Klasyfikacja pism drukarskich

Klasyfikacja pism drukarskich – usystematyzowany podział pism drukarskich według dowolnego klucza. Na przykład: kształtu form literniczych, okresu powstania pisma drukarskiego, narzędzia pisarskiego, którym wykonano rysunek form literniczych itp.

Najbardziej znane klasyfikacje pism drukarskich to:

Obecnie każdy dom typograficzny, czy też dystrybutor krojów cyfrowych systematyzuje pisma według własnego klucza. Niejednokrotnie uczestniczą w tym internauci, patrz np. MyFonts.com.