historii JaponiiEdytuj

Okresy Kofun i AsukaEdytuj

Okresy Nara i HeianEdytuj

Okresy późniejszeEdytuj

Pozostałe rody japońskieEdytuj

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj